Strona główna Telewizja Dozorowa QVR Pro i Internet Rzeczy więcej niż system monitoringu

QVR Pro i Internet Rzeczy więcej niż system monitoringu

QNAP od dawna ma w ofercie rozwiązania pozwalające na błyskawiczne i ekonomiczne kosztowo zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu dozoru wizyjnego. Obecnie firma poszła krok dalej, prezentując nie tyle sam system monitoringu, ile kompleksową, wielofunkcyjną i gotową do rozbudowy platformę łączącą wszystkie najważniejsze funkcje centrum monitoringu wizyjnego z zaletami Internetu Rzeczy.

Nowy system QNAP QVR Pro jest rozwiązaniem integrującym w jednej aplikacji wszechstronne funkcje dozoru wizyjnego IP z serwerem QNAP NAS, oferując użytkownikom m.in. środowisko zapisu oddzielone od systemu operacyjnego QTS, możliwość rozbudowy pamięci oraz elastyczne funkcje zarządzania pamięcią masową i nagraniami. To kompleksowy system monitoringu wizyjnego dostarczający wszystkie niezbędne funkcje, a jednocześnie, dzięki otwartym API i ścisłej integracji z innymi aplikacjami QNAP, oferujący znacznie więcej. Dla użytkownika serwera NAS QNAP staje się więc pełnoprawnym, profesjonalnym centrum systemu dozoru wizyjnego bez potrzeby inwestowania w specjalistyczny, dodatkowy wideorejestrator.

Dzięki temu, że nowoczesne urządzenia QNAP NAS są projektowane pod kątem realizowania wielu różnych zadań, przed użytkownikami QVR otwiera się mnóstwo możliwości. Mogą oni integrować QVR Pro z innymi aplikacjami i usługami opartymi na Internecie Rzeczy, tworząc wygodne w zarządzaniu i niezwykle przydatne sekwencje aktywności. Punktem wyjścia do nich mogą być określone wydarzenia i alerty, np. zarejestrowanie ruchu lub dźwięku przez wybraną kamerę, alarm z czujki ruchu, próba dostępu do kamery, odłączenie kamery itp.

Użytkownik może sam precyzyjnie określić, co ma zrobić system w przypadku wykrycia takiego incydentu – wśród dostępnych do wyboru akcji jest np. powiadomienie wskazanego personelu, uruchomienie alarmu, podjęcie akcji przez inne elementy systemu monitoringu czy odwołanie się – poprzez API – do usług zewnętrznych (aktywowanie innych aplikacji czy usług, powiadomienie zewnętrznego odbiorcy, wezwanie służb itp.).
Co ważne, tworząc reguły, można zarówno korzystać z predefiniowanych schematów, jak i budować je od podstaw, dopasowując krok po kroku do potrzeb i specyfiki danej organizacji, obiektu itp.

Jak działa QVR Pro?
QVR Pro działa na serwerze QNAP NAS i obsługuje systemy Windows, Mac, a także QNAP HD Station. QVR Pro Client zapewnia jednolity widok monitorowania dla użytkowników wieloplatformowych (nagrania można śledzić na żywo i odtwarzać z poziomu wielu różnych urządzeń). Nowe oprogramowanie QVR Pro Client upraszcza przepływy pracy w zakresie dozoru i umożliwia sprawne zarządzanie regułami przez użytkownika. To wygodne w obsłudze oprogramowanie (dostępne z poziomu komputerów PC, Mac i urządzeń mobilnych) pozwala użytkownikom na łatwe monitorowanie na żywo miejsc objętych dozorem, z dostępną natychmiast funkcją odtwarzania w jednym widoku (uproszczony tryb monitorowania i wygodniejsza obsługa).

Tworząc QVR Pro, specjaliści z QNAP zdecydowali się na radykalne odświeżenie tradycyjnej koncepcji systemu dozoru wizyjnego. W QVR Pro dostępny jest zintegrowany tryb monitorowania, który uwzględnia zarówno obraz na żywo z kamer, jak i odtwarzanie zarejestrowanego wcześniej materiału. Oprogramowanie QVR Pro Client obsługuje wielokanałowe monitorowanie w jednym widoku i pozwala szybko odtworzyć materiały z minimalnym czasem buforowania. Dzięki ujednoliconemu interfejsowi użytkownika QVR Pro umożliwia szybsze i wygodniejsze przełączanie się pomiędzy różnymi trybami monitorowania, co sprawia, że ??dozór wizyjny staje się wydajny i łatwy.

Natychmiastowy dostęp do dowolnego momentu nagrania
QVR Pro umożliwia zsynchronizowanie wszystkich kanałów monitorujących w tym samym widoku, tak by prezentowały nagrania z tego samego momentu – wystarczy wskazać go na osi czasu, a QVR Pro przewinie nagranie do określonego miejsca z minimalnym czasem buforowania.

Region zainteresowania

RoI – funkcja Regionu Zainteresowania

Funkcja RoI – Regionu Zainteresowania pozwala na precyzyjny dozór wskazanego obszaru pozostającego w zasięgu widzenia konkretnej kamery (w trybie zarówno podglądu na żywo, jak i odtwarzania). Można zdefiniować i powiększyć wiele obszarów na obrazie ogólnym bez ograniczeń wyboru lub dodatkowych licencji.

Technologia Qdewarp

Technologia Qdewarp „prostuje” obraz z kamer fisheye

Innowacyjna funkcja Qdewarp umożliwia użytkownikom przeglądanie w standardowych proporcjach i parametrach nagrań wykonanych za pomocą kamery „rybie oko” (bez modyfikowania oryginalnego nagrania).

Dozór wizyjny najwyższej jakości
QVR Pro zapewnia użytkownikom urządzeń QNAP NAS niezależne środowisko pracy do nagrywania materiału wideo z kamer dozorowych, oddzielne miejsca w przestrzeni dyskowej QNAP NAS do przechowywania nagrań, a także wszechstronne funkcje zarządzania pamięcią masową. QVR Pro obsługuje niestandardowe metody rozbudowy pamięci masowej i zarządzanie woluminami, zwiększając bezpieczeństwo danych w zakresie dozoru i przechowywania danych z monitoringu.

Niezależne środowisko
Wszystkie funkcje dozoru QVR Pro wykonuje niezależne od systemu operacyjnego QTS. Można zapisać nagranie z określonych kamer lub RoI do wyznaczonej lokalizacji (np. z uwzględnieniem wskazanych typów dysków twardych lub innych wymagań dotyczących tworzenia kopii zapasowych). Dzięki temu przy działających jednocześnie QTS oraz QVR Pro serwer QNAP NAS zapewnia bezpieczeństwo danych oraz brak jakichkolwiek zakłóceń wydajności.

Elastyczna rozbudowa pamięci masowej

Elastyczna rozbudowa pamięci masowej

QVR Pro obsługuje wiele woluminów i typów kopii zapasowych, dzięki czemu dane rejestrowane za jego pomocą są bezpieczne. Użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, co, gdzie i jak jest zapisywane – może np. przypisać miejsce przechowywania nagrań z każdej kamery lub przydzielić nagrywanie zdarzeń do dysków SSD/SAS w celu zwiększenia efektywności składowania. Jeśli cała przestrzeń dyskowa NAS zostanie zapełniona, użytkownik może ją łatwo rozbudować, np. korzystając z obudów rozszerzających.

Najwyższa wydajność
QVR Pro obsługuje technologię autotieringu, co pozwala użytkownikom idealnie dopasować miejsce zapisu danych do ich charakteru czy specyfiki. Możliwe jest np. zapisywanie materiału wideo 4K o najwyższym bitrate na szybkich nośnikach SSD (w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu, bez ryzyka spadków wydajności i płynności odtwarzania). Co więcej, funkcje inteligentnej dystrybucji ruchu sieciowego w serwerze QNAP NAS zapewniają optymalną przepustowość sieci dla przepływów QVR Pro i QTS (w celu zapewnienia optymalnej wydajności sprzętu).

Elastyczne sterowanie kamerami
QVR Pro oferuje automatyczne przeszukiwanie w sekcjach w sieciach lokalnych (LAN). Wystarczy, że użytkownik wskaże odpowiednie segmenty sieci, a QVR Pro znajdzie i wyświetli w tej samej sieci LAN obrazy ze wszystkich kamer IP wraz z dokładnymi informacjami. QVR Pro umożliwia również dzielenie na partycje i konfigurowanie kamer w celu zwiększenia wydajności.

QNAP
3F, No. 22, Zhongxing Rd., Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.qnap.com
gbielawski@qnap.com