Strona główna Rynek SECURITY Rynek security w Polsce – podsumowanie roku 2021

Rynek security w Polsce – podsumowanie roku 2021

W Raporcie Security 50, który ukazał się w poprzednim wydaniu „a&s Polska” (nr 6/2021) przedstawiliśmy opinie ekspertów na temat wpływu pandemii na kondycję branży security na świecie. A jak przedstawia się sytuacja na polskim rynku zabezpieczeń? Czy polscy menedżerowie oceniają ją podobnie? Jakie są perspektywy rozwoju branży w 2022 r.? Zapytaliśmy o to przedstawicieli najważniejszych firm polskiej branży security.

Dagmara Pomirska

Axis Communications Poland
Dagmara Pomirska

Pandemia wyznaczyła nowe trendy w globalnej gospodarce – rok 2021 upłynął ponownie pod jej znakiem. Choć wiązało się to ze zmianą realiów biznesowych – przejściem na zdalne zarządzanie czy zdalny kontakt z innymi uczestnikami rynku – jednocześnie przyspieszyło procesy digitalizacji. W związku z tym obserwowaliśmy i nadal obserwujemy ciągły wzrost zapotrzebowania na rozwiązania z obszaru monitoringu wizyjnego. Nasze wyniki za 2021 r. są w całym regionie w pełni satysfakcjonujące, za co jesteśmy wdzięczni firmom, które nam zaufały i zdecydowały się związać z naszą marką.W roku 2022 również dostrzegamy duże szanse do wykorzystania. Nadal jest wiele firm, które będą rozwijać swoją bazę urządzeń z obszaru dozoru wizyjnego, co będzie skutkowało nowymi zapytaniami. Naszym zdaniem zwiększony popyt ma związek z rosnącymi kosztami pracy i potrzebą minimalizacji wydatków po stronie przedsiębiorstw we wszystkich segmentach rynku. W związku z postępującą automatyzacją coraz więcej firm będzie wspierało fizyczną ochronę zintegrowanym systemem gwarantującym szybszy czas reakcji i optymalizację kosztów. Będzie się rozwijać także dozór wizyjny jako usługa – sądzimy, że rynek będzie podążał w tym kierunku.

Zauważamy też potencjalne zagrożenia związane przede wszystkim z wydłużonym czasem realizacji zamówień. Stały wzrost popytu, przy jednoczesnych niedoborach podzespołów półprzewodnikowych sprawia, że mogą pojawić się trudności związane z dostępnością towaru. By zminimalizować negatywne skutki tego trendu, już od dłuższego czasu w Axis zabezpieczamy z naszymi dystrybutorami dodatkowe poziomy magazynów. Aktywnie poszerzamy też bazę dostawców podzespołów. Reagujemy jak najszybciej, by jak dotychczas wywiązywać się ze wszystkich realizowanych projektów.
W Axis Communications rok 2022 upłynie także pod znakiem innowacji. Planujemy zaprezentować szereg nowych produktów na bazie naszego najnowszego procesora ARTPEC-8, a także rozwijać aplikacje z obszaru AI. Nasza uwaga będzie skupiona szczególnie na takich segmentach rynku, jak smart city, infrastruktura krytyczna czy transport. Nie zapominamy jednak o ważnej branży, jaką jest handel detaliczny – tam także chcemy promować nasze rozwiązania.

Jak co roku kluczową kwestią jest dla nas również możliwie najlepsze wspieranie naszych partnerów i dystrybutorów w pozyskiwaniu nowych klientów. W 2021 r. po raz kolejny udało nam się wspólnymi siłami zrealizować internetową konferencję security „Axis Talk”, która okazała się dużym sukcesem. Wiemy, że wirtualny świat to przyszłość, dlatego z pewnością będziemy aktywni w obszarze cyfrowego marketingu, ale nie zapominamy, jak ważne są spotkania osobiste. W roku 2022 kontakt z naszymi partnerami, dystrybutorami i klientami pozostanie dla nas priorytetem.

 

Artur Stepowski

BCS
Artur Stępowski

W roku 2021 odnotowaliśmy zwiększone zainteresowanie naszymi rozwiązaniami, trudno powiedzieć, czy to z powrotu pandemii, czy pomimo pandemii. Ubiegły rok był w pewnym sensie kumulacją projektów przesuniętych z roku 2020. Niezmiernie ciekawe jest to, że klienci przestali skupiać się wyłącznie na najtańszych rozwiązaniach, a zaczęli doceniać profesjonalizm i jakość. Kolejną rzeczą, która paradoksalnie wpływa na pewną stabilizację na rynku, jest zwiększone zainteresowanie zapełnieniem magazynów, tzw. zatowarowaniem, ponieważ pandemia spowodowała braki w dostępności produktów wynikające albo z braku komponentów, albo z braku możliwości produkcyjnych wywołanych lockdownami. Problem jest też z transportem towarów od producenta do dystrybutora.Do prognoz rynku na 2022 rok podchodzimy z umiarkowanym optymizmem. Tegoroczne przewidywania są w pewnym sensie konsekwencją zarówno pandemii, jak i uwarunkowań geopolitycznych. Konsekwencją pandemii były i nadal są problemy z dostępnością surowców, komponentów i utrzymaniem ciągłości produkcji.
Jeżeli natomiast chodzi o kwestie geopolityczne, to od połowy roku 2021 najbardziej uwypukliły się problemy związane z transportem kolejowym przez Białoruś i Ukrainę. Wcześniej mieliśmy też zablokowany Kanał Sueski, w czego konsekwencji dostawy wielu towarów miały znaczące opóźnienia. W porównaniu z rokiem 2020 ceny za transport w 2021 r. bardzo wzrosły. Należy więc spodziewać się wzrostu innych cen. To są powody, dla których zachowujemy umiarkowany optymizm.

Jeśli chodzi o szanse na ten rok, to zawsze powtarzam, że niezależnie od sytuacji politycznej, ekonomicznej czy pandemicznej największą szansą na rozwój rynku polskiego są po prostu polskie produkty. I to zarówno rozwiązania software’owe, jak i hardware’owe.

W planach na rok 2022 mamy finalizowanie projektów rozpoczętych w roku ubiegłym. Inwestujemy nieprzerwanie w rozwój polskiego oprogramowania BCS Manager. Dostosowujemy go do wymagań klientów z różnych segmentów rynku, takich jak sieci sklepów, stacje benzynowe, obiekty usługowe, oświatowe, fabryki, centra logistyczne, stacje monitoringu sygnałów wizyjnych, monitoring osiedli i wiele innych. Rok 2022 będzie premierą naszych własnych polskich projektów, w tym rejestratorów CCTV, systemu alarmowego, nadajników monitoringu 4G, stacji monitoringu sygnałów alarmowych. Inwestujemy także w urządzenia GPS do monitoringu obiektów ruchomych, rozwijając równocześnie własne oprogramowanie obsługujące system.

 

Krzysztof Gora

Bosch Security Systems
Krzysztof Góra

W dobie pandemii rynek safety i security nie przestaje nas zaskakiwać. W tym czasie zwiększone zapotrzebowanie odnotowaliśmy jedynie w zakresie telewizji dozorowej. W pozostałych liniach produktowych, szczególnie w zakresie Systemów Sygnalizacji Pożarowej i Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, pandemia przyniosła odwrotny skutek i dobre wyniki zawdzięczamy wzrostowi udziału w rynku.Prognozy na rok 2022 dla rynku budowlanego niemieszkaniowego nie są korzystne i takie były również na rok 2021. Jednocześnie obserwujemy duże ożywienie w naszej branży, szczególnie widoczne w ostatnim kwartale minionego roku.

To ożywienie w naszym przypadku zaowocowało rekordowymi wynikami i, co ważniejsze, znaczącym portfelem zamówień na 2022 r. Patrzymy z optymizmem na ten rok, ale mamy też świadomość, że jedną z najważniejszych składowych sukcesu są projekty, których realizacja przez dłuższy czas była wstrzymana ze względu na COVID-19. Aktualnie obserwujemy kumulację takich właśnie projektów i już teraz widać, że ich wartość jest wystarczająca, aby oceniać szansę na zakończenie roku z sukcesem jako bardzo duże. Niepokojąca jest natomiast prognoza długoterminowa. Na deski kreślarskie projektantów trafia coraz mniej projektów i skutki tego będą odczuwalne w roku 2023 i później.

Myślę, że w dłuższej perspektywie receptą na sukces będzie skupienie się na sektorach alternatywnych wobec rynku budowlanego. Szans na wzrosty należy upatrywać w inwestycjach w obszarach transportu, przemysłu, służb mundurowych i kilku innych.
W rok 2022 wchodzimy z nową strukturą organizacyjną, która została wprowadzona w kwietniu ub. roku. W naszym zespole postawiliśmy na specjalizację w poszczególnych oferowanych przez nas liniach produktowych. To była konieczna zmiana, gdyż z roku na rok nasze portfolio produktów stawało się coraz bardziej złożone, a rynek oczekuje od producentów bycia ekspertami w swojej dziedzinie. Ostatnie miesiące poświęciliśmy na wdrożenie tej zmiany, teraz jesteśmy gotowi na czerpanie z niej korzyści. Co więcej, w rok 2022 wchodzimy z nową gamą produktów praktycznie z całego naszego portfolio. Realizujemy pierwsze projekty oparte na nowej centrali sygnalizacji pożarowej AVENAR oraz dźwiękowym systemie ostrzegawczym PRAESENSA. Rok 2022 będzie też stał pod znakiem nowości w zakresie telewizji dozorowej.

 

Artur Hejdysz

C&C Partners
Artur Hejdysz

Rok 2021 był dla nas jednym z najlepszych w niespełna 30-letniej historii naszej firmy. Wszystkie działania i inwestycje podjęte w ostatnich latach pozwoliły nam nie tylko bezpiecznie przejść przez kolejne fale pandemii, ale również rozwinąć i wzmocnić firmę.

W minionym roku priorytetem dla nas było bezpieczeństwo i zdrowie. Troska oraz podejmowane działania miały na celu utrzymanie bezpieczeństwa zespołu przy jednoczesnym zachowaniu entuzjazmu i zapału do działania. Rozbudowaliśmy narzędzia pozwalające utrzymywać łączność online, cenimy jednak bezpośredni kontakt z klientem, zatem wykorzystywaliśmy każdą nadarzającą się okazję do jego utrzymania.

Przeprowadziliśmy setki szkoleń w ramach Akademii Technologii C&C, a doświadczenie wdrożeniowe naszych inżynierów pozwoliło nam wspierać partnerów w zdalnych uruchomieniach na terenie Polski i poza jej granicami. Własna logistyka umożliwiła nam ograniczenie do minimum wpływu problemów, które dotknęły świat, w zakresie transportu i dostępu do elementów elektronicznych.

Z sukcesem wprowadziliśmy rozwiązanie, które kreuje nowe standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – integrator pożarowy CC Winguard. Uczestniczyliśmy wraz z naszymi partnerami w projektach infrastrukturalnych, dostarczając system PSIM, rejestracji i inteligentnej analizy obrazu, komunikacji alarmowej w największym projekcie realizowanym dotychczas w Polsce – SDIP dla PKP PLK.

Co przyniesie nowy rok? Perspektywy są trudne do określenia. Spowolnienie rynku wywołane wzrostem inflacji prawdopodobnie ograniczy inwestycje ze względu na przekroczenie zakładanych budżetów inwestycyjnych. Mimo to z optymizmem patrzymy w najbliższą przyszłość i zakładamy, że będziemy ciągle się rozwijać. Jesteśmy przygotowani do spełniania rosnących wymogów dotyczących cyberbezpieczeństwa i RODO. Przygotowaliśmy też kilka nowości, które będą technologicznymi nowinkami na rynku.

Problemy z osobami chętnymi do pracy na stanowiskach ochrony oraz profesjonalizacja i optymalizacja procesów bezpieczeństwa będą motorem postępu i rozwoju branży bezpieczeństwa. Chmura zawładnie stopniowo kolejnymi obszarami biznesu. Stanie się już także naturalnym środowiskiem dla zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji. W każdym z tych aspektów mamy wieloletnie doświadczenie, dlatego jesteśmy gotowi na nadchodzącą przyszłość.

Na rynku systemów bezpieczeństwa będzie następowała konsolidacja i profesjonalizacja dostarczanych rozwiązań. Jednostkowe integracje są już zbyt drogie w opracowaniu i utrzymaniu, a permanentne wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa, aktualizacje systemów operacyjnych będą towarzyszyć nam na co dzień. Moim zdaniem koszty produkcji oprogramowania spowodują, że tylko dzięki odpowiedniej skali biznesu dostawcy systemów zabezpieczeń będą w stanie udźwignąć koszty rozwoju oprogramowania.

 

 

Norbert Bartkowiak

Ela-compil
Norbert Bartkowiak

Rok 2021 upłynął pod znakiem obostrzeń wynikających z powodu pandemii, choć już nie tak dotkliwych jak w roku 2020, kiedy strach przed wirusem wręcz paraliżował. Z punktu widzenia dostawcy technologii wspierającej zarządzanie obiektem zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie automatyzacją i optymalizacją procedur bezpieczeństwa. Opracowaliśmy bardzo szybko rozwiązania, które sprawdziły się w krajach, które wprowadziły wymóg kontroli tzw. paszportów covidowych.Wielu naszych klientów pod wpływem zmieniającej się sytuacji na rynku wynajmu powierzchni podjęło się modernizacji obiektów. Niektórzy, tak jak Centrum Handlowe Renoma we Wrocławiu, przerabiają strefy handlowe na m.in. biurowe. Stan pandemii nie miał wpływu na inwestycje związane z przebudowami i rozbudową systemów bezpieczeństwa. Nasi klienci systematycznie aktualizują posiadane oprogramowanie. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki robi to regularnie od ponad 25 lat. W minionym roku dokonaliśmy kolejnej aktualizacji przy okazji rozbudowy integracji o nowo zainstalowany system telewizji dozorowej.

