Strona główna Bezpieczne miasto Rozwiązania Hikvision usprawniające ruch drogowy

Rozwiązania Hikvision usprawniające ruch drogowy

Wraz ze wzrostem liczby samochodów infrastruktura drogowa staje się coraz bardziej obciążona. Większa liczba pojazdów przekłada się na korki, frustracje i opóźnienia, co z kolei może prowadzić do łamania przepisów ruchu drogowego, a nawet do wyższych wskaźników wypadków. To złożone wyzwania dla służb, które muszą zadbać o porządek w tym chaosie, np. planistów miejskich, zespołów monitorujących drogi i służb ratowniczych.

Kluczowym celem pozostaje utrzymanie i egzekwowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze, optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów transportowych oraz jak najszybsze reagowanie na zdarzenia drogowe. Inteligentny system zarządzania ruchem drogowym firmy Hikvision całkowicie rozwiązuje wszystkie te problemy, usuwając utrudnienia dla użytkowników dróg oraz wąskie gardła, które od dawna stanowiły wyzwanie dla władz miasta, chcących utrzymać płynność ruchu i pomóc ludziom dotrzeć do celu bezpiecznie i na czas.

Hikvision stale rozwija systemy analityczne, które, oprócz numerów tablic rejestracyjnych, potrafią również rozpoznać nietypowe zachowania na drodze:

→ niewłaściwy kierunek ruchu pojazdu,
→ pieszego w miejscu, w którym nie powinien się on znajdować,
→ korek uliczny,
→ przekroczenie dozwolonej szybkości,

a także – oprócz nietypowych zachowań – potrafią:
→ sklasyfikować markę i kolor pojazdu,
→ sprawdzić, czy użytkownicy mają zapięte pasy lub założony kask,
→ policzyć użytkowników jednośladów.

Miasto Chorzów

Doskonałym przykładem może być miasto Chorzów. Chorzowski System Zarządzania Ruchem wykorzystujący inteligentne kamery ANPR Hikvision został zainstalowany w 2019 roku. Do budowy systemu wykorzystano kamery DarkFighter Network Speed Dome PTZ (DS-2DF6A236X-AEL), którą zainstalowano w newralgicznych obszarach miasta i na drogach kluczowych dla komunikacji miejskiej. Ten model kamery wyróżnia wysoka czułość przy słabym oświetleniu, stabilizacja obrazu i szybkie ustawianie ostrości, dzięki czemu idealnie sprawdza się w tym scenariuszu.

Na ruchliwych skrzyżowaniach wykorzystano również kamery 4-Directional Multi-sensor Network PanoVu (DS-2CD6D24FWD), których celem jest uchwycenia widoku 360° na wszystkie drogi dojazdowe do skrzyżowania. Dało to również pewne oszczędności, ponieważ ten model łączy cztery moduły kamerowe. Wartość dodana to świetny design! Do rejestracji obrazu z kamer zastosowano 5 rejestratorów 4K NVR (DS-9632NI-I16), a całość zarządzana jest z platformy HikCentral.

Za „prawdziwego bohatera” systemu można uznać technologię ANPR (rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych). Dane ANPR z jednostki przechwytywania punktu kontrolnego ANPR (iDS-TCV300) dostarczyły kluczowych informacji, które spełniają wszystkie potrzeby projektu. Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów poruszających się (do prędkości 250 km/h), klasyfikacja pojazdów z podziałem na kategorie (osobowy, van, bus, ciężarowy itd.) to ważne funkcje tego systemu.

System został również zaprojektowany do integracji z wbudowanymi w jezdnię pętlami indukcyjnymi, które rejestrują przejeżdżające po nich pojazdy i przekazują zbierane informacje. Dzięki wdrożonemu systemowi Chorzów ma możliwość monitorowania ruchu miejskiego w jednym centrum monitoringu. Przyniosło to wiele korzyści, takich jak automatyczne wykrywanie wykroczeń drogowych i umożliwienie wydziałowi priorytetowego traktowania transportu publicznego w celu zapewnienia mieszkańcom szybszej podróży środkami komunikacji miejskiej. Pozwoliło to również policji na śledzenie podejrzanych pojazdów, dzięki integracji z platformą Smart City.

System parkingowy

Zarządcy parkingów i kierowcy mają wspólną potrzebę: chcą, aby parkowanie było łatwe, bezpieczne i efektywne. W praktyce jednak znalezienie wolnego miejsca po wjeździe na parking może być trudne. Wielu kierowców wie, że jest to bardzo frustrujące.
Hikvision oferuje sposób na szybkie prowadzenie kierowców do wolnego miejsca dzięki produktom, które można łatwo łączyć i integrować w celu uzyskania prostego i wydajnego rozwiązania. Usprawnienie parkowania, zarówno przy wjazdach/wyjazdach, jak i na całym parkingu, sprawia, że operacje stają się znacznie bardziej efektywne, przyspieszając proces i potencjalnie zwalniając miejsca szybciej do dalszego wykorzystania. Oznacza to też maksymalizację osiąganych zysków z przestrzeni. Zapewnia również dodatkowe warstwy bezpieczeństwa i spokój ducha zarówno kierowcom, jak i operatorom.
Wszystkie funkcje oferowane w rozwiązaniach Hikvision mogą służyć nie tylko zwiększeniu płynności i bezpieczeństwa ruchu, ale także wygodzie kierowców. Przykładowo, kierowcy będą mogli otrzymywać użyteczne informacje z systemu, który zostanie uzupełniony rozwiązaniami nadzorującymi miejsca parkingowe w mieście, a całość połączona z aplikacją informującą o wolnych miejscach.

Wykorzystując zespoły kamerowe serii iDS do nadzorowania miejsc parkingowych, operator systemu może:

→ otrzymać informacje o zajętości,
→ uzyskać wsparcie w procesie poboru opłat za parkowanie lub weryfikować, czy opłata została uiszczona,
→ kontrolować sposób parkowania pojazdów,
→ dostarczyć na urządzenie mobilne kierowcy informacje o wolnych miejscach.

Korzyścią dla kierowcy jest możliwość zidentyfikowania miejsca postoju pojazdu na mapie względem jego pozycji na parkingu. W skali mikro tego typu rozwiązania są stosowane na parkingach zamkniętych, gdyż często właściciel auta zapomina, na którym poziomie zostawił swój pojazd. System kamer nadzorujących miejsca parkingowe może dostarczyć informacje o miejscu postoju na terminal lub urządzenie mobilne. Dynamicznie rosnąca liczba różnego rodzaju inteligentnych urządzeń w naszym otoczeniu będzie z jednej strony powodowała obawy o możliwość inwigilacji, z drugiej zaś – podobnie jak smartfony – zmieni nasz styl życia. Dookoła nas są gromadzone ogromne ilości danych, które skorelowane ze sobą udostępnią kolejne użyteczne funkcje. I tylko wyobraźnia użytkownika oraz finanse mogą ograniczyć dostęp do najnowszych technologicznie rozwiązań.

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
https://www.hikvision.com/pl/