Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Security 50 – raport 2020 a&s International

Security 50 – raport 2020 a&s International

Podobnie jak w przypadku większości gałęzi przemysłu na całym świecie, w branży security również widoczne jest w 2020 r. zmniejszenie aktywności. Pandemia COVID-19 wstrzymała bieżące projekty i odroczyła nowe.

W raporcie firmy OMDIA na początku tego roku ostrzegano przed potencjalnym ryzykiem wywołanym pandemią na rynku po tym, jak COVID-19 zakłócił produkcję i łańcuchy dostaw w Chinach, gdzie nadal produkuje się najwięcej kamer. Podczas gdy Chiny w większości podniosły się po pandemii po kilku miesiącach, ryzyko przeniosło się na zmniejszony popyt w innych krajach, w których rządy wprowadziły lockdown i ograniczyły działalność gospodarczą.

W tym artykule redaktorzy A&S International analizują, jak mocno COVID-19 uderzył w głównych dostawców rozwiązań zabezpieczeń, jak radzili sobie z wyzwaniami i czego można się spodziewać w nadchodzącym roku.

Firmy z rankingu doświadczają wpływu COVID-19

Gospodarki się zamknęły, trwające projekty zostały wstrzymane, a nowe plany odroczono COVID-19 wywarł ogromny wpływ na cały rynek zabezpieczeń w 2020 r. Firmy mogą upiększać fakty, ale liczby nie kłamią. Popyt rynkowy, który ostro pikował w pierwszej połowie tego roku, jeszcze nie wrócił do poprzedniego poziomu. Rok 2020 to czas kryzysu dla branży security.

Na tym etapie konieczna jest dokładna analiza wpływu COVID-19 na prowadzoną działalność. W tegorocznym raporcie przedstawiono badanie jakościowe wyników finansowych części spośród największych producentów rozwiązań security, a także badanie ilościowe obejmujące kilka różnych firm.

Zmagania w każdym aspekcie biznesu

Sondaż A&S International dotyczący firm z branży zabezpieczeń pokazuje, że 77 proc. respondentów odnotowało spadek przychodów między styczniem a czerwcem tego roku. W przypadku 35 proc. firm spadek przychodów wyniósł od 25 do 50 proc., w kolejnych 35 proc. firm sprzedaż spadła o 25 proc. Można wskazać konkretne segmenty, które najbardziej odczuły ten spadek, choć tak naprawdę COVID-19 zaszkodził biznesowi w każdym jego aspekcie.

COVID-19 miał wpływ na gospodarkę światową, w tym m.in. na łańcuchy dostaw. Miało to szczególne konsekwencje na nas i naszą branżę, ponieważ jesteśmy zależni od niektórych materiałów i technologii importowanych z krajów na całym świecie – powiedział Ray Mauritsson, prezes Axis Communications. – Axis odnotował nieco niższą sprzedaż, niż przewidywano przed wybuchem pandemii, ale zaczynamy obserwować stałą poprawę i powrót koniunktury, co pozwoli nam kontynuować wzrost.

Geograficzne zróżnicowanie wpływu

Badanie A&S International wykazało, że 66 proc. respondentów zauważyło spadek przychodów w sektorze monitoringu wizyjnego, podczas gdy w segmencie kontroli dostępu straty poniosło 19 proc. firm. Keen Yao, wiceprezes Hikvision Digital Technology, zwrócił uwagę, że COVID-19 spowodował, że jego wpływ w niektórych regionach był poważniejszy niż w pozostałych.

Pandemia miała wyraźny wpływ na nasze firmy regionalne, gdzie wprowadzono lockdown, zwłaszcza w tych regionach lub krajach, w których wystąpiła druga fala epidemii – stwierdził K. Yao. – Zauważyliśmy również, że najbardziej ucierpiały kraje rozwijające się. Większość rządów asygnowała znaczące nadzwyczajne środki finansowe, aby zmniejszyć skutki pandemii. Zatem jednym z globalnych trendów, jakie obserwujemy na rynku zabezpieczeń, jest zmniejszenie liczby projektów rządowych.

W podobny sposób wypowiada się Joon Jun, prezes Global Business Division w IDIS. Zwrócił on uwagę, że kraje takie, jak Korea Płd., Singapur, Tajwan i Nowa Zelandia, dowiodły, że potrafią kontrolować wirusa. W rezultacie ich PKB i perspektywy gospodarcze w tym i przyszłym roku zapowiadają się korzystniej niż większości krajów Zachodu. Główne ośrodki gospodarcze, takie jak Londyn, Los Angeles, Madryt, Mediolan i Paryż, zostały głęboko dotknięte. Niedawno zostały też zablokowane gospodarki w niektórych rejonach Australii.

Anita Kumar, dyrektor generalna Transition Networks z USA, zgodziła się, że część klientów zdecydowała się opóźnić projekty z powodu niepewnej sytuacji. Jednocześnie wiele amerykańskich miast otrzymało fundusze z CARES Act* na wcześniejsze rozpoczęcie nowych projektów. Kilku naszych klientów samorządowych wykorzystało ten czas na zaktualizowanie przestarzałej technologii w przestrzeniach publicznych małych miast, aby zapewnić optymalne działanie ich programów bezpieczeństwa i dozoru – wyjaśniła A. Kumar. – Nasz międzynarodowy zespół odnotował większą aktywność na początku 2020 r., ponieważ pandemia pojawiła się wcześniej w Azji i Europie.

Restrykcje działają hamująco mimo zwiększonego popytu lokalnego

Rynek tradycyjnych rozwiązań zabezpieczeń technicznych zwolnił z powodu pandemii, natomiast nastąpił wzrost zapotrzebowania na takie rozwiązania, jak kamery termowizyjne czy bezkontaktowa kontrola dostępu. Ale nawet w tym przypadku wprowadzane rządowe środki zaradcze (lockdown obejmujący kraj czy miasto) ograniczały liczbę projektów, które można było zrealizować.

Wpływ COVID-19 różnił się w zależności od regionu. Na naszą działalność w regionach o przedłużającej się blokadzie wpłynęło to bardziej, gdyż napotykaliśmy fizyczne trudności w prowadzeniu działalności, np. przy instalowaniu systemów czy montażu urządzeń. W innych regionach, w których okres blokady był krótkotrwały, dotknął nas w mniejszym stopniu, a nawet odnotowaliśmy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Od trzeciego kwartału obserwujemy ożywienie, ponieważ niektóre kraje łagodzą surowe środki, wznawiają projekty, które zostały przerwane z powodu COVID-19 – oznajmił Young Moon, dyrektor generalny firmy Suprema.

Strategie, które się sprawdziły

Kilku firmom udało się ograniczyć wydatki, aby zrekompensować straty. Jeff Burgess, dyrektor generalny BCD International (USA), potwierdza, że COVID-19 dotknął też jego firmę, która nie odnotuje takiego wzrostu przychodów jak w 2019 r. Niezależnie od niewielkiego spadku przychodów nadal osiągamy sukcesy finansowe, częściowo dzięki zmniejszeniu wydatków, np. z powodu odwołania targów i podróży – wyjaśnił J. Burgess.
Kolejną firmą, która poradziła sobie z ograniczenie szkód, jest Špica International. Tone Stanovnik, dyrektor generalny firmy, przypisał to zmianie celu biznesowego firmy jeszcze przed pandemią. W ciągu ostatnich kilku lat Špica skupiła się na nowym portfolio swoich produktów opartych na technologii Cloud – powiedział T. Stanovnik. – Teraz widzimy, że była to świetna wizjonerska decyzja, ponieważ w latach 2019 i 2020 nasz rozwój napędzają przychody z rozwiązań chmurowych. Jednym z kluczowych filarów strategicznych firmy jest wzrost o 20 proc. rok do roku i cieszymy się, że osiągamy ten cel każdego roku. W roku 2019 udało nam się go nawet przekroczyć.

Zmiany, które mogą trwać dłużej

Pandemia ma na branżę zabezpieczeń katastrofalny wpływ, jednak większość dużych producentów dziś patrzy w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Musieli dokonać zmian wielu swoich procedur, aby zapewnić pracownikom możliwość pracy zdalnej i bezpieczeństwo klientom, kontynuując jednocześnie świadczenie usług tak jak wcześniej. Najbliższe miesiące mogą zadecydować, jak te wysiłki wpłyną na branżę.

Rozwiązania zapewniające zyski w roku pandemii

Kamery termowizyjne, bezkontaktowa kontrola dostępu i analityka cieszyły się zainteresowaniem większym niż kiedykolwiek.

Rynek tradycyjnych systemów zabezpieczeń ucierpiał w tym roku. Sprzedający musieli podejmować działania awaryjne, poszukując alternatywnych rozwiązań, które zrekompensowałyby zbliżające się straty. Jak na ironię, problem sam się rozwiązał. Klienci, musząc radzić sobie z COVID-19, zwrócili się ku takim rozwiązaniom, jak kamery termowizyjne, analityka wizyjna czy bezdotykowe systemy kontroli dostępu.

Dostrzegając okazję, wiele firm – choć nie bez problemów – wprowadziło innowacje. Pomimo obaw o dokładność pomiaru kamery termowizyjne stały się produktem popularnym. Funkcje analityczne, takie jak monitorowanie dystansu społecznego, mogą wydawać się zbyt restrykcyjne, ale służą klientom do innych celów. Rozpoznawanie twarzy zyskało popularność, ponieważ nikt nie chciał dotykać czytnika linii papilarnych.

Nowe drogi do przetrwania pandemii

Zmiany preferencji rynku okazały się dla firm sposobem na złagodzenie skutków COVID-19. Christian Morin, wiceprezes ds. usług w chmurze i dyrektor ds. bezpieczeństwa w firmie Genetec, zwrócił uwagę, że wprawdzie pewne obszary rynku znacznie ucierpiały, ale takie sektory, jak handel detaliczny czy podstawowe usługi nadal funkcjonują i wymagają gwarancji bezpieczeństwa. Podobne uwagi przedstawiły inne firmy.

