Strona główna HoReCa ProtegeGX – zintegrowany system bezpieczeństwa dla obiektów sektora finansowego

ProtegeGX – zintegrowany system bezpieczeństwa dla obiektów sektora finansowego

Banki i inne instytucje finansowe mają wyjątkowo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Klienci muszą być pewni, że zdeponowane aktywa i inwestycje są dobrze chronione, a ich bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie.

Napady i oszustwa w sektorze finansowym to zagrożenia o dużym poziomie ryzyka, dlatego szczególną uwagę należy zwracać na wybór systemu zabezpieczenia chroniącego nie tylko budynki, ale także szczególne obiekty, np. bankomaty czy skarbce. Dostęp do nich – zarówno klientów, jak i personelu – musi być ściśle kontrolowany, mieć wiele poziomów zabezpieczeń, aby instytucje mogły sprawnie działać 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Rozwiązaniem dla wielu tych specyficznych wymagań jest Zintegrowany System Bezpieczeństwa ProtegeGX, oferujący bardzo rozbudowaną funkcjonalność oraz integrację systemów KD, SWiN, CCTV i automatyki, a także innych systemów technicznych funkcjonujących w obiekcie. Pomimo tak rozbudowanej funkcjonalności ProtegeGX został zaprojektowany z myślą o użytkowniku – przyjazny interfejs z graficznymi mapami wizualizacji oraz wysoce funkcjonalnymi stronami statusów pozwalają na sprawne i szybkie zarządzanie systemem oraz kontrolowanie jego stanu.

Kluczowe dla instytucji finansowych rozwiązania ICT:

  • Jeden system dla wielu lokalizacji. ProtegeGX tworzy spójny system zabezpieczeń, łatwy do zarządzania i kontrolowania organizacji rozproszonych, takich jak siedziba banku i wszystkie jego filie.
  • Podwójne uwierzytelnianie. Funkcja ta wymaga podania poświadczeń tożsamości dwóch upoważnionych użytkowników w celu otwarcia drzwi i/lub uzyskania dostępu do strefy alarmowej – idealne rozwiązanie w przypadku pomieszczeń najwyższego poziomu zabezpieczenia.
  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe. To, co masz (karta), i to, co znasz (PIN) – dwuelementowa autoryzacja zapobiega wykorzystaniu zgubionych lub skradzionych identyfikatorów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu.
    Tę funkcję można rozszerzyć o biometrykę i inne dane identyfikacyjne.
  • Anti-passback. Globalna i lokalna funkcja anti-passback kontroluje prawidłowość przemieszczania się osób w strefach i zapobiega użyciu karty „podanej do tyłu” drugiej osobie.
  • Opóźnienie rozbrojenia. Po wykonaniu procedury rozbrojenia strefy odliczany jest zaprogramowany czas, zanim ostatecznie uzyska się do niej dostęp. Nawet gdy użytkownik rozbroi strefę pod przymusem, system i tak odczeka zaprogramowany czas, zanim pozwoli wejść do środka.
  • Automatyczne ponowne uzbrojenie. Automatyczne uzbrojenie obszaru po jego uprzednim rozbrojeniu następuje po określonym czasie, w jakim użytkownik może w nim przebywać.
  • Złożoność kodów kontrolowana przez system. System ProtegeGX może kontrolować, czy kody użytkowników nie są zbyt proste – sprawdza liczbę takich samych cyfr oraz ich sekwencje, wymaga odpowiedniej długości kodu PIN oraz wymusza konieczność jego zmiany po upływie określonego czasu.
  • Raportowanie i informacja.

ProtegeGX ma imponujące możliwości raportowania i pozyskiwania potrzebnych informacji. Wydajne filtrowanie i elastyczne opcje raportowania umożliwiają szybkie i łatwe uzyskanie szczegółowych informacji o istotnych zdarzeniach w systemie, nawet w bardzo rozbudowanych instalacjach z setkami tysięcy zdarzeń dziennie. Pozyskiwanie ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa nigdy nie było łatwiejsze.

Całości dopełniają rozbudowane interfejsy integracyjne, pozwalające na sprawne współdziałanie systemu bezpieczeństwa z innymi systemami organizacji.
System ProtegeGX spełnia najwyższe wymogi normy EN50131 potwierdzone certyfikatem GRADE 4.

Miwi Urmet
ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź
tel. 42 616 21 00
miwi@miwiurmet.pl
www.miwiurmet.pl