Strona główna Pasek TOP NEWS Trzeba umieć połączyć kropki – kolejne warsztaty Centrum Kompetencji

[Relacja] Trzeba umieć połączyć kropki – kolejne warsztaty Centrum Kompetencji

16 marca w Centrum Konesera w Warszawie odbyło się wyjątkowe szkolenie Security Forum dla specjalistów z sektora Infrastruktury Krytycznej. Ogromna dawka wiedzy, ciekawe przykłady i żarliwe dyskusje – tak można podsumować niezwykłe warsztaty pod kierownictwem Jacka Grzechowiaka, Dyrektora Centrum Kompetencji.

Security Forum to cykl szkoleń dla przedstawicieli firm, którzy w swoich organizacjach odpowiadają za: security and safety, loss prevention, zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie ryzykiem. Każde szkolenie przeznaczone jest dla konkretnego sektora rynku. Organizatorem wydarzenia jest a&s Polska.

Tym razem szkolenie było poświęcone Infrastrukturze Krytycznej – kluczowemu sektorowi zapewniającemu sprawne funkcjonowanie organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorstw. Celem spotkania było przedstawienie problemu i zagrożeń stojących przed security menadżerami w wybranym obiekcie oraz wyznaczenie kierunków działań zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości jego działania.

– Szkolenie prowadziło uczestników do zdiagnozowania słabych punktów systemu bezpieczeństwa obiektu, poprzez zapoznanie się z różnymi symptomami widocznymi w miejscowości, w której zlokalizowany jest hipotetyczny obiekt, jego bliższym i dalszym otoczeniu, zachowaniu pracowników ochrony oraz pracowników obiektu. Kolejnym elementem warsztatu było ustalenie potencjalnych sposobów określenia wartościowego mienia, jego lokalizacji oraz metod dotarcia do niego. Na zakończenie uczestnicy wskazali czynniki ryzyka mające bezpośredni wpływ na słabość ochrony, i to zarówno te bezpośrednio związane z incydentem, jak i liczne niewielkie, zaniedbywane niekiedy od lat, które stworzyły system o niskiej wartości i wysokiej podatności na incydenty – mówi Jacek Grzechowiak, prowadzący, Dyrektor Centrum Kompetencji.

Wydarzenie zgromadziło prawie trzydziestu ekspertów ds. bezpieczeństwa z takich firm, jak Tauron, Służba Więzienna czy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Uczestnicy podzielili przekonanie, że tego typu szkolenia są niezwykle ważne i potrzebne w obecnych czasach.

Ponadto była to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Zwieńczeniem szkolenia było rozdanie certyfikatów, lunch oraz networking z ekspertami.