Strona główna Bezpieczne miasto Smart City – więcej korzyści dzięki integracji zasobów

Smart City – więcej korzyści dzięki integracji zasobów

Konrad Badowski
ekspert smart city Axis Communications


Rozwiązania Smart City wykorzystujące potencjał sztucznej inteligencji i IoT będą się rozwijać. Prawdopodobnie nakłady na innowacyjne technologie w tej dziedzinie mogą nie osiągnąć w 2022 roku  szacowanych jeszcze niedawno 158 mld USD1), ale z pewnością będą rosły, podobnie jak rynek IoT2).

Dzięki szybkiemu rozwojowi przetwarzania danych w urządzeniach brzegowych sieci i wykorzystaniu mobilnego Internetu pojawia się wyższa gotowość technologiczna użytkowników. Wraz z nią otwierają się nowe możliwości integracji funkcjonujących już rozwiązań i w efekcie lepsze wykorzystanie dostępnych technologii. Pomocne dla włodarzy miast i biznesu będą otwarte interfejsy programistyczne łączące urządzenia oraz kreujące kolejne rozwiązania optymalizujące usługi miejskie.

Ze względu na szybko postępującą cyfryzację sfery biznesowej i publicznej, nawet na poziomie relacji, warto spojrzeć świeżym okiem na kwestie Smart City. Punktem odniesienia rozważań będą rozwiązania dozoru wizyjnego ze względu na ich dostępność i powszechność stosowania.

Spodziewamy się, że inwestycje w obszarze monitoringu wizyjnego będą miały w najbliższym czasie bardzo indywidualny charakter dyktowany konkretnymi potrzebami społeczności lokalnej – gminy, powiatu i miasta. Największym wyzwaniem będzie maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów i pełni ich możliwości. Użytkownicy i administracja będą poszukiwać nowych możliwości praktycznych zastosowań istniejącej infrastruktury.
Odpowiedzią na dodatkowe funkcje i potrzeby czy automatyzację dostępnych narzędzi będzie ich integracja. Procesy utrzymania i lepszego wykorzystania technik i technologii inteligentnego miasta będą wymagały eksperckich konsultacji z rynkiem – integratorami technologicznymi. Organizacje już teraz zwracają się w stronę otwartych technologii.

Przykłady integracji

Smart City będzie potrzebowało ekonomicznego planowania zasobów. W transporcie miejskim efektywność wykorzystania taboru może zwiększyć np. analiza zapełnienia autobusów czy tramwajów w czasie rzeczywistym. Spółki transportu miejskiego będą wspierać się wysokiej jakości danymi w zarządzaniu taborem i ruchem. Można się także spodziewać, że ze względów bezpieczeństwa wzrośnie rola przepływu informacji pomiędzy służbami miasta, spółkami transportowymi i policją – na temat wypadków, dużych zgromadzeń, wyłączenia odcinków ulic z ruchu czy remontów.

Języczkiem uwagi staje się także gospodarowanie powierzchnią parkingową na poziomie dzielnic i aglomeracji – inteligentne miasta mogą z niej czerpać regularne przychody obciążone niewielkim kosztem pozyskania. Dostępne już systemy monitoringu wizyjnego mogą rozpoznawać tablice rejestracyjne, a nawet rozróżniać pojazdy, przyznając im prawo wjazdu na parking lub naliczając opłaty – odpowiednio mieszkańcom, pojazdom służbowym/komercyjnym, uprzywilejowanym czy służbom bezpieczeństwa. Integracja istniejących rozwiązań z nowymi aplikacjami poprzez otwarte platformy programistyczne umożliwi automatyzację procesów – od poboru opłat, po aktualną informację o ich statusie do systemów finansowych.

Uważnie obserwujemy kolejny obszar usług, który będzie wymagał inteligentnego gospodarowania odpadami miejskimi. Nie wykluczamy, że coraz surowsze wymogi segregowania śmieci oraz higieny i bezpieczeństwa składowania skierują tę dziedzinę w stronę cyfryzacji właśnie poprzez integrację. Podrzucanie śmieci, niewłaściwe segregowanie staje się zmorą spółdzielni, wspólnot, spółek komunalnych i obywateli. Zyskują na znaczeniu prywatne systemy monitoringu wizyjnego w tej dziedzinie. I znowu połączenie sił poprzez integrację rozwiązań będzie wspierało społeczność lokalną.

Nowoczesne kamery – urządzenia brzegowe sieci – podobnie jak smartfony można wyposażyć w różnego typu aplikacje i sensory, m.in. dając im możliwość nadawania komunikatów audio, analizowania sytuacji, uruchamiania zdarzeń, np. alarmów. Dzięki takim funkcjonalnościom miejski system monitoringu wizyjnego (a także kamery zlokalizowane na terenach prywatnych i w zakładach przemysłowych) staje się dodatkowym, cybernetycznym zestawem „zmysłów” miasta. Dzięki niemu można potwierdzać informacje (dane) otrzymywane od innych systemów lub odpowiednio łączyć obrazy z komunikatami dźwiękowymi.

Integracja jest naturalnym procesem stopniowego, coraz szerszego wykorzystywania możliwości istniejącej infrastruktury. Kluczowe pozostają zgodność produktów i tworzenie niezawodnych rozwiązań sieciowych. Powszechny staje się dostęp do otwartych interfejsów programistycznych, narzędzi i dokumentacji technicznej, zestawów Software Development Kit oraz indywidualnego wsparcia. Znacznie ułatwia to dziś twórcom oprogramowania integrację szerokiej gamy istniejących już rozwiązań monitoringu wizyjnego. Inteligentne aplikacje wizyjne do urządzeń brzegowych to przyszłość inteligentnego miasta.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl

1) https://channellife.com.au/story/idc-forecasts-smart-city-spending-reach-158-billion-2022
2) Smart City w UE; szacowana aktywna liczba połączeń IoT w 2019 r. – 6,6 mln euro.
https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/iot-business-2020.pdf