Strona główna Rynek SECURITY Chmura nad Wisłą – tak, ale powoli

Chmura nad Wisłą – tak, ale powoli

Rozwiązania chmurowe nad Wisłą

OVHcloud oraz Intel przyjrzały się rynkowi MŚP, sprawdzając stopień wykorzystania rozwiązań w chmurze. W badaniu* wykazano, że podczas pandemii zainteresowało się nimi 41 proc. firm, a 71 proc. planuje kolejne wdrożenia. Zapytano także o plany, motywacje i kryteria wyboru usług chmurowych oraz o to, jak decydenci oceniają praktyczne doświadczenia i modele realizacji wdrożeń.

Okazuje się, że wykorzystanie chmury w Polsce postępuje konsekwentnie, lecz… nieśpiesznie. Z technologii chmury w firmie korzysta ponad połowa badanych (59 proc.), co świadczy o 7-proc. wzroście w porównaniu z 2020 r. Częściej zastosowanie chmury deklarują przede wszystkim firmy, w których transformacja cyfrowa oceniana jest wysoko (65 proc.) i bardzo wysoko (74 proc.).

Oczekiwania rosną z czasem

Po początkowym etapie chaosu i okresu ogromnego wzajemnego kredytu zaufania powiązanego z eksperymentami, jakie miały miejsce podczas pierwszych miesięcy pracy zdalnej, nastała faza zachwytu perspektywami. W 2020 r. aż 85 proc. badanych wysoko oceniało poziom transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw. Zniknęły obawy pracodawców o zmniejszoną efektywność pracowników zdalnych.

Jak wynika z badania, dopiero pełny rok pracy w nowej rzeczywistości pozwolił Polakom wyrobić sobie zdanie o oferowanych narzędziach umożliwiających funkcjonowanie w home office. Obecnie transformację cyfrową wysoko i bardzo wysoko ocenia już tylko 70 proc. ankietowanych, a nisko i bardzo nisko aż 29 proc. (wcześniej tylko 9 proc.). To wciąż bardzo dobry wynik, zwłaszcza że podobny trend można zauważyć także w innych krajach. W Wielkiej Brytanii również początkowo transformację cyfrową swoich firm pozytywnie oceniało aż 86 proc. pracowników, obecnie już tylko 60 proc. ma nadzieję, że firmy zachowają nowe rozwiązania także po pandemii.

Rys. 1. Jak ocenia Pan(i) poziom cyfrowej transformacji Pana(i) firmy?
Rys. 1. Jak ocenia Pan(i) poziom cyfrowej transformacji Pana(i) firmy?

Rys. 2. W jakim stopniu pandemia wpłynęła na zainteresowanie technologiami chmurowymi w Pana/i firmie?
Rys. 2. W jakim stopniu pandemia wpłynęła na zainteresowanie technologiami chmurowymi w Pana/i firmie?
Badanie zrealizowane przez Data Tribe na zlecenie Intel i OVHcloud w X.2021

Rośnie świadomość deficytów

Z badań Eurostatu wynika, że obecnie z rozwiązań chmurowych w Polsce korzysta już co czwarta firma. To niemal dwukrotny wzrost w stosunku do wyników sprzed dwóch lat, gdy podobną deklarację składało jedynie 11 proc. ankietowanych.

Badanie Intel i OVHcloud doprecyzowuje dodatkowo, że w aż 41 proc. badanych firm pandemia wywołała wzrost zainteresowania wykorzystaniem chmury, co istotne, przede wszystkim umacniając je w firmach, które już z niej korzystają. Kolejne wdrożenie planuje aż 71 proc. takich przedsiębiorstw. Wśród firm, które nie zdecydowały się jeszcze na wdrożenie rozwiązań chmurowych, tylko 32 proc. zastanawia się nad tym. Jakie mogą być tego powody?

– Chmura opiera się głównie na zaufaniu. Firmom, które wykonały już pierwszy krok i przekonały się, ile wygody daje to rozwiązanie, łatwiej zdecydować się na następny i kolejny – podkreśla Robert Paszkiewicz, odpowiedzialny w OVHcloud za region Europy Środkowo-Wschodniej. – Wiemy, że prawie połowa użytkowników chmury przede wszystkim zwraca uwagę na wygodę, a więc brak konieczności budowania, utrzymywania czy chronienia własnej infrastruktury, pamiętając o okresowym zwiększonym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową i zasoby pamięci.

Co zatem stoi na przeszkodzie szybszego wzrostu popularności rozwiązań chmurowych w Polsce?

Czynnikiem hamującym decyzję o wejściu do chmury może być fakt, że własne serwerownie wciąż posiada aż 87 proc. badanych firm. Własne zasoby nie przesądzają jednak o braku możliwości skorzystania z chmury. Wiele firm zachowuje własną infrastrukturę w skali mikro, z podstawowymi kluczowymi zasobami, powierzając bardziej wymagające i ambitniejsze zadania dostawcom usług chmurowych.

Warto też zauważyć, że tegoroczne 87 proc. to o 4 proc. mniej niż w roku 2020. Powoli więc zarysowuje się wyraźny trend. O ile bowiem wcześniej firmy zgłaszały, że temat chmury nie jest im do końca znany bądź obawiają się o bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze (42 proc. w badaniu z 2020 r.), o tyle z najnowszych badań wynika, że kwestią bezpieczeństwa martwi się już tylko co dziesiąta firma (12 proc.).

Co więc powstrzymuje przedsiębiorców przed korzystaniem z chmury? Decydenci najczęściej wskazują na brak konkretnej potrzeby (43 proc.). Można to tłumaczyć niedostatkiem wiedzy i przykładów efektów wdrożeń, jak chmura może pomóc w rozwoju. Na drugim miejscu znajduje się przekonanie, że posiadają już wystarczające zasoby wewnątrz własnej organizacji (22 proc.). Co ciekawe, koszty migracji do chmury wydają się odgrywać drugorzędną rolę – ten wątek wskazało tylko 4,9 proc. firm.

Jaką chmurę najchętniej wybierają polskie firmy i dlaczego?

Jak wynika z badania, duże firmy znacznie częściej korzystają z chmury prywatnej niż średnie. Korzysta z niej już co piąta organizacja (21 proc.). Zdecydowana większość (aż 88 proc.) twierdzi, że przetwarza dane na serwerach zlokalizowanych w Polsce. Sama lokalizacja w Unii Europejskiej jest ważna dla 18 proc. firm, czyli dla 5 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Można więc mieć do czynienia ze wzrostem świadomości użytkowników, tym bardziej że serwery poza terenem Unii Europejskiej w dalszym ciągu nie cieszą się zaufaniem polskich firm.

Z kolei potrzeba poczucia bezpieczeństwa była, podobnie jak w roku ubiegłym, najczęściej wskazywanym czynnikiem wyboru usług chmurowych (ma ona znaczenie aż dla 58 proc. respondentów).

Na kolejnym miejscu uplasowała się atrakcyjna cena rozwiązań chmurowych, którą wskazało aż 42 proc. badanych. Należy jednak podkreślić, że nie chodzi o czasowe promocje. Te, jako czynnik zachęcający do rozpoczęcia korzystania z chmury, wskazało niespełna 7 proc. badanych, i było to najrzadziej podawane kryterium wyboru.
Na podium znalazła się także elastyczność, którą doceniło aż 37 proc. badanych firm. W tym przypadku też chyba najwyraźniej uwidocznił się wpływ pandemii. Obecnie wskazało na nią bowiem trzykrotnie więcej firm niż w roku 2020 r.

Rys 3. Jakie czynniki są najważniejsze dla Pana(i) firmy przy wyborze usług chmury? Badanie zrealizowane przez Data Tribe na zlecenie Intel i OVHcloud w X.2021
Rys 3. Jakie czynniki są najważniejsze dla Pana(i) firmy przy wyborze usług chmury?
Badanie zrealizowane przez Data Tribe na zlecenie Intel i OVHcloud w X.2021

– Wraz z elastycznością, bezpieczeństwo staje się cechą wpisaną w usługi chmurowe. Upowszechnienie się modelu pracy zdalnej przyniosło nam natomiast bardzo potrzebny wzrost świadomości i oczekiwań użytkowników. Wierzymy, że powoli będzie się to przekładać także na świadomość wszystkich zalet i zastosowań chmury – podsumowuje Robert Paszkiewicz.

Rozwiązania chmurowe a branża security

Mimo że biznesowe rozwiązania chmurowe rozwijają się szybko, to w przypadku rozwiązań security mamy jeszcze etap wczesnej adaptacji.

– W naszej branży dominuje rynek instalatora, który zagadnięty o chmurę odpowiada, że klient się o to nie pyta. Dodatkowym powodem ostrożności instalatorów jest mały udział oferty chmurowej u największych producentów rozwiązań security. Wprawdzie każdy z dużych dostawców oferuje własne rozwiązania chmurowe pod swoje produkty, niestety często mogą być jeszcze nie do końca dopracowane – komentuje Daniel Kamiński z Alertcontrol. – Równolegle pojawiło się wiele firm międzynarodowych wywodzących się z sektora IT czy bezpieczeństwa cybernetycznego, które od kilkunastu lat rozwijają ekosystemy bazujące na narzędziach chmurowych AWS (Amazon Web Services), Microsoftu czy Google. Są to firmy z dużym doświadczeniem, obsługujące miliony kamer czy dziesiątki milionów użytkowników kontroli dostępu. Ich roczne obroty przekraczają setki milionów dolarów. Firmom tym bliżej do branży IT niż klasycznego security. Klientami są zwykle duże firmy wielooddziałowe wymagające elastyczności, której tradycyjne systemy nie są w stanie dostarczyć.

Opracowano na podstawie informacji prasowej

* Badanie zrealizowane w październiku 2021 r. przez Data Tribe na zlecenie Intel i OVHcloud. W ramach projektu zebrano dane z wykorzystaniem ilościowej metody badawczej wśród decydentów w zakresie IT na ogólnopolskiej próbie 100 firm zatrudniających 50 i więcej pracowników.