Strona główna Relacje W poszukiwaniu dobrych praktyk na kongresie antyterrorystycznym

W poszukiwaniu dobrych praktyk na kongresie antyterrorystycznym

Czasopismo „a&s Polska” było partnerem medialnym I Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk” zorganizowanego przez firmę Safety Project.

W ciągu dwóch dni wydarzenie odwiedziło łącznie ponad 240 uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego, sektor ochrony i zabezpieczeń technicznych oraz obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

Kongres Antyterrorystyczny odbył się na przełomie lutego i marca w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zaplanowane sesje i panele zostały rozbudowane w celu kompleksowego omówienia poszczególnych obszarów tematycznych. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne swym zasięgiem obejmuje szereg zagadnień, które dzięki obecności teoretyków i praktyków w znacznej części udało się omówić w trakcie obrad. Uczestnicy Kongresu mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą interesujących rozwiązań, urządzeń i systemów przedstawioną przez wiodących dostawców działających na rynkach polskim i zagranicznym.

Ogromną wartością kongresu było wsparcie merytoryczne i organizacyjne takich instytucji jak: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, NATO DEEP eAcademy, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Służba Ochrony Państwa, Agencja Wywiadu, Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu, Straż Ochrony Kolei i wiele innych.

Duże zainteresowanie pierwszą edycją kongresu spowodowało, że organizatorzy przewidują kolejne tego typu wydarzenie. Natomiast już teraz trwają przygotowania do VI Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego Safe Place 2023, który odbędzie się 20-22 listopada w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tegoroczna tematyka będzie obejmowała bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych.

Bezp. inf. Safety Project