Strona główna Bezpieczne miasto Parkuj inteligentnie w erze IoT

Parkuj inteligentnie w erze IoT

Stresujące poszukiwanie miejsca parkingowego

William Pao
a&s International


Po ulicach miast na całym świecie jeździ mnóstwo samochodów, które trzeba gdzieś zaparkować. A nie jest to czynność łatwa, ponieważ ograniczenia powierzchni parkingowej i liczby pracowników sprawiają, że zarówno nawigowanie do odpowiedniego miejsca, jak i egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania stanowią obecnie duże wyzwanie. Coraz częściej jednak kierowcy mogą korzystać z urządzeń komunikujących się ze sobą w ramach Internetu Rzeczy.

Przy rosnącej liczbie pojazdów i zmniejszającej się powierzchni parkingów znalezienie w miastach miejsca do zaparkowania auta nastręcza niemałych trudności. Aby ulżyć zdesperowanym kierowcom, opracowano system inteligentnego parkowania. Ma on wiele zalet, do których należy zmniejszenie natężenia ruchu i emisji spalin. Zredukowanie zatłoczenia o 10 procent przyczynia się do zwiększenia przychodów miasta o 2 procent. Przykładowo oferowany przez nas system parkingowy przynosi miastu wielkości Los Angeles dodatkowo 20 miliardów dolarów – podaje Kurt Buecheler, wiceprezes ds. marketingu i rozwoju w Streetline, cytując ekonomistę Donalda Shoupa.

Technologia inteligentnego parkowania wpływa na zmniejszenie zatłoczenia, emisji spalin i dwutlenku węgla Zapewnienie zmotoryzowanym bieżących danych na temat dostępności miejsc parkingowych eliminuje bowiem irytującą jazdę w poszukiwaniu wolnego miejsca – dodaje Jim Short, menedżer ds. sprzedaży na region EMEA w Smart Parking Technology.

Technika
W skład inteligentnego systemu parkowania wchodzą m.in. czujniki wykrywające wolne miejsca parkingowe. Informacje te przesyłają następnie do serwera, który z kolei przekazuje je użytkownikom za pośrednictwem aplikacji lub systemu znaków. Obecnie wykorzystuje się dwa typy czujników: ultradźwiękowe i magnetyczne. Czujniki ultradźwiękowe wykorzystujące fale dźwiękowe w zakresie od 25 do 50 kHz (powyżej zakresu słyszalności ludzkiego ucha) są zazwyczaj stosowane w przestrzeniach zamkniętych. Detektory łączą się z terminalem sterowania przewodowo (RS485) lub bezprzewodowo (na częstotliwości 433 MHz). Z kolei terminal może zostać podłączony do sieci Ethernet.

Na parkingach ulicznych zazwyczaj są stosowane detektory magnetyczne zasilane bateryjnie, które umieszcza się pod ziemią. Takie urządzenie ma stały zakres pomiarowy ± 1200 µT pola magnetycznego. Dla każdego czujnika użytkownik może określić szybkość przepływu danych wyjściowych w zakresie od 1563 Hz do 800 Hz. Czujnik może pracować poprawnie w szerokim zakresie temperatury od -40 do 85°C – wyjaśnia Manu Tayal, dyrektor generalny Centrum Doskonałości Internetu Rzeczy w Happiest Minds Technologies.

Detektory magnetyczne łączą się z terminalem centrali sterującej wyłącznie bezprzewodowo – podkreśla Jieruo Zhang, menedżer ds. systemów parkowania w Dahua Technology. – Dostępne są dwie metody łączenia bezprzewodowego: o krótkim zasięgu oraz NB-IoT. W przypadku rozwiązania o krótkim zasięgu detektor magnetyczny komunikuje się z pobliskim kontrolerem w pasmie 433 MHz. W drugim przypadku natomiast każdy detektor może się komunikować z siecią NB-IoT różnych operatorów mobilnych. Rozwiązanie NB-IoT sprawdza się idealnie w przypadku wykorzystania urządzeń IoT na dużą skalę.
Nasze czujniki SENSIT łączą się z serwerem metodą bezprzewodową. Na potrzeby sieci radiowej utworzyliśmy węzły przekaźnikowe i bramy SENSIT – dodaje Edwin Siemerink, menedżer ds. ofertowania w Nedap Identification Systems.

Rola obrazu wideo
Tradycyjne czujniki ultradźwiękowe i magnetyczne wykrywają, czy miejsce jest wolne, czy zajęte. Coraz częściej jednak bardziej ekonomiczną alternatywą okazuje się obraz wideo. Kamera pozwala zidentyfikować, czy miejsce parkingowe jest wolne – mówi Adler Wu, menedżer ds. marketingu dla rozwiązań wertykalnych w Hikvision Digital Technology. – Informacje, takie jak liczba wolnych miejsc, będą wyświetlane na mapce parkingu w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą skorzystać z aplikacji, by znaleźć wolne miejsce, a system obliczy najszybszą trasę dojazdu.
Niektóre firmy z branży telewizji dozorowej, takie jak Dahua, wprowadzają do zastosowań miejskich detekcję wideo – dodaje J. Zhang. – Każda kamera obejmuje zasięgiem dwa lub trzy miejsca parkingowe, a na parkingach podziemnych czy w budynkach parkingowych nawet sześć. Jest więc rozwiązaniem ekonomicznym, a jego budowa nie nastręcza problemów.

ANPR
W przeciwieństwie do tradycyjnych czujników specjalizowane kamery dozorowe mogą realizować ważną funkcję automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych (ANPR), pomocną w wielu zastosowaniach, np. parkowanie. Przykładowo rozwiązanie ANPR firmy Genetec – AutoVu – umożliwia użytkownikowi obserwowanie pojazdów znajdujących się na jego terenie lub przy ulicy. W tym przypadku kamerę można zamontować na pojeździe operatora, który objeżdża dany teren, albo umieścić nad parkingiem otwartym, pozbawionym szlabanów. Kontrolę parkowania mogą również wspomóc poruszające się po ulicach pojazdy wyposażone w kamerę ANPR.

Technologia ANPR ułatwia służbom parkingowym pracę. W przeszłości, aby sprawdzić, czy dany pojazd ma pozwolenie na parkowanie, trzeba było do niego podejść i sprawdzić, czy kierowca umieścił za szybą bilet parkingowy. Zajmuje to dużo czasu. Za pomocą ANPR można zrobić to samo, ale to obraz z kamery pozwoli ocenić, czy ktoś jest upoważniony do zatrzymania się w danym miejscu – wyjaśnia Charles Pitman, menedżer ds. marketingu produktu w Genetec.

ANPR nie tylko upraszcza procedury, ale też ułatwia życie kierowcom. Przykładem może być kampus uniwersytecki. Dawniej na początku semestru studenci musieli czekać w kolejkach, by kupić papierowe bilety parkingowe. Obecnie mogą zarejestrować się online i uiszczać należności za parkowanie z wykorzystaniem ANPR.
Dzięki ANPR bilet parkingowy nie musi już być papierowym kwitkiem, skoro może być wirtualnie powiązany z numerem rejestracyjnym. Wystarczy się zalogować, wpisać numer rejestracyjny i zapłacić za bilet – dodaje Ch. Pitman.

Prawdziwa wartość tkwi w danych
Oprócz ułatwienia nawigacji dane generowane przez czujniki i urządzenia mogą być poddane analizie, która pomoże włodarzom miast usprawnić świadczenie usług i podnieść jakość życia mieszkańców. W erze IoT, Big Data i e-gospodarki przepływ danych jest niezwykle istotny. Bez danych o numerach rejestracyjnych nagrania z parkingów niewiele by wniosły w kwestii inteligentnego parkowania. W przypadku inteligentnego parkowania z detekcją wideo dane o parkowaniu i płatnościach mogą przynieść wartość dodaną przynajmniej w trzech aspektach – podkreśla J. Zhang. – Po pierwsze system prowadzi kierowców na miejsce i do wyjazdu, co poprawia rotację na całym parkingu. Po drugie zapewnia indywidualnie dopasowane usługi parkingowe, takie jak rezerwacje czy zarządzanie miejscami VIP, generując większą wartość dodaną. Po trzecie przy stałej liczbie użytkowników i stabilnym przepływie środków aplikacja parkingowa może stać się popularnym portalem kierowców, z którego będą korzystać np. myjnie czy punkty wynajmu samochodów.

ANPR automatyzuje przepływ pojazdów. Zapewnia właścicielom parkingów obszerne dane dotyczące czasu parkowania, a także opracowanie wariantów opłat w zależności od floty i liczby pojazdów – wyjaśnia Adler Wu.
Inteligentne parkowanie w sposób oczywisty przyczynia się do usprawnienia zarządzania miastem. Jego prawdziwą wartość stanowią jednak dane, które pomogą podejmować właściwe decyzje dotyczące planowania i rozwoju miasta. Ułatwi zarówno wskazanie rejonów, w których ze względu na natężenie ruchu brakuje miejsc do parkowania, jak i podejmowanie decyzji o budowie garaży, wyznaczeniu dodatkowych miejsc parkingowych lub podniesieniu tam opłat parkingowych.

System zbiera wszystkie dane, które można eksportować i na ich podstawie tworzyć raporty oraz określać np. czy dostępność parkingów na danym obszarze jest wystarczająca – wyjaśnia Ch. Pitman. – Jest to pomocne w długofalowym planowaniu i strategii poprawy dostępności parkingów czy decydowaniu o budowie garaży.

Wszystko to jest oparte na analizie Big Data – podkreśla Jay Liu, menedżer ds. inteligentnej identyfikacji i transakcji w firmie Acer. – Jeżeli miasto zamierza zwiększyć przepustowość na danym obszarze, czyli np. nie chce, aby ludzie zostawiali swoje samochody na parkingu na cztery czy pięć godzin, może podnieść opłaty parkingowe. Należy więc dokonywać analiz i wyciągać wnioski. W ten sposób można np. regulować opłaty za parkowanie w zależności od nasilenia ruchu na drogach.

W ostatecznym rozrachunku może to oznaczać więcej wpływów do budżetów miast. Urządzenia są niezbędne do zbierania aktualnych danych dotyczących wykorzystania miejsc na parkingach, prędkości jazdy po autostradach, badania tras przejazdu, ale nie tylko. Oferowany przez nas system przyczynił się do zwiększenia częstotliwości parkowania w miastach aż o 172 procent. Dzięki niemu zanotowaliśmy wzrost przychodów o 11 procent. Centrum miasta stało się bardziej dostępne, więc przyjeżdża tu więcej osób. Jesteśmy na początku „inteligentnej miejskiej jazdy”, a parking oznacza linię startu – mówi Kurt Buechler, wiceprezes ds. rozwoju marketingu i biznesu w Streetline.

Bardziej inteligentne niż kiedykolwiek
Inteligentne parkowanie z pewnością stanowi istotny element inteligentnego miasta. Komunikujące się czujniki i urządzenia ułatwiają nawigację i płatności, a generowane przez nie dane zapewniają włodarzom miast i operatorom lepszy wgląd w sposoby usprawniania usług oraz opracowywania odpowiednich do potrzeb planów rozwoju. Miasta na całym świecie dążą do tego, by stać się bardziej inteligentne. W realizacji tego celu inteligentne parkowanie wyznacza kierunek.

Źródło: British Parking Association

Wspieranie czujników magnetycznych innymi technologiami
Aby poprawić skuteczność detekcji systemów magnetycznych, niektóre firmy wprowadzają drugą technologię, zazwyczaj detektory podczerwieni. Stosujemy dwie technologie detekcji: w podczerwieni i magnetyczną. Zapewnia to najlepszą obecnie skuteczność – wyjaśnia Edwin Siemerink, menedżer ds. ofertowania w Nedap Identification Systems. – Detekcja magnetyczna może zostać łatwo zaburzona przez inne pojazdy, okablowanie, prace budowlane, linie metra, ruch tramwajów, dlatego dodatkowo wprowadziliśmy technologię IR.
Na detekcję opartą na polu magnetycznym wpływa wiele czynników, np. znajdujące się w pobliżu duże elementy metalowe, różnego rodzaju zakłócenia pola, kruszywo w betonie czy mieszanki asfaltowe, mogące mieć właściwości magnetyczne, czy nawet magnesy znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie – wylicza Jim Short, menedżer ds. sprzedaży na region EMEA w Smart Parking Technology. – W razie wykrycia w polu zmian na określonym poziomie czujniki magnetyczne wyzwalają detekcję IR, by potwierdzić wykrycie pojazdu.

Inteligenta forma płatności za parking dzięki systemowi ANPR
Poza opcją płatności z góry (pre-paid) system automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych (ANPR) umożliwia także wnoszenie opłaty za postój jednorazowy. ANPR został już zainstalowany na wielu parkingach. Jego działanie polega na zeskanowaniu numeru rejestracyjnego auta przy wjeździe na parking. Gdy kierowca zamierza opuścić miejsce, musi wpisać numer rejestracyjny na panelu i zapłacić za postój. Innym rozwiązaniem jest automatyczne naliczanie opłat w taki sposób, by kierowca nie musiał udawać się do kasy. Udostępniamy aplikację mobilną dla zmotoryzowanych ze zintegrowaną funkcją płatności. Użytkownik może dowolną kwotą zasilić konto, które jest przypisane do konkretnego numeru rejestracyjne pojazdu. Po wyjechaniu z parkingu opłata zostanie pobrana automatycznie – mówi Manu Tayal, dyrektor generalny Centrum Doskonalenia Internetu Rzeczy w Happiest Minds Technologies.

Technologię ANPR z powodzeniem można również wykorzystać w przypadku parkowania na ulicy. Firma Acer oferuje np. rozwiązanie składające się z automatu z zamontowanym czujnikiem ultradźwiękowym i kamery. Czujnik wykrywa, czy dane miejsce jest wolne. Gdy samochód je zajmie, kamera sczyta tablice rejestracyjne oraz czas przyjazdu i odjazdu. Informacja ta następnie trafia do systemu płatniczego, który pobiera odpowiednią kwotę z konta kierowcy.