Strona główna Bezpieczne miasto Polskie Smart City

Polskie Smart City

Idea smart city jest obecnie bardzo szeroko propagowana na świecie. Miasto określane tym mianem wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne i inne innowacyjne narzędzia, aby podnosić jakość życia mieszkańców, włączając przy tym swoich obywateli w procesy decyzyjne.

Jak pokazują statystyki najwięcej inteligentnych miast jest w regionie Azji i Pacyfiku. A jak ta idea jest wdrażana w Polsce? O to jakie elementy smart city zaimplementowano i jakie są plany dotyczące przyszłych inwestycji zapytaliśmy przedstawicieli dziewięciu polskich miast.

BYTOM GDAŃSK

KRAKÓW

POZNAŃ

ŁÓDŹ

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW