Strona główna Handel Perfekcyjnie wdrożony IoT w handlu detalicznym

Perfekcyjnie wdrożony IoT w handlu detalicznym

SASTPoradnik firmy SAST
dla użytkowników i integratorów

Rynek Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) stale rośnie. Eksperci przewidują, że do 2020 r. ponad 20 mld urządzeń na całym świecie będzie połączonych w sieci [1]. Stają się one coraz bardziej inteligentne i wszechstronne. Kamera dozorowa, która dotychczas dostarczała dane wideo, teraz może je analizować.

Taki sposób działania może m.in. lepiej poznać zwyczaje zakupowe klientów i udostępniać oferowany asortyment w atrakcyjny sposób. Dane z systemu ochrony można też wykorzystać do optymalizacji zarządzania towarami w celu wsparcia sprzedaży. Sieciowe kamery dozorowe w IoT stają się więc czymś więcej niż tylko elementem ochrony.

Nic dziwnego, że 70 proc. detalistów planuje inwestycje w produkty IoT w ciągu najbliższych pięciu lat [2]. Badanie przeprowadzone przez Cisco wykazało jednak, że trzy na cztery takie projekty kończą się niepowodzeniem [3]. Może to być spowodowane zbyt jednowymiarowym podejściem do Internetu Rzeczy w sektorze handlu detalicznego – chociaż kamery są połączone w sieci, to z punktu widzenia wyników sprzedaży ich potencjał pozostaje niewykorzystany. Kluczem do sukcesu jest optymalna synergia między urządzeniami końcowymi, platformami i programowymi aplikacjami w IoT – określana jako „Perfekcyjny IoT”.

Sklepy inwestują w Internet Rzeczy, aby [2]:
– poprawić doświadczenie klienta,
– zwiększyć sprzedaż,
– ograniczyć koszty operacyjne,
– dotrzymać kroku konkurencji,
– zoptymalizować magazynowanie.

Ukryty potencjał Internetu Rzeczy w obszarze ochrony
Wdrożone w ramach Internetu Rzeczy kamery dozorowe mogą być pomocne w lepszym rozumieniu klientów. Taka wiedza otwiera nowe możliwości w dostosowania asortymentu do potrzeb klientów i zarządzania towarami. Zwiększa sprzedaż i pomaga obniżyć koszty. Prezentujemy tylko kilka przykładów, w jaki sposób Internet Rzeczy może nie tylko uczynić handel detaliczny bezpieczniejszym, ale także zwiększyć sprzedaż.

Poznajmy zachowania klientów
Do tej pory kamery monitoringu dostarczały przede wszystkim dane wizyjne z przestrzeni sklepu. Obecnie, dzięki analizie obrazu wideo, mogą ułatwiać rozpoznawanie najczęściej wybieranych tras przemieszczania się w sklepie, a w rezultacie umożliwiać lokowanie produktów tam, gdzie oczekują tego klienci. Można również uatrakcyjnić obszary odwiedzane rzadziej, by skierować do nich klientów.

Przykład odkrywania trendów przemieszczania się klientów w przestrzeni sklepowej

Zwróćmy uwagę kupujących i kierujmy nimi przy użyciu spersonalizowanych ofert
Kamery nie tylko rejestrują kierunki przemieszczania się, lecz także na podstawie takich kryteriów, jak wiek i płeć, rozpoznawać klientów w sklepach. Przykładowo, jeśli do sklepu wchodzi kobieta w średnim wieku, kamera może wywołać określoną akcję, np. ekran w pobliżu klientki pokaże ofertę dostosowaną do jej potrzeb. Umożliwia to personalizację interakcji z różnymi grupami klientów. Z technologicznego punktu widzenia jest to możliwe dzięki wydajnym procesorom i inteligentnym aplikacjom w kamerach, które rozszerzają ich funkcjonalność o analitykę obrazu.

Zoptymalizujmy zasoby w naszym sklepie i magazynie
Jeśli chcemy stworzyć idealną atmosferę zakupową, musimy w sklepie przez cały czas obserwować klientów, a jednocześnie mieć kontrolę nad oferowanymi produktami. Braki na półce lub źle odłożone towary ograniczają sprzedaż. Kamery dozorowe mogą stale monitorować stan zapasów w sklepie i w razie potrzeby powiadamiać personel oraz uruchamiać odpowiednie działania. Dane z naszych kamer uaktualniają informacje w systemie zarządzania towarami, zapewniając pełny wgląd w zasoby w czasie rzeczywistym.

„Aplikacje IoT do optymalizacji sprzedaży zmieniają kamery w perfekcyjne narzędzia analityczne”
– Nikolas Mangold-Takao, VP Product Management & Marketing w SAST

Wyzwaniem dla właściciela sklepu jest utworzenie środowiska niezbędnego do wykorzystania Internetu Rzeczy w firmie. Trzeba poznać aspekty technologiczne niezbędne do odniesienia sukcesu z IoT w handlu detalicznym.

Zalety IoT w handlu detalicznym
Żeby sieciowe kamery dozorowe mogły ułatwić osiągnięcie komercyjnego sukcesu, zaplanowany i wdrożony w firmie projekt powinien uwzględniać wiele czynników. Na rys. 1 pokazano elementy umożliwiające wykorzystanie Internetu Rzeczy w celu uzyskania ponadprzeciętnych wyników w sprzedaży. Tworzą one razem model określany jako „Perfekcyjny IoT”.

Rys. 1. Elementy Internetu Rzeczy pomocne w uzyskaniu ponadprzeciętnych wyników w sprzedaży [4], [5]
Celem modelu Perfekcyjnego IoT jest osiągnięcie jak najlepszego wykorzystania Internetu Rzeczy w sprzedaży. Odgrywające tu ważną rolę kryteria można podzielić na trzy obszary: biznesu, technologii i kultury. Każde kryterium musi być stale oceniane i optymalizowane, aby nieprzerwanie zwiększało swój udział w sukcesie. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI – Key Performance Indicators), służące do pomiaru skuteczności działań, powinny się opierać na celach, które chcemy – jako sprzedawcy detaliczni – osiągnąć. Są nimi: ulepszenie doświadczenia klienta, obniżenie kosztów operacyjnych, optymalizacja magazynowania, udoskonalona analiza biznesowa w firmie itp.

Wymagania technologiczne związane z IoT
Przedstawienie wszystkich kryteriów niezbędnych do osiągnięcia w firmie handlowej sukcesu dzięki IoT wykraczałoby poza ramy tego opracowania. Z tego względu skoncentrujmy się na obszarze technologicznym (przede wszystkim w sieciowych kamerach dozorowych) oraz na wskazówkach związanych z planowaniem i wdrażaniem systemów.

1. Urządzenia
Producenci kamer dozorowych coraz częściej wyposażają swoje urządzenia w funkcje sztucznej inteligencji (AI). Stało się to możliwe dzięki nowej generacji wydajnych mikroprocesorów – znanych jako neuronowe układy scalone – instalowanych w urządzeniach. W rezultacie kamery wysokiej jakości zapewniają już dzisiaj wystarczającą moc przetwarzania dla tak złożonych aplikacji, jak analiza wizyjna w urządzeniu. Nowe możliwości techniczne wiążą się z określonymi wymaganiami na sprzęt, którego mamy używać.

Wymagania dotyczące kamer IoT w handlu detalicznym
 • Moc przetwarzania: wydajne mikroprocesory umożliwiające obsługę złożonych algorytmów do analizy wideo w kamerze.
 • Funkcjonalność: aplikacje można instalować i aktualizować bez konieczności wymiany kamery.
 • Ochrona danych: dane są analizowane i interpretowane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że zamiast danych wideo mogą być przetwarzane wyłącznie anonimowe wyniki analityczne.

2. Platformy
Platformy IoT stanowią łącze między urządzeniami sieciowymi a systemami, które przechowują, przetwarzają i analizują dane. Ponadto platformy zapewniają podstawowe funkcje zarządzania aplikacjami IoT i raportowania. Wyzwaniem dla sprzedawcy jest znalezienie platformy odpowiadającej na jego potrzeby. Obecnie dostępnych jest ponad 450 platform IoT, ale nie każda spełnia wszystkie wymagania handlu detalicznego.

„W firmie SAST pracujemy na platformie, która zapewnia sprzedawcom detalicznym odpowiednią infrastrukturę dla ich wdrożeń IoT”
– Michael Gürtner, CTO w SAST

Rys. 2. Uproszczona struktura platformy IoT
Wymagania dotyczące platformy IoT w handlu detalicznym
 • Analiza danych: platforma zapewnia narzędzia analityczne i aplikacje AI w celu uzyskania maksymalnych korzyści z danych dostarczanych przez IoT.
 • Funkcje brzegowe: są ważnym elementem zdecentralizowanego przetwarzania danych, umożliwiającym urządzeniom sieciowym analizę danych na miejscu.
 • Wymiana danych: dane można wymieniać z innymi systemami przy użyciu standardowych interfejsów.
 • Środowisko programistyczne dla aplikacji: platforma zapewnia narzędzia programistyczne i standardy do prototypowania, raportowania oraz zarządzania dostępem.
 • Rynek dla aplikacji IoT: aplikacje obejmujące szeroki zakres funkcjonalności zapewniają łatwe instalowanie i testowanie na urządzeniach sieciowych.
 • Zarządzanie urządzeniami: funkcje i oprogramowanie na urządzeniach IoT pochodzących od różnych producentów mogą być centralnie zarządzane i utrzymywane przy użyciu standardowego systemu operacyjnego.
 • Łączność: różne protokoły i formaty danych są scalane we wspólnym interfejsie oprogramowania, co umożliwia przepływ informacji między urządzeniami sieciowymi.

3. Aplikacje
Dostępnych jest już wiele aplikacji IoT do kamer dozorowych, większość z nich jest obsługiwana bezpośrednio w urządzeniach. Dotychczas wiązało się to z wysokimi kosztami instalacji i utrzymania, ale dziś oprogramowanie jest tak łatwe do zainstalowania i aktualizacji, jak aplikacje na smartfon pobierane ze sklepu z aplikacjami. Systemy operacyjne, na których działają aplikacje IoT, są również bardzo podobne do tych na smartfonach (niektóre nawet opierają się na systemie Android lub iOS).

Wymagania dotyczące aplikacji IoT z obszaru ochrony
 • Standardy: standardy jakości dla rozwoju aplikacji i standardowy system operacyjny w sklepie z aplikacjami zapewniają wysoką jakość i kompatybilność aplikacji.
 • Instalacja i aktualizacje: instalowanie i aktualizowanie za pośrednictwem sklepu z aplikacjami upraszcza proces testowania aplikacji, minimalizując ryzyko zagrożenia.
  Równoległa praca: w jednej kamerze dozorowej może być używanych jednocześnie wielu aplikacji.

4. Bezpieczeństwo
Aby chronić systemy IoT w firmie przed atakami i manipulacjami ze strony osób do tego niepowołanych, aplikacje muszą spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa. Dlatego należy korzystać z aplikacji tylko od dostawców, którzy spełniają takie standardy. Ponadto wykorzystywana platforma IoT powinna gwarantować bezpieczny przepływ danych między urządzeniami a aplikacjami.

Wymagania dotyczące aplikacji IoT w zakresie bezpieczeństwa
 • Ochrona danych: dane są analizowane i interpretowane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że zamiast danych wideo mogą być przetwarzane wyłącznie anonimowe wyniki analityczne.
 • Transfer danych: przepływ danych w ramach platformy IoT powinien być kompleksowo zabezpieczony przed dostępem i manipulacjami z zewnątrz.

Pierwsze kroki w stronę Perfekcyjnego IoT
Wiele projektów IoT kończy się niepowodzeniem, ponieważ sprzedawcy detaliczni starają się osiągnąć zbyt wiele rzeczy naraz. Najlepiej jest planować i realizować swoje projekty w małych, przewidywalnych etapach – zwłaszcza jeśli nie mamy doświadczenia w korzystaniu z IoT opartego na kamerach.
Zacznijmy od projektów, które zapewniają sukces szybko i przy niewielkim ryzyku. Takie podejście umożliwi zebranie pierwszych doświadczeń i kontynuację rozwoju naszego Internetu Rzeczy. Strategia technologiczna, jaką zastosujemy dla swojego IoT, musi uwzględniać i dokumentować wszystkie wymagania i ograniczenia – biznesowe, techniczne i operacyjne. Ponadto powinna brać pod uwagę nie tylko bieżące, ale również przyszłe wymagania biznesu i dostosowywać się do zmian zarówno biznesowych, jak i technologicznych. Poniższy schemat przedstawia fazy, zadania i działania związane z wdrażaniem.

Rys. 3. Uproszczona struktura platformy IoT

Uwagi końcowe
Internet Rzeczy stale się rozwija, a urządzenia sieciowe każdego dnia stają się coraz bardziej inteligentne i wszechstronne. Nowoczesne kamery dozorowe są w stanie dostarczyć więcej informacji niż tylko dane wizyjne. Procesory o większej mocy obliczeniowej, szybszy transfer danych i sztuczna inteligencja umożliwiły dzisiejszym kamerom tworzenie większej wartości na podstawie danych. Zapewniają sprzedawcom nie tylko większe bezpieczeństwo zakupów, ale także zoptymalizowanie sprzedaży. Wymagane do tego urządzenia i aplikacje są już dostępne. W firmie SAST dokładamy wszelkich starań, aby stosowanie tych rozwiązań było proste, opłacalne i elastyczne.

Bądźcie na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami z obszaru Internetu Rzeczy dzięki naszemu blogowi: https://www.sast.io/blog-home

SAST
www.sast.io
contact@sast.io

SAST (Security and Safety Things GmbH) jest należącym do firmy Bosch, ale niezależnym start-upem z siedzibą w Monachium. Wspomaga programistów w tworzeniu aplikacji dla urządzeń IoT z zakresu bezpieczeństwa i „operacji”.
Jest projektantem globalnego ekosystemu aplikacji dla kamer dozorowych. Jego otwarta i bezpieczna platforma IoT, która zostanie uruchomiona w 2019 r., stworzy nowy standard przemysłowy oparty na otwartym systemie operacyjnym, interfejsach API, sklepie z aplikacjami i portalu integratora. To fundament, na który czeka nasza branża, chcąca wykorzystać potencjał IoT.