Od momentu lockdownu firma Mobotix zaobserwowała wzrost popytu na rozwiązania do obrazowania termicznego – zauważył Thomas Lausten, dyrektor generalny firmy Mobotix. – Sporo lotnisk na całym świecie wdrożyło systemy monitorowania temperatury w ramach pakietu środków mających na celu ochronę przed COVID-19 i łagodzenie jej skutków. Kamery termowizyjne, znacznie szybsze i wydajniejsze niż urządzenia ręczne, mogą mierzyć temperaturę, działając trochę jak system wczesnego ostrzegania. Personel może odizolować osobę do dalszego potwierdzenia, czy jest chora, umożliwiając innym kontynuowanie podróży bez przeszkód.

Duży w ostatnich miesiącach popyt na niezawodne rozwiązania z kamerami termowizyjnymi zadziałał na rozwój firmy Mobotix jak dźwignia. W rocznym raporcie za lata 2019–2020 firma ogłosiła 11-proc. wzrost zysku, spodziewa się też utrzymania tej tendencji w przyszłości.

Ray Mauritsson, dyrektor generalny Axis Communications, dodał, że pandemia bez wątpienia doprowadziła do wzrostu zainteresowania rozwiązaniami do zdalnego monitoringu i zapotrzebowania na nie. Oczywistym tego przykładem jest sektor opieki zdrowotnej. Personel podczas pandemii znalazł się pod ogromną presją, musząc radzić sobie z dużą liczbą pacjentów i koniecznością zachowania dystansu.

Tradycyjna technologia dozoru wizyjnego jest wykorzystywana przez lekarzy do zdalnego monitorowania pacjentów, szczególnie w szpitalach tymczasowych. Zdalny monitoring stał się swoistym multiplikatorem sił witalnych pracowników służby zdrowia – powiedział R. Mauritsson. – W połączeniu z analizą wideo i audio można wykryć oznaki stanu zagrożenia życia pacjenta. Mając dodatkowo urządzenia telemetryczne, które mogą monitorować funkcje życiowe pacjentów, personel uzyskuje niezbędne dane w czasie rzeczywistym i może szybciej reagować, a systemy interkomowe umożliwiają komunikację z pacjentem bez bliskiego kontaktu.

Szybki wzrost zapotrzebowania na rozwiązania do termowizyjnego monitorowania temperatury ciała przyniósł nowe możliwości również dla Dahua Technology – stwierdził Fu Liquan, prezes Dahua Technology. – Firma odpowiedziała na zapotrzebowanie rynku, wprowadzając rozwiązania do monitorowania temperatury ciała, w tym kamery termowizyjne i kontrolę dostępu z funkcjami monitorowania temperatury. Rozwiązania te są stosowane m.in. na lotniskach, w węzłach tranzytowych, miejscach biznesowych, instytucjach edukacyjnych na całym świecie.

Konieczność zachowania elastyczności

Większe korporacje i kadra zarządzająca zdają sobie sprawę, że ich firmy stoją w obliczu bezprecedensowego testu odporności. Żeby zachować ciągłość działania biznesu, potrzebują zdolności do szybkiego reagowania i radzenia sobie z przyszłymi problemami.
Joon Jun, prezes Global Business Division w IDIS, powiedział, że organizacje przyjmują bardziej strategiczne podejście do wdrażania nowych technologii. Rozwiązania te pomagają sprostać wyzwaniom związanym z zachowaniem higieny i dystansu społecznego oraz równoważą wpływ pandemii na przychody i zyski firmy poprzez zwiększanie wydajności operacyjnej i automatyzację procesów, które wcześniej wykonywano ręcznie. Zapewnią elastyczność i skalowalność niezbędne do dostosowania się do nowych warunków.

Podsumowując swoją wypowiedź, Joon Jun dodał, że dla branży zabezpieczeń stwarza to wiele możliwości. Przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach stoją przed wieloma takimi samymi wyzwaniami. Wszystkie koncentrują się na ograniczaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, starając się jednocześnie zachować ciągłość działania, budować zaufanie klientów i pracowników oraz optymalizować operacje.

Firmy utrzymują spotkania z klientami podczas pandemii

Wszyscy przeszli na online. Ale czy to wystarczyło?

Pandemia zmusiła firmy do umożliwienia swoim pracownikom pracy z domu. Było to szeroko dyskutowane w mediach jako nowa norma dla firm. Nie było natomiast dyskusji na temat sposobu, w jaki firmy zarządzały spotkaniami z klientami, gdy pandemia COVID-19 wymusiła zamknięcie biur i odwołanie wizyt w terenie. Oczywistą odpowiedzią były działania online. Wiele firm zajmujących się bezpieczeństwem zaczęło oferować webinaria i wirtualne prezentacje produktów.

Tylko w jaki sposób przyciągnąć uwagę klienta i skupić ją przez dłuższy czas w sieci WWW, która jest pełna elementów rozpraszających?
Christian Morin, wiceprezes ds. usług w chmurze i dyrektor ds. bezpieczeństwa w firmie Genetec, wyjaśnił, że migracji całości swoich operacji dokonano zdalnie. Od usług po porady inżynierów i certyfikację techniczną – wszystko przeszło do trybu online. Prezentacje i seminaria stacjonarne zostały zastąpione wydarzeniami wirtualnymi.

