Strona główna Rozległe i rozproszone Ochrona perymetryczna Axis łączy wszystko w spójną całość

Ochrona perymetryczna Axis łączy wszystko w spójną całość

Ochrona perymetryczna połączona w spójny system powinna obejmować otoczenie zewnętrzne – ogrodzenie (obwód), obszar wewnątrz obwodu (strefa peryferyjna) oraz budynki i obiekty wymagające ochrony. Systemy ochrony perymetrycznej zabezpieczają rozległe, rozproszone obiekty przemysłowe, a także duże strefy podlegające, ze względów bezpieczeństwa, szczególnemu nadzorowi – lotniska, strefa graniczna, rozległe obiekty sportowe czy infrastruktura telekomunikacyjna oraz krytyczna, w tym cywilna, np. ujęcia wody pitnej.

Ogromne przestrzenie oraz infrastruktura wymagająca takiej ochrony muszą być pod stałym dozorem, aby móc szybko i skutecznie eliminować wszelkie zagrożenia mienia i życia ludzkiego – począwszy od ataków terrorystycznych, poprzez wyrządzenie szkody materialnej na skutek zniszczenia czy zakłócenia pracy obiektów, na zdrowiu i życiu osób obsługujących dany obiekt skończywszy.

Mowa nie tylko o zagrożeniach, które zależą od działań człowieka, ale także o zagrożeniach losowych powodowanych przez zjawiska naturalne, takie jak katastrofy wywoływane ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi. Dlatego na system ochrony perymetrycznej składają się różne, adekwatne rozwiązania – zarówno czujki i detektory ochrony zewnętrznej, jak i niezbędne w przypadku zabezpieczania dużych obiektów systemy kontroli dostępu oraz takie rozwiązania i technologie, jak termowizja, radary, czujniki ruchu czy klasyczne systemy dozoru wizyjnego.
Jednym z najnowocześniejszych systemów tej klasy jest system ochrony perymetrycznej Axis. Trzystrefowe rozwiązanie Axis obejmuje w pierwszej kolejności dozór wizyjny strefy obwodowej (wzdłuż różnego typu ogrodzeń), zamykającej obszar chroniony, w drugiej zabezpieczenie przestrzeni peryferyjnej, w trzeciej zaś zabezpieczenie budynków i obiektów znajdujących się w strefie peryferyjnej.

Axis Perimeter Defender (ochrona obwodowa) zapewnia wykrywanie, lokalizację i identyfikację potencjalnego intruza wzdłuż ogrodzenia i przy bramach w czasie rzeczywistym. Tutaj wykorzystywane są kamery termowizyjne i wizyjne PTZ, które automatycznie przybliżają obraz i podążają za wykrytymi osobami i obiektami będącymi w ruchu. Systemy dozoru Axis zaprojektowane do tych celów pracują w trudnych warunkach oświetlenia, a nawet w całkowitej ciemności. Wbudowane inteligentne narzędzia analityczne uruchamiają ostrzeżenia i alarmują pracowników ochrony, eliminując fałszywe alarmy oraz zbędny czas i koszty rutynowych patroli. Ponadto mają możliwość generowania komunikatów audio na żywo lub odtwarzania nagranych wcześniej komunikatów, których celem jest odstraszanie intruzów.

Druga strefa systemu Axis – ochrona przestrzeni peryferyjnej – pozwala wykrywać i weryfikować wszelkie działania intruza, a także śledzić personel i pojazdy w wielu miejscach jednocześnie. Dostarcza cennych informacji o lokalizacji i prędkości przemieszczania się, a nawet o odległości między nimi i trasie ruchu. W tej strefie brak oświetlenia czy rozległość obszaru również nie stanowią dla systemu Axis przeszkody, ponieważ wykorzystuje on kamery obrotowe z obrazem panoramicznym 360° i kamery PTZ z promiennikiem podczerwieni. W przypadku zaobserwowania niepożądanej aktywności szczególnie przydatna jest możliwość generowania komunikatów audio, istotną zaletą rozwiązania jest też zdalna obsługa systemu z dowolnego miejsca.

Trzecią strefę ochrony stanowi dozór budynków, w tym szczególnie ważna kontrola dostępu do obiektu. Umożliwia monitorowanie wejść i wyjść personelu – uprawnień dostępu do danych stref, a nawet pokojów pracowników czy urządzeń w danym budynku. Ponadto wspiera zarządzanie wizytami gości i pojazdów uprawnionych do wjazdu na chroniony teren. Rozwiązanie wspiera nowoczesny dozór budynków, pozwala przykładać mniejszą wagę do tradycyjnych fizycznych zabezpieczeń typu bramy czy drzwi, digitalizując zarządzanie dostępem w inteligentny, zaprogramowany sposób.

Należy dodać, że rozwiązanie Axis – obok zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, umożliwia także monitorowanie działań personelu. Sprawny dozór nad pracą i pewność, że właściwi pracownicy są we właściwych lokalizacjach i wykonują odpowiednie czynności stanowi o bezpieczeństwie i ciągłości pracy organizacji.

Trzystrefowe rozwiązania ochrony perymetrycznej Axis odpowiadają za pełen proces dozoru w rozproszonych i dużych obiektach – poczynając od automatycznych powiadomień w czasie rzeczywistym o wykryciu incydentu, a następnie zidentyfikowaniu potencjalnego intruza, z możliwością jego odstraszenia i śledzenia. Trzeci element procesu – following incident – obejmuje już warstwę zarządzania zdarzeniami z poziomu centrali, umożliwiając blokowanie punktów krytycznych (bramy, wejścia, obiekty) oraz zarządzanie personelem ochrony, który musi interweniować, gdy techniczne rozwiązania dozoru wizyjnego i kontroli dostępu bez wsparcia nie będą mogły zapewnić bezpieczeństwa.

Kompleksowa, skuteczna ochrona osób i mienia w obiektach rozproszonych jest możliwa dopiero wtedy, gdy osoba zarządzająca i odpowiedzialni za bezpieczeństwo mają pełną świadomość zdarzeń, a jakość rejestrowanego obrazu pozwala na wykorzystanie go w materiałach dowodowych.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl