Strona główna Bezpieczne miasto Smart City 2021. 7 trendów w rozwoju inteligentnych miast

Smart City 2021. 7 trendów w rozwoju inteligentnych miast

Zainteresowanie rozwiązaniami smart city dynamicznie rośnie w związku z postępującą urbanizacją, a także cyfryzacją coraz liczniejszych aspektów życia mieszkańców. Rodzi to wiele nowych wyzwań, stąd zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania, m.in. w obszarach bezpieczeństwa publicznego, mobilności miejskiej czy monitoringu środowiska. W jaki sposób innowacje technologiczne mogą wpłynąć na przyszłość inteligentnych miast?

Konrad Badowski, ekspert Axis Communications, przedstawia najważniejsze trendy w rozwoju smart city, które mogą najsilniej oddziaływać na nasze aglomeracje w 2021 r.

1. Powszechność 5G

Technologia 5G od lat budzi ogromne zainteresowanie, jednak ostatnio jej wdrożenia wyraźnie przyspieszyły. Wkrótce sieci 5G mogą na dobre zadomowić się w miastach i znacznie zwiększyć tempo ich cyfrowej transformacji. Sieci komórkowe nowej generacji zdynamizują ewolucję takich technologii, jak IoT, głębokie uczenie w urządzeniach na brzegu sieci czy szczegółowa analiza danych. Kompatybilność ze znacznie większą liczbą urządzeń 5G pozwoli miastom gromadzić więcej informacji i analizować dane w czasie rzeczywistym, co wpłynie m.in. na efektywność w obszarach bezpieczeństwa publicznego czy mobilności miejskiej.
Przykładem mogą być tzw. inteligentne słupy z zamontowanymi różnymi czujnikami, które dbają o bezpieczeństwo, mierzą jakość powietrza, wspierają zarządzanie parkowaniem itp. Takie rozwiązania są dowodem dla władz miasta, że sieć 5G jest czymś niezbędnym dla prawdziwego smart city.

2. Potrzeba ochrony danych

Wraz z popularnością technologii smart city rośnie ilość zbieranych danych. Poniekąd przyzwyczailiśmy się już do obecności kamer wspierających bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Trudno więc dziwić się coraz większym obawom społecznym w kwestii ochrony danych. Uchwalane na całym świecie nowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa danych, np. RODO, już sprawiają, że zarówno organy regulacyjne, jak i obywatele uważnie przyglądają się temu, jak przetwarza się, wykorzystuje i chroni dane osobowe.
Miasta wdrażające inteligentne technologie będą zatem musiały spełniać rosnące oczekiwania w zakresie lepszego zabezpieczenia informacji o mieszkańcach, np. stawiając na rozwiązania pozwalające na obrazie automatycznie maskować wizerunek osób przed kamerą.

3. Walka z cyberprzestępcami

Wzmagająca się cyberprzestępczość zmusza miasta do bliższego przyjrzenia się sposobom ochrony miejskich systemów. Ataki cyberprzestępców na firmy i instytucje nieustannie pokazują, że lokalne władze muszą z większą uwagą podejść do kwestii zabezpieczeń cybernetycznych. W wielu miejscach jeszcze nie opracowano planów działań określających sposób reakcji w razie cyberataku na miejskie usługi i infrastrukturę. Tymczasem atak wiążący się z kradzieżą danych może mieć katastrofalne konsekwencje. W przyszłości łagodzenie skutków takich zagrożeń będzie jednym z głównych priorytetów władz miast prawdziwie smart.

4. Coraz bliżej brzegu

Postępująca cyfryzacja miast wzmaga potrzebę przechowywania i analizowania danych zebranych na brzegu sieci, czyli tam, gdzie umiejscowione są czujniki, kamery i inne inteligentne urządzenia. Władze miast już dostrzegły liczne korzyści płynące z takich pogłębionych analiz i chętnie wdrażają nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem drogowym, sterowania oświetleniem czy ochrony przeciwpowodziowej. W 2021 roku i kolejnych latach ten trend będzie się nasilał, a podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne będą coraz częściej stawiać na systemy, które przetwarzają na brzegu sieci, tym samym zwiększając efektywność inteligentnego miasta.

5. Miejska mobilność

Wraz ze wzrostem zaludnienia miast rośnie także liczba pojazdów na ulicach. Często katalizatorem dla wdrażania technologii smart city jest chęć przezwyciężenia wyzwań związanych właśnie z mobilnością miejską. Tradycyjne metody transportu publicznego, m.in. autobusy, tramwaje czy metro, muszą w ostatnich latach konkurować z nowymi przewoźnikami, takimi jak Uber, oraz mikromobilnością korzystającą z rowerów czy hulajnóg. Władze miast obserwują, że nowi przewoźnicy i nowe środki transportu mimo rosnącej popularności jeszcze wzmagają ