Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu OS Malevich 2.10. Oprogramowanie, które wygrywa z fałszywymi alarmami

OS Malevich 2.10. Oprogramowanie, które wygrywa z fałszywymi alarmami

OS Malevich 2.10 wprowadza do systemu alarmowego Ajax najlepsze światowe standardy w zakresie przeciwdziałania fałszywym alarmom. Dzięki temu oprogramowaniu system uzyskał zgodność z PD 6662:2017 – dokumentem wprowadzającym europejskie normy dotyczące systemów sygnalizacji włamania i napadu w Wielkiej Brytanii.

Systemy z oprogramowaniem OS Malevich 2.10 rozszerzają potencjalne zastosowania scenariuszy, a także komunikują się z użytkownikami w większej liczbie języków. Zapewniają ochronę przeciwpożarową znajdującym się na liście światowego dziedzictwa
UNESCO zabytkowym budynkom w Bergen w Norwegii.

Doświadczenie brytyjskie

Cechą charakterystyczną rynku brytyjskiego jest to, że policja odbiera i reaguje na sygnały alarmowe, a każda niepotrzebna interwencja jest uważana za marnowanie czasu i cennych zasobów. Powtarzające się fałszywe alarmy mogą prowadzić do konieczności rezygnacji z usług monitoringu. Dlatego w systemie OS Malevich 2.10 firma Ajax Systems zaimplementowała zaawansowane funkcje przeciwdziałania fałszywym alarmom i odpowiedzialnego korzystania z systemów SSWiN.

Malevich 2.10 wyróżniają następujące funkcje:

  • Potwierdzenie alarmu. System przesyła oddzielne zdarzenie do Centrum Monitorowania Alarmów w celu potwierdzenia alarmu. System może wygenerować sygnał potwierdzający stan alarmu po wyzwoleniu wielu zdarzeń wykrycia włamania lub użycia przycisków alarmowych. Instalator podczas konfigurowania systemu wybiera urządzenia, których aktywacja prowadzi do potwierdzenia, oraz ustala interwał czasowy dla alarmów. Funkcję można znaleźć w ustawieniach serwisowych huba.
  • Przycisk awaryjny doskonale zabezpieczony przed przypadkowymi naciśnięciami. System z oprogramo-waniem OS Malevich 2.10 jest obsługiwany przez DoubleButton, nowy przycisk awaryjny Ajax Systems. DoubleButton włącza alarm tylko wtedy, gdy oba przyciski zostaną wciśnięte jednocześnie – specjalna bariera zapobiega przypadkowemu uruchomieniu. Kurz i zachlapanie nie mają wpływu na działanie urządzenia. Można je bezpiecznie nosić w kieszeni jako brelok do kluczy lub zawiesić na szyi. Przycisk DoubleButton może też wygenerować potwierdzone zdarzenie alarmu napadowego. W tym celu należy dwa razy nacisnąć przyciski w różny sposób (krótkie i długie naciśnięcie) lub użyć dwóch urządzeń DoubleButton.
  • Przywrócenie stanu systemu po alarmie. Funkcja zapobiega uzbrojeniu systemu Ajax po wcześniejszym wyzwoleniu alarmu. Ponowne uzbrojenie systemu wymaga sprawdzenia incydentu, a następnie przywrócenia stanu systemu przez uprawnionego użytkownika (PRO lub administratora). Ta funkcja pomaga inżynierom śledzić stan systemu, ponieważ alarm oznacza, że obiekt został zaatakowany lub system działa nieprawidłowo. Typy przywracanych alarmów są określane podczas konfiguracji huba.
  • Uzbrajanie dwuetapowe. Funkcja dzieli proces uzbrajania na dwa etapy: rozpoczęcie i zakończenie. Użytkownicy mogą rozpocząć uzbrajanie za pomocą urządzenia sterującego (SpaceControl lub KeyPad). W takiej sytuacji system zostanie uzbrojony po wyzwoleniu urządzenia drugiego etapu, np. przy zamknięciu drzwi, na których zainstalowano DoorProtect. Użytkownicy mogą również rozpocząć uzbrajanie z aplikacji mobilnej Ajax: system zostanie uzbrojony, jeśli w określonym czasie nie zostaną wyzwolone żadne czujki.
  • Selektywna kontrola integralności systemu. Instalatorzy mogą wybrać stany huba podlegające kontroli integralności podczas uzbrajania systemu. Eliminuje to niepotrzebne kontrole, np. w wypadku zepsutego czujnika sabotażu lub przerw w zewnętrznym zasilaniu huba.
  • Automatyczna dezaktywacja urządzeń. Ta funkcja umożliwia systemowi ignorowanie zdarzeń z czujki, jeśli nie powróciła ona do stanu początkowego w określonym czasie. Jest to przydatne, gdy czujka została uszkodzona lub nieprawidłowo zainstalowana, a nie ma fizycznego dostępu do chronionego obiektu. Funkcję można znaleźć w ustawieniach serwisowych huba.
  • Opóźnienie transmisji sygnału alarmu przy rozbrajaniu. Funkcja ta pozwala na odroczenie przesłania alarmu, jeśli upłynął czas na wejście, a system alarmowy nie został rozbrojony. Po upływie czasu na wejście system generuje alarm lokalnie: aktywuje podłączone syreny, ale nie przekazuje zdarzenia alarmowego do Centrum Monitorowania. Daje to użytkownikom dodatkowy czas na rozbrojenie systemu, bez wysyłania fałszywego alarmu. Funkcja pozwala również na użycie KeyPada (który aktywuje się dopiero po wygaśnięciu opóźnień na wejście) jako alternatywnego urządzenia rozbrajającego. Funkcję można skonfigurować w ustawieniach serwisowych huba: menu Proces uzbrajania/rozbrajania.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Bergen