Pracownicy kluczowi, tak samo klienci

Keen Yao, wiceprezes Hikvision Digital Technology, powiedział, że strategia rynkowa musi wynikać z perspektywy użytkownika, obejmując zwiększone inwestycje w obsługę klienta online.
Aby zrekompensować brak osobistej komunikacji z klientem, która nie była możliwa z powodu epidemii, zorganizowaliśmy kilka seminariów internetowych – wyjaśnił Keen Yao. – Wprowadziliśmy także pewne aktualizacje produktów lub rozwiązań zgodne z działaniami naszych klientów w zakresie zapobiegania pandemii. Przykładem są kamery termowizyjne z pomiarem temperatury i rozwiązaniami zapewniającymi zachowanie dystansu społecznego, w których wykorzystano technologię sztucznej inteligencji Hikvision.

Jednocześnie firma dostrzegła nowe możliwości zastosowań w sektorze SMB podczas epidemii. Poprzednie rozwiązania dla małych i średnich firm były związane głównie z wyzwaniami biznesowymi, takimi jak zapobieganie stratom w handlu detalicznym. Teraz dostrzeżono, że większy nacisk należy położyć na bezpieczeństwo pracowników i klientów. Keen Yao uważa, że w przyszłości wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa będą miały jeszcze większe znaczenie.

Tomohiro Tsuji, dyrektor generalny ds. planowania biznesowego i promocji w dziale bezpieczeństwa Optex, dodał, że w firmie również podjęto starania, by zwiększyć kontakt z klientami poprzez seminaria internetowe i wystawy online. Zapotrzebowanie na technologię lub narzędzia wirtualnej rzeczywistości będzie rosło wraz z upowszechnianiem się takich zdalnych wydarzeń, przed nami jest więc jeszcze wiele możliwości – podkreślił.

Biznes online

Mimo pandemii wiele firm kontynuowało realizację swojej strategii biznesowej. Thomas Lausten, dyrektor generalny Mobotix, powiedział, że firma stosowała własne produkty i rozwiązania, aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom wśród swoich pracowników i gości. Oferowała je również swoim klientom.

Przede wszystkim jednak postawiliśmy na dalszy rozwój naszych nowych produktów i rozwiązań – powiedział T. Lausten. – Co sześć miesięcy prezentujemy innowacje naszym klientom i partnerom, a utrzymanie tego rytmu było dla nas kluczowe. Nie mogliśmy w tym roku zaprosić naszych globalnych partnerów na konferencję, aby zaprezentować nowości, ale dzięki rozwiązaniom technicznym umożliwiającym spotkania online nadal do nich docieramy. Pasjonujące jest obserwowanie, jak zmienił się interfejs użytkownika. Wirtualne targi lub wydarzenia organizowane online zaczynają się teraz rozwijać i osiągają sukcesy.

Wirtualne targi

Joon Jun, prezes Global Business Division w IDIS, potwierdził – podobnie jak inne firmy – że jego firma także dostosowała sposób pracy do aktualnych warunków. Jednym z głównych celów były wirtualne targi.
Niedawno uruchomiliśmy wirtualną prezentację IDIS. Odtwarza ona w trybie online sposób, w jaki nasi pracownicy oraz partnerzy zajmujący się dystrybucją i integracją systemów oprowadzali klientów po naszych stoiskach na takich targach, jak Intersec, IFSEC czy ISC West. Klienci mogą teraz wziąć udział w wirtualnej wycieczce z przewodnikiem, a odwiedzający mogą po prostu zarejestrować się i przeglądać stoisko w odpowiednim dla nich czasie – wyjaśnił.

IDIS współpracuje również z integratorami systemów w celu identyfikacji i zabezpieczenia projektów wideo w prężnych i rozwijających się sektorach, które różnią się w zależności od regionu. W Stanach Zjednoczonych firma nadal dostrzega zwiększoną sprzedaż w sektorach edukacji i logistyki, natomiast wzrost generuje rolnictwo (szczególnie produkcja i sprzedaż konopi) oraz rynek nieruchomości.

Czy te trendy utrzymają się po pandemii?

Przykładowo Axis Communications wskazało, że będzie kontynuować wysiłki online po ustąpieniu COVID-19.
Przeszliśmy z fizycznych do internetowych wydarzeń i targów, które okazały się bardzo udane i po pandemii będą kontynuowane – powiedział Ray Mauritsson. – Utrzymaliśmy tempo wprowadzania innowacji i zgodnie z harmonogramem wypuściliśmy wszystkie nowe produkty. Cieszymy się, że pandemia nie wpłynęła na naszą zdolność do prowadzenia zrównoważonej działalności biznesowej. Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu udało nam się znaleźć nowe, zdalne rozwiązania dla procesów roboczych, które mają mniejszy wpływ na środowisko, i planujemy je kontynuować.

Mimo to pandemia mogła dać branży tylko krótkoterminowy obraz tego, jak działają te strategie. Większość analiz koncentrowała się bowiem na tym, jak firmy radziły sobie pomimo pracy zdalnej, a nie na jej wpływie na pracowników i klientów w dłuższej perspektywie. Firma może nadal prowadzić hybrydowy model biznesowy, ale jego prawdziwy efekt jeszcze się nie ujawnił.

Wychodząc poza branżę

Pandemia skłoniła niektórych producentów do bardziej przemyślanych działań, które wykraczały poza wysiłki na rzecz zaangażowania klientów w Internecie. Vivotek np. położył duży nacisk na zaangażowanie klientów poprzez udział w webinariach. Ale nie tylko. Kiedy w pierwszych dniach COVID-19 świat walczył o zakup masek ochronnych i potrzebnego sprzętu, firma zdecydowała się wyciągnąć do partnerów pomocną dłoń.
Wiemy, że to trudny czas dla wszystkich, dlatego staraliśmy się okazywać troskę i pomagać naszym partnerom w zachowaniu zdrowia i odporności. Vivotek nie tylko wysłał maseczki do wielu swoich partnerów zagranicznych, gdy świat borykał się z ich niedoborem, ale także wspierał lokalnych dystrybutorów w marketingu regionalnym przy zakupie spersonalizowanych produktów przeciw epidemii, takich jak maseczki, przyłbice i naklejki na podłogę z informacjami o zachowaniu dystansu społecznego – powiedział Peter Chang, dyrektor działu rozwoju produktów w Vivotek.

Czego branża security może spodziewać się w 2021 r.

Przewidywania, które rzucają światło na popyt i podaż w nadchodzącym roku.

Rozwój, niezależnie od tego, co wydarzyło się w roku 2020, jest tym, czego oczekuje większość firm branży security. Podstawowym pytaniem jest, co mogłoby ten wzrost pobudzić. Pandemia zakłóciła tradycyjny popyt. Czy zobaczymy powrót popytu sprzed
COVID-19, czy też powinniśmy spodziewać się czegoś więcej?

Na podstawie tego, co zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, jesteśmy przekonani, że rynek będzie się nadal rozwijał – stwierdził Ray Mauritsson. – Ludzie mają fundamentalną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, a systemy dozorowe – czy to w kontekście prywatnym, czy publicznym – mogą pomóc w tworzeniu bezpieczniejszego środowiska. Wiele technologii, które podczas pandemii wysunęły się na pierwszy plan – od bezdotykowych rozwiązań kontroli dostępu po technologię zliczania osób w handlu detalicznym – będzie nadal aktualnych i będą zapewniały dodatkową wartość po pandemii.
Joon Jun podzielił się podobnymi przemyśleniami, spodziewając się dalszego wzrostu w 2021 r. Trudno go jednak precyzyjnie przewidzieć przy tak wielu zmiennych i różnym poziomie ożywienia gospodarczego na świecie, w tym tempa postępu programów szczepień i ich skuteczności.

Więcej funkcji analitycznych

Według J. Jun popyt na tymczasowe rozwiązania specyficzne dla pandemii prawdopodobnie zmniejszy się w nadchodzącym roku. Wzmocnione zabezpieczenia i środki ochronne wdrożone w odpowiedzi na pandemię być może będą jednak miały wpływ na nowe, wyższe standardy we wszystkich typach obiektów.

Potrzeba większej automatyzacji i wydajności będzie miała kluczowe znaczenie dla klientów, którzy nie będą uwzględniać tylko początkowych cen i kosztów cyklu życia swoich rozwiązań. Zastosowanie analityki wspartej głębokim uczeniem zwielokrotni obniżenie kosztów operacyjnych dzięki zmniejszeniu liczby fałszywych alarmów i związanemu z tym zmęczeniu operatora. Już teraz wspomagane przez sztuczną inteligencję powiadomienia o detekcji podejrzanych obiektów czy wałęsania się dają zespołom ochrony większą świadomość sytuacyjną, lepsze wykrywanie i weryfikację, a także szybszą reakcję na zagrożenia i incydenty. Metadane pomagają również radykalnie skrócić czas dochodzenia z godzin do minut – oznajmił J. Jun.

Producenci, z którymi rozmawialiśmy, jasno dali do zrozumienia, że w przyszłości nastąpi szybszy rozwój innowacji. Przykładowo w przyszłym roku firma IDIS wprowadzi funkcję detekcji upadku – rozwiązanie dla sklepów, operatorów centrów handlowych, logistycznych i magazynów. W tych branżach poślizgnięcia, potknięcia i upadki są częste, powodują urazy i utratę możliwości pracy, kosztowne roszczenia ubezpieczeniowe i czasochłonne dochodzenia.

J. Jun dodał, że nadal będzie duże zapotrzebowanie na (wielowarstwowe) bezpieczeństwo cybernetyczne w systemach dozoru wizyjnego – obszar, który był już jednym z najważniejszych punktów programu przed pandemią. Będzie on kontynuowany.

Nowe zastosowania dzisiejszych technologii

Czy odkrycie szczepionki mogłoby obniżyć zapotrzebowanie na takie rozwiązania, jak kamery termowizyjne? Firmy nie spodziewają się całkowitego wycofania rozwiązań wprowadzonych w związku z pandemią. Jedyną różnicą byłoby to, że mogą pojawiać się raczej jako część rozbudowanego, zintegrowanego systemu.

Konwergencja będzie kluczowym trendem w 2021 r., który może nadal napędzać rozwój w wielu obszarach. I nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak nowe technologie i rozwiązania w zakresie wskazań temperatury, detekcji maseczek i monitorowania natężenia ruchu będą tworzyć realną wartość dla klientów końcowych – powiedział Keen Yao. – Wierzę, że technologie te są niezwykle przydatne dla naszych klientów i mogą wpłynąć na poprawę efektywności operacyjnej. Oczywiście wyzwanie polega teraz na tym, jak zostaną one przyjęte przez rynek, np. przy wdrażaniu do scenariuszy użytkowników, które mogą wymagać oczekiwania na akceptację rynku.

Yoon Chang-Soo, dyrektor ds. sprzedaży MEA i APAC w Hanwha Techwin, dodał, że COVID-19 zwiększył zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję na rynku dozoru wizyjnego i znacząco przyczynił się do wzrostu popularności tej technologii. W czasie pandemii rosną wymagania ze względu na wydajność operacyjną, co przyspieszy rozwój technologii SI w urządzeniach na brzegu sieci (detekcja i klasyfikacja obiektów) oraz specjalistycznych rozwiązań (detekcja masek, aplikacja monitorowania obecności i zajętości).

Rozwój technologii 5G umożliwi AIoT (red.: Artificial Intelligence of Things) i przejście od zastosowań zorientowanych na konsumenta do zastosowań na poziomie przemysłowym – ocenił Fu Liquan, prezes Dahua Technology. – Czujniki, kamery, infrastruktura sieciowa, ogromne ilości danych, chmury obliczeniowe i technologie AI będą kluczowymi i najważniejszymi czynnikami stymulującymi AIoT. W przeszłości dozór wizyjny koncentrował się na podstawowych usługach bezpieczeństwa. Teraz jego zastosowanie może również obniżać koszty i zwiększać wydajność, odgrywając rolę zarządzania w różnych branżach i segmentach.

Czego firmy mogą najbardziej potrzebować

Firmy na całym świecie przygotowują się na miesiące, a może i lata z COVID-19, ale muszą brać pod uwagę również okres po pandemii. Łatwość przystosowania urządzeń jest sprawą kluczową – stwierdził Thomas Lausten. – Kluczowe znaczenie ma pewność, że technologie są wystarczająco elastyczne, aby po wygaśnięciu pandemii można je było zastosować w innego rodzaju rozwiązaniach i instalacji w różnych aplikacjach. Dzisiejsze rozwiązanie z zakresu zabezpieczeń jest czymś więcej niż tylko narzędziem dozoru, jest inwestycją w „mądrzejszą przyszłość” i dlatego musi być wystarczająco elastyczne i wszechstronne, aby zaspokajać różne potrzeby, w różnych zastosowaniach, w różnym czasie – podsumował.

Wprawdzie obecna sytuacja na świecie wymaga głównie instalacji termowizyjnych, to aplikacje te będzie można wykorzystać do celów ochrony przeciwpożarowej, gdyby detekcja podwyższonej temperatury ciała nie była już potrzebna. Co istotne, w zakładach produkcyjnych już korzysta się z inteligentnych kamer termowizyjnych, które potrafią wykryć pożar, zanim spowoduje ogromne szkody. Instalacje termowizyjne są również pomocne w zapobieganiu włamaniom do budynków, z czym zawsze trzeba będzie się mierzyć. Ostatecznie to właśnie elastyczność, która pozwala myśleć o zastosowaniach nieszablonowych, decyduje o wydajności firmy.

Największe firmy liczą na wzrost popytu w 2021 r.

Zbliżamy się już do końca 2020 r., licząc na szczepionkę na COVID-19. W związku z tym branża security patrzy w przyszłość z nadzieją na zwiększenie popytu w sektorach wertykalnych. Rzecz jasna, na początkowym etapie jedne rynki odnotują większe zapotrzebowanie niż inne. Przedstawiamy sektory, w których najwięksi producenci z branży security spodziewają się wzrostu popytu.

Logistyka i magazynowanie

Joon Jun, prezes Global Business Division w IDIS, powiedział, że jego firma dostrzega wzrost obrotów w sektorze logistyki, ponieważ e-handel stale się rozwija, a COVID-19 przyspieszył przejście na dokonywanie zakupów online.
Centra dystrybucyjne i logistyczne musiały utrzymywać i usprawniać swoją działalność, więc prawdopodobnie będą nadal inwestować w rozwiązania zabezpieczające łańcuchy dostaw, pozwalające śledzić towary wchodzące i wychodzące. Będą też wdrażały więcej rozwiązań przeciw zagrożeniom zewnętrznym, takim jak ataki fizyczne czy zorganizowana cyberprzestępczość – stwierdził J. Jun.

