Strona główna Relacje 15 edycja Kongresu Pożarnictwa

[Relacja] 15 edycja Kongresu Pożarnictwa

Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja z 15 letnią już tradycją, poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych. Jej celem jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi. Tegoroczna edycja odbyła się na stadionie PGE Narodowy 26 lipca.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się wysoką frekwencją. To miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Bieżąca edycja, podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz bogatej merytoryki, technicznych i prawnych aspektów związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom i pożarom, w programie miała bogaty wybór warsztatów pożarowych, pokazów skutków wybuchu i pożaru, ćwiczeń z obsługi gaśnicy w razie pożaru, wyposażenia dla jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego.

Tegoroczne ścieżki tematyczne opracowane przez wybitnej klasy branżowe ośrodki naukowe CNBOP-PIB, SGSP, Politechnikę Warszawską i Łódzką, Stowarzyszenia i Instytuty branżowe oraz Ekspertów ochrony przeciwpożarowej  poruszały tematy z obszaru:

 • TECHNOLOGII BIM W POŻARNICTWIE
 • PRZEPISÓW I WYTYCZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • STRATEGII OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach
 • WENTYLACJI POŻAROWEJ I ODDYMIANIA: Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej
 • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych z punktu widzenia architekta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DACHÓW: Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców
 • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO HAL I MAGAZYNÓW: Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka oraz Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego
 • MONITORINGU I SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU oraz SUG
 • WYMAGAŃ, CERTYFIKACJI I DYREKTYWY CPR DLA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ ŚWIATŁOWODOWYCH W BUDOWNICTWIE: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – Rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe
 • PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ: Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych
 • CERTYFIKACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, SYSTEMÓW WYKRYWANIA POŻARÓW ALARMÓW DOMOWYCH ORAZ GAŚNIC: DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym oraz Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich

WARSZTATY POŻAROWE przygotowały firmy:

POLON-ALFA: „Jak (NIE)projektować systemów sygnalizacji pożarowej?”

BOSCH: „Oszczędzaj Twój czas stawiając na nowe technologie – Internet rzeczy i inteligentna analiza obrazu w służbie bezpieczeństwa”. Na zasadzie studium przypadku, przedstawiony został nowy program do konfiguracji i obliczeń systemów sygnalizacji pożaru firmy Bosch, arkusz do projektowania systemów wideo detekcji pożaru oraz układów czujek zasysających. W drugiej części warsztatu, na konkretnych przypadkach przedstawiono usługi zdalnej łączności, alarmowania i konserwacji Bosch.

SGSP: „Aamks – nowoczesne narzędzie komputerowe do ilościowej analizy ryzyka pożarowego”

(fot. I.K.)