Wraz z firmą Elotec, norweskim dystrybutorem systemów alarmowych i producentem przewodowych systemów sygnalizacji pożarowej, Ajax Systems będzie wdrażać zabezpieczenia przeciwpożarowe w zabytkowej zabudowie miasta Bergen.
W ramach tego projektu zespół badawczo-rozwojowy Ajax zaimplementował opóźnienia dla połączonych alarmów pożarowych (alarmy synchroniczne czujek pożarowych) oraz transmisji zdarzenia alarmowego do stacji monitorowania – wszystko w celu zminimalizowania niepotrzebnych wezwań straży pożarnej. Użytkownicy mogą opóźnić alarm od 1 do 5 minut za pomocą aplikacji, dotykając logo wyzwolonej czujki pożarowej lub używając odpowiednio skonfigurowanych urządzeń Button i KeyPad. Dzięki OS Malevich 2.10 ta funkcja jest dostępna we wszystkich hubach Ajax.

Więcej przydatnych funkcji

  • Przełączanie stanu zautomatyzowanego urządzenia za pomocą polecenia przycisku Button. Tworząc scenariusz sterowania urządzeniami Relay, Socket lub WallSwitch za pomocą przycisku Button, można ustawić nie tylko konkretną akcję włączania/wyłączania, ale też przełączanie stanu styków na odwrotny. Umożliwia to użycie inteligentnego przycisku jako zdalnego przełącznika, ustawienie jednego scenariusza zamiast dwóch i sprawia, że scenariusze automatyzacji stają się jeszcze wygodniejsze.
  • Sygnalizacja syren po alarmie. Ta funkcja pozwala zobaczyć, czy uzbrojony system zarejestrował jakiekolwiek alarmy: podłączone syreny migają co kilka sekund aż do rozbrojenia systemu. Podczas konfiguracji można wybrać typy alarmów sygnalizowanych przez syreny: alarmy potwierdzone, alarmy niepotwierdzone lub wyzwolenie tampera.
  • Przesyłanie przywrócenia alarmu do służb reagowania. Teraz można skonfigurować, po jakim czasie zdarzenie przywrócenia czujki (powrót do stanu początkowego po wyzwoleniu) zostanie wysłane do stacji monitorowania: natychmiast (domyślnie) lub gdy system alarmowy zostanie rozbrojony.

Ajax Systems
hello@ajax.systems
https://ajax.systems/pl/