Strona główna HoReCa Recepta na sprawne funkcjonowanie hotelu

Recepta na sprawne funkcjonowanie hotelu

Krzysztof Mika


Branża turystyczna i powiązana z nią branża hotelarska są jednymi z najszybciej rozwijających się w naszym kraju. Niestety należą jednocześnie do najbardziej narażonych na skutki globalnych zmian, kryzysów czy niepokojów. Początek pandemii w Polsce drastycznie dotknął właścicieli hoteli, którzy musieli na pewien czas zamknąć lub w znacznym stopniu ograniczyć działanie swoich biznesów. Poskutkowało to zamrożeniem często jedynych źródeł dochodów dla wielu pracujących i ucieczką siły roboczej do innych branż.

Początek 2022 r., w związku z kończącą się pandemią COVID-19, pozwalał patrzeć z optymizmem na szansę odbudowania branży, tymczasem dzień rozpoczęcia wojny w Ukrainie zmusił wszystkie osoby działające w branży turystycznej do ponownej weryfikacji planów. Oprócz krajów bezpośrednio zaangażowanych w wojnę, największy niepokój pojawił się w państwach bezpośrednio graniczących z obszarem działań wojennych, takich jak Polska. Skutki agresji Federacji Rosyjskiej w lutym wymusiły całkowitą zmianę podejścia zwłaszcza właścicieli hoteli, którzy po raz kolejny musieli się dostosować do nowych warunków, by móc świadczyć swoje usługi w sposób bezpieczny dla gości i pracowników.

Okres pandemii wymusił wiele nowych inwestycji umożliwiających dalsze korzystanie z tak ważnych dla wszystkich usług noclegowych, w tym zakup środków dezynfekujących, zachowanie dystansu w kontaktach międzyludzkich czy też sprawny i zautomatyzowany pomiar temperatury ciała, np. z wykorzystaniem dedykowanej do tego kamery. Obecne wyzwania wymagają znacznie szerszego spojrzenia na bezpieczeństwo i komfort gości.

Obawa turystów przed przyjazdem do krajów bezpośrednio graniczących z Ukrainą jest spora, przez co perspektywy dla branży w obecnym sezonie nie są najlepsze. Obywatele Ukrainy bardzo chętnie odwiedzali nasz kraj w celach turystycznych, będąc najliczniejszą grupą po obywatelach Niemiec. Powstałej luki z tym związanej nie da się łatwo wypełnić, a jedną z metod jest zadbanie o najwyższe standardy dla gości hotelowych. W tym na szczęście przychodzi z pomocą technologia, która szybko dostosowuje się do aktualnych wymagań.

Systemy monitoringu wizyjnego zawsze odgrywały w hotelach duże znaczenie. Kamery od początku potrafiły „patrzeć” na to, co się dzieje w hotelu, odpowiednio reagować na zagrożenia czy nietypowe sytuacje wymagające interwencji obsługi lub ochrony. Przez lata producenci koncentrowali się na poprawie jakości przetwarzanego obrazu, co ułatwia ich obsługę i weryfikację nagrań. Zmieniający się świat sprawił, że kamery nauczyły się nie tylko „patrzeć”, ale również „widzieć i rozumieć” obraz znajdujący się w ich zasięgu.
Największy wpływ na obecne możliwości ma rozwój tzw. sztucznej inteligencji, dzięki której producent jest w stanie nauczyć kamerę, np. rozróżniać postać człowieka od samochodu lub innych obiektów i reagować tylko na określone zdarzenia, na których nam zależy. To ogromne odciążenie pracy operatorów, ograniczające liczbę fałszywych alarmów do minimum. Dzięki temu jest im łatwiej zareagować na zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji lub wyszukania potrzebnego nagrania.

Zaawansowana analiza obrazu dostępna we współczesnych kamerach pozwala na wiele więcej. W branży hotelowej świetnie przyjęła się możliwość odczytu przez kamery tablic rejestracyjnych pojazdów. Klient, podając numer rejestracyjny w momencie dokonywania rezerwacji, bez problemów wjedzie na teren hotelowy oraz wyjedzie bez ograniczeń pod względem liczby w okresie wykupionego pobytu. To bardzo wygodne rozwiązanie, które nie wymaga pobierania karty parkingowej i pozostawia pozytywne wrażenie już w chwili przyjazdu.

Ponadto współczesne systemy dozoru wizyjnego bez problemu monitorują liczbę wolnych miejsc na parkingach (zewnętrznych i wewnętrznych), oferując dodatkowe możliwości, np. wyświetlenie informacji o miejscu zaparkowania pojazdu. Obraz z kamer systemu parkingowego jest rejestrowany w sposób ciągły i może być ważnym dowodem w sytuacji zarysowania lub innego uszkodzenia pojazdu.

Kolejną chwaloną technologią, która jeszcze do niedawna nie była często spotykana, jest możliwość obserwacji obrazu w kolorze już nie tylko w dzień, ale również w nocy, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych czy oświetleniowych.

Wprowadzenie przez firmę Hikvision technologii ColorVu zrewolucjonizowało rynek CCTV na świecie. Standardowe kamery, używając podczerwieni do oświetlania sceny w nocy, mogły przetwarzać jedynie obraz czarno-biały, przez co uzyskanie wyraźnego obrazu i dostrzeżenie szczegółów zwłaszcza podczas opadów czy też mgły było bardzo trudne. Obecne kamery dzięki zastosowaniu przetworników 1/1,2’’ o bardzo wysokiej czułości, a przede wszystkim dzięki aperturze F1.0 dostarczają kolorowy obraz przez całą dobę.

Dzisiaj hotele wykorzystują technologię również do wielu innych działań. Przykładem może być automatyczna kontrola kolejki informująca menedżera, gdy liczba osób oczekujących przekroczy ustalony limit i potrzebna jest dodatkowa osoba do wsparcia w recepcji. Innym rozwiązaniem ułatwiającym pracę hotelu są kamery liczące liczbę przebywających w nich osób, co pozwala mieć wiedzę nie tylko o zameldowanych gościach, ale również o liczbie wszystkich osób przebywających w budynku (np. w razie konieczności ewakuacji).

Dla pracowników ochrony, oprócz wspomnianej technologii AcuSense zmniejszającej liczbę fałszywych alarmów do minimum, ważne są takie funkcjonalności, np. alarm w sytuacji pozostawienia bagażu bez opieki przez określony czas, alarm reagujący na wejście osoby niepowołanej w strefę tylko dla obsługi czy też funkcje ochrony perymetrycznej z użyciem np. termowizji. Pozwala ona bezbłędnie zareagować na nieuprawnione wtargnięcie na teren. Kamery z funkcją rozpoznawania twarzy wiedzą, że osoba będąca pracownikiem ma prawo przebywać w danej strefie, co nie powoduje reakcji systemu. Wejście do pomieszczenia ochrony jest zabezpieczone systemem kontroli dostępu nie tylko na standardową kartę (którą można zgubić), ale również poprzez potwierdzenie jej zgodności z odciskiem palca i kodem dostępu lub porównanie rysów twarzy z zapisanym wzorcem. Gwarantuje to, iż w pomieszczeniu lub obiekcie przebywają tylko osoby posiadające do tego uprawnienia.

Współczesny system dozorowy dostarcza również nieocenione dla zarządcy hotelu dane statystyczne, np. informacje, w których częściach obiektu goście przebywają najczęściej, z jakich atrakcji najchętniej korzystają, nawet z podziałem na płeć i wiek. Wiele danych można również uzyskać nt. pracowników oraz sposobu wykonywanej przez nich pracy. Otrzymane statystyki pozwalają na ciągłe usprawnienia w działaniu hotelu, powiązane z łańcuchem dostaw i zarządzaniem kompetencjami pracowników.

Branża hotelowa przeżywa trudny okres, pojawiające się przed nią wyzwania zmuszają do częstego dostosowywania się do aktualnej sytuacji na rynku rodzimym oraz globalnym. Hikvision, światowy lider branży zabezpieczeń, jest pionierem w rozwoju technologii, dzięki którym hotele, ale również inne branże, są w stanie zagwarantować najwyższe standardy bezpieczeństwa i zaskakiwać swoich gości coraz nowszymi rozwiązaniami obsługi. Naszym zdaniem ogromne znaczenie ma szerzenie wiedzy o możliwościach współczesnych systemów, co staramy się czynić, publikując od lat artykuły w czasopiśmie „a&s Polska” oraz organizując liczne szkolenia prowadzone na terenie całej Polski, na które serdecznie zapraszamy.

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
https://www.hikvision.com/europe/