Strona główna Bezpieczne miasto System monitoringu wizyjnego miasta wspierany sztuczną inteligencją gwarancją skutecznej reakcji na zdarzenia

System monitoringu wizyjnego miasta wspierany sztuczną inteligencją gwarancją skutecznej reakcji na zdarzenia

Wykrywanie i szybka reakcja na zdarzenia w miejskim systemie monitoringu wizyjnego to dla operatorów centrum monitorowania odpowiedzialne i wyczerpujące zadanie. Stres z tym związany może powodować częste błędy personelu i opóźniać jego reakcję. Pomocna w tym przypadku jest sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI). Dzięki niej zdarzenia są sprawniej zarządzane, a w efekcie zwiększa się ich wykrywalność.

System monitoringu miasta jest stosowany do śledzenia podejrzanych zdarzeń i przeciwdziałania zagrożeniom na danym obszarze. Dotychczas to operatorzy systemu musieli uważnie obserwować obrazy z wielu kamer na monitorach i reagować na zdarzenia wymagające podjęcia interwencji. Wbudowana sztuczna inteligencja wyręcza ich w uciążliwej obserwacji monitorów i wspiera w szybszym i dokładniejszym rozpoznawaniu zdarzeń. Bez pomocy AI operatorom jest znacznie trudniej szybko zareagować na dany incydent; również czas niezbędny na ręczne przeszukanie materiału zarejestrowanego z wielu kamer w celu np. zlokalizowania podejrzanej osoby niebezpiecznie się wydłuża. A czas jest w takich sytuacjach parametrem niezmiernie istotnym.

Miejski system bezpieczeństwa stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami. Fakt, że system często składa się z tysięcy kamer, które transmitują ogromne ilości danych, może stwarzać problemy w zakresie przestrzeni dyskowej, nie wspominając już o przeciążeniu operatorów. Sztuczna inteligencja sprawia, że dozór jest znacznie efektywniejszy. Analizuje błyskawicznie ogromne ilości danych w całej sieci, a jednocześnie odciąża operatorów, optymalizuje bezpieczeństwo, usprawnia zarządzanie zdarzeniami i znacząco zwiększa wydajność pracy.

AI tworzy inteligentny system dozoru wizyjnego miasta

Zastosowanie sztucznej inteligencji znacznie zwiększa wygodę użytkowania systemu przez operatora. Automatyczne i szybkie wykrycie podejrzanego zdarzenia ułatwia identyfikację zagrożeń, zwiększając w ten sposób efektywność i skracając czas reakcji. Sztuczną inteligencję można zaprogramować tak, aby wykrywała nietypowe zachowania (niespełniające określonych kryteriów) i natychmiast ostrzegała o nich operatora. Dzięki AI szybciej sygnalizowane są krytyczne zdarzenia, a to umożliwia operatorowi natychmiastowe podjęcie wymaganego w danej sytuacji działania.

Wykorzystanie AI w aplikacjach obejmujących całe miasto jest szczególnie korzystne ze względu na dużą liczbę kamer. Operatorzy mogą być bardziej skuteczni w zarządzaniu wieloma kamerami, jeśli otrzymają ostrzeżenia i alarmy dotyczące potencjalnych incydentów. Przykładem może być np. pozostawienie pakunku na środku zatłoczonego placu miejskiego. System dozoru wizyjnego wspomagany sztuczną inteligencją został skonfigurowany tak, aby rozpoznawać/wykrywać nietypowe obiekty stacjonarne i wysyłać ostrzeżenie do operatora stacji roboczej, gdy zdarzenie wymaga interwencji człowieka. Widząc, że przedmiot został pozostawiony przez jakiś czas, operator może powiadomić odpowiednie służby i jednocześnie, korzystając z funkcji AI wyszukiwania (rozpoznawania) twarzy, łatwo może uzyskać obraz osoby, która pakunek pozostawiła.

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy może przeszukać zapisany materiał z miejskiej sieci kamer w celu wskazania osoby, a następnie prześledzić jej zachowanie przed pozostawieniem pakunku i po tym fakcie. Ten automatyczny proces wyszukiwania przeprowadzany przez technologię AI pozwala zaoszczędzić cenny czas reakcji na zdarzenia alarmowe.

Incydenty w czasach pandemii

Wraz z nastaniem ery Covid-19 zmieniła się liczba incydentów, na które operator musi reagować. Mogą nimi być np. zgromadzenia, brak maseczki, niezachowanie dystansu a także podwyższona temperatura ciała, mierzona za pomocą specjalistycznych kamer termowizyjnych skalibrowanych do jak najdokładniejszego ustalenia temperatury ciała człowieka.

Implikacje dla systemów monitoringu miejskiego

Miasta, które mogą się pochwalić wysoką skutecznością/efektywnością miejskiego systemu monitoringu, w których mieszkańcy czują się bezpiecznie, mają większą szansę na przyciągnięcie turystów i inwestorów. Dlaczego? Choćby dlatego, że zmniejszenie liczby incydentów w danym mieście i uczynienie z niego bezpieczniejszego miejsca do życia i pracy wspiera jego długoterminowy rozwój i sukces. Zatem korzyści płynące z zastosowania AI w monitoringu miejskim są bardzo atrakcyjne dla miast na całym świecie. Już dziś wiele z nich rozważa wykorzystanie dostępnych opcji technologicznych.

Wykorzystanie nowoczesnych kamer CCTV zgodnych z NDAA

Nowatorskie kamery dozorowe mogą objąć swoim zasięgiem dużo większy obszar obserwowanej sceny. W przypadku rozległych systemów miejskich ma to znaczenie szczególne. Jeśli jedna kamera może zarejestrować obraz, który wcześniej rejestrowały cztery niezależne kamery, jest to bez wątpienia rozwiązanie bardziej ekonomiczne i funkcjonalne. A przecież na takich właśnie oszczędnościach włodarzom miast zależy.
Przykładem takiego rozwiązania jest wieloprzetwornikowa kamera firmy
IndigoVision, idealna choćby do obserwacji skrzyżowań ulic, a posiadająca:

  • Cztery indywidualnie regulowane przetworniki obrazu (moduły wizyjne z własnymi obiektywami) patrzące w czterech różnych kierunkach jednocześnie, generujące obraz wysokiej rozdzielczości łącznie 20 Mpix.
  • Kompresję H.265 i H.264 z technologią SmartCodec, co zapewnia maksymalizację przepustowości i zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową bez pogorszenia jakości obrazu.
  • True Wide Dynamic Range pozwalające wychwycić szczegóły w scenach o różnych warunkach oświetleniowych, dostosowując się zarówno do jasnych, jak i ciemnych obszarów. Ponadto adaptacyjne oświetlenie promiennika podczerwieni umożliwia kamerom regulację szerokości wiązki IR. Zapobiega to prześwietleniu obiektów znajdujących się bliżej promiennika i źródeł światła.
  • 5-letnią gwarancję producenta.

Dzięki widokowi panoramicznemu 360° wieloprzetwornikowa kamera IndigoVision umożliwia obserwację dużych obszarów za pomocą jednego urządzenia. Poszczególne przetworniki obrazu (moduły wizyjne) można ustawić tak, aby monitorować praktycznie osobno każdy obszar, co ułatwia późniejsze odszukiwanie odpowiednich nagrań ze zgłoszonych incydentów, a w efekcie zwiększa wydajność pracy operatora. Zastosowanie w systemie IndigoVision technologii rozproszonej architektury sieci DNA zapewnia bezawaryjność podglądu na żywo przez operatorów. Strumień wideo z kamery do stacji operatora nie jest zależny od centralnego serwera, a opóźnienia są minimalne.

Wszystkie wprowadzone do oferty w 2021 roku kamery IndigoVision mają zgodność z NDAA (National Defense Authorization Act), dzięki czemu mogą być stosowane w obiektach infrastruktury krytycznej, takich jak obiekty militarne, szpitale, lotniska, obiekty rządowe, systemy monitoringu miejskiego i inne.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze:

IndigoVision by Motorola Solutions

1 lipca br. godzina 11.00
Zapisy i szczegóły na:
www.konferencje.miwiurmet.pl

Miwi Urmet
ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź
tel. 42 616 21 00
miwi@miwiurmet.pl
www.miwiurmet.pl