Strona główna Handel Zarządzanie miejscami parkingowymi w centrach i galeriach handlowych

Zarządzanie miejscami parkingowymi w centrach i galeriach handlowych

a&s International


Największym problemem na parkingach w centrach i galeriach handlowych jest panujący na nich ruch. Odwiedzający wjeżdżają i wyjeżdżają przez cały dzień, nieraz także w nocy. Potrzebują przy tym wygodnych, łatwych w obsłudze systemów płatności.

W 2018 r. na całym świecie sprzedano ok. 79 mln samochodów. Tegoroczne statystyki wskazują, że sprzedaż nadal będzie stabilna. Gdy na drogi wjeżdża coraz więcej pojazdów, rośnie zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zarządzane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii

Jak zauważa Międzynarodowy Instytut Parkingów i Mobilności (IPMI – International Parking and Mobility Institute), amerykańskie stowarzyszenie specjalistów z zakresu parkowania, transportu i mobilności, postęp techniczny i zmiany zachowania użytkowników doprowadziły do pojawienia się nowych trendów w branży. Najważniejszymi z nich są: korzystanie z technologii mobilnych, większe zastosowanie systemów nawigacji, wygodniejsza kontrola dostępu i możliwości w zakresie płatności.

Dochodzą do tego kwestie związane ze zmianami w przemyśle motoryzacyjnym. Ponieważ rośnie popularność samochodów elektrycznych, właściciele centrów handlowych mogą już tworzyć dla nich specjalne strefy. Wybiegając w przyszłość, można się spodziewać pojawienia się pojazdów autonomicznych, które stanowiłyby nowe wyzwanie.
Przedstawiamy najważniejsze wymagania w obszarze zarządzania parkingami w centrach i galeriach handlowych, potencjalne kryteria wyboru rozwiązań, a także kilka wyróżniających się i wartych uwagi rozwiązań.

Zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa na parkingach w centrach handlowych
Centrów handlowych przybywa na całym świecie, podobnie jak prywatnych pojazdów, których ludzie używają, aby się do tych centrów dostać. W tej sytuacji niezbędne są doskonalsze rozwiązania do zarządzania parkingami, Takie, które zadbają o kwestie bezpieczeństwa, a także usprawnią procesy. Z punktu widzenia integratora systemów kluczowe jest zrozumienie zachodzącej tu ewolucji zagrożeń przekładającej się na ofertę rozwiązań, które zapewniają maksymalną ochronę. Specjaliści wymieniają najważniejsze, o których powinien wiedzieć integrator systemów.

Zagrożenie bombowe
Centra handlowe to miejsca, w których codziennie gromadzą się rzesze ludzi, stanowiąc potencjalny cel ataków terrorystycznych. W grudniu ub.r. zginęły dwie osoby, a blisko 30 zostało rannych, gdy bomba eksplodowała w centrum handlowym na Filipinach. Podobne zdarzenia miały miejsce również gdzie indziej. Bomby w samochodach, chociaż nie zawsze eksplodują na parkingach, stanowią poważne zagrożenie dla systemów zarządzania parkingami.

Złodzieje samochodów
Kradzieże samochodów lub rzeczy przechowywanych w pojazdach zaparkowanych w centrach handlowych to kolejne ryzyko. Zdarzające się incydenty, takie jak włamanie w centrum handlowym Stanford w kalifornijskim Palo Alto w ub.r., pokazują, że poziom bezpieczeństwem na parkingach wciąż nie jest najwyższy.

Kolizje i wypadki
Wypadki to ryzyko, z którym w miejscach, po których poruszają się samochody, zawsze należy się liczyć . W zamkniętych przestrzeniach parkingów, gdzie miejsce do manewrowania pojazdami jest ograniczone, staje się ono nawet większe. Według danych firmy ubezpieczeniowej Think Insure jeden na pięć wypadków zdarza się właśnie na parkingach. Chociaż większość z nich to niewielkie kolizje – zderzenia przy małej prędkości – zdarzają się również groźne wypadki.

Pożar
Niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu to kolejny poważny problem,z którym musi się liczyć dostawca rozwiązań dla parkingów. Eksperci zwracają przy tym uwagę, że producenci samochodów stosują obecnie w pojazdach więcej plastiku, co sprawia, że wypadki związane z ogniem stają się coraz groźniejsze.

Wandalizm i podobne incydenty
Problemem są także uszkodzenia samochodów przez wandali. Dochodzi do nich częściej w tych centrach handlowych, w których funkcjonują kluby nocne lub bary, a sprawcami nierzadko są osoby pod wpływem alkoholu. Wandalizmowi mogą towarzyszyć inne incydenty, np. kradzież.
Obecnie centra handlowe stają się „nowymi głównymi ulicami”. Tym samym należy się spodziewać podobnych problemów związanych z bezpieczeństwem w ruchu miejskim. Nie inaczej jest na parkingach – wszelkie zagrożenia dotyczące samochodu zaparkowanego na ulicy mogą pojawić się także tutaj. Jedyna różnica polega na skuteczności zastosowanego rozwiązania zarządzającego parkingami. Idealne powinno umożliwiać integrację z różnymi systemami zabezpieczeń (monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji pożarowej), zapewniając działania adekwatne do danej sytuacji. Ale to tylko jedno z zadań rozwiązania do zarządzania parkingami. Jego efektywność operacyjna, zapewniane profity ekonomiczne i środowiskowe przekładają się na korzyści zarówno dla menedżerów centrów handlowych, jak i ich klientów. Kierowcy mogą poznać liczbę wolnych miejsc parkingowych jeszcze przed wjazdem na teren obiektu – niektóre rozwiązania oferują aplikacje mobilne, które za pomocą wiadomości SMS informują ich o stanie zajętości. Ogranicza to czas i wysiłek, który trzeba włożyć w poszukiwanie wolnego miejsca. Mniejsze jest także zanieczyszczenie środowiska.

Główne wyzwania w zarządzaniu parkingami
Zastosowanie najnowszych technik dostępnych na rynku może rozwiązać wiele problemów związanych z zarządzaniem miejscami parkingowymi.
W dobie szybko postępującej urbanizacji i mobilności człowieka preferowanym środkiem transportu w krajach rozwiniętych są pojazdy prywatne. Dla miasta wiąże się to z koniecznością tworzenia kolejnych miejsc parkingowych. Koncepcja parkingu ewoluowała przez lata – z miejsca, w którym można zostawić samochód, staje się dobrze chronionym obiektem zarządzanym przez zautomatyzowane rozwiązania ułatwiające obsługę. W miastach przybywa także centrów i galerii handlowych przyciągających coraz więcej osób, które muszą dojechać tam swoimi samochodami. Zapotrzebowanie na wydajne systemy zarządzania miejscami parkingowymi w centrach handlowych jest więc coraz większe. Nowym potrzebom i wyzwaniom muszą sprostać i zarządzający centrami, i dostawcy rozwiązań. Wprowadzanie systemów zautomatyzowanych eliminuje niektóre z tych problemów, inne wciąż czekają na rozwiązanie.

Ręczne wystawianie biletów jest czasochłonne
Rozwiązania elektroniczne warto stosować chociażby z tego powodu, że manualne systemy biletowe angażują więcej siły roboczej i pochłaniają czas, co zwiększa koszty i spowalnia przetwarzanie. Chociaż problem ten wydaje się oczywisty, na całym świecie nie brakuje centrów i galerii handlowych, które wciąż jeszcze korzystają z ręcznych systemów sprzedaży biletów.
Oparte na papierze systemy biletowe utrudniają zarządzanie informacją. W razie incydentu zarządzający parkingiem powinien móc natychmiast dostarczyć dane o każdym pojeździe zaparkowanym w ich obiekcie, a to umożliwiają zautomatyzowane systemy elektroniczne.

Awaria systemu kontroli dostępu i systemu biletowego
Jedną z największych niedogodności dla zarządcy parkingu jest nieprawidłowe działanie systemu kontroli dostępu. Ponieważ centra handlowe są zwykle otwarte przez długie godziny, często przez cały tydzień, parkingi są w użytkowaniu przez większość czasu. Jeśli system zarządzania wjazdami i wyjazdami zawiedzie w jakikolwiek sposób, może to prowadzić do opóźnień skutkujących niezadowoleniem klientów.

Fałszywe roszczenia odszkodowawcze
Zdarzają się klienci, którzy będą twierdzić, że ich samochód został uszkodzony na parkingu, podczas gdy w rzeczywistości miał już uszkodzenia przed wjazdem. Z tym problemem doskonale poradzi sobie wysokiej jakości system monitoringu wizyjnego, który dostarczy wyraźny obraz pojazdu w momencie wjazdu na parking. Aby zwiększyć skuteczność zainstalowanego systemu, wymagane będzie również zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.

Integracja
Zainstalowanie nowych rozwiązań parkingowych w już istniejących centrach i galeriach handlowych stanowi wyzwanie, które zwiększa konieczność ich integracji z systemami firm trzecich. Przykładowo, system monitoringu wizyjnego i system przeciwpożarowy mogą być zarządzane przez innego dostawcę. Jeśli wszystkie strony nie zaangażują się w proces integracji, operacje w takim środowisku stają się trudniejsze.
W tym kontekście rośnie znaczenie otwartych standardów w wymianie danych o ruchu pojazdów, takich jak DATEX II. Na szczęście czołowi dostawcy wspierają takie standardy. Przykładowo, inteligentne rozwiązanie parkingowe firmy Siemens oferuje łącza do aplikacji innych producentów oparte na otwartych standardach. Interfejs pozwala na integrację danych z systemu z platformami operatorów płatności, egzekwowania przepisów oraz wbudowanymi w pojazdy – pobierają one informacje w celu świadczenia usług zwiększających wartość infrastruktury.

Podstawowe wymagania wobec rozwiązań parkingowych
Kluczem do zarządzania parkingami są bezpieczeństwo i wygoda. Ich zapewnienie nie jest jednak tak proste, jak się wydaje.
Centra handlowe muszą dysponować parkingami zapewniającymi wygodę i bezpieczeństwo odwiedzającym. To warunek konieczny, ale nie wystarczający, gdyż wymagania klientów okazują się większe. Integratorzy, którzy dostarczają tego rodzaju rozwiązania, powinni poznać specyficzne potrzeby użytkowników końcowych.

Łatwość znalezienia miejsca parkingowego
Osoby przyjeżdżające do centrów handlowych powinny być informowane o liczbie i lokalizacji wolnych miejsc parkingowych jeszcze przed wjazdem do obiektu. Dostawcy rozwiązań zapewniają to na kilka sposobów. Czujniki umieszczone w każdym miejscu parkingowym informują system o stanie zajętości przestrzeni. Zebrane z nich dane mogą być wyświetlane na tablicach informacyjnych umieszczonych na zewnątrz parkingów.
Niektóre rozwiązanie mogą również zapewniać usługi mobilne – kierowca po wysłaniu wiadomości do systemu uzyskuje aktualną informację o wolnych miejscach postojowych. Istnieją również takie rozwiązania oparte na aplikacjach, które informują kierowcę o tym, gdzie może zaparkować pojazd.

Bezpieczeństwo
Do zapewnienia bezpieczeństwa zaparkowanych samochodów niezbędne są systemy monitoringu wizyjnego. Nie tylko dostarczają dowody do celów dochodzeniowych, ale też – dzięki takim aplikacjom, jak system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) – mogą pomóc w identyfikacji samochodów (np. wymagających specjalnej obsługi pojazdów VIP) .
W wykrywaniu intruzów i natychmiastowym powiadamianiu pracowników ochrony przydatne są również rozwiązania analityczne. Kilku największych światowych dostawców zabezpieczeń oferuje rozwiązania przeznaczone do zarządzania parkingami, obejmujące kamery wyposażone w funkcje LPR zintegrowane z systemem kontroli dostępu.

Opłacalność
Wielu użytkowników końcowych obawia się wysokich kosztów inwestycji w rozwiązanie. Cena zakupu może stanowić barierę, zatem integratorzy systemów oraz dostawcy rozwiązań powinni starać się przekonać ich o długoterminowych korzyściach finansowych, takich jak zwiększenie wydajności operacyjnej.

Wiele opcji płatności
Klienci powinni mieć możliwość zapłaty za parking w preferowanej przez siebie formie. Może to być karta, gotówka lub mobilny system płatności, np. Apple Pay. Większy wybór może przyspieszyć wjazd i ograniczać tworzenie się długich kolejek. Oprogramowanie do zarządzania miejscami parkingowymi powinno być łatwe do skonfigurowania i ustawienia, mierzyć czas i obliczać koszt parkowania. W przypadku samochodów z przepustkami wydanymi przez zarząd system ma je wykluczać z płatności.

Integracja i modernizacja
W rozwiniętych krajach centra handlowe działają od lat i wiele obiektów, zwłaszcza starszych, wymaga rozwiązań, które można zintegrować z istniejącymi już systemami. Integratorzy systemów często będą musieli liczyć się z tego typu ograniczeniami.

