Strona główna Telewizja Dozorowa Najnowsze funkcje analizy wizyjnej

Najnowsze funkcje analizy wizyjnej

Analiza obrazu stale się rozwija, otwierając więcej możliwości wykorzystania kamer sieciowych – na innych obszarach i w całkiem nowy sposób. Axis pozostaje liderem w tej dziedzinie, tworząc unikalną własną strategię rozwoju produktów, w której ważnym elementem jest standaryzacja w kierunku Deep Learning.

Specjalistyczny procesor SoC (system-on-chip) najnowszej generacji przeznaczony do sieciowych systemów wizyjnych – ARPTEC-8 – został opracowany z myślą o obsłudze aplikacji do analiz brzegowych opartych na głębokim uczeniu (DL). Kamera dysponuje dzięki niemu mocą obliczeniową niezbędną do lokalnego analizowania danych. Pozwala to na bardzo szczegółową detekcję i klasyfikację obiektów w czasie rzeczywistym oraz projektowanie wydajnych aplikacji analitycznych przeznaczonych do rozróżniania obiektów, np. rodzajów pojazdów – co jest podstawą aplikacji AXIS Object Analytics.
Otwiera ona również drzwi do innych rodzajów analityki opartych na głębokim uczeniu się, które dostarczają użytecznych informacji na potrzeby ochrony, bezpieczeństwa i celów operacyjnych.

Dzięki analizowaniu danych na brzegu sieci – czyli w kamerze – nie dochodzi do ich utraty na skutek kompresji czy transmisji, co zwiększa wiarygodność wyników. Należy jednak pamiętać, że procesor ARTPEC-8 nie daje gotowej, całościowej analizy obrazu, tylko otwartą platformę, która może być wykorzystywana w dowolny sposób przez partnerów w zależności od potrzeb i celów, które ma realizować system dozorowy.

Rozwiązania oparte na najnowszym procesorze oferują szereg możliwości analityki wizyjnej, która znacznie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie. Przykładem mogą być systemy wykrywania pożaru na najwcześniejszym jego etapie. Jest to możliwe dzięki aplikacji, która nie potrzebuje fizycznego kontaktu z dymem, ale poprzez obraz, na którym natychmiast „dostrzega” niebezpieczeństwo w chwili jego wystąpienia.

Zaawansowane algorytmy programowe zainstalowane w wysokorozdzielczej kamerze bezpieczeństwa pożarowego skanują otoczenie i stale, w czasie rzeczywistym je analizują, aby precyzyjnie lokalizować różne zdarzenia pożarowe. Obsługa czterech zdarzeń alarmowych za pośrednictwem sieci sprawia, że ich detekcja może spowodować zarejestrowanie materiału wizyjnego, wyemitowanie alarmu dźwiękowego, wysłanie e-maila lub ostrzeżenie operatora w inny sposób. Funkcja ta może być stosowana jako uzupełnienie obowiązkowych detektorów dymu w obiekcie, a także w miejscach, które nie są objęte obowiązkową detekcją pożarów lub tam, gdzie nie można zainstalować innego rodzaju detektorów dymu, np. na rozległych obszarach zewnętrznych.

W jaki sposób działa system ostrzegania o dymie w kamerach Axis? Analizuje on materiał wizyjny w czasie rzeczywistym pod kątem sygnałów wskazujących na obecność dymu lub płomieni. Funkcja ostrzeżenia o dymie aktywuje się w ciągu pięciu sekund (przy domyślnym ustawieniu czułości) od pojawienia się dymu w polu widzenia kamery. Umożliwia to sprawną reakcję i szybkie podjęcie interwencji w ciągu pierwszych minut, kiedy pożar wciąż łatwo ugasić. W chwili detekcji funkcja ostrzeżenia o dymie generuje alarm, który może być umieszczony na ekranie w postaci etykiety tekstowej i strefy z dynamicznym obramowaniem, wskazując miejsce alarmu.

Dodatkowo funkcja Forensic Search 2 umożliwia szybkie pozyskiwanie z kamery konkretnych danych. Analityka pozwala na wyszukiwanie obrazu wg wielu zmiennych, np. kierunku ruchu, rejonu, prędkości poruszania się obiektu, kolorystyki ubioru czy typu pojazdu. Wyniki wyszukiwania i nagrania wideo można łatwo wyodrębnić i nimi zarządzać. System umożliwia automatyczne tworzenie zdarzeń i wypełnianie ich odpowiednimi nagraniami oraz cyfrowymi dowodami z innych źródeł.

Do analizy wybranego materiału wideo można ponadto wykorzystać system map ciepła, czyli linii ruchu obiektów wg ich typów, np. ludzie, pojazdy. Możliwe jest także wygenerowanie graficznej wizualizacji danych w formie wykresów. Takie rozwiązania, dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów wyszukiwania, pozwalają na jak najszybszą weryfikację wybranego zdarzenia.

W połączeniu z aplikacją AXIS Object Analitycs możliwa jest też dokładna klasyfikacja typów pojazdów. Dzięki algorytmom opartym na sztucznej inteligencji aplikacja analizuje scenę i zachowanie obiektów w przestrzeni, ignorując typowe, nieistotne źródła niepożądanych zdarzeń. Aplikacja wie, co ma wykrywać, więc można skupić się tylko na obiektach zainteresowania i zdarzeniach wymagających uwagi, a to sprawia, że dozorowanie jest bardziej efektywne.

Analityka zainstalowana w urządzeniu przetwarza i analizuje obraz wideo na żywo bezpośrednio w kamerze, eliminując potrzebę stosowania kosztownych serwerów. Dodatkowe korzyści obejmują wydajniejsze przetwarzanie danych, zminimalizowane wymagania dotyczące pamięci masowej i przepustowości oraz lepszą skalowalność.

W rozwiązaniach Axis dostępne są także nowe funkcjonalności zachowania prywatności. Aplikacja Live Privacy Shield umożliwia analizę obrazu wideo pod tym kątem – maskowanie ludzi pozwala na utajnienie ich tożsamości. Dynamiczne maskowanie z szybkością 10 kl./s ma zastosowanie do scen bliskiego zasięgu w pomieszczeniach i na zewnątrz, w miejscach takich jak zakłady produkcyjne, szpitale, domy opieki nad osobami starszymi, hotele, szkoły, biura czy sklepy. Analityka w kamerze pozwala także na maskowanie np. tylko twarzy lub tablic rejestracyjnych, w zależności od potrzeb operatora.

Ponadto do wyboru pozostają dwie techniki maskowania: kolorem lub poprzez mozaikę. Metoda kolorystyczna sprawdza się w sytuacjach, kiedy najważniejsze jest dokładne obserwowanie ruchu monitorowanego obiektu. Mozaika natomiast pokazuje poruszające się osoby w bardzo niskiej rozdzielczości (rozpikselowanie), dzięki czemu możliwa jest lepsza detekcja barw obserwowanego obiektu. Maski można dowolnie skonfigurować, tak aby obejmowały całe pole widzenia kamery bądź wybrany obszar. Wykonywanie analizy nie wymaga posiadania kosztownych serwerów centralnych, a sama konfiguracja aplikacji została znacznie uproszczona.

Analityka w kamerach wyposażonych w procesor DLPU może przynieść również szereg niestandardowych zastosowań, specyficznych dla danej branży, zwiększających zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacyjną zakładu produkcyjnego, sklepu bądź punktu usługowego. W zakładach przemysłowych systemy analityczne są pomocne przy weryfikacji, czy pracownicy stosują odpowiednie zabezpieczenia podczas przebywania na terenie zakładu, np. prawidłowo noszą kaski. Kamera potrafi wychwycić osobę, która nie stosuje należytych środków ochrony osobistej, a następnie przekazać tę informację do systemu powiadomień audio.

Ponadto mogą wspierać standardowe procedury kontroli dostępu, co jest istotne zwłaszcza na tak dużych przestrzeniach, jak obiekty przemysłowe. Kamery przystosowane do wykrywania podejrzanych zachowań i podążania za obiektem w ruchu są w stanie wykryć niepowołaną osobę. Dzięki zainstalowanym w urządzeniu funkcjom analitycznym kamera może wysłać odpowiedni komunikat pracownikom ochrony budynku.

Z kolei w sektorze handlu detalicznego właściciel może wprowadzić do swojego sklepu wiele udogodnień, nie tylko skierowanych do klientów, ale także znacznie ułatwiających pracę personelu. Rozwiązania analityczne analizujące obraz z kamery można wykorzystać do zliczania osób przechodzących pod kamerą w czasie rzeczywistym. Uzyskane dane będą przydatne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, np. o konieczności zwiększenia personelu w godzinach szczytu. Monitorowanie kolejek może znacznie poprawić poziom zadowolenia klientów dokonujących zakupy w sklepie. Dodatkowo informacje o średnim czasie oczekiwania i wskaźnikach rezygnacji przyspieszą wprowadzenie zmian.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl