Strona główna Infrastruktura krytyczna REMOTE SERVICES – usługi zdalnego nadzoru i konserwacji

REMOTE SERVICES – usługi zdalnego nadzoru i konserwacji

Koncepcja Internetu Rzeczy podlega dynamicznemu rozwojowi i obejmuje coraz szerzy zakres urządzeń. Inteligentne domy, urządzenia pomiarowe czy linie produkcyjne stają się standardem.

Zdalny dostęp do informacji, na którym opiera się koncepcja IoT, pozwala podejmować szybkie i trafne decyzje, zwiększa wydajność pracy oraz poprawia jej komfort. Wszystko po to, aby optymalizować wykonywane procesy i zadania oraz szybciej podejmować właściwe decyzje na podstawie aktualnych danych.
Systemy bezpieczeństwa stanowią podstawę automatyki nowoczesnych budynków. Aby w pełni efektywnie nimi zarządzać, potrzebne są narzędzia ułatwiające analizę danych. Obecnie zadanie to pełnią systemy BMS (Building Management System) oraz SMS (Security Management System). Te jednak są przeznaczone dla obsługi przebywającej na stałe w obiekcie.
Dostęp do bieżących informacji przez firmy zewnętrzne, zajmujące się instalacją czy konserwacją systemu, dotychczas był zaniedbywany. Idące za tym wydłużenie czasu instalacji czy opóźnienie reakcji serwisowej negatywnie wpływa na satysfakcję klienta końcowego.
W jaki sposób można temu zaradzić?
Remote Services to pakiet trzech usług zapewniających stały dostęp do aktualnych informacji dotyczących m.in. systemów sygnalizacji pożarowej.

Remote Connect
Usługa zdalnego połączenia się z centralą systemu sygnalizacji pożarowej. Dzięki temu można z dowolnego miejsca połączyć się i uzyskać bieżące informacje dotyczące stanu pracy systemu (pełny podgląd ekranu kontrolera). Narzędzie to znajduje zastosowanie na każdym etapie korzystania z systemu. Podczas instalacji umożliwia programowanie centrali pożarowej nie tylko w bezpośrednim kontakcie z nią, ale także zdalnie z dowolnego miejsca, wykorzystując łącze internetowe. Dzięki temu wraz z obejmowaniem przez instalację kolejnych stref budynku aktualizację i testy programu centrali można prowadzić bezpośrednio w miejscu, którego dotyczą. W znacznym stopniu przyspiesza to programowanie centrali.

Na wyciągnięcie ręki jest również dostępna funkcja Automatyczne sczytywanie, umożliwiająca ponowne sczytywanie i diagnostykę błędów okablowania pętli dozorowej w dowolnym miejscu budynku, bez konieczności udania się do pomieszczenia z centralą. Remote Connect i wbudowana w program funkcja Zapal diodę LED pozwala z kolei na ręczną aktywację diody poszczególnych czujek. Dzięki temu opis czujki w programie można łatwo zweryfikować z miejscem instalacji.
Narzędzie ułatwia również konserwację systemu. W razie wystąpienia awarii serwisant potrafi z dowolnego miejsca dokonać diagnozy problemu zgłaszanego przez centralę dzięki zdalnemu wglądowi do szczegółów usterki. Pozwala to ograniczyć zbędne wyjazdy do odszukania źródła problemu, umożliwiając pełne przygotowanie się na naprawę awarii już podczas pierwszej wizyty w obiekcie. Modyfikacje istniejącego systemu, np. dodawanie czujek w środku pętli, dzięki wymienionym narzędziom instalacyjnym również staje się szybsze.

Remote Maintenance
Usługa zdalnego serwisu to narzędzia dostępne przez portal w chmurze. Szczegółowe dane dotyczące systemu, obejmujące m.in. listę zainstalowanych urządzeń wraz ze szczegółami na temat aktualnego stanu pracy, są dostępne w dowolnym urządzeniu typu smartfon, tablet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Użytkownik może generować automatyczne raporty serwisowe na podstawie informacji zbieranych przez system, obejmujących m.in. numery seryjne czujek czy ich stan zabrudzenia. Znacząco ogranicza to czas wymagany na tworzenie dokumentacji i raportów, a użytkownik końcowy zyskuje wiarygodne i aktualne dane.

Remote Alert
Ta usługa zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do informacji nt. stanu pracy systemu. W przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego, awarii lub utraty łączności z chmurą danych zdefiniowani użytkownicy otrzymują automatyczne powiadomienia SMS oraz e-mail. Serwisant jest w stanie reagować natychmiast po pojawieniu się problemu, niezależnie od miejsca występowania i pracy obsługi systemu w budynku. Z kolei użytkownik końcowy wie, czy system pracuje poprawnie, a w przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego natychmiast otrzymuje informacje.

Bosch Security Systems
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
tel. 22 715 41 00
www.pl.boschsecurity.com/pl/