Analityka
Rozwiązania analityczne, dające głębszy wgląd w zachowania klientów, umożliwiają zarządzającym lepszą ich obsługę oraz optymalizację operacji. Mogą również dostarczać informacji o stanie urządzeń i potrzebie konserwacji. Raportowanie można zautomatyzować i zaplanować wysyłanie informacji pocztą elektroniczną w regularnych odstępach czasu.
Odpowiedzią na wymagania klientów w tym obszarze jest połączenie rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo i usprawniają działalność biznesową zarządzającym. Integrator systemów, który dobiera sprzęt i oprogramowanie oraz integruje je z istniejącymi systemami, musi zapewnić ich bezproblemową współpracę.

KONSULTANCI RADZĄ
Chociaż w ostatnich latach na rynek trafiło kilka zaawansowanych rozwiązań do zarządzania parkingami, w wielu centrach i galeriach handlowych nadal stosuje się systemy tradycyjne. Rozwiązania tradycyjne to takie, które wykorzystują bramkę z automatem wydającym bilety przy wjeździe i przyjmującym opłatę za parking przy wyjeździe. Wraz z rozwojem technicznym i dążeniem centrów handlowych do usprawnienia swoich systemów w coraz powszechniejszym użyciu będą np. rozwiązania rozpoznające tablice rejestracyjne (LPR). Sprawdzają się one szczególnie w miejscach, gdzie parkowanie jest bezpłatne, ale tylko przez ograniczony czas. Dzięki LPR łatwiej śledzić, jak długo samochód pozostawał na parkingu. Na rynku są dostępne rozwiązania parkingowe kilku marek, klienci powinni zatem wiedzieć, jakimi kryteriami powinni się kierować przy ich wyborze. Przedstawiamy kilka najważniejszych, które należy brać pod uwagę przy zakupie rozwiązania do zarządzania parkingiem.
1. Reputacja i koszt
Dla wielu osób reputacja producenta wydaje się oczywistym kryterium, ponieważ współpraca z renomowaną marką przekłada się na niezawodność. Wiadomo jednak, że reputacja i koszty nie zawsze idą w parze. Dość często ze względu na koszty klienci są skłonni do kompromisów w kwestii jakości produktu. Dlatego dobrym sposobem jest wybór marek, które od dawna dostarczają niezawodne produkty.
2. Trzymanie się jednej marki
Istnieją firmy, które oferują tylko sprzęt lub wyłącznie oprogramowanie do zarządzania parkingiem. Są też dostawcy kompleksowych rozwiązań, którzy sprzedają jedno i drugie. Lepszym wyborem jest firmowe oprogramowanie dostarczane przez dostawcę sprzętu.
3. Instalacja i wsparcie
Dostawca powinien zapewniać wsparcie dla instalacji i konfiguracji rozwiązania od początku wdrożenia. Należy też upewnić się, że system wymaga minimum utrzymania oraz ma zapewniony szybki serwis posprzedażny. Niektórzy eksperci sugerują, że priorytetem powinna być obecność lokalnego przedstawicielstwa dostawcy, który zna lokalne uwarunkowania i potrafi zapewnić odpowiednie wsparcie. Wszelkie przestoje i awarie produktu wiążą się ze stratami dla jego użytkowników. Dlatego kupując rozwiązanie, należy mieć jasność co do tego, jak szybko dostawca jest w stanie zapewnić wsparcie serwisowe na wypadek awarii. Z dostawcą rozwiązań powinna zostać zawarta umowa dotycząca obsługi posprzedażnej.
4. Szczegółowe raporty
Rozwiązanie powinno dostarczać ustrukturyzowane i szczegółowe raporty na temat płatności dokonywanych przez klientów, a także dane analityczne dla zarządu. Te ostatnie dadzą wiedzę np. o porach szczytu i rozkładzie częstotliwości wykorzystania parkingu, ułatwiając podejmowanie decyzji w zakresie taryf i innych polityk.
5. Przyjazny, ale bezpieczny
Klienci odwiedzający centrum handlowe nie będą zadowoleni, jeśli rozwiązanie parkingowe okaże się trudne w użyciu. Wygoda użytkownika powinna być priorytetem. Łatwiejsza będzie również praca personelu centrum handlowego, jednak nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa.
6. Integracja z innymi systemami
Możliwość zintegrowania systemów zarządzania parkingami z innymi systemami, np. safety i security, pomaga w lepszym zarządzaniu obiektem. W przypadku niepożądanych zdarzeń zintegrowane systemy mogą działać szybciej. Takie rozwiązania są również łatwiejsze w obsłudze i kontroli.