Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu Wizualizacja alarmów

Wizualizacja alarmów

Jak wykonać zdalny podgląd bieżącego stanu systemu alarmowego?

Pewne i stabilne działanie to podstawowa cecha systemu alarmowego. Równie istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, decydując się na konkretne rozwiązanie, jest wygodne i efektywne zarządzanie, administrowanie i codzienna obsługa systemu. Użytkownicy powinni mieć zapewnioną możliwość zdalnego podglądu stanu systemu zgodnie ze swoimi uprawnieniami i potrzebami.

Nowoczesne centrale alarmowe umożliwiają komunikację w systemie różnymi kanałami: ethernetowym, GSM/GPRS oraz PSTN. Umożliwia to m.in. wygodne powiadamianie użytkowników poprzez wiadomości SMS, e-mail, powiadomienia push czy komunikaty głosowe, skuteczne przekazywanie informacji do agencji ochrony, jak również zdalną konfigurację i zarządzanie inteligentnym systemem alarmowym poprzez dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne.
Co ważne, w parze z mnogością rozwiązań w zakresie możliwych do wykorzystania torów komunikacji idzie także szeroki wybór aplikacji do wizualizacji stanu systemu alarmowego.

STAM-VIEW: bieżący podgląd prosto ze stacji monitorującej
Przykładem takiego rozwiązania jest aplikacja STAM-VIEW opracowana pod kątem współpracy ze stacją monitorującą STAM-2, umożliwiającą odbieranie i przetwarzanie informacji przychodzących z systemów alarmowych, a następnie podejmowanie odpowiednich działań w reakcji na poszczególne zdarzenia.

Aplikacja umożliwia bieżący podgląd zdarzeń napływających do stacji STAM-2. Jej działanie jest niezależne od konfiguracji sprzętowej stacji, dzięki czemu pełny dostęp do danych mają zarówno abonenci korzystający z monitoringu telefonicznego, jak i ci, którzy w tym celu stosują transmisję GPRS, TCP/IP (Ethernet) czy nawet SMS. STAM-VIEW umożliwia podgląd systemu poprzez każdą przeglądarkę internetową, a dzięki zastosowanej technice responsywnej widok programu dopasowuje się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia: komputera, tabletu czy smartfonu.

Cechą charakterystyczną aplikacji STAM-VIEW jest wygodny dashboard, czyli strona startowa. Jej układ został zaprojektowany tak, by jednym spojrzeniem można było objąć wszystkie podstawowe i zarazem najważniejsze statusy systemu. Prezentowane są informacje o liczbie oczekujących wiadomości, zarejestrowanych użytkowników i obiektów, a także dane dotyczące statusu systemu. Są też wyświetlane informacje dotyczące zdarzeń w systemie – liczba wystąpień poszczególnych ich typów z ostatnich 30 dni jest przedstawiona w formie wykresu. W osobnej zakładce dostępne są także rekordy zdarzeń archiwalnych (z ostatniego roku). Wyświetlane tam dane mają przejrzystą formę, można je także filtrować, m.in. według użytkowników lub typu zdarzeń.

Z aplikacji STAM-VIEW mogą korzystać zarówno instalator i administrator, jak i użytkownicy systemu. Dzięki hierarchicznej konfiguracji kont można określić uprawnienia i zakresy przekazywanych informacji dla poszczególnych osób. Przykładowo, klient końcowy może wygodnie sprawdzić w dowolnej chwili stan systemu, natomiast instalatorowi STAM-VIEW zapewni znaczące usprawnienie procesu testowania łączności, umożliwiając weryfikację poprawnej konfiguracji torów transmisji w trakcie instalacji (co ułatwia także okresową konserwację całego systemu alarmowego).

Aplikacje mobilne: zawsze w zasięgu ręki
Centrale alarmowe znajdujące się w ofercie SATEL są wyposażone w dedykowane, bezpłatne aplikacje mobilne, dostępne w wersjach na najbardziej popularne systemy operacyjne. Dzięki tym aplikacjom do obsługi instalacji można użyć – oprócz klasycznego manipulatora – również telefonu i tabletu, zmieniając te urządzenia w zdalne centrum sterowania.

Funkcjonalność aplikacji mobilnych została dostosowana do właściwości poszczególnych central. I tak aplikacja INTEGRA CONTROL służy do zarządzania systemem bazującym na centralach INTEGRA i INTEGRA Plus, VERSA CONTROL – na VERSA, VERSA Plus i VERSA IP, natomiast PERFECTA CONTROL –  zarówno na przewodowych, jak i bezprzewodowych centralach PERFECTA.

Dzięki aplikacjom za pośrednictwem transmisji danych GPRS czy Wi-Fi z dowolnego miejsca na świecie można m.in. sprawdzić stan systemu, a także zarządzać nim, w tym załączyć wybrany tryb czuwania oraz wyłączyć alarm. Można również sterować urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do instalacji alarmowej. A wszystko to z poziomu przejrzystej i wygodnej aplikacji mobilnej z intuicyjnym interfejsem graficznym.
Wspomniane aplikacje poza umożliwianiem zdalnej obsługi domowych instalacji bezpieczeństwa i automatyki oferują także powiadamianie za pomocą wiadomości push. Dzięki temu zarówno użytkownik, jak i instalator mogą otrzymywać informacje o każdym zdarzeniu w systemie alarmowym – załączeniu i wyłączeniu czuwania, wykryciu ruchu lub otwarciu drzwi w chronionym obiekcie czy awarii, np. zaniku napięcia w sieci energetycznej. Ponieważ usługa ta działa w tle, odbiorca jest powiadamiany w sposób ciągły, dzięki czemu może szybko zareagować, gdy w domu dzieje się coś złego, minimalizując ewentualne szkody.

GUARDX: zarządzanie systemem INTEGRA
Aplikacje mobilne są bardzo wygodnym rozwiązaniem do sterowania systemami alarmowymi. Jednak w przypadku zaawansowanych i rozbudowanych instalacji może się pojawić potrzeba, by dla lepszego zobrazowania sytuacji stan systemu został przedstawiony w sposób graficzny – może to być istotne zwłaszcza dla personelu nadzorującego chroniony obiekt.

Wygodnym rozwiązaniem oferującym taką możliwość jest program GUARDX do nadzoru i zarządzania systemem alarmowym bazującym na centrali z serii INTEGRA lub INTEGRA Plus.

Jego podstawowym zadaniem jest wizualizacja stanu systemu z użyciem map zabezpieczanego obiektu. Są na nich prezentowane informacje na temat m.in. czuwania w strefach, alarmów i sabotaży z wejść, a także dane dodatkowe, związane np. z kontrolą dostępu. Wszystkie te informacje są na bieżąco aktualizowane, co zapewnia administratorowi systemu stały dostęp do najświeższych danych. Za pośrednictwem map można również interaktywnie zarządzać systemem, np. załączać i wyłączać tryb czuwania we wskazanych strefach.

Program GUARDX oferuje także funkcje niezwiązane z mapami, m.in. dostęp do szczegółowej listy zdarzeń w systemie. Uzupełnieniem tej funkcjonalności jest system powiadomień, dzięki którym zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji powodują otwarcie dodatkowego okna przedstawiającego najważniejsze informacje. Taki sposób powiadamiania w połączeniu z sygnalizacją dźwiękową będzie skuteczny nawet wtedy, gdy uwaga personelu nadzorującego jest skupiona na innych zadaniach, np. analizie obrazów z monitoringu wizyjnego.

INTEGRUM: rozwiązanie do integracji systemów INTEGRA
Z kolei w przypadku zarządzania systemami zabezpieczeń w sieci obiektów rozwiązaniem strategicznym może okazać się specjalny program integrujący, taki jak INTEGRUM. Narzędzie to umożliwia łączenie wielu instalacji w skalowalny system bezpieczeństwa. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występuje rozproszona struktura organizacyjna. Dzięki niemu każda placówka instytucji czy firmy wielooddziałowej, takiej jak sieci handlowe, banki czy agencje rządowe, ma zapewnioną stałą ochronę na najwyższym poziomie. Co ważne, INTEGRUM umożliwia również wygodny wgląd w bieżący stan całego systemu.
Więcej informacji na temat tego rozwiązania można znaleźć na stronie integrum.satel.pl.

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl