Strona główna Rynek SECURITY QVR Pro profesjonalny system dozoru wizyjnego na serwerze NAS

QVR Pro profesjonalny system dozoru wizyjnego na serwerze NAS

Nowe oprogramowanie do dozoru wizyjnego QVR Pro umożliwia wykorzystanie urządzeń NAS marki QNAP jako profesjonalnego centrum systemu monitoringu wizyjnego, bez potrzeby inwestowania w specjalistyczny wideorejestrator.

Innowacja wpływa na zwiększenie wydajności podczas odtwarzania i eksportowania materiałów wideo, zapewnia spójny interfejs aplikacji do monitoringu z różnych platform i urządzeń, pozwala na automatyzowanie dodawania kamer i zarządzania nimi oraz ułatwia zarządzanie zdarzeniami.

QVR Pro integruje wszechstronne funkcje monitoringu wizyjnego IP z oprogramowaniem operacyjnym serwerów QNAP NAS. Do kluczowych możliwości rozwiązania należą:

  • wydzielenie dedykowanej przestrzeni dyskowej na dane z systemu monitoringu wizyjnego,
  • możliwość rozbudowy pamięci,
  • elastyczne funkcje zarządzania pamięcią masową i nagraniami z poziomu systemu operacyjnego NAS,
  • konsolidacja monitorowania na żywo z dostępną natychmiast funkcją odtwarzania w jednym widoku upraszcza tryb monitorowania i zapewnia wygodną obsługę.
Rys. 1. QVR Pro pozwala na odseparowanie wszelkich funkcji i danych związanych z monitoringiem wizyjnym od innych aplikacji i plików w urządzeniu QNAP NAS

Zoptymalizowany i zunifikowany interfejs
QVR Pro obsługuje systemy Windows® i Mac®, a także QNAP HD Station, natomiast klient QVR Pro zapewnia jednolity widok monitorowania dla użytkowników wieloplatformowych (nagrania można śledzić na żywo i odtwarzać z poziomu wielu różnych urządzeń). Nowa funkcja QVR Pro Client upraszcza pracę w zakresie dozoru i umożliwia sprawne zarządzanie regułami przez użytkownika.

Rys. 2. Rozwiązanie do monitoringu wizyjnego QNAP oferuje wiele możliwości rozszerzenia dostępnej przestrzeni dyskowej

Tworząc QVR Pro, specjaliści z QNAP zdecydowali się na radykalne odświeżenie koncepcji tradycyjnego systemu dozoru.QVR Pro Beta udostępnia zintegrowany tryb monitorowania, uwzględniający zarówno widok na żywo z kamer, jak i odtwarzanie zarejestrowanego wcześniej materiału. QVR Pro Client obsługuje wielokanałowe monitorowanie w jednym widoku i pozwala szybko odtworzyć materiały z minimalnym czasem buforowania.
Dzięki ujednoliconemu interfejsowi użytkownika QVR Pro umożliwia szybsze i wygodniejsze przełączanie się między różnymi trybami monitorowania, co sprawia, że dozór wizyjny jest wydajny i łatwy.

Natychmiastowy dostęp do dowolnego momentu nagrania
QVR Pro umożliwia zsynchronizowanie wszystkich kanałów monitorujących w tym samym widoku tak, by prezentowały nagrania z tego samego momentu. Wystarczy wskazać go na osi czasu, a QVR Pro przewinie nagranie do danego miejsca z minimalnym czasem buforowania.

Układ dynamiczny
QVR Pro obsługuje niestandardowe układy, dzięki czemu można zmieniać proporcje wyświetlania kanałów i swobodnie dopasować wygląd interfejsu do wymagań konkretnego użytkownika, potrzeb danej firmy itp. Oczywiście można również korzystać z domyślnych układów interfejsu.

Funkcja Rejonu Zainteresowań
Pozwala na precyzyjne monitorowanie wskazanego obszaru pozostającego w zasięgu konkretnej kamery (w trybie zarówno podglądu na żywo, jak i odtwarzania). Można zdefiniować i powiększyć wiele obszarów na obrazie ogólnym bez ograniczeń wyboru lub wymaganych dodatkowych licencji.

Dozór wizyjny najwyższej jakości

QVR Pro zapewnia użytkownikom urządzeń QNAP NAS niezależne środowisko pracy do nagrywania materiału wideo z kamer monitoringu, oddzielne miejsca w przestrzeni dyskowej QNAP NAS do przechowywania nagrań, a także wszechstronne funkcje zarządzania pamięcią masową. QVR Pro obsługuje niestandardowe metody rozbudowy pamięci masowej i zarządzanie woluminami, zwiększając bezpieczeństwo danych w zakresie dozoru i przechowywania danych z monitoringu.

Technologia Qdewarp
Qdewarp umożliwia przeglądanie nagrań uzyskanych z kamery „rybie oko” w standardowych proporcjach i parametrach (bez modyfikowania oryginalnego nagrania).

Niezależne środowisko
Wszystkie funkcje dozoru QVR Pro wykonuje niezależnie od systemu operacyjnego QTS. Można np. zapisać nagranie z określonych kamer lub rejonów zainteresowania do wyznaczonej lokalizacji (z uwzględnieniem wskazanych typów dysków twardych lub innych wymagań dotyczących tworzenia kopii zapasowych). Dzięki temu, przy działających jednocześnie QTS oraz QVR Pro serwer QNAP NAS zapewnia bezpieczeństwo danych bez jakichkolwiek zakłóceń wydajności.

Rys. 3. Użytkownik może sam zdecydować, gdzie mają być zapisywane i przechowywane nagrania spełniające różne kryteria. Może np. określić, by wszelkie incydenty były zapisywane na dyskach SSD (co skraca czas dostępu do nagrania i pozwala na szybką reakcję)

Elastyczna rozbudowa pamięci masowej
QVR Pro obsługuje wiele woluminów i typów kopii zapasowych, dzięki czemu rejestrowane za jego pomocą dane pozostają bezpieczne. Użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, co, gdzie i jak jest zapisywane. Może np. przypisać miejsce przechowywania nagrań z każdej kamery lub przydzielić nagrywanie zdarzeń do dysków SSD/SAS w celu zwiększenia efektywności składowania. Jeśli cała przestrzeń dyskowa NAS-a zostanie wykorzystana, użytkownik może ją łatwo rozbudować, np. korzystając z obudów rozszerzających.

Najwyższa wydajność
QVR Pro obsługuje technologię autotieringu, co pozwala użytkownikom idealnie dopasować miejsce zapisu danych do ich charakteru czy specyfiki. Możliwe jest np. zapisywanie materiału wideo 4K o najwyższej przepływności na szybkich nośnikach SSD (w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu, bez ryzyka spadków wydajności i płynności odtwarzania). Co więcej, funkcje inteligentnej dystrybucji ruchu sieciowego w serwerze QNAP NAS zapewniają optymalną przepustowość sieci dla przepływów QVR Pro i QTS w celu zapewnienia optymalnej wydajności sprzętu.

Samoczynne reguły
QVR Pro oferuje rozbudowane funkcje zarządzania zdarzeniami i udostępnia powiadomienia ze screenshotami nagrania, a także klasyczne alerty SMS czy e-mail. Dzięki temu użytkownik (np. administrator systemu monitoringu wizyjnego) może szybko podejmować decyzje i reagować na ewentualne incydenty. Oczywiście może również skonfigurować własne reguły powiadomień o zdarzeniach oraz powiązanych z nimi samoczynnych zdarzeniach. Pozwala to w pełni dostosować reguły monitorowania, zdarzenia i działania, co sprawia, że QVR Pro pracuje jako w pełni automatyczne rozwiązanie dozoru wizyjnego.

Zdarzenie
QVR Pro szczegółowo kategoryzuje wszystkie zdarzenia, uwzględniając m.in. to, gdzie zostały zauważone, która kamera je nagrała oraz kryteria zdefiniowane przez użytkownika. Użytkownik może sam definiować listy wydarzeń i same wydarzenia. Co ważne, reguła może obejmować wiele zdarzeń i akcji jednocześnie.

Akcja
Działania QVR Pro obejmują akcje wykorzystujące kamery – po wykryciu jednego zdarzenia odpowiednio zdefiniowana reguła QVR Pro może spowodować np. uruchomienie określonych kamer w celu rozpoczęcia nagrywania zdarzeń, aktywowanie urządzeń alarmowych lub wysyłanie powiadomień do użytkowników. Co istotne, jedno zdarzenie może powodować kilka niezależnych działań w celu szybkiego reagowania.

Elastyczne sterowanie kamerami
QVR Pro oferuje automatyczne przeszukiwanie w sekcjach w sieciach lokalnych (LAN). Wystarczy, że użytkownik wskaże odpowiednie segmenty sieci, a QVR Pro znajdzie i wyświetli obrazy ze wszystkich kamer IP wraz z dokładnymi informacjami w tej samej sieci LAN. QVR Pro umożliwia też partycjonowanie i konfigurowanie kamer w celu zwiększenia wydajności oraz optymalne wykorzystanie przepustowości sieci.
Obecnie oprogramowanie QVR Pro jest dostępne w wersji Beta i obsługuje interfejs użytkownika w języku angielskim. QVR Pro Beta obsługuje do 124 kanałów monitorowania w trakcie testu. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich kanałów bez konieczności posiadania licencji.

Oficjalne wydanie QVR Pro
będzie oferowało bezpłatne licencje na kanały i modemy QNAP NAS.

Dostępność: oprogramowanie QVR Pro Beta jest dostępne w Centrum aplikacji QTS.
Wymagania systemowe NAS: zalecane 64-bitowe modele NAS z min. 4 GB pamięci RAM.
Do korzystania z QVR Pro wymagane jest QTS 4.3.0 (lub wersje późniejsze). Przed użyciem QVR Pro należy zainstalować aplikację Container Station.

QNAP
3F, No. 22, Zhongxing Rd., Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.qnap.com gbielawski@qnap.com