Edukacja

Thomas Lausten, dyrektor generalny Mobotix, zwrócił uwagę na duży potencjał w sektorze edukacyjnym. Bezpieczeństwo placówek edukacyjnych jest bardzo ważną kwestią. Niezależnie od tego, czy to przedszkole, szkoła średnia, uniwersytet, prywatne, czy państwowe, efektywne nauczanie wymaga spokojnego i bezpiecznego środowiska.
Wysokiej klasy technologia wizyjna może odegrać zasadniczą rolę w ochronie uczniów przed niebezpiecznymi incydentami. Kluczem są rozwiązania kompleksowe: czy chodzi o zapewnienie, że żaden intruz nie dostanie się do obiektu chronionego systemem rozpoznawania twarzy, czy o zabezpieczanie pomieszczeń i korytarzy, zapobieganie wandalizmowi lub pożarom przy użyciu kamer termowizyjnych, zapotrzebowanie rośnie, a rodzice wymagają coraz lepszej ochrony swoich dzieci i ich danych osobowych. Wszystkie te rozwiązania muszą być również zabezpieczone przed cyberatakami – stwierdził.

Sektor konopi indyjskich w USA

Według J. Juna również szybko rozwijający się rynek konopi indyjskich w Stanach Zjednoczonych nadal powinien dobrze funkcjonować. Analitycy spodziewają się, że do 2027 r. CAGR utrzyma się na poziomie do 20 proc., co wynika z coraz szerszego zasięgu legalizacji konopi indyjskich przeznaczonych do użytku medycznego i jako środek zwalczający stres dla dorosłych.

Służba zdrowia

T. Lausten dostrzega potencjalny wzrost popytu na usługi w sektorze opieki zdrowotnej, jako że pracownicy służby zdrowia nadal pracują na granicy swoich możliwości.
COVID-19 uwidocznił znaczenia tego sektora. Personel medyczny nawet w normalnych czasach stawał każdego dnia przed wyzwaniami. Wielką szansą na wsparcie w jego obowiązkach i codziennych zadaniach jest technologia. Potrafi np. automatycznie powiadomić personel o tym, że coś się dzieje z pacjentem, by zareagował natychmiast, zanim sytuacja się pogorszy. Ułatwia to wykonywanie stresującej pracy i pozwala nie myśleć o tym, czy pacjent czuje się dobrze i jest bezpieczny – stwierdził T. Lausten.

Praca zdalna

Nowe przepisy umożliwiające przedsiębiorstwom wprowadzenie pracy zdalnej otwierają nowe możliwości dla branży zabezpieczeń.
W USA i Europie, współpracując z integratorami systemów audio-wideo w sektorze mieszkaniowym i małych firm, IDIS dostrzega wzrost zapotrzebowania nie tylko na łatwe zdalne zarządzanie dozorem w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony, ale także na wygodę i wydajność dzięki inteligentnym rozwiązaniom automatyzacji, integrującym oświetlenie, strumieniowe przesyłanie muzyki, HVAC oraz urządzenia IoT sterowane zdalnie za pomocą aplikacji mobilnych lub głosem – powiedział J. Jun.

Inne sektory

Branże przemysłowe wymagają dużego wsparcia ze strony techniki ochronnej do zabezpieczenia wszystkich obszarów w swoich zakładach – ochrona obwodowa i kontrola dostępu to tylko jedne z systemów. Zdaniem T. Laustena ważniejsze jest to, że takie rozwiązania, jak inteligentna ochrona przeciwpożarowa, mogą okazać się kluczowe, ponieważ zarówno chronią pracowników, jak i zapobiegają poważniejszym szkodom i stratom przedsiębiorstw.
Reagowanie w momencie wybuchu pożaru nie byłoby konieczne, gdybyśmy mogli zapobiegać jego pojawieniu się. Ma to kluczowe znaczenie dla zwrotu z inwestycji, ponieważ pozwala uniknąć nie tylko finansowych, ale także fizycznych szkód dla ludzi i miejsc pracy – dodał T. Lausten.

Nadzieja na powrót inwestycji

Peter Chang, dyrektor Działu Rozwoju Produktu w firmie Vivotek, w tym roku zauważył większe zapotrzebowanie na rozwiązania związane z COVID-19, takie jak systemy kontroli gromadzenia się czy pomiaru temperatury. Ta tendencja może utrzymać się w przyszłym roku.
Spodziewamy się, że w przyszłym roku popyt się utrzyma, choć jego wzrost będzie wolniejszy, ponieważ wiele miejsc i krajów będzie stosować rozwiązania związane z pandemią jako powszechną praktykę – powiedział P. Chang. – W przypadku projektów większych inwestycji mamy nadzieję na ich powrót, gdy pandemia zostanie opanowana, a projekty te zostaną potraktowane jako czynnik stymulujący ożywienie gospodarcze. 

Firmy sektora CCTV zamierzają stawić czoło zakazowi stosowania chipów HiSilicon

Amerykański zakaz stosowania chipów chińskiej firmy HiSilicon, które były nieodłącznym elementem urządzeń security wielu firm, był prawdopodobnie jedną z najbardziej piorunujących wiadomości w 2019 r. Mimo że kwestia ta w dalszym ciągu pojawia się w nagłówkach gazet, z oskarżeniami w kontekście zarówno politycznym, jak i biznesowym, branża wydaje się powszechnie akceptować fakt, że firmy muszą znaleźć alternatywne rozwiązanie, zgodne z zaleceniem amerykańskiej ustawy NDAA (National Defense Authorization Act).

