Strona główna Branże i zastosowania Ochrona obwodowa więcej niż można dostrzec gołym okiem

Ochrona obwodowa więcej niż można dostrzec gołym okiem

Airport

Porty lotnicze są bardzo złożonymi projektami obejmującymi niemal wszystkie rodzaje obiektów: od parkingów i terminali, przez centra handlowe i poczekalnie, aż po płyty postojowe i pasy startowe.

W każdym obiekcie portu lotniczego występują zagrożenia związane z obsługą lotów oraz obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, takie jak pożar, akty terroryzmu, przemyt, nielegalna imigracja czy kradzieże. Procedury zabezpieczenia stanowią ogromne wyzwanie ze względu na konieczność monitorowania wielu różnych obszarów – rozległych terenów, parkingów, terminali pasażerskich, płyt postojowych, pasów startowych itp.
Jednym z podsystemów, które w największym stopniu przyczyniają się do podniesienia standardu bezpieczeństwa zewnętrznych granic obiektu, są sieciowe systemy dozoru wizyjnego.
Najważniejsza jest wysoka jakość przekazywanego obrazu. Wciąż rośnie zapotrzebowanie na obraz o dużym stopniu szczegółowości. Branża przemysłowa jednak zbyt duży nacisk kładzie na wyższą rozdzielczość, która oczywiście zapewnia także większą szczegółowość obrazu. W tym przypadku więcej szczegółów to więcej pikseli i więcej danych, co w konsekwencji oznacza większe nakłady na archiwizację oraz większe obciążenie sieci. Mimo że obraz szczegółowy oczywiście ułatwia rozróżnienie osób lub drobniejszych detali, należy dążyć do zredukowania wymagań w zakresie archiwizacji oraz zmniejszenia obciążenia sieci. Ale to nie wszystko. Zwiększa się także oferta kamer dostępnych na rynku. Nawet jeśli uda się zredukować wymagania w zakresie archiwizacji oraz ograniczyć obciążenie sieci, wciąż pozostaje problem ogromnej ilości danych wymagających pokaźnych zasobów obliczeniowych. W związku z tym trzeba rozwiązać kwestię zarządzania i dostępu do materiałów wideo.

Ogromnym wyzwaniem jest konieczność monitorowania wielu różnych obszarów: terminali pasażerskich, parkingów, płyt postojowych, pasów startowych…

Zarządzanie i dostęp do materiałów wideo
Głównym zadaniem personelu ochrony oraz operatorów systemu dozoru wizyjnego jest powiadamianie o wszystkich podejrzanych zdarzeniach. Wbudowana w kamerę funkcja analizy wideo firmy Bosch analizuje obraz w czasie rzeczywistym i wykrywa podejrzane zdarzenia na podstawie zdefiniowanych wcześniej reguł alarmowych. Umożliwia to operatorom i personelowi ochrony skoncentrowanie się na innych zadaniach i reagowanie tylko w przypadku istotnych zdarzeń. W razie ich wykrycia operatorzy lub personel ochrony mogą przeszukać zapis wideo w celu znalezienia niezbitych dowodów. Znając dokładny czas i miejsce zdarzenia, staje się to jeszcze łatwiejsze, ponieważ w materiale wideo są zapisane znaczniki czasowe. Gdyby jednak użytkownik chciał poznać i przeanalizować trasę ucieczki intruza na podstawie nagrań z wielu kamer, szybkie wykonanie takiego zadania byłoby niemożliwe ze względu na dużą ilość danych.
Pomocne byłoby, gdyby kamery sieciowe „rozumiały” obraz, który rejestrują. Innymi słowy, gdyby nadawały danym wideo „sens i porządek”. Ułatwiłoby to zarówno zarządzanie, jak i dostęp do istotnych fragmentów nagrań. Wbudowane funkcje analityczne Bosch realizują wszystko (i jeszcze więcej) w zastępstwie użytkownika. W przypadku zastosowań newralgicznych, takich jak ochrona obwodowa lotnisk, jest dostępna funkcja Intelligent Video Analysis.

Inteligencja wbudowana w kamery
Bosch gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność funkcji analitycznych. Dzięki temu każda kamera sieciowa z funkcją Intelligent Video Analysis (IVA) lub Essential Analytics może pracować niezależnie i bez wsparcia centralnego serwera analitycznego. Nie ma więc ryzyka awarii kluczowego elementu systemu. Taka koncepcja jest określana mianem inteligencji rozproszonej. Awaria jednej z kamer lub któregoś z urządzeń kodujących nie wpływa na wydajność pozostałych elementów systemu. Ułatwia to także ewentualną rozbudowę o kolejne urządzenia. Obciążenie sieci i nakłady na archiwizację można zmniejszyć dzięki przesyłaniu tylko istotnych danych, analiza obrazu odbywa się bowiem w kamerze. System jest więc bardziej odporny i elastyczny, a koszty eksploatacji – niższe.

