Strona główna Telewizja Dozorowa NUUO MainConsole – zaawansowana analityka wideo

NUUO MainConsole – zaawansowana analityka wideo

System NUUO to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań do rejestracji i zarządzania strumieniami wideo. Wśród wielu produktów tej marki na szczególną uwagę zasługuje oprogramowanie do pracy na serwerach IT – MainConsole. 

Platforma ta, ze względu na oferowaną elastyczność oraz wyjątkowe cechy, cieszy się dużą popularnością. Integracja z ponad dwoma tysiącami urządzeń IP sprawia, że jest często wybierana do współpracy z wyszukanymi przez instalatorów modelami kamer.
Decydując się na MainConsole, klient otrzymuje system, który już w standardzie oferuje ponadprzeciętne funkcjonalności, a jeżeli wystąpi taka potrzeba, można go rozbudować m.in. o POS, LPR, CMS, integrację z innymi systemami oraz zaawansowaną analitykę.

Omawiając zagadnienie zaawansowanej analizy wideo, w przypadku MainConsole należy rozpocząć od elementów, jakie oferuje oprogramowanie już od pierwszej standardowej licencji do rejestracji. Rozpoczynając pracę z MainConsole, można uruchomić moduł Smart Guard, który zawiera wielopoziomową detekcję ruchu (w ramach każdej z kamer dostępnych jest 5 niezależnych stref), detekcję zniknięcia oraz pozostawienia obiektu w strefie, przyjmowanie informacji o analizie wideo realizowanej przez kamery oraz elementy, które mają poprawić bezpieczeństwo systemu CCTV. NUUO może powiadomić operatora o sabotażu, np. przy zmianie pola widzenia kamer zamontowanych na uchwytach czy też próbach ich przysłonięcia lub zamalowania. Te funkcje, jak również informacja o braku sygnału, są niezwykle istotne w przypadku bezobsługowej pracy systemu kamer. Konfigurując elementy modułu Smart Guard, istnieje możliwość ustawienia takich parametrów jak czułość czy harmonogram aktywacji.
Powyższą funkcjonalność można uruchomić też w obrazie zapisanym, aktywując inteligentne wyszukiwanie – Smart Search, a każdy element modułu Smart Guard może aktywować szereg akcji alarmowych.
W ramach licencji do rejestracji klient otrzymuje też podstawowy moduł zliczania, który może dokonywać liczenia jedno- i dwukierunkowego oraz wysyłać raporty dzienne do określonych użytkowników.
kalibracja-kameryJeżeli ofertowane przez Smart Guard analizy są niewystarczające oraz wymagana jest większa skuteczności i pewność działania, można skorzystać z pakietów dodatkowych. Zaawansowana analiza wideo jest dostępna w kilku wersjach: Counting, Presence, Surveillance oraz Advanced. W zależności od wybranego pakietu system zostanie rozbudowany o zliczanie pojazdów i ludzi, obecność, pojawienie się i zniknięcie obiektów, zatrzymanie i pozostanie w strefie, śledzenie, przecięcie linii, kierunek ruchu, prędkość ruchu, wejście oraz wyjście ze strefy, stabilizację obrazu oraz wykrycie sabotażu.
Niezwykle istotnym elementem wpływającym na poprawne interpretowanie przez system zaistniałych zdarzeń jest właściwe skalibrowanie każdej z kamer. Aby móc „zaufać” urządzeniom, konieczne jest wprowadzenie do systemu m.in. parametrów montażu kamer (wysokość montażu, kąt obserwacji, określenie pola widzenia). Po naniesieniu na obraz dwóch wirtualnych postaci oraz siatki, która odzwierciedla perspektywę obserwowanej sceny, dokonuje się sprawdzenia poprawność kalibracji.
Przechodząc do kolejnych zakładek konfiguracji można uruchomić klasyfikację obiektów. Określając przedziały wielkości oraz prędkości poruszania się obiektów, aktywuje się w systemie kategoryzacje, rozróżniając np. samochody ciężarowe, osobowe, czy motocykle. MainConsole pozwala też na analizę prędkości poruszających się obiektów i tak np. kamery stałopozycyjne obserwujące teren wewnątrz obiektów więziennych mogą zaalarmować operatora w chwili, gdy wykryją, że ktoś w polu widzenia kamery biegnie, czyli porusza się w sposób niestandardowy.

Jednym z najnowszych elementów analizy obrazu, jaką można zaimplementować do NUUO, jest moduł rozpoznawania twarzy. Podobnie jak w przypadku kalibracji skuteczność działania zależy od informacji, jakie zostaną wprowadzone do systemu. Z uwagi na dużą ilość zmiennych optymalne działanie uzyskuje się po przypisaniu do danej osoby kilku zdjęć.
Analiza wideo jest też wykorzystywana w przypadku obrazów już zapisanych. NUUO w odpowiedzi na potrzeby użytkowników w obiektach handlowych, korzystających z funkcji liczenia wprowadziło rozbudowany moduł raportowania. Po użyciu pakietu Counting można generować raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne kierowane do wielu użytkowników z rozróżnieniem na pojedyncze wejścia lub jako globalny wynik dotyczący całego obiektu. System pozwala też na generowanie tzw. map ciepła, które analizują wybrany okres zarejestrowanego materiału. Użytkownik w szybki sposób dostaje wynik obrazujący miejsca najczęściej odwiedzane przez klientów.
System MainConsole można także rozbudować o moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych LPR. Odczyt tablic jest realizowany w jednej z dwóch opcji, w trakcie zatrzymania pojazdu – przy dojeździe do szlabanu lub w ruchu. System po identyfikacji pojazdu może automatycznie otworzyć szlaban.
W przypadku, gdy w zbudowanym systemie stosuje się oprogramowanie zarządzające CMS, aktywacja każdej z analiz może powodować wysłanie informacji do serwera centralnego. W instalacjach składających się z wielu rejestratorów i setek kamer nie ma możliwości sprawnego obserwowania wszystkich obrazów. Istotne jest natomiast, żeby w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej taka informacja szybko i sprawnie została przekazana operatorowi.
Jedno z większych wdrożeń w kraju z wykorzystaniem zaawansowanej analizy wideo dotyczy sektora energetycznego. W systemie obsługującym ponad tysiąc kamer zaimplementowanych zostało kilkaset zaawansowanych analityk obrazu. W przypadku wystąpienia alarmu informacja jest przekazywana do operatora w jednym z centrów zarządzania.

Najnowszą, 30-dniową wersję testową MainConsole można pobrać ze strony:
analitykanuuo.miwiurmet.pl