Strona główna Rynek SECURITY ONVIF Open / Closed Network Video Interface Forum

ONVIF Open / Closed Network Video Interface Forum

Jan T.Grusznic


ONVIF to organizacja od 10 lat działająca na rzecz ustandaryzowania komunikacji pomiędzy produktami elektronicznych systemów zabezpieczeń opartych na protokole IP, u której podstaw powstania leżą interoperacyjność bez względu na markę i otwartość na wszystkie firmy i organizacje. Ostatnio zdecydowała się zawiesić członkostwo sześciu firmom, w tym aż trzem z najwyższym statusem…

Założona w 2008 r. przez Axis Communications, Bosch Security Systems i Sony Corporation organizacja ONVIF doczekała się solidnej bazy członków na sześciu kontynentach. W założeniach członkostwo w ONVIF jest otwarte dla producentów, programistów, konsultantów, integratorów systemów, użytkowników końcowych i innych grup interesu, które chcą uczestniczyć w działaniach forum. Praktyka okazuje się inna.

W wyniku aktualizacji w dniu 9 października 2019 r. amerykańskiego wykazu podmiotów zarządzających eksportem (Export Administration Regulations Entity List) ONVIF zawiesił dostęp do informacji zarezerwowanych dla członków organizacji firmom: Dahua Technology, Hikvision Digital Technology, Huawei Technologies, Shanghai Yitu Technology, Pixel Design Sdn. Bhd – związanej z Hikvision i Lorex – związanej z Dahua. Jak wynika z noty prasowej, ONVIF podjęło te działania w celu zapewnienia zgodności z amerykańskim prawem eksportowym, a zawieszenie pozostaniew mocy do czasu usunięcia przedsiębiorstw z listy EAR przez rząd USA[1].

Ta decyzja komitetu sterującego ONVIF została podjęta wkrótce po tym, jak prezydent Donald Trump podpisał dekret wykonawczy zakazujący firmom amerykańskim kupowania lub sprzedawania sprzętu telekomunikacyjnego takich firm, jak Huawei, które są uważane za stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Departament Handlu USA umieścił członków ONVIF wraz z 22 innymi organizacjami rządowymi i komercyjnymi na swoim „wykazie podmiotów”[2] za domniemane naruszenia praw człowieka.

Wykaz podmiotów jest zasadniczo rządową czarną listą, która zakazuje przedsiębiorstwom amerykańskim eksportowania swoich produktów do wymienionych organizacji. Chociaż umieszczenie podmiotu w wykazie nie jest całkowitym embargiem, wymaga zgody rządu, zanim jakakolwiek firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych będzie mogła sprzedawać im towary w przyszłości. Do nich zalicza się również organizacja ONVIF, która rozwija specyfikacje na sesjach zamkniętych przed publikacją, a rząd USA dostęp do nich przez firmy zewnętrzne traktuje jako eksport technologii.

Jak działa ONVIF?

Praca w ONVIF jest prowadzona i wykonywana przez jej członków w różnych komitetach i grupach roboczych. Struktura organizacyjna składa się z Komitetów: Sterującego, Technicznego, Usług Technicznych i Komunikacji. Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za strategię i budżetowanie ONVIF. Obecnie członkami tego komitetu są Axis, Bosch, Honeywell, Pelco i Sony.

Komitet Techniczny jest motorem rozwoju podstawowych specyfikacji ONVIF, jak również kierunku technicznego i mapy drogowej. Obecnie członkami są Axis, Bosch, Hanwha Techwin, Hikvision (zawieszony), Pelco, Sony i Tyco Security. Grupy robocze w ramach Komitetu Technicznego opracowują podstawową specyfikację ONVIF, kwestie bezpieczeństwa, fizycznego dostępu i poprawy jakości obrazu.

Komitet Usług Technicznych jest odpowiedzialny za opracowanie profili, specyfikację metodologii testów, narzędzia testowego i procesu zgodności. Obecnie jego członkami są Anixter, Axis, Bosch, Honeywell, Pelco i Sony. Grupy robocze w ramach Komitetu Usług Technicznych pracują nad sposobem testowania urządzeń, aplikacji klienckich, Profilem D i Profilem M. Komitet ds. Komunikacji jest odpowiedzialny za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji. Członkami tego komitetu są obecnie Axis, Bosch, Dahua Technology (zawieszony), Hikvision (zawieszony), Honeywell, Huawei (zawieszony) i Sony. Grupy robocze w ramach tego komitetu opracowują scenariusze zastosowania dla opracowywanych rozwiązań.

ONVIF oferuje cztery klasy członkostwa rocznego w celu dostosowania się do różnych poziomów uczestnictwa: pełne, wspierające, użytkownik i obserwator. Członkowie pełnoprawni i członkowie wspierający mogą aktywnie wpływać na rozwój standardu poprzez udział w pracach organizacji. Poziom członkowski jest otwarty dla organizacji, które chcą korzystać ze specyfikacji interfejsu i mają dostęp do propozycji specyfikacji, ale nie chcą uczestniczyć w żadnej pracy organizacji.

Poziom obserwatora jest otwarty dla organizacji, które nie chcą uczestniczyć w żadnej pracy w ONVIF, ale którym przyznanopewne ograniczone korzyści, np. prawo dostępu do narzędzi testowych. Jednak członkowie obserwatorzy nie mogą prezentować, domagać się, wprowadzać na rynek lub promować jakiegokolwiek produktu sprzętowego, oprogramowania lub innego urządzenia, które ma być zakwalifikowane jako produkt zgodny z ONVIF. Zatem producenci urządzeń lub dostawcy oprogramowania klienckiego nie mogą być obserwatorami.

Co decyzja ONVIF oznacza dla branży?

Obecnie nie ma powodu do niepokoju. Jak potwierdzają to same władze ONVIF, zawieszenie obejmuje możliwość dostarczenia przez członka nowych produktów w celu uzyskania zgodności opartej na przyszłych wersjach narzędzi testowych oraz uniemożliwienie jego przedstawicielom udziału w komitetach i grupach roboczych ONVIF. W wyniku sankcji status istniejących produktów zgodnych z przepisami członków nie zmienia się. W tym duchu wypowiadają się również zawieszeni członkowie, twierdząc, że obecny stan nie wpływa negatywnie na dostępne produkty zgodne z ONVIF (lista dostępna na stronie internetowej organizacji). Co więcej – nowo wytworzone urządzenia również mogą być zgodne ze standardem w zakresie tych profili, do których dokumentację oraz narzędzia potwierdzania zgodności posiadali producenci przed dniem ich zawieszenia w członkostwie.

Jednak kontynuacja zakazu będzie miała wpływ na zgodność produktów z przyszłymi profilami w dłuższej perspektywie. Co prawda w 2019 r. nie pojawiły się nowe wersje, ale wiadomo że ONVIF pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla rynku, jednak dostęp do nich został odcięty dla wymienionych firm.

Przypisy:

[1] https://www.onvif.org/pressrelease/media-statement-membershipsuspension/

[2] Po raz pierwszy wykaz podmiotów opublikowało Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w lutym 1997 r. jako część swoich wysiłków na rzecz informowania opinii publicznej o podmiotach, które zaangażowały się w działalność mogącą spowodować zwiększone ryzyko przekierowania eksportowanych, reeksportowanych i przekazywanych (w kraju) produktów do programów dotyczących broni masowego rażenia. Od czasu pierwszej publikacji podstawy do wpisania na listę podmiotów zostały rozszerzone na działania usankcjonowane przez Departament Stanu, a także działania sprzeczne z interesami bezpieczeństwa narodowego i/lub polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych.

 

Jan T. Grusznic
Z-ca red. naczelnego „a&s Polska”. Z branżą wizyjnych systemów zabezpieczeń związany od 2004 r. Ma bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań dozoru wizyjnego w aplikacjach o rozproszonej strukturze i skomplikowanej dystrybucji sygnałów. Ceniony diagnosta zintegrowanych systemów wspomagających bezpieczeństwo.