Strona główna Relacje Relacja ze spotkania partnerów Schrack Seconet

Relacja ze spotkania partnerów Schrack Seconet

Nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat firma Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. organizuje spotkanie swoich Najlepszych Partnerów w Polsce.

Spotkania Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet Polska mają swoją wieloletnią tradycję, organizowane są niezmiennie w pierwszym kwartale roku. Ich celem jest podsumowanie roku minionego oraz wspólne opracowanie i omówienie najważniejszych planów, a także strategii działania na rynku systemów zabezpieczeń w Polsce w kolejnych latach. Tegoroczna edycja odbyła się w połowie marca, tym razem w nowo otwartym hotelu Radisson Blue***** w Ostródzie.

Rok 2022 dla Schrack Seconet w Polsce to przede wszystkim kolejna rekordowa sprzedaż systemów bezpieczeństwa, komunikacji oraz systemów integrujących urządzenia pożarowe. Lista referencyjna producenta powiększyła się o kilkaset zaawansowanych technologicznie obiektów, a grono certyfikowanych specjalistów poszerzyło się o kilkuset inżynierów!

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli firm partnerskich – głównie członków szczebla zarządzającego.

Spotkanie rozpoczął Michał Sidor, prezes Zarządu Schrack Seconet w Polsce, przedstawiając wyniki sprzedaży całej grupy partnerskiej. Prezentacje przygotowane przez zespół Schrack Seconet dotyczyły m.in. analizy poszczególnych sektorów rynku (przemysłowego, biurowego, magazynowego, Data Center, obiektów użyteczności publicznej i medycznych), zrealizowanych obiektów referencyjnych, nowości produktowych oraz działań marketingowych. Niezwykle ważnymi punktami spotkania były kuluarowe dyskusje na temat możliwości rozwojowych branży bezpieczeństwa w Polsce, zmian, jakie czekają producentów poszczególnych rozwiązań w związku z dynamiczną sytuacją na świecie oraz znaczenia firm partnerskich w tworzeniu nowych wartości dla całego rynku krajowego.

Na spotkaniu wyróżniono kilkudziesięciu partnerów producenta – Autoryzowanych Partnerów Wiodących, Autoryzowanych Partnerów oraz przedstawicieli firm Preautoryzowanych, którzy istotnie przyczynili się do rozwoju organizacji w Polsce. Wręczenie nagród, a tym samym dołączenie do grona Partnerów Autoryzowanych potwierdza wysoką etykę współpracy, indywidualne podejście do oczekiwań klientów oraz stabilną sytuację finansową wyróżnionych przedsiębiorstw.

Autoryzowani Partnerzy Schrack Seconet, wraz z wąską grupą Partnerów Wiodących oraz szerokim wsparciem Partnerów Preautoryzowanych, stanowią największą zorganizowaną grupę specjalistów – przedstawicieli konkretnego producenta w branży systemów przeciwpożarowych, których kompetencje dokumentowane są stosownymi certyfikatami, a wiedza regularnie (nie rzadziej niż co 24 miesiące) aktualizowana. Regularne szkolenia i nieustanne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych przez te firmy specjalistów przejawiają się wysokim zadowoleniem użytkowników systemów bezpieczeństwa, co stanowi najwyższą wartość dla wszystkich uczestników rynku.

Tytuł Partnera Roku za najlepszy wynik w sprzedaży systemów sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet w 2022 r. oraz wysoką jakość usług otrzymała firma LTEC z Piaseczna.


Do grona Autoryzowanych Partnerów Wiodących dołączyła firma INITEL z Opola.

Autoryzowanymi Partnerami w Polsce zostały firmy:
Centrum Informatyki „ZETO” z Białegostoku, LTEC z Piaseczna, INSTAL-TECH z Gdańska.

Podczas spotkania przyznano także kilka wyróżnień:

Bezp.inf. Schrack Seconet Polska