Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Platforma B5A/B6A systemu Integral IP kolejny etap ewolucji

Platforma B5A/B6A systemu Integral IP kolejny etap ewolucji

Krzysztof Kunecki
dyrektor ds. technicznych,
Schrack Seconet Polska


System sygnalizacji pożarowej Integral od momentu wprowadzenia na rynek jest stale rozwijany i rozbudowywany o nowe funkcje i możliwości. Przyjęta przez Schrack Seconet koncepcja ewolucyjnego budowania spójnego i niezawodnego systemu bezpieczeństwa pożarowego doskonale się sprawdza i jest znakiem rozpoznawczym firmy, której działalność wyznacza najlepsze standardy w branży.

Kolejnym etapom ewolucji technologicznej w roku 2018 będą podlegać zarówno komponenty sprzętowe (hardware), jak i oprogramowanie (software). Stały rozwój systemu dotyczy przede wszystkim zwiększania jego wydajności i niezawodności działania, a także realizacji coraz bardziej zaawansowanych i wymagających funkcji logicznych, które spoczywają na systemie bezpieczeństwa pożarowego. Gdy inni producenci w branży upraszczają swoje centrale, oddając pole zewnętrznym systemom sterowania i nadzoru, nowe komponenty Integrala są opracowywane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb projektantów, instalatorów oraz użytkowników drapaczy chmur, potężnych i rozproszonych zakładów produkcyjnych czy zaawansowanych architektonicznie centrów handlowych.

Przy wprowadzaniu kolejnych generacji urządzeń bardzo ważne jest zapewnienie kompatybilności wstecznej, a więc możliwości pełnej współpracy nowych elementów z urządzeniami poprzednich generacji, co ma szczególne znaczenie przy rozbudowie i wieloletniej modernizacji istniejących instalacji sygnalizacji pożarowej. Ta filozofia niezmiennie przyświeca Schrack Seconet od momentu wprowadzenia na rynek pierwszego systemu sygnalizacji pożarowej. Proces wdrażania nowych rozwiązań został szczegółowo zaplanowany i skoordynowany: pierwszy etap zakłada zapewnienie nowym komponentom pełnej zgodności z istniejącymi produktami i wprowadzenie nowoczesnych technologii w zakresie hardware’u; kolejne etapy to z kolei rozwój oprogramowania i optymalizacja nowoczesnych funkcji, niezbędnych na danym etapie rozwoju.

Nowe komponenty sprzętowe mają umożliwiać rozwój funkcjonalności systemowych przez wiele następnych lat. System jest budowany niejako „na wyrost”, wyprzedzając technologicznie potrzeby bieżące, stąd jego dostosowanie do nowoczesnych wymagań stanowi w kolejnych latach cyklu życia produktu sumę skoordynowanych prac programistów i wymagań użytkowników.
Jednym z kluczowych etapów rozwoju systemu sygnalizacji pożarowej, sterowania i zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa pożarowego było wprowadzenie już w 2010 r. bazy technologicznej w wersji Integral IP. Nazwa systemu z jednej strony podkreślała rolę komunikacji za pomocą m.in. protokołu TCP/IP w systemie bezpieczeństwa pożarowego, z drugiej zaś wyznaczała jego kierunek rozwoju na kolejne lata. Technologia IP umożliwiła wdrożenie nowej generacji sieci central Integral LAN pozwalającej na zastosowanie m.in. sieci kratowych (mesh network), stanowiła też bazę rozwijanej w kolejnych latach technologii Integral over IP, która służy do komunikacji z systemami zewnętrznymi w celu wizualizacji, integracji, zarządzania i zdalnego dostępu do central serii IP.

Wprowadzenie zaawansowanych możliwości logicznych i komunikacyjnych wersji Integral IP oraz wyposażenie jej w wysoko wydajną i elastyczną platformę obliczeniową pozwoliły na zbudowanie systemu zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem pożarowym (SIUP) SIS-FIRE, w którym to systemie Integral IP, wraz z modułami techniki pętlowej X-LINE, odgrywają w tym systemie kluczową rolę.

W ramach najnowszego w rozwoju systemu Integral IP, na przełomie lat 2017 i 2018, dotychczas oferowana platforma sprzętowa B5 została zastąpiona unowocześnioną platformą B5A (A-Advanced) dla modułowych central sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Integral IP MX oraz analogicznie – platforma sprzętowa B6A zastąpiła wersję B6 dla central w wersji kompaktowej Integral IP CX.

Nowa platforma sprzętowa dla centrali Integral IP MX to przede wszystkim nowe główne komponenty systemu, do których należy unowocześniona karta głównego procesora B5-MCUA, zasilacz B8-PSU i magistrala systemowa B8-BUS. Odpowiednio dla centrali Integral IP CX podstawowymi składnikami platformy B6A są płyta główna B6-BCU-X2A oraz zasilacz B9-PSU. Podzespoły te w obu centralach stanowią „kręgosłup” systemu i decydują o jego wydajności oraz możliwościach związanych z zastosowaniem nowych kart rozszerzeń i powiązanych z nimi funkcji systemowych.

Wprowadzenie nowych elementów sprzętowych jest kolejną ewolucją w zakresie zwiększania odporności i niezawodności działania systemu na wypadek ewentualnej awarii systemu.
Tak jak dotychczas, Integral IP znacznie przewyższa swoimi funkcjami wymagania normy PN-EN 54-2.

Spośród licznych udoskonaleń wprowadzonych do systemu można wyróżnić następujące:

  • karta głównego procesora central MX/CX została rozszerzona o port Ethernet, pozwalając na podłączenie rozwiązań techniki Intergral over IP bez potrzeby wyposażania centrali w dodatkową kartę sieciową. Funkcja ta umożliwia np. łatwiejsze podłączenie systemu zarządzania SIS-FIRE czy aplikacji do zdalnego dostępu, takich jak Integral Mobile, Integral MESSAGE. Ma też szczególne znaczenie dla nadzorowania central sterujących urządzeniami gaszenia Integral IP CXE, co stanowi nową, bardzo korzystną opcję dla użytkowników systemów sieciowych;
  • nowa karta sterująca B8-BAF posiada dodatkowe trzy wyjścia przekaźnikowe i jedno wejście nadzorowane w porównaniu do poprzedniej wersji B5-BAF, co pozwala na optymalizację komponentów sprzętowych w ramach sterowania i nadzorowania urządzeń przeciwpożarowych;
  • w zasilaczu B8-PSU, oprócz kolejnej optymalizacji funkcji redundancji systemowej, zastosowano nowe zabezpieczenia wyjść zasilających za pomocą kasowalnych bezpieczników elektronicznych, co pozwala na szybkie przywrócenie normalnego stanu pracy wyjścia w przypadku wystąpienia zwarcia w linii zasilającej bez potrzeby wymiany bezpieczników;
  • system Integral IP został przygotowany pod względem sprzętowym do kolejnego etapu rozwoju w zakresie sieci central. W połowie 2018 r. zostanie wprowadzona nowa wersja oprogramowania, a wraz z nią sieć central nowej generacji Integral WAN (w miejsce dotychczasowej sieci SecoNET) do połączenia w system rozproszonych (niezależnych) instalacji sygnalizacji pożarowej z wykorzystaniem szybkich torów komunikacyjnych (do 2,5 Mb/s) bazujących na technologii IP. Aby umożliwić ten krok od strony sprzętowej, już teraz do centrali Integral IP MX wprowadzono nowe karty sieciowe typu B8-NET2-485 i B8-NET4-485 do połączenia central z wykorzystaniem przewodów miedzianych (skrętka) oraz nowe karty sieciowe z interfejsami światłowodowymi typu B8-NET2-FX4 i B8-NET-FX8 dla połączeń światłowodowych jedno- i wielomodowych.
    Konstrukcja interfejsów nowych kart światłowodowych w postaci gniazd współpracujących z modemami światłowodowymi typu SFP pozwala na wykonywanie w ramach jednej sieci (pierścień/sieć kratowa) połączeń mieszanych z wykorzystaniem torów światłowodowych jedno- i wielomodowych, a dodatkowo dla karty B8-NET2-FX4 także połączeń z wykorzystaniem kabli miedzianych. Podobnie unowocześniono centralę Integral IP CX, w której wprowadzono kartę światłowodową B9-NET-FX4.

Integral IP, oprócz funkcji detekcji i sygnalizacji pożaru, jest także systemem sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Dzięki elastycznemu oprogramowaniu oraz redundancji komponentów sprzętowych pozwala na sterowanie praktycznie nieograniczoną liczbą urządzeń ppoż. w ramach układów sieciowych. Zgodnie z nowymi dokumentami atestacyjnymi wydanymi przez VdS (Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych – CPR) oraz CNBOP (Świadectwo Dopuszczenia CNBOP) system Integral IP nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby sterowanych stref gaszenia dla central Integral IP MX/CX w ramach sieci Integral LAN. Stale rozbudowywane elastyczne oprogramowanie pozwala na realizację dowolnych algorytmów sterowania zarówno w przypadku systemów gaszenia, jak i innych sterowanych urządzeń ppoż., umożliwiając optymalne wykorzystanie systemu w obiekcie.

Nowa generacja urządzeń systemu Integral IP bazująca na platformie B5A i B6A to kolejny krok w ewolucji systemu bezpieczeństwa pożarowego, a wprowadzone unowocześnienia po raz kolejny zwiększają możliwości w zakresie detekcji pożaru, sterowania oraz zarządzania urządzeniami ppoż. Kolejne ważne kroki w rozwoju systemu są zapowiadane na lata 2019–2020.

Więcej nt. zintegrowanego systemu zarządzania SIS-FIRE w kolejnych wydaniach „a&s Polska”.

Schrack Seconet Polska
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
http://schrack-seconet.pl