Strona główna Rynek SECURITY ONVIF Profile M nie dla wszystkich

ONVIF Profile M nie dla wszystkich

ONVIF oficjalnie przedstawił nową wersję gotowego do publikacji profilu M. Jego zadaniem jest standaryzacja wymiany metadanych i obsługa zdarzeń dla tzw. inteligentnych aplikacji. Jak donosi ONVIF opracowanie nowego profilu toruje drogę do zwiększonej interoperacyjności kamer IP i aplikacji analitycznych z systemami zarządzania wideo oraz łatwiejszej integracji z systemami IoT.

Nie wszyscy będą mogli się cieszyć z wykorzystania tego standardu. Zawieszeni członkowie organizacji ONVIF: Dahua Technology, Hikvision Digital Technology, Huawei Technologies, Shanghai Yitu Technology, Pixel Design Sdn. Bhd – związanej z Hikvision i Lorex – związanej z Dahua będą musieli obejść się smakiem, bowiem nie mają dostępu do nowych narzędzi testowych weryfikujących zgodność z profilem. Takie wykluczenie może odbić się poważnie na wynikach sprzedażowych wymienionych firm, gdy coraz większy nacisk kładzie się na otwartość i współpracę z innymi systemami i urządzeniami. A profil M ujednolica sposób przekazywania metadanych pomiędzy urządzeniami lub usługami brzegowymi (kamery IP lub aplikacje analityczne dla urządzeń) a klientami (oprogramowanie do zarządzania wideo – VMS, sieciowe rejestratory wideo, usługi oparte na serwerze lub w chmurze). Takie podejście oznacza, że integratorzy systemów i użytkownicy końcowi będą mogli elastyczniej niż dotychczas łączyć i dopasowywać rozwiązania od różnych dostawców oprogramowania analitycznego, urządzeń brzegowych i oprogramowania do zarządzania wideo lub usług w chmurze wraz z aplikacjami IoT, w jeden system.

Sriram Bhetanabottla, przewodniczący grupy roboczej ONVIF Profile M zaznacza, że profil M będzie atrakcyjnym profilem ONVIF dla dostawców kamer i VMS oraz niezależnych twórców usług brzegowych, serwerowych i chmurowych. Dodaje, że wzrost liczby inteligentnych aplikacji do systemów zabezpieczeń i urządzeń IoT powoduje zapotrzebowanie na interoperacyjność. Zapewnia, że aplikacje zgodne z profilem M będą miały szeroką kompatybilność, co zwiększy dalszy wzrost liczby i typów aplikacji oraz zapewni użytkownikom końcowym jeszcze większy wybór.

Już teraz ONVIF Profile M Release Candidate obsługuje konfigurację ustawień analizy obrazu i zapytania o metadane, a także ich filtrowanie i strumieniowanie. Ma interfejsy do ogólnej klasyfikacji obiektów i określone metadane do geolokalizacji pojazdu, rozpoznawania tablicy rejestracyjnej, ludzkiej twarzy i sylwetki. Profil M definiuje również interfejsy do konfiguracji reguł dla zdarzeń, np. aplikacji obsługujących zliczanie osób oraz rozpoznawania twarzy i tablic rejestracyjnych oraz zdarzeń korzystających z protokołu JSON (JavaScript Object Notation). Obsługuje też protokołu MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) dla aplikacji IoT.

Dzięki metadanym możliwe jest wyróżnianie interesujących obiektów w strumieniu wideo, tworzenie map ciepła przy połączeniu metadanych związanych z osobami i geolokalizacją oraz mapowanie pojazdów na parkingu przy użyciu metadanych pojazdów i geolokalizacji. Interfejsy obsługi zdarzeń Profilu M obejmują zarządzanie zgromadzeniami lub kolejkami (zliczenie osób) i dostępem na parking (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). W przypadku aplikacji IoT interfejs obsługi zdarzeń Profile M może być używany np. do sterowania temperaturą w pomieszczeniu, gdzie kamera Profile M (z obsługą MQTT) wykrywa osoby. W celu dostosowania temperatury kamera wysyła zdarzenie ONVIF przez MQTT na platformę IoT lub aplikację, która z kolei uruchamia termostat.

Źródła:
https://www.onvif.org/pressrelease/media-statement-on-member-companies-affected-by-u-s-export-administration-regulations/

https://www.onvif.org/pressrelease/onvif-introduces-profile-m-release-candidate-for-metadata-and-analytics-for-smart-applications/

https://aspolska.pl/onvif-open-closed-network-video-interface-forum/