Na rynku nowych inwestycji również nie zauważyliśmy większych zaburzeń. Cieszy nas fakt, że opracowana przez nas technologia FireMATRIX staje się coraz popularniejsza i zdobywa kolejnych zwolenników. W zeszłym roku nasz partner firma SPIE ukończyła instalację sieci central sterujących urządzeniami ppoż. w Warsaw Unit, jednym z najwyższych budynków w Warszawie. Dzięki tej technologii uruchomienia i testy w tak dużym i skomplikowanym obiekcie przebiegły bardzo sprawnie. W tej chwili na różnych etapach prowadzone są kolejne duże projekty, w tym w KTWII, najwyższym budynku w Katowicach. Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które zaprezentujemy w tym roku, odpowiadając tym samym na oczekiwania projektantów i instalatorów.

Miniony rok 2021 dla naszej firmy przyniósł poważną zmianę w strukturze kapitałowej – 80% udziałów w Ela-compil przejął holding Gretsch-Unitas GmbH. Ta zmiana kapitałowa wynika ze zwiększonego udziału naszej firmy w pracach nad rozwojem oprogramowania i urządzeń dla partnerów z holdingu G-U. Dzięki przynależności do grupy Gretsch-Unitas mamy dostęp do rynków zagranicznych, dlatego na nasze wyniki będzie miała wpływ sytuacja na rynku nie tylko polskim, ale również światowym. Pierwszym prognostykiem były targi Intersec, które odbyły się 16-18 stycznia w Dubaju.

W roku 2022 Ela-compil będzie obchodzić 30-lecie działalności, co jest powodem do dumy. Mamy ogromną satysfakcję z tego, że udało nam się przez te lata wyposażyć setki obiektów w nasze rozwiązania. To, że są klienci, którzy cały czas korzystają z naszych rozwiązań i nadal je rozbudowują, jest najlepszym potwierdzeniem nabytych przez nasz zespół kompetencji, a także jakości naszych produktów.

 

Kakub Kozak

Genetec
Jakub Kozak

Pandemia negatywnie wpłynęła na światową gospodarkę. Jednak my, wbrew pozorom, w 2021 r. zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania naszymi rozwiązaniami i osiągnęliśmy świetne wyniki sprzedażowe, również w Polsce. Uważamy, że wymuszone przejście z pracy stacjonarnej w biurze na pracę zdalną w domu przyczyniło się do znacznego zwiększenia zainteresowania zdalnie zarządzanymi i obsługiwanymi rozwiązaniami bezpieczeństwa. Gwałtowny rozwój technologii IT stosowanych masowo w trudnym okresie pandemii spowodował wzrost liczby ataków cybernetycznych, co unaoczniło potrzebę posiadania odpowiedniej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego. W efekcie zwiększył się również popyt na nasze rozwiązania, zaprojektowane i stworzone z myślą o zapewnieniu wszystkim klientom wysokich standardów cyberbezpieczeństwa. Nasza zunifikowana platforma Genetec Security Center bazująca na protokole IP wspiera zdalne sterowanie oparte na bezpiecznej, w pełni szyfrowanej komunikacji IP.

Choć światowi eksperci są umiarkowanymi optymistami, jeśli chodzi o prognozy dla rynku security w 2022 r., my już zauważamy systematyczny wzrost sprzedaży w regionie ECE. Dlatego Genetec zatrudnia w wielu krajach, m.in. w Polsce, kolejnych specjalistów, rozbudowując zespoły handlowców i inżynierów. Już jesienią 2021 r. powitaliśmy nowego członka polskiego zespołu Bartłomieja Bzymka. Jest on dla nas cennym nabytkiem, posiada ogromną wiedzę z zakresu kontroli dostępu. Jego doświadczenie z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju firmy Genetec w naszym regionie.

Polska ma jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie i pomimo pandemii ten trend się utrzymuje. Oczywiście niektóre sektory, takie jak lotniska, obiekty użyteczności publicznej i w pewnym stopniu biurowce, mogą rozwijać się wolniej. Nadal szybko będą rosnąć inteligentne miasta, sektory logistyki i przemysłu. Mamy w ofercie specjalizowane rozwiązania dla wszystkich kluczowych rynków wertykalnych, więc cieszymy się na współpracę z klientami z różnych branż w tym roku i w przyszłości.

Strategią Genetec jest oferowanie doskonałego zunifikowanego rozwiązania, które zapewnia korzyści nie tylko dla działów bezpieczeństwa, ale także daje wgląd w dane biznesowe. Jednakże, aby uzmysłowić klientom złożone możliwości naszej technologii, musimy się do nich zbliżyć. W 2022 r. skoncentrujemy nasze wysiłki marketingowe na bezpośrednich rozmowach z użytkownikami końcowymi i mamy nadzieję, że znów będziemy mogli spotykać się z nimi osobiście. Tak więc bądźmy w kontakcie i do zobaczenia na imprezach branżowych w 2022 roku!

 

Lukasz Lik

Hikvision Poland
Łukasz Lik

Po doświadczeniach, jakie przyniósł nam rok 2020, dokładnie wiedzieliśmy, z jakimi trudnościami musimy się zmierzyć w roku 2021, i przygotowaliśmy się do tego zadania perfekcyjnie. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu Hikvision Poland udało nam się osiągnąć duże wzrosty sprzedaży i zrealizowaliśmy niemal wszystkie nasze cele, umacniając tym samym naszą pozycję lidera rynku. Udało się to przede wszystkim dzięki dobrej kooperacji z naszymi partnerami dystrybucyjnymi i integratorami, którym gorąco dziękujemy za zaangażowanie i koncentrację swoich działań na współpracy z Hikvision.

Pomimo pandemii bardzo zależało nam na stałym utrzymywaniu kontaktu z naszymi klientami i w zależności od panujących obostrzeń organizowaliśmy spotkania w formie zarówno online, jak i offline. Dlatego rok 2021 mogliśmy wypełnić różnymi wydarzeniami. Organizowaliśmy szkolenia stacjonarne, zorganizowaliśmy trasę #HikvisionOnTour, zrealizowaliśmy cykl czwartkowych webinarów. Otworzyliśmy własną platformę VOD wewnątrz Portalu Partnerskiego, gdzie nasi klienci mieli dostęp do nagrań ze szkoleń. Wszystkie te projekty cieszyły się niezwykłą popularnością, co motywuje nas do ich kontynuowania.

Jako organizacja doświadczyliśmy utrudnień spowodowanych globalnym zakłóceniem łańcucha dostaw i związanymi z tym problemami w dostępności podzespołów. Uważam, że i z tego kryzysu udało nam się wyjść obronną ręką. Nasz dział R&D kontynuuje rozwój nowych produktów, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji, która staje się dość powszechna w branży zabezpieczeń. Coraz więcej klientów dostrzega wartość naszych produktów AI i znajduje nowe zastosowania dla aplikacji AI w różnych scenariuszach. Oprócz ANPR, automatycznego alarmowania o zdarzeniach i redukcji fałszywych alarmów, technologie AI były też wykorzystywane w szerszych zastosowaniach, takich jak ochrona perymetryczna, wsparcie sprzedaży w branży retail czy np. wykrywanie upadków osób starszych w opiece medycznej.

Zaobserwowaliśmy coraz większe zainteresowanie naszą otwartą platformą sprzętową, gdzie nasi partnerzy technologiczni mogą instalować swoje aplikacje AI, które w połączeniu z platformą VMS HikCentral Professional pozwalają sprostać indywidualnym potrzebom dużych inwestorów i mniejszych klientów końcowych. AI jest jedną z najważniejszych technologii, która zmieniła oblicze branży zabezpieczeń elektronicznych. Korzystając z optymalizacji algorytmów, a także z wyższej wydajności obliczeniowej i coraz niższych kosztów wytwarzania tego typu produktów, aplikacje AI stopniowo stają się standardem akceptowanym przez wszystkie sektory w branży, a my przewidujemy coraz silniejszą tendencję do twierdzenia, że „AI będzie wszędzie”.
Wkraczając w rok 2022, świat nadal boryka się z pandemią. Mimo to branża zabezpieczeń bez wątpienia kontynuuje zmiany, adaptacje i rozwój. Niektóre trendy technologiczne zdecydowanie przyspieszyły. Wiele z nich, np. AI, cloud computing, IoT, są szybko wdrażane przez duże i małe podmioty na rynku, a my staramy się dostarczać te rozwiązania, nieustannie poszerzając swoją ofertę.

Wydaje się, że Hikvision znajduje się w fazie definiowania siebie na nowo, wychodząc z ram firmy kojarzonej głównie z telewizją dozorową na nowe dla naszej branży obszary technologiczne. Oprócz rozwiązań związanych z ochroną i zabezpieczeniami wraz z partnerami oferujemy coraz szerszy zakres produktów, rozwiązań i działań, które zwiększą bezpieczeństwo, a jednocześnie przyniosą klientom, firmom i społecznościom wyższy poziom świadomości sytuacyjnej, integracji i zrównoważonego rozwoju.

 

Dorota Galinska

Johnson Controls
Dorota Galińska

Rok 2021 to najdziwniejszy i zarazem najciekawszy dla nas rok biznesowy. Pomimo kryzysu wzmocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, osiągając rekordowe przychody. Trwająca pandemia SARS-CoV-2 była dla nas wyzwaniem, ale także lekcją tego, jak komunikować się z klientami i partnerami oraz rozwiązywać problemy z tym związane. Mimo ograniczeń (izolacji i lockdownu) udało nam się przeszkolić dziesiątki osób w trybie online. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami handlowymi, z którymi wspólnie rozwijamy biznes. Korzystając z okazji, chcemy podziękować naszym klientom, partnerom za wspaniałą współpracę, okazane zaufanie, które przyczyniło się do osiągnięcia tak znakomitych wyników w 2021 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, uzyskaliśmy świadectwo dopuszczenia CNBOP dla centrali sterowania gaszeniem typu MZXe oraz krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych dla liniowej światłowodowej czujki ciepła Sensor Laser Plus – certyfikat na zgodność z normą PN-EN 54-22. Uzupełniło to naszą ofertę o nowe produkty, dając nam ogromną szansę na pozyskiwanie kolejnych prestiżowych projektów.

JCI jako spółka technologiczna cały czas doskonali swoje produkty i ofertę. W nowym roku planujemy dalszy rozwój technologiczny oraz integrację systemów fire detection i security, w czym upatrujemy szansę realizacji wielu przyszłych projektów.
Będąc częścią globalnej korporacji Johnson Controls, reagujemy na pojawiające się problemy logistyczne i zaburzenia łańcucha dostaw. Nasi specjaliści od logistyki cały czas zmagają się z licznymi wyzwaniami, by jak najszybciej pozyskiwać komponenty niezbędne do utrzymania bieżącej produkcji i dostarczania naszym klientom zamówień w najkrótszym możliwym czasie.

Pandemia bardzo zmieniła naszą codzienność. Mając na względzie zdrowie naszych pracowników, klientów i partnerów, realizujemy szkolenia w trybie online i jesteśmy dla nich cały czas dostępni, udzielając wsparcia projektowego i handlowego w pełnym zakresie. Udoskonaliliśmy nasze katalogi online, by nasi klienci mieli do nich łatwy dostęp w dowolnym miejscu i czasie.

W Nowym Roku 2022 życzymy Czytelnikom „a&s Polska” zdrowia i bezpieczeństwa, mamy nadzieję, że sytuacja będzie się powoli normalizować i będzie to dla wszystkich DOBRY ROK.

 

Harald Dingemenas

Linc Polska
Harald Dingemans

Cyfryzacja i zaawansowane technologie stają się coraz ważniejszą częścią naszego codziennego życia. Ostatnio przekonaliśmy się, jak bardzo musimy być elastyczni, by dostosować się do zmian, na które mamy niewielki wpływ lub nie mamy go wcale. W następstwie COVID-19 rynek zabezpieczeń technicznych musiał przejść poważną i przyspieszoną transformację technologiczną nie tylko z powodu pandemii, ale także z powodu zmian w ustawodawstwie. Konsekwencją tego staje się znalezienie nowej równowagi pomiędzy ludźmi a technologią. I tu często pojawia się pytanie: ile może kosztować technologia? Na pierwszy rzut oka inwestowanie w nowoczesne urządzenia, takie jak kamera dozorowa, czujka alarmowa lub czujnik IoT może wydawać się złym wyborem, ponieważ trzeba za nie zapłacić dwa razy więcej. Ale warto nad tym się zastanowić! Ta inwestycja się szybko zwraca.

Należy wybierać marki, które dbają o bezpieczeństwo cybernetyczne, kompatybilność i długi cykl życia produktu. Dostawcy, którzy ciągle wprowadzają nowości na rynek, mają filozofię szybszego zastępowania produktów elektroniką użytkową. Kupując takie rozwiązania, po prostu ryzykujemy. Natomiast stabilne marki (Marki-A) działają w oparciu o dłuższą strategię i gwarantują jakość. Zakup ich urządzeń może być nieco droższy, ale w ostatecznym rozrachunku jakość przekłada się na korzyść i zadowolenie klienta.

Naszym zadaniem w tym roku jest zwiększanie zakresu zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa. W dziedzinie zabezpieczeń technicznych nastąpił znaczny rozwój technologiczny. Wprowadziliśmy kilka nowych rozwiązań, które będą wspierać zwykłe kamery dozorowe. Ważną dla nas kwestią jest zapewnienie wielowarstwowości zabezpieczeń, integracja różnych systemów, które uzupełniają się wzajemnie, aby maksymalnie zbliżyć się do ideału 100-proc. wykrywalności przy braku fałszywych alarmów.

Dzięki dokładnemu przeanalizowaniu, w jaki sposób organizacje mogą działać bezpieczniej, szybciej, lepiej, wydajniej i/lub taniej, inteligentna technologia zoptymalizować może nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale również wspomóc procesy biznesowe. Połączenie inteligentnych urządzeń i oprogramowania umożliwia uzyskanie lepszej kontroli nad rzeczywistym funkcjonowaniem organizacji.

Coraz ważniejsze w branży security jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zazwyczaj jest to połączenie kilku składowych: pracowników, zastosowanej na miejscu technologii, centrum alarmowego, które jest podłączone do danej lokalizacji, ochrony mobilnej itp. Coraz mniej opłacalne z budżetowego punktu widzenia jest posiadanie pracownika ochrony na miejscu, dlatego coraz
częściej wybiera się ochronę mobilną lub usługi online.