Alarm? Tylko wtedy, gdy to konieczne
Kamery sieciowe z wbudowanymi funkcjami analitycznymi można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie identyfikowały warunki wzbudzenia alarmu, np. osoby zbliżające się lub próbujące sforsować ogrodzenie, a przy tym odróżniały człowieka od zwierzęcia zarejestrowanego przez kamerę. Kryteria wzbudzenia alarmu uwzględniają także przekroczenie jednej lub kilku zdefiniowanych linii, śledzenie określonej trajektorii ruchu oraz zmianę prędkości poruszania się (bieg), kształtu (przykucnięcie) lub proporcji (upadek). Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez kamerę można wykorzystać także do wzbudzania alarmów w przypadku niepożądanego gromadzenia się osób lub wykrywania pozostawionych obiektów. Personel ochrony uzyskuje wszystkie informacje potrzebne do zareagowania i szybkiego podjęcia właściwych działań.
Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów może pomóc w weryfikacji lub anulowaniu alarmów, powiadamiając operatora w odpowiedni sposób. Funkcję śledzenia można aktywować, klikając obiekt, lub wcześniej zdefiniować reguły automatycznego śledzenia. Po zintegrowaniu z systemami sygnalizacji włamania i napadu lub kontroli dostępu funkcję inteligentnej analizy wideo można wykorzystać także do automatycznego weryfikowania alarmów generowanych przez te systemy lub do dodatkowego sprawdzenia tożsamości osoby przedstawiającej przy bramie dokument uprawniający do wstępu.

Analiza obrazu wideo w warunkach ekstremalnych
Przed zewnętrznymi systemami dozoru wizyjnego stoi wiele wyzwań. Mogą to być zmieniające się warunki oświetlenia. O ile niektóre z nich można przewidzieć, np. pora dzienna i nocna, o tyle inne, np. oślepienie kamery światłami przejeżdżającego samochodu lub światło rozproszone przez chmury, są nieprzewidywalne. Kamery sieciowe Bosch ze zintegrowaną funkcją analizy wideo mogą wykrywać zmieniające się warunki oświetlenia i dostosowywać do nich swoje ustawienia w czasie rzeczywistym, co gwarantuje najwyższą jakość obrazu o każdej porze. Inteligentne algorytmy są także pomocne w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Kamery sieciowe ze zintegrowaną funkcją IVA, np. DINION IP starlight 8000 MP firmy Bosch, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać maksymalnie niezawodną (minimalna liczba fałszywych alarmów) analizę wideo w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Bez problemów wykrywają różnicę między deszczem lub śniegiem a ważnym z punktu bezpieczeństwa obiektem, co ogranicza liczbę fałszywych alarmów wywołanych czynnikami naturalnymi, takimi jak spływająca woda, spadające liście czy poruszające się gałęzie drzew. Inną ważną funkcją jest Intelligent Defog poprawiająca wyrazistość obrazu w warunkach mgły, oparów lub zanieczyszczenia powietrza. Funkcja usuwa zmętnienie obrazu, poprawiając widoczność i wydobywając szczegóły poprzez podniesienie kontrastu i nasycenia barw.
Szybkie pozyskiwanie potrzebnych danych
Analizowanie nagranych materiałów wideo to zajęcie nie tylko czasochłonne, ale także obciążone ryzykiem błędu. Kamery sieciowe z wbudowaną funkcją analizy wideo mogą znacznie obniżyć nakłady i przyspieszyć pracę poprzez wprowadzenie pewnego poziomu abstrakcji. Mogą generować metadane w formie prostych tekstów opisujących istotne szczegóły na obrazie, takie jak obiekty czy ruch. Metadane zajmują niewiele miejsca w porównaniu do zapisywanego obrazu, a więc nie zwiększają wymagań w zakresie szerokości pasma transmisji czy przestrzeni dyskowej. Mają jednak ogromną zaletę, ponieważ można je przeszukiwać automatycznie. Przy typowym ustawieniu wystarczy 20 s, aby z wykorzystaniem metadanych z czterogodzinnego nagrania odfiltrować wszystkie istotne sekwencje wideo.

Wytrzymałe kamery
do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
Bez względu na to, czy jest silny wiatr, pada deszcz, panuje upał, czy temperatura spada poniżej zera, oprócz funkcji analizy wideo kamery stosowane w obszarze ochrony obwodowej muszą sprostać wielu wyzwaniom środowiskowym, zapewniając wysoką jakość obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach. Bosch opracował nową linię kamer sieciowych PTZ, wkładając w ich rozwój całą swoją wiedzę i doświadczenie z dziedziny mechaniki oraz sieciowych systemów dozoru wizyjnego. Inteligentne kamery sieciowe MIC IP starlight 7000 HD oraz MIC IP dynamic 7000 HD łączą niemal niezniszczalną obudowę z funkcją automatycznego czyszczenia.

Bosch Security Systems
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
http://pl.boschsecurity.com