Strona główna Bezpieczne miasto Osiągnięcia Dallmeier w niemieckim sektorze Bezpieczne Miasto

Osiągnięcia Dallmeier w niemieckim sektorze Bezpieczne Miasto

Dla firmy Dallmeier, niemieckiego producenta rozwiązań z zakresu dozoru wizyjnego, ostatnie trzy lata były w sektorze Safe City w Niemczech niezwykle udane. Wynalazca wieloprzetwornikowych kamer Panomera® z systemami rejestracji i oprogramowaniem do analizy i zarządzania sygnałem wizyjnym zrealizował już 19 dużych projektów w niemieckich miastach. Ocena ostatnich incydentów po raz kolejny potwierdziła wysoką skuteczność systemów.

O sukcesie lub porażce stosowania technologii dozoru wizyjnego w przestrzeni publicznej decydują trzy czynniki. Po pierwsze należy zagwarantować wysoką użyteczność obrazu, zwłaszcza maksymalnie spójną, wysoką jakość obrazu w całym rejestrowanym obszarze – to jedyny sposób na zapewnienie możliwości wykorzystania obrazów w sądzie, a przede wszystkim na uzyskanie poprawnego działania algorytmów automatycznej analizy tych obrazów. Po drugie, cel ten powinien zostać osiągnięty przy jak najmniejszej liczbie zastosowanych kamer, aby ogólne koszty, złożoność i obciążenie pracą operatorów utrzymać na niskim poziomie. I wreszcie kluczowe znaczenie ma jakość stosowanego oprogramowania do zarządzania sygnałem wizyjnym oraz algorytmów analizy obrazów na żywo i nagrań.

Minimalna liczba kamer, maksymalne pokrycie

Te trzy elementy łącznie tworzą istotną wartość dodaną opatentowanych systemów kamer wieloprzetwornikowych Panomera®, które Dallmeier wprowadził na rynek w 2011 r. Przełom w sektorze Bezpieczne Miasto nastąpił pod koniec 2016 r. wraz z udanym uruchomieniem takich kamer na Domplatte (plac katedralny) w Kolonii. Policja może tu obserwować obszar prawie 9 tys. m2, przy minimalnej gęstości pikselowej 250 pikseli na metr (odpowiednio do normy DIN-EN 62676-4), na którym to obszarze znajduje się tylko 8  kamer Panomera®. Taka właśnie gęstość pikselowa jest wymagana, aby móc identyfikować osoby. Dzięki dużym instalacjom w 19 niemieckich miastach, m.in. we Frankfurcie, w Essen, Chemnitz i Bremie, producent może poszczycić się doskonałymi osiągnięciami w dziedzinie monitoringu miejskiego.

– Od 2018 r. z wielkim powodzeniem stosujemy technologię Dallmeier Panomera®. Szczególne korzyści czerpiemy z faktu, że podgląd całego obszaru jest zawsze utrzymywany, dzięki czemu operatorzy mogą powiększać dowolne fragmenty z wysoką rozdzielczością nawet podczas nagrywania – mówi Thorsten Wünschmann, szef Urzędu Porządku Publicznego w Hanau. – W ten sposób zapewniamy optymalną kontrolę przy minimalnym nakładzie pracy operatora, a dzięki temu, że potrzeba tylko kilku systemów, osiągamy również niski całkowity koszt posiadania – dodaje.

Ochrona danych jako rzecz oczywista

Ważnym aspektem akceptacji rynkowej jest również ochrona danych osobowych. Firma Dallmeier spełnia ten wymóg, ściśle przestrzegając wytycznych RODO, „Privacy by Design” i „Security by Design”. Dallmeier projektuje i produkuje wszystkie istotne komponenty rozwiązań w swojej siedzibie głównej w Niemczech, korzysta z usług zewnętrznych firm prowadzących szeroko zakrojone testy penetracyjne i bezpieczeństwa oraz oferuje klientom obszerną dokumentację i wsparcie przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów wizyjnych, zgodnych z przepisami o ochronie danych.

Więcej informacji:
Dallmeier Safe City Solutions
https://www.dallmeier.com/solutions/safe-city

Dallmeier electronic
Bahnhofstr. 16,
93047 Regensburg
Niemcy
www.dallmeier.com