Dzielimy się uwagami niektórych z największych producentów rozwiązań security na temat tego, jak planują poradzić sobie z tą nową zmianą w USA.

Keen Yao, wiceprezes, Hikvision Digital Technology

Zgodnie z polityką firmy ustaloną w momencie jej założenia w trakcie procesu projektowania produktu Hikvision nigdy nie polegał na wyłącznych relacjach z jednym dostawcą. Wobec coraz bardziej niepewnej sytuacji geopolitycznej, która rozpoczęła się w 2018 r., firma skupiła się na alternatywnych planach dostaw znaczących komponentów. Będziemy nadal koncentrować się na ciągłych dostawach wysokiej jakości produktów i usług do naszych partnerów w ramach zrównoważonego globalnego łańcucha dostaw, zgodnego z wymogami firmy.

Joon Jun, prezes Global Business Division, IDIS

W wyniku zarówno sierpniowych zmian w NDAA w USA, jak i rosnącej świadomości oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, w połowie 2019 r. zakończył się cenowy „wyścig do dna”. Od tego czasu rynek się ustabilizował.
W perspektywie krótkoterminowej producenci z pewnością będą mieli większe możliwości podniesienia cen zestawów zgodnych z zaleceniami NDAA, ale ponieważ wszyscy główni i szanowani gracze są na dobrej drodze do odejścia od chipsetów HiSilicon lub mają układy zgodne z normami, prawdopodobnie będzie to krótkotrwałe.
Zapotrzebowanie na kamery i rejestratory zgodne ze standardem NDAA wzrosło nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w dużej części Europy, ponieważ duzi użytkownicy końcowi i integratorzy systemów biorą pod uwagę istniejące lub przyszłe inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Spodziewamy się, że ta tendencja będzie się utrzymywać.

Yoon Chang-Soo, dyrektor sprzedaży MEA, Hanwha Techwin

Poszerzamy gamę produktów zgodnych z NDAA. Nowe chipsety zastosujemy w kolejnych liniach naszych produktów, od ekonomicznych po zaawansowane. Usuniemy wszelkie bariery w zakupie, jakie mogą napotkać nasi klienci.

Peter Chang, dyrektor działu rozwoju produktów, VIVOTEK

W Vivotek będziemy wybierać różnych dostawców chipsetów, aby sprostać potrzebom klienta. Oprócz cen klientom bardziej zależy na zgodności z NDAA, jakości i wartości dodanej. Spodziewamy się, że w przyszłym roku będzie więcej dostawców procesorów i będziemy mogli zaoferować mocniejszy chipset w przystępniejszej cenie.
Widzimy dwa czynniki, które mogą napędzać wzrost w nadchodzącym roku. Jeden z nich to produkt zgodny z zaleceniami NDAA, a drugi to rozwiązania postpandemiczne. Jeśli chodzi o NDAA, to w roku 2021 będzie bardziej rygorystycznie. Kiedyś HiSilicon był jednym z największych dostawców na rynku dozoru wizyjnego, ale teraz Stany Zjednoczone zakazują sprzedawcom dostarczania produktów i usług tej firmy. To działanie zmusza dostawcę rozwiązań dozoru wizyjnego do przyspieszenia transformacji w celu wybrania alternatywnych opcji zgodnych z NDAA.

Steven Humphreys, CEO, Identiv

Dzisiaj nie odsprzedajemy kamer. Są one jednak dla nas kluczowym elementem integracji, ponieważ wdrażamy na dużą skalę rozwiązania korporacyjne, a nawet mamy mniejsze wdrożenia w chmurze. Oczekujemy, że kamery firm, które nie są objęte zakazem, będą w stanie zaspokoić potrzeby rynku. Choć sytuacja może doprowadzić do niewielkiego wzrostu kosztów, to jednak dodatkowe zapotrzebowanie na zabezpieczenia będą stymulować dalszą sprzedaż i przyszłe wdrożenia.

Uwagi końcowe

Mimo kontrowersji związanych z zakazem w USA wydaje się, że firmy na całym świecie koncentrują się na alternatywnych producentach procesorów, aby uniknąć dalszych zakłóceń swojej działalności. Na etapie, kiedy większość przedsiębiorstw już zmaga się ze skutkami COVID-19 i kryzysem finansowym, jaki po nim nastąpił, jest to decyzja pragmatyczna. Pozostaje jednak pytanie, co okaże się głównym zamiennikiem dla HiSilicon.

*) Coronavirus  Aid, Relief, and Economic Security Act – amerykańska ustawa o charakterze specjalnym zawierająca pakiet stymulacyjny wyceniany na 2,2 bln USD, mająca na celu pobudzenie gospodarki amerykańskiej poprzez m.in. wsparcie osób indywidualnych oraz małych i dużych przedsiębiorstw.