Kierunek, jaki obraliśmy w ostatnich latach jako grupa firm, okazał się słuszny. Osiągnęliśmy dobre wyniki i patrząc na nasz portfel zamówień, przewidujemy wzrost również w tym roku.

 

Borislawa Kenarova

Milestone Systems
Borislava Kenarova

Pandemia niestety trwa i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeszcze długo będziemy odczuwać jej skutki. W Milestone Systems widzimy utrudnienia w łańcuchu dostaw naszych partnerów technologicznych. I choć przewiduje się, że popyt znacznie wzrośnie, jednak podaż nie będzie już rosła w tym samym tempie, więc prędzej czy później większość z nas odczuje to w jakiś sposób.

Tak jak światowi eksperci, my również zachowujemy umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o prognozy dla rynku security w 2022 r. Według białej księgi IDC, sponsorowanej przez Milestone Systems, technologie wizyjne szybko staną się centralną częścią podstawowych funkcji IT w organizacjach. Z oficjalnych badań wynika, że 58% organizacji w Europie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich deklaruje, że w ciągu dwóch lat wdroży rozwiązania do analizy wizyjnej z dodatkowymi możliwościami analitycznymi i podłączeniem do większej liczby zasobów cyfrowych, w tym kamer i czujników.

Na rynku polskim dostrzegamy zapotrzebowanie w środowisku hotelarskim, które było jedną z branż poważnie dotkniętych pandemią, a także w miastach i służbie zdrowia. W Milestone jesteśmy dumni z tego, że miejski projekt w Katowicach – KISMIA – zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Smart City Poland Award 2021. Mamy nadzieję, że inne miasta z regionu śląskiego (ale nie tylko) wykorzystają doświadczenia Katowic i również podniosą poziom bezpieczeństwa swoich mieszkańców.

Są również inne sektory, np. logistyka, które zwrócą się w stronę technologii wizyjnej nie tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ale również po to, by stać się bardziej efektywnymi kosztowo, wspierać zarządzanie biznesem i tworzyć większą wartość.
Nasza branża, i ogólnie cały świat, nadal odczuwa skutki pandemii. Przewidujemy, że będzie to trwało jeszcze przez jakiś czas, zwłaszcza ze względu na zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw. Pomimo tych wyzwań spodziewamy się, że w 2022 r. odnotujemy wzrost, ponieważ technologie wizyjne i systemy zabezpieczeń są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi i ułatwiającymi wymogi nowej normalności, np. w zakresie zarządzania liczbą osób w danym obszarze, przestrzegania zachowywania właściwego dystansu czy wykrywania maseczek na twarzy.

Rok 2022 będzie rokiem szerszego wdrażania i dalszego rozwoju niektórych ważnych megatrendów: sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i usług w chmurze. Ponadto rośnie zapotrzebowanie na tworzenie centralnych platform wizyjnych zintegrowanych z innymi systemami, takimi jak kontrola dostępu czy sygnalizacja włamania. W połączeniu te trendy będą ważnymi czynnikami wzrostu.

 

Jacek Karcewicz

MIWI-URMET
Jacek Karcewicz

Temat wpływu COVID-19 na działalność firm z branży security pojawia się ostatnio w każdym wydaniu „a&s Polska”. Moim zdaniem wpływ ten w minionym roku nie był już tak odczuwalny, jak w 2020 r.

Przede wszystkim większość firm „oswoiła się” z pandemią. Mniej było obostrzeń i obaw związanych z bezpośrednimi kontaktami. Spotkania, konferencje przybrały formę hybrydową bądź odbywały się w „realu”. Nie musieliśmy się już zastanawiać, ilu pracowników zachoruje (większość przechorowała lub się zaszczepiła), czy będą kontynuowane inwestycje, na które mieliśmy dostarczać nasze systemy i urządzenia. Koniunktura w interesujących nas obszarach gospodarki również okazała się sprzyjająca. Był to kolejny rok boomu na rynku budownictwa mieszkaniowego. Wzrosły też inwestycje przemysłowe, a w IV kwartale nastąpiła swoista eksplozja tematów inwestycyjnych, które częściowo przeniosły się na obecny rok.

Firma MIWI-URMET w znacznym stopniu wykorzystała dogodne warunki otoczenia gospodarczego. Pozyskaliśmy nowych partnerów biznesowych, umocniliśmy nasz udział w zakresie dostaw dla infrastruktury krytycznej. Stwierdzam, że w ub. roku COVID-19 zbytnio nie zaszkodził naszej firmie i całej branży security.
Wystąpiły jednak inne zagrożenia, pośrednio z pandemią powiązane. Były to m.in. wąskie gardła w łańcuchu dostaw. Zakłócenia w zakresie ciągłości dostaw odegrały i mogą nadal odgrywać kluczową rolę w zahamowaniu globalnego ożywienia gospodarczego. Utrudnienia w żegludze i brak kontenerów, a także gwałtowny wzrost popytu po złagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią powodowały, że producenci walczyli o komponenty i surowce. Niedobór surowców i materiałów oraz wyższe ceny energii spowodowały, że inflacja gwałtownie wzrosła. W krajowej gospodarce jest to (i prawdopodobnie będzie w najbliższym czasie) silny czynnik cenotwórczy. W powiązaniu z Polskim Ładem wywoła dalszy wzrost inflacji, ryzyko spirali cenowo-płacowej, co w połączeniu z ekspansywną polityką fiskalną zdecydowanie utrudni działanie większości podmiotów gospodarczych. Sądzę, że są to „uniwersalne” zagrożenia dotyczące wszystkich sektorów gospodarki, również branży security.

Firma MIWI-URMET, nie lekceważąc wymienionych niebezpieczeństw, skupia się jednak na wykorzystaniu w 2022 r. wszelkich możliwych szans. Olbrzymim atutem jest nasza wysoko wykwalifikowana i stabilna załoga, potrafiąca wyjść naprzeciw wyzwaniom związanym z dynamicznym rozwojem naszej oferty i gwarantująca wsparcie techniczne dla naszych klientów. W bieżącym roku planujemy kontynuować poszerzanie naszej oferty. Rozwijając współpracę z firmą MSI (Motorola przejęła w ubiegłym roku IndigoVision), jesteśmy w stanie zaoferować systemy z rozbudowaną analityką obrazu wspomagane sztuczną inteligencją. Zakładamy też dalszą integrację oferowanych systemów zabezpieczeń (SSWiN, CCTV, SSP, KD) we współpracy z naszymi partnerami: MOTOROLA, INAXSYS, HOCHIKI & NSC.

Reasumując, jestem umiarkowanym optymistą, ale zakładam, że MIWI-URMET będzie w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom technicznym, organizacyjnym i gospodarczym, jakie się pojawią w 2022 r.

 

 

Anna TwardowskaNedap Security Management
Anna Twardowska

Rok 2021 był bardzo dobrym czasem dla rozwoju sprzedaży naszych rozwiązań w Polsce i globalnie w pozostałych krajach, w których Nedap ma swoje oddziały. Pandemia odcisnęła jednak swoje piętno. Część inwestycji w sektorze Real Estate
mierzyła się z opóźnieniami, natomiast projekty w innych gałęziach rynku nabrały przyspieszenia i zrekompensowały zmniejszoną koniunkturę w obszarach dotkniętych covidem. Zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie naszymi rozwiązaniami wśród dotychczasowych klientów. Udało nam się również powiększyć grono klientów o podmioty z rynku prywatnego i państwowego. Często praca z domu pozwalała firmom na inwestycje w infrastrukturę wykorzystywaną w obiektach podczas nieobecności pracowników.

Rok 2022 będzie z pewnością stawiał wyzwania pod względem okresowej niedostępności komponentów do produkcji urządzeń i wynikającego z tego wydłużenia dostaw wielu produktów. Ale to problem o dużo szerszym zasięgu niż rynek security. Prognozy na rok 2022 zakładają także wzrost zagrożeń związanych z cyberatakami. W związku z tym przewidujemy, że zainteresowanie naszym systemem nadal będzie rosło ze względu na oferowany wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

Firma Nedap nieustannie inwestuje w rozwój systemów security. W tym roku wprowadzimy na rynek nowości zarówno z obszaru sprzętu, jak i wiele nowych funkcjonalności w naszej platformie AEOS. Planujemy także wiele aktywności mających na celu budowanie kompetencji i poszerzanie wiedzy nt. naszych rozwiązaniach. Spotkania będą skierowane zarówno do partnerów, klientów, jak i projektantów rozwiązań niskoprądowych. W zależności od warunków związanych z pandemią będą one prowadzone zarówno w formie spotkań online, jak i stacjonarnie.

Nasz zespół w Polsce odpowiada także za kraje Europy Wschodniej, gdzie obserwujemy duży wzrost zainteresowania ofertą Nedap Security Management. Tym samym powiększamy sieć certyfikowanych partnerów w tym regionie. Niewątpliwie jednym z naszych sukcesów w 2021 roku jest zrealizowany projekt dużego kompleksu handlowo-biurowego dla klienta z Bratysławy.

 

Robert Pestka

POLON-ALFA
Robert Pestka

POLON-ALFA SA miniony rok, pomimo panującej pandemii, zdecydowanie może zaliczyć do udanych. Rekordowe wyniki sprzedaży kompleksowych systemów sygnalizacji pożarowej, pozyskanie nowych klientów w kraju i za granicą sprawiły, że rok 2021 z perspektywy biznesowej był wyjątkowo dobry. Jako firma musieliśmy radzić sobie nie tylko z problemami wynikającymi bezpośrednio z COVID-19, ale też problemami w łańcuchach dostaw, brakiem dostępności niektórych surowców i podzespołów oraz ze zwiększonymi kosztami we wszystkich obszarach naszej działalności.

Wygląda na to, że zmiany w naszym życiu i gospodarce, które spowodowała pandemia, pozostaną z nami także w 2022 r., a niepewność stanie się pewnego rodzaju normą i nowym wyzwaniem. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak zaakceptować nową rzeczywistość i działać z pozytywnym nastawieniem oraz dobrze zdefiniowanymi celami.

Cały zespół POLON-ALFA, zarówno w Bydgoszczy, jak i we wszystkich dwunastu biurach regionalnych w Polsce, jest doskonale przygotowany do intensyfikacji działań służących nieustannemu rozwojowi firmy. Pracownicy niejednokrotnie udowodnili, że mają ambicje, pasje, talenty i umiejętności, dzięki którym możemy zrobić naprawdę wiele. Jestem dumny, że wszystkie działania rozpoczęte w 2020 r. przygotowały firmę na burzliwy czas pandemii, a doskonałe wyniki są tego dowodem. Widząc liczbę nowych inwestycji, w których niezbędne jest zainstalowanie produkowanych przez nas systemów bezpieczeństwa, ze spokojem możemy patrzeć w przyszłość. I choć światowi eksperci podchodzą z umiarkowanym optymizmem do prognoz rynku security w 2022 r., my oceniamy nasze możliwości i szanse zdecydowanie pozytywnie. Obecnie mamy już pokaźny pakiet zamówień, więc może to nas tylko utwierdzić w przekonaniu o dużym potencjale wzrostu produkcji i sprzedaży naszych urządzeń.

Syntetyczne i kompleksowe podejście do procesów zachodzących w firmie, unifikacja, optymalizacja i wdrażanie lepszych praktyk poprzez system Lean Management spowodowały, że powstało wiele ciekawych, innowacyjnych projektów. Wciąż staramy się zachęcać pracowników, by dzielili się swoimi pomysłami, bo często to właśnie ich projekty ułatwiają pracę im i ich zespołom. Z uznaniem mogę powiedzieć, że zatrudnieni w firmie specjaliści z ogromnym zaangażowaniem, już na poziomie liderów niższego szczebla, podejmują ważne decyzje czyniące firmę bardziej efektywną i elastyczną. Kierownictwo firmy kładzie duży nacisk na to, by codzienne wykonywanie zadań odbywało się z szacunkiem, we współdziałaniu i w warunkach otwartej komunikacji kształtującej kulturę firmy.

W roku 2022 wprowadzimy do oferty nowe produkty i nowy adresowalny system sygnalizacji pożarowej POLON. Szczegóły zaprezentujemy wkrótce. Jesteśmy przekonani, że utrzymamy dynamiczny wzrost sprzedaży w kraju i na rynkach zagranicznych. Mamy też nadzieję, że dwie spółki córki – POLON-ALFA Rumunia i POLON-ALFA Węgry – będą się nadal rozwijać, stanowiąc dobry prognostyk dla kolejnych, wyznaczonych przez nas celów. Ekspansja na rynki zagraniczne to jeden z nich.

I na koniec z radością chciałbym poinformować naszych klientów i wszystkich czytelników, że po dwóch latach przerwy będziemy mieli przyjemność spotkać się z nimi na XVIII Ogólnopolskich Warsztatach „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2022”, które odbędą się w wyjątkowych obiektach industrialnego hotelu Cukrownia Żnin 8–11 czerwca. Zapraszamy do kontaktów z pracownikami POLON-ALFA na terenie całego kraju, a korzystając z obecności na łamach „a&s Polska” w rozpoczynającym się nowym roku życzymy wszystkim szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa.

 

Lukasz Kanarek

Roger
Łukasz Kanarek

Pomimo trwającej pandemii oraz poważnych zakłóceń w łańcuchu dostaw rok 2021 okazał się owocny dla branży security. Rzucił wyzwanie wielu firmom na świecie, a szczególnie działom zajmującym się zaopatrzeniem, których zadaniem jest m.in. zabezpieczenie ciągłości dostaw. W naszej firmie sprostaliśmy temu wyzwaniu, dzięki czemu mogliśmy zapewnić naszym klientom nieprzerwaną dostępność towarów.

W minionym roku osiągnęliśmy rekordową wielkość sprzedaży w sektorze zarówno detalicznym, jak i projektowym. To wyśmienity prezent na 30-lecie istnienia firmy Roger. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować naszym klientom i partnerom biznesowym za okazane zaufanie. Bez niego osiągnięcie tak dobrych wyników nie byłoby możliwe. Mając na względzie prowadzone projekty, prognozujemy dalsze wzrosty sprzedaży w roku 2022, aczkolwiek zachowujemy umiarkowany optymizm, licząc się z tym, iż mogą one nie być tak wysokie jak w roku ubiegłym.

Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że nasz wiodący produkt, jakim jest system kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5, zdobył zaufanie inwestorów, wyspecjalizowanych wykonawców oraz integratorów obsługujących rynek projektowy. Po pięciu latach obecności systemu RACS 5 na rynku zbudowaliśmy bogaty koszyk instalacji referencyjnych, w którym znajdują się nowoczesne biurowce, obiekty infrastruktury krytycznej i rządowej, szpitale, fabryki, wyższe uczelnie, hotele, obiekty sieci handlowych i wiele innych. W tych instalacjach system kontroli dostępu RACS 5 często jest zintegrowany z innymi systemami: bezpieczeństwa (CCTV, VMS, SMS, PSIM, SSWIN, BMS), windowymi (KONE, Schindler), obsługi biur (Zonifero, IU Technology, SpaceOS), hotelowymi, depozytorami kluczy oraz różnego rodzaju systemami informatycznymi, np. ERP. Każdego dnia poznajemy nowe potrzeby naszych klientów i rozwijamy nasze produkty tak, aby im sprostać i dostarczyć rozwiązania dostosowane do obecnych oczekiwań.

Nasze plany na rok 2022 zakładają ukończenie prac nad nową wersją systemu RACS 5 v2.0 o poszerzonym zakresie integracji oraz wprowadzenie nowej odsłony modułu wizualizacji, który docelowo będzie rozwijany do systemu klasy SMS. Planujemy również wprowadzanie do oferty nowego systemu offline (RVOS), oferującego popularne rozwiązania kontroli dostępu.

W bieżącym roku spodziewamy się dalszych problemów w łańcuchu dostaw, a także niewielkich spadków w sektorze budownictwa biurowego. Niepokój budzi aktualna sytuacja geopolityczna. Ponadto będziemy musieli zmierzyć się z rosnącą nieustanie inflacją i skutkami wprowadzenia Polskiego Ładu, który znacznie obciąży przedsiębiorców. W naszej ocenie, pomimo wielu czynników tworzących ryzyka, branża zabezpieczeń będzie się dalej rozwijała, stwarzając dogodne warunki rozwoju dla firm działających w tym sektorze gospodarki.

 

Michal Sidor

Schrack Seconet Polska
Michał Sidor

Ostatnie dwa lata diametralnie zmieniły świat, skutki pandemii będą długo odczuwane w gospodarkach poszczególnych państw, w społeczeństwie, we wszystkich płaszczyznach życia. Dziś niczego nie możemy być pewni, nie wiemy, jak długo będą atakować kolejne mutacje wirusa, tym bardziej musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze. Schrack Seconet dba przede wszystkim o bezpieczeństwo swoich pracowników, partnerów i klientów. Od początku pandemii wszystkie nasze szkolenia prowadzimy online, w 2021 roku przeszkoliliśmy prawie 1300 specjalistów. Zrezygnowaliśmy z organizacji naszych najważniejszych wydarzeń, zastępując je spotkaniami w mniejszym, bezpieczniejszym gronie z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Jestem przekonany, że dzięki temu udało nam się zminimalizować ryzyko zachorowań przy jednoczesnym zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.

W roku 2021 rozpoczął się rebranding marki Schrack Seconet na świecie, mogliśmy skoncentrować naszą pracę marketingową na działaniach wizerunkowych, udoskonalaniu narzędzi do szkoleń i obsługi naszych klientów online. Przygotowaliśmy także nowe materiały produktowe, część jest już dostępna online, prezentowana m.in. podczas szkoleń.

W drugiej połowie roku rynek branży systemów bezpieczeństwa znaczne przyśpieszył, terminy realizacji zamówień wydłużyły się ze względu na ciągłe zawirowania na rynku międzynarodowym spowodowane pandemią. Fluktuacja łańcucha dostaw na rynku podzespołów półprzewodnikowych spowodowała duże trudności z planowaniem i przewidywaniem terminów dostaw urządzeń. Nasze przygotowanie, wielotygodniowe analizy sytuacji na świecie oraz optymalizacja procesów produkcyjnych pozwoliły uniknąć znaczących podwyżek. Mimo problemów roku 2021, dzięki zaangażowaniu naszych partnerów, udało nam się osiągnąć najlepszy wynik sprzedaży w historii firmy.
Z optymizmem patrzymy w przyszłość, mając nadzieję, że jako społeczeństwo pokonamy pandemię, a tym samym wrócimy na właściwe tory w realizacji codziennych zadań.

Dla nas rok 2022 jest kolejnym wyzwaniem, sukces sprzedaży w ub. roku mobilizuje nas do jeszcze szybszego rozwoju. Po wprowadzeniu najnowszego systemu Interal ExoxX z centralą sterującą urządzeniami przeciwpożarowymi przyszedł czas na kolejne kroki. Uzupełnimy naszą ofertę o produkty, które pozwolą naszym partnerom zaoferować rozwiązania kompleksowe – od detekcji, poprzez sterowanie i zasilanie urządzeniami przeciwpożarowymi, aż po certyfikowany system integrujący.

Zależy nam na bezpośrednich spotkaniach z naszymi partnerami i klientami. Planujemy powrót do stacjonarnych szkoleń i organizacji najważniejszych dla nas wydarzeń. Musimy mieć jednak pewność, że nasze działania są bezpieczne. Naszym priorytetem pozostaje niezmiennie bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób, z którymi będą mieli okazję się spotkać bezpośrednio.

 

Krzysztof Bartuszek

Securitas Polska
Krzysztof Bartuszek

Początek roku to czas skłaniający do refleksji i podsumowań, chociaż wolę patrzeć na biznes w szerszych interwałach czasowych. Niemniej jednak czas, w którym teraz działamy, jest szczególny. Moim zdaniem niekoniecznie niesprzyjający dla naszej branży, ale na pewno specyficzny, bo dotykający najważniejszej wartości, jaką jest zdrowie i życie.

Jako Securitas patrzymy na wiele lat do przodu, strategicznie planujemy rozwój biznesu, zachowując jednocześnie dość szeroki margines, który pozwala elastycznie dostosowywać się do zmian. Pandemia przyniosła ze sobą pewne ograniczenia i wyzwania, ale też, przewrotnie powiem, trochę nam pomogła. Od lat stawiamy na technologię i technikę, na zdalne usługi ochrony i inteligentną analitykę zdarzeń, na wykorzystanie big data. Droga, którą idziemy od wielu lat, stała się teraz drogowskazem dla całej branży ochrony.

Pandemia pozwoliła efektywnie wykorzystać nasze know-how, zaoferowaliśmy klientom nowe usługi służące bezpieczeństwu związanemu bezpośrednio z zagrożeniem SARS-CoV-2. Przykładem takiego rozwiązania jest system automatycznego zliczania osób i limitowania wejść wykorzystywany przez nas również jako obiektowa lista ewakuacyjna.

Ludzie są niezmiennie jednym z najważniejszych filarów Securitas. Ostatnie dwa lata pokazały, jak bardzo strategiczny, a zarazem wrażliwy jest to zasób. Bez pracowników nie moglibyśmy świadczyć usług i zapewnić bezpieczeństwa naszym klientom. Mimo że technologie i zdalne usługi pomagają, to jednak ludzie są nie do zastąpienia. Dlatego naszym priorytetem była, jest i zawsze będzie troska o zdrowie naszych pracowników i zaopatrzenie ich we wszystkie dostępne środki ochrony osobistej. Pracownicy ochrony nie mieli możliwości bezpiecznego lockdownu, który, gdy nie było jeszcze szczepień, był jednym z podstawowych działań ochronnych. Pracownicy ochrony od początku stali na pierwszej linii, narażając swoje życie i zdrowie. I nie jest to truizm. Mam nadzieję, że jako społeczeństwo spojrzymy łaskawszym okiem na pracę służby zdrowia i sektora bezpieczeństwa, w tym właśnie na pracowników ochrony. Bardzo bym tego sobie i branży życzył. Nasi klienci doceniają naszą pracę i konsekwentne realizowanie celu, jakim jest pomoc w tworzeniu bezpiecznego świata, za co serdecznie dziękuję.

W przyszłość patrzymy z optymizmem, ale umiarkowanym. Widzimy coraz większy potencjał w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa, digitalizacji, automatyzacji, ale również we wzroście kompetencji pracowników ochrony, którzy te rozwiązania obsługują.

W Polsce, oprócz pandemii, zaczynamy mierzyć się z zupełnie innymi wyzwaniami. Inflacja, wzrost cen, kosztów i zmiany prawne to tylko niektóre zmienne, które będą wpływać na nasz biznes. Niskie bezrobocie i brak wystarczającej liczby pracowników z jednej strony sprzyjają rozwojowi zabezpieczeń technicznych, z drugiej – budują oczekiwania dotyczące wynagrodzeń. Innymi słowy, wyzwań nie zabraknie. Ważne, aby nie zabrakło również pomysłów i koncepcji. Cele na kolejne lata pozostają niezmienne: nowe technologie, usługi zdalne, inwestycje w ludzi i stały stabilny rozwój całej organizacji.

 

Robert Stanosz

SUMA SOLUTIONS
Robert Stanosz

Dwa lata pandemii COVID-19, ekonomiczne konsekwencje znaczącego wstrzymania aktywności gospodarczej i niepewność finansowa firm spowodowały przerwanie lub odłożenie w czasie wielu rozpoczętych projektów. Instalatorzy i integratorzy, którym pandemia ograniczyła możliwości pracy w terenie, mierzą się w dalszym ciągu z konsekwencjami „uśpienia” gospodarki.

Oczywiście nie wszystko zostało wstrzymane. Pojawiły się nowe obszary, w których wykorzystanie kamer i specjalistycznych funkcji analitycznych do zliczania osób pozwoliło na szybkie i zautomatyzowane zarządzanie liczbą osób w obiekcie. Oczywiste są negatywne skutki pandemii, niewątpliwie jednak wyzwoliła ona także innowacyjne podejście do wykorzystania kamer dozorowych. Zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania stosowaniem kamer wszędzie tam, gdzie kontakty międzyludzkie powinny zostać znacząco ograniczone. Takie przemodelowanie potrzeb klientów wpłynęło na popyt i pojawienie się wielu innowacji.

W 2021 roku znacząco wydłużyły się terminy dostaw, brak półprzewodników miał wpływ na dostępność towarów, a to często skutkowało koniecznością wprowadzania zmian i korekt do już realizowanych projektów. Popyt rośnie, niestety z podażą jest już gorzej.

Pomimo pandemii i wszystkich jej ograniczeń nasza firma rozwija się i jest zyskowna. Działamy tak, aby nasi partnerzy w jak najmniejszym stopniu byli narażeni na skutki pandemii, które wskazałem wcześniej. Z tego też powodu rozszerzyliśmy swoją ofertę o produkty nowego producenta, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby naszych klientów. Patrzymy z optymizmem na ten rok, mając pod kontrolą wszystko, na co mamy wpływ, i bacznie obserwując sytuację na rynkach. Liczymy na to, że ubiegłoroczne ograniczenia i trudności nie będą się pogłębiać.

Ścisła współpraca z naszymi partnerami, zaangażowanie zespołu oraz rozległość i atrakcyjność naszej oferty pozwoli nam, w co głęboko wierzę, zrealizować założone plany.

 

Robert Gawronski

TP-Link Polska
Robert Gawroński

Konieczność zdalnej pracy i nauki w roku 2021 wywołała wzrost zapotrzebowania na elektronikę użytkową. Ponadto pojawiły się liczne utrudnienia – chociażby zamknięcie niektórych fabryk podzespołów elektronicznych spowodowane kwarantanną pracowników. To z kolei negatywnie wpłynęło na wolumen produkcji. Wielu producentów elektroniki musiało się też zmierzyć z problemami w łańcuchu dostaw. Zwiększony popyt i zmniejszona podaż zdestabilizowały rynek.

Niestety, pomimo wiodącej pozycji na światowym rynku urządzeń sieciowych my także nie ustrzegliśmy się problemów z niewystarczającą podażą półprzewodników, a zapotrzebowanie rynku przerosło nasze możliwości produkcyjne. Część naszych projektów musiała zostać przełożona na rok 2022 ze względu na niedostępność podzespołów.

W roku 2021 zadebiutował system dozoru wizyjnego od TP-Link. Seria urządzeń VIGI została bardzo dobrze przyjęta na rynku. Klienci szczególnie docenili stosunek jakości do ceny tych produktów. Niestety i w tym przypadku – podobnie jak w kwestii urządzeń sieciowych – zapotrzebowanie okazało się wyższe niż nasze możliwości produkcyjne.

Na rok 2022 patrzymy z optymizmem. Dostępność półprzewodników powinna już być znacznie większa. Spodziewamy się stopniowej poprawy sytuacji i zwiększenia płynności dostaw. Wzrost dostępności przełączników PoE, na które jest obecnie ogromne zapotrzebowanie na rynku, pozwoli nam zrealizować wiele zarówno większych, jak i mniejszych projektów – także tych, które musiały zostać odroczone w ubiegłym roku.

Oprócz obszaru security rozwiązania z naszego portfolio biznesowego znajdują zastosowanie m.in. w małych przedsiębiorstwach, branży HoReCa czy edukacji. Są to sektory, w których pandemia z pewnością przyspieszyła proces cyfryzacji oraz pokazała nowe możliwości. Zmiany są szczególnie widoczne w szkołach i firmach zatrudniających od kilku do kilkunastu pracowników. Osoby zarządzające placówkami oświatowymi, cały czas obawiając się kolejnych fal COVID-19 i konieczności nauki hybrydowej, dążą do rozbudowy infrastruktury sieciowej i wcześniejszego przygotowania jej do ewentualnej pracy pod znacznym obciążeniem. Podobna sytuacja ma miejsce we wspomnianych małych firmach. Ich właściciele również starają się przygotować firmową sieć oraz pracowników na ewentualność pracy zdalnej.

Niektórzy twierdzą, że kto miał rozbudować swoją sieć, już to zrobił. Nie mogę się z tym zgodzić. Jeśli praca zdalna i edukacja hybrydowa zostaną z nami dłużej, sumarycznie będą się musiały doposażyć setki tysięcy podmiotów, które jeszcze tego nie zrobiły.