Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu Zasilacz do zadań specjalnych

Zasilacz do zadań specjalnych

Pewność i efektywność zasilania to istotne zagadnienia, które muszą być poważnie potraktowane przy doborze urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń. Rozumiane w szerokim zakresie bezpieczeństwo zasilania jest sprawą fundamentalną, gdyż w przypadku jego utraty lub poważnej awarii system może przestać funkcjonować – co może skutkować często bardzo poważnymi konsekwencjami.

Głównym elementem SSWiN są centrale alarmowe. Obecnie większość z nich ma wbudowany zasilacz i jest podłączana do sieci poprzez transformator, który nie tylko obniża napięcie, ale także stanowi separację galwaniczną. Co jednak w sytuacji, gdy wraz z podłączeniem do centrali kolejnego urządzenia zostanie przekroczona wydajność prądowa wbudowanego zasilacza? Jak należy postąpić w przypadku, gdy urządzenia takie jak ekspandery wejść/wyjść, moduły komunikacyjne, monitorujące czy chociażby czujki są znacznie oddalone od centrali lub gdy nie dysponujemy wystarczającą liczbą przewodów do ich podłączenia?

Zasilacze buforowe
W przypadku konieczności zwiększenia wydajności prądowej systemu, przy dużych odległościach między urządzeniami lub np. do zasilania modułów komunikacyjnych pracujących autonomicznie należy sięgnąć po zasilacze buforowe. Dzięki ich wykorzystaniu i montażowi w pobliżu zasilanej elektroniki unikniemy spadków napięć występujących na przewodach o znacznej długości, a także ograniczymy liczbę żył ciągnących się od centrali do urządzeń – niezbędne będzie wówczas jedynie ułożenie/wykorzystanie przewodów sygnałowych.
Zasilacze buforowe, przy współpracy z akumulatorami, zapewniają zasilanym urządzeniom nieprzerwaną pracę nawet w przypadku awarii sieci energetycznej bądź też gdy zasilanie sieciowe jest przez wiele godzin niedostępne.

Jedno urządzenie wiele możliwości
Jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zasilaczy buforowych jest model APS-612, którego parametry są „zakodowane” w nazwie – wydajność prądowa wynosi 6 A (3 A do zasilania urządzeń, 3 A do ładowania akumulatora), a napięcie zasilania 12 VDC. APS-612 w zakresie bezpieczeństwa odpowiada wymogom EN 60950-1, natomiast biorąc pod uwagę kryterium kompatybilności elektromagnetycznej, jest zgodny z EN 55011 Class B. Co należy podkreślić, model ten spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa Grade 3 określone normą EN 50131-3 – może być zatem stosowany tam, gdzie od systemów zabezpieczeń oczekuje się najwyższego stopnia ochrony.
Zasilacz ten może pracować jako źródło energii w systemach sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu czy CCTV. Ale to nie wszystko, z powodzeniem zasili elektronikę systemów automatyki przemysłowej, infrastruktury krytycznej czy urządzeń medycznych, np. w laboratoriach, gdzie urządzenia zasilające muszą sprostać restrykcyjnym wymaganiom norm.
Przy współpracy z urządzeniami Satel dla wygody użytkowania można wykorzystać specjalne złącze 3-pinowe. Dzięki temu można szybko podłączyć np. ekspandery wejść/wyjść, centrale kontroli dostępu ACCO-NT czy nowe uniwersalne moduły: komunikacyjny GSM-X i monitorujący GPRS-A.

Zaawansowany zasilacz buforowy APS-612 można wykorzystać m.in. do zasilania urządzeń medycznych lub w instalacjach automatyki przemysłowej czy w systemach infrastruktury krytycznej.

Budowa i szczegóły techniczne APS-612
Konstrukcja urządzenia bazuje na zasilaczu impulsowym o topologii LLC. Dzięki temu charakteryzuje się ono wysoką sprawnością, oferując bardzo dobre parametry pracy przy niskich stratach cieplnych. Opisywany zasilacz zawiera na wejściu filtr przeciwzakłóceniowy oraz aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC (do 0,98). Do sieci 230 VAC jest podłączany bezpośrednio, bez konieczności stosowania dodatkowego transformatora sieciowego.
APS-612 został wyposażony w układ mikroprocesorowej kontroli parametrów akumulatora oraz precyzyjnej regulacji napięcia ładowania prądem 1,5 A lub 3 A. Posiada także funkcję automatycznego odłączenia w przypadku nadmiernego rozładowania. Wszystko po to, aby ograniczyć możliwość uszkodzenia akumulatora oraz wydłużyć jego żywotność.
W zakresie bezpieczeństwa odpowiada wymogom normy EN 60950-1, natomiast biorąc pod uwagę kryterium kompatybilności elektromagnetycznej, jest zgodny z EN 55011 Class B.

Podsumowując, zasilacz buforowy APS-612 jest efektywnym urządzeniem zasilającym, które znajdzie zastosowanie m.in. w systemach alarmowych realizowanych w stopniu 3 (Grade 3) wg EN 50131. Wysoka sprawność, dobra wydajność prądowa oraz różnorodność zabezpieczeń to cechy, które z pewnością predestynują ten model do stosowania w wymagających elektronicznych systemach zabezpieczeń.

Zasilacz buforowy
APS-612
• zgodny z EN 50131-3 Grade 3, EN 60950-1 oraz EN 55011 Class B
• zasilacz impulsowy 12 VDC nie wymaga transformatora sieciowego
• łączna wydajność prądowa zasilacza 6 A: 3 A (wyjście) + 3 A (ładowanie)
• zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
• możliwość wyboru wartości prądu ładowania akumulatora (1,5 A/3 A)

 

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl