Strona główna Kontrola Dostępu RACS 5 v2.0 – nowa odsłona polskiego systemu kontroli dostępu klasy Enterprise

RACS 5 v2.0 – nowa odsłona polskiego systemu kontroli dostępu klasy Enterprise

W ramach ciągłego rozwoju oferty i podążania za oczekiwaniami rynku firma Roger wprowadza do oferty kolejną wersję systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 v2.0. W tej wersji możliwości systemu zostały rozbudowane m.in. o bezpieczną obsługę systemów rozproszonych terytorialnie, integracje z systemami serwerowych systemów windowych, a także z kolejnymi systemami zarządzania bezpieczeństwem obiektów (SMS/PSIM/VMS) i platformami zarządzania biurowcem.

W wersji 2.0 wprowadzono ponadto długo wyczekiwaną przez klientów funkcję globalnego anti-passback oraz rozbudowano moduł monitorowania graficznego na planach obiektu (tzw. mapy). Nowa wersja systemu oferuje integrację z usługami katalogowymi (LDAP), dzięki której możliwe jest automatyczne synchronizowanie użytkowników systemu z zewnętrzną bazą danych użytkowników, w tym za pośrednictwem usługi Active Directory.

Obsługa systemów rozproszonych terytorialnie

System RACS 5 v2.0 umożliwia obsługę systemów kontroli dostępu złożonych z wielu rozproszonych terytorialnie podsystemów. W tym scenariuszu instalacji lokalne podsystemy są wyposażane we własny serwer komunikacyjny, który korzystając z bezpiecznego połączenia transmisji danych (TLS), komunikuje się przez sieć WAN z centralnym serwerem systemu. W przypadku utraty komunikacji lokalnego serwera komunikacyjnego z serwerem centralnym praca systemu jest kontynuowana zgodnie z konfiguracją, a zdarzenia są buforowane w pamięci kontrolerów. Po powrocie komunikacji pomiędzy serwerem lokalnym a serwerem centralnym zbuforowane w kontrolerach zdarzenia są automatycznie pobierane na serwer centralny.

Współpraca z systemami windowymi

Nowa wersja systemu oferuje pełną programową integrację z wiodącymi dostawcami systemów windowych, w tym KONE Access i Schindler Port. Integracja ta pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników do poruszania się pomiędzy wybranymi piętrami budynku z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu, a także określać zasady przydziału wind specjalnych, gdy takie windy są stosowane w budynku. W obiektach korzystających z wind klasycznych bazujących na panelu przycisków wyboru piętra możliwa jest integracja sprzętowa.

Wizualizacja na Mapach obiektu

W systemie RACS 5 v2.0 został ulepszony i rozbudowany moduł Map, który umożliwia wizualizację i nadzorowanie pracy systemu w trybie graficznym. Moduł rozbudowano o możliwość powiększania, pomniejszania i przesuwania obrazu, możliwa jest konfiguracja elementów mapy, obsługa wybranych grafik wektorowych oraz definiowanie zestawu map w układzie hierarchicznym. Nową wersję uzupełniono o możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym liczby osób znajdujących się w kontrolowanych strefach. Wizualizacja obejmuje zarówno system kontroli dostępu, jak i zintegrowane z nim systemy CCTV
(Dahua, Hikvision, BCS, ONVIF) oraz SSWiN (INTEGRA, Galaxy).
Moduł Map jest jednym z ciągle rozwijanych elementów systemu i dlatego w niedalekiej przyszłości zostanie on poszerzony o wizualizację wiodących systemów sygnalizacji pożarowej.

Integracje z systemami zarządzania bezpieczeństwem

W przypadku obiektów wymagających szerszego zakresu integracji system RACS 5 v2.0 oferuje możliwość współpracy ze zintegrowanymi systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS i PSIM), systemami zarządzania wideo (VMS) oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS).

W ramach zrealizowanych projektów została wdrożona współpraca m.in. z systemami:

  • WinGuard (Advancis),
  • Axxon Intellect Enterprise (AxxonSoft),
  • XProtect (Milestone),
  • ARGUS RV (Telbud),
  • NetStation Enterprise (Alnet Systems),
  • GANZ CORTROL (CBC),
  • Luxriot EVO (Luxriot),
  • VIZAN SMS (Sprint),
  • Nazca (APA Group).

Powyższe integracje zostały zrealizowane za pośrednictwem tzw. Serwera Integracji, który umożliwia dostęp do bazy danych systemu oraz wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą systemu, a w szczególności zarządzanie użytkownikami oraz wydawanie zdalnych poleceń.

Wykorzystanie Serwera Integracji umożliwia współpracę systemu kontroli dostępu z dowolnym zewnętrznym systemem informatycznym (np. system ERP, system zarządzania budynkiem, system hotelowy itp.).

Integracja z depozytorami kluczy RKD32

System kontroli obiegu kluczy, w którego skład wchodzą elektroniczne depozytory kluczy RKD32, pozwala na ograniczenie dostępu osób do kluczy oraz zapewnia pełną rejestrację zdarzeń związanych z ich obiegiem. Depozytory RKD32 mogą pracować w trybie autonomicznym, niezależnie od innych systemów zainstalowanych w obiekcie. Decydując się na zastosowanie systemu kontroli obiegu kluczy, warto rozważyć jego integrację z obecnymi w obiekcie systemami bezpieczeństwa, w szczególności z systemem kontroli dostępu.

System RACS 5 v2.0 oferuje pełną bazodanową integrację z depozytorami kluczy RKD32, co pozwala na zarządzanie systemem kontroli dostępu i depozytorami z poziomu jednego programu nadzorczego (VISO). Integracja umożliwia tworzenie różnych raportów i wykorzystanie wartościowych funkcji. Jedną z takich funkcji jest możliwość zablokowania wyjścia z obiektu użytkownikowi, który nie zwrócił klucza pobranego wcześniej z depozytora.

Integracje z platformami do obsługi biurowców

Przy użyciu wspomnianego wcześniej Serwera Integracji zrealizowano również integracje z platformami dostarczającymi zaawansowane rozwiązania dla biurowców. Nawiązanie współpracy firmy Roger z dostawcami tego typu rozwiązań (IU Technology, Zonifero) pozwoliło na wykorzystanie bazy danych systemu kontroli dostępu RACS 5 v2.0 na potrzeby obsługi wirtualnej recepcji, systemu rezerwacji sal, rezerwacji biurek czy systemu do zarządzania podwykonawcami.

System RACS 5 v2.0 pozwala na identyfikację użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych (Android, iOS), która może być realizowana w technologii NFC (Near Field Communication), BLE (Bluetooth Low Energy) oraz QR Code. W ramach nawiązanej współpracy firma Roger udostępniła możliwość stosowania identyfikatorów mobilnych w aplikacjach do obsługi biurowców. W praktyce oznacza to, że użytkownicy korzystający z tych platform mogą uzyskiwać dostęp do pomieszczeń z poziomu mobilnej aplikacji budynkowej wykorzystywanej w danym obiekcie.

Uproszczony interfejs dodawania użytkowników i szybsza konfiguracja

Aby maksymalnie usprawnić codzienną obsługę systemu, w nowej wersji dodawanie nowego użytkownika jest wykonywane z poziomu jednego okna, które zawiera wszystkie wymagane do tego celu dane. Dzięki wprowadzonej optymalizacji procesu przesyłania ustawień do kontrolerów czas synchronizacji systemu został znacznie skrócony. Nowe oprogramowanie będzie dostępne w wersji 64-bit., co przyczyni się do znacznej poprawy komfortu pracy z aplikacją VISO.

Podsumowanie

Rosnące potrzeby rynku projektowego są wyznacznikiem kierunków rozwoju systemu RACS 5. Mając na uwadze wymagania stawiane przez inwestorów, inżynierowie firmy Roger starają się im sprostać i dostarczyć produkt realizujący ich oczekiwania. Zachęcamy do wizyty na stronę www.roger.pl, gdzie na bieżąco udostępniane są informacje o nowych funkcjonalnościach pojawiających się w systemie.

ROGER
Gościszewo 59, 82-400 Sztum
www.roger.pl