Strona główna Infrastruktura krytyczna Ruch lotniczy – statystyki potwierdzają duże spadki

Ruch lotniczy – statystyki potwierdzają duże spadki

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) opublikowało światowe dane na temat wpływu pandemii na przemysł lotniczy. Według nich przychody pasażerskich linii lotniczych na całym świecie w 2020 r. spadły o ok. 314 mld USD (co oznacza spadek o 55% w porównaniu z 2019 r.), a wskaźnik RPK (liczba pasażerów pomnożona przez odległości przez nich przebyte w ciągu roku) dopiero w 2024 r. może osiągnąć poziom z roku 2019.

Zamknięcie ruchu pasażerskiego przyniosło straty także w całej branży lotniczej i turystycznej w Polsce. Statystyki nie są optymistyczne…

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprezentowała raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019. Przygotowano go na podstawie danych własnych oraz europejskiej organizacji ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej Eurocontrol (European Organisation for the Safety of Air Navigation). Statystki pokazują, że ruch lotniczy cofnął się do poziomów sprzed 2010 roku.
Największą liczbę operacji w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano w I kwartale ub. roku: w styczniu (67,1 tys.), w lutym (60,5 tys.) oraz w marcu (37,5 tys.). W styczniu i lutym zanotowano wzrost ruchu odpowiednio o 5,5% i 7%.

Największe spadki pojawiły się w czasie pierwszego lockdownu w kwietniu (-87%), maju (-85%) i czerwcu (-83%). W całym 2020 r. liczba wszystkich operacji lotniczych IFR spadła o 58,7% do poziomu 376,9 tys.

Spośród krajowych lotnisk największe spadki zanotowano w Warszawie (-59%), Krakowie (-57%), Wrocławiu i Modlinie (-56%). Najmniejsze straty w ruchu lotniczym odnotowano w Zielonej Górze (-12%), Łodzi (-38%) oraz Olsztynie-Szymanach (-38%). Całkowita liczba operacji na polskich lotniskach spadła o 56,4%, osiągając poziom 193,7 tys. operacji.

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w 2020 r.
193 701 (444 661 w 2019 r.) – spadek o 56,4%

Wykres. 1. Ruch lotniczy na polskich lotniskach w 2019 i 2020 r.
Wykres. 3. Ruch lotniczy w Polsce w 2020 i 2019 r.

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe w 2020 r.
376 969 (912 455 w 2019 r.) – spadek o 58,7% rok do roku

Wykres. 2. Całkowity ruch lotniczy na polskich lotniskach w 2019 i 2020 r.

Prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR, bez uwzględnienia ruchu OAT i General Aviation.

Drony nad Polską

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprezentowała raport ze statystykami lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w polskiej przestrzeni powietrznej w 2020 r. Raport został przygotowany na podstawie danych własnych PAŻP z systemu PansaUTM1 oraz aplikacji Drone Radar. Zebrane dane pokazują, że ruch BSP sukcesywnie rośnie.

W 2020 r. liczba misji skoordynowanych w systemie PansaUTM, pozostających w zasięgu wzroku operatora (VLOS2) wyniosła 12 701, a poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS3) 639. Natomiast liczba misji skoordynowanych manualnie (przed operacyjnym wdrożeniem PansaUTM na kolejnych wieżach – TWR) wyniosła 949 dla VLOS i 143 dla BVLOS. Całkowita liczba zgłoszeń (check-inów) w aplikacji DroneRadar za rok 2020 to 296 112. W ubiegłym roku wydano także 143 depesze NOTAM dot. lotów BVLOS.
Największą liczbę operacji dronowych w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano pod koniec III kwartału i w IV kwartale ub.r. we wrześniu (1540), w październiku (1682), listopadzie (1567) i grudniu (1407).

Wykres 1. Liczba misji skoordynowanych w systemie PansaUTM w 2020 r.

Największa liczba zgłoszeń (check-inów) w aplikacji DroneRadar przypadała na okres letni: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Najwięcej zgłoszeń wykonano w tej aplikacji w sierpniu 2020 r. – dokładnie 45 882.

Wykres 2. Liczba check-inów w aplikacji DroneRadar w 2020 r.

Liczba misji skoordynowanych przez PAŻP manualnie, wraz z wdrażaniem systemu PansaUTM na kolejnych wieżach, sukcesywnie malała.
System PansaUTM jest w Polsce stopniowo wdrażany od 2 marca 2020 r. Stanowi podstawę rozwoju koncepcji U-Space zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotów załogowych (SP) i bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Na system składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją mobilną Droneradar. Pozwala m.in. na szybką cyfrową, niewerbalną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego i operatorami dronów.

W lutym 2021 r. wdrożono PansaUTM w wersji 1.2 z licznymi nowymi funkcjami dla pilotów BSP oraz dla kontrolerów ruchu lotniczego i informatorów służby informacji podwietrznej, m.in. funkcją tzw. automatycznych zezwoleń dla najczęściej latających pilotów czy specjalne funkcje dla służb porządku publicznego. System PansaUTM został już operacyjnie wdrożony na wszystkich aktywnych wieżach kontroli lotniska i sektorach służby informacji powietrznej w całej Polsce.

1) PansaUTM to cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją mobilną Droneradar.
2) VLOS – (Visual Line of Sight) operacje, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu zapewnienia separacji od innych statków powietrznych i przeszkód.
3) BVLOS – (Beyond Visual Line of Sight) operacje poza zasięgiem wzroku operatora bezzałogowego statku powietrznego.