Strona główna Relacje Spotkanie najlepszych Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet w Polsce

[Realacja] Spotkanie najlepszych Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet w Polsce

Co roku Schrack Seconet Polska organizuje spotkanie dla swoich najlepszych Autoryzowanych Partnerów. Tegoroczna edycja odbyła się w pierwszym tygodniu marca, tym razem na południu Polski, w stylowym hotelu Młyn Jacka w Wadowicach.

Spotkania mają już długoletnią tradycję. Ich celem jest przede wszystkim podsumowanie minionego roku oraz wspólne opracowanie i omówienie najważniejszych planów i strategii działania na rynku systemów zabezpieczeń w Polsce.
Rok 2018 był dla Schrack Seconet wyjątkowy pod wieloma względami. Lista referencyjna producenta powiększyła się o kolejnych kilkaset obiektów, sprzedano rekordową liczbę systemów bezpieczeństwa i komunikacji, a grono certyfikowanych specjalistów powiększyło się do blisko 1,4 tys.!

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział prawie 90 przedstawicieli firm partnerskich – głównie członków szczebla zarządzającego. Oprócz prezentacji przygotowanych przez zespół Schrack Seconet, dotyczących m.in. analizy rynku, nowości produktowych i działań marketingowych, najważniejszym punktem spotkania była dyskusja nt. możliwości rozwoju branży bezpieczeństwa pożarowego w Polsce oraz znaczenia firm partnerskich w tworzeniu nowych wartości dla całego rynku krajowego.

Firma Schrack Seconet, podsumowując ubiegłoroczne wyniki i działania, przyznała tytuł Partnera Roku firmie RS-SYSTEM z siedzibą w Michałowicach za najlepszy wynik w sprzedaży systemów sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet w 2018 r. oraz wysoką jakość usług.

Ponadto przyjęto do grona Autoryzowanych Partnerów i wyróżniono kolejne, znane i cenione firmy, takie jak: GEO-KAT z Warszawy, IB Systems z Poznania, INLOGIC ze Szczecina, MAAT4 z Warszawy oraz SECURA z Poznania.

Za wysoką jakość usług i kompetencje nagrodzono 17 dotychczasowych Partnerów producenta – Autoryzowanych Partnerów Wiodących, którzy istotnie przyczynili się do rozwoju organizacji w Polsce. Do tego elitarnego grona zostały zaproszone w tym roku trzy firmy, dotychczasowi Autoryzowani Partnerzy: FIRE STOP Serwis ze Szczecina, InGas z Jozefowa oraz ZBAR z Łodzi.

Autoryzowani Partnerzy Schrack Seconet, wraz z wąską grupą Partnerów Wiodących i szerokim wsparciem Partnerów Preautoryzowanych, stanowią największą zorganizowaną grupę specjalistów – przedstawicieli konkretnego producenta w branży systemów przeciwpożarowych, których kompetencje są dokumentowane stosownymi certyfikatami, a wiedza regularnie (nie rzadziej niż co 24 miesiące) aktualizowana.

Szczegóły dotyczące polityki sprzedaży oraz zakresu uprawnień każdej z trzech grup partnerów biznesowych Schrack Seconet w Polsce są zamieszczone na stronie www.schrack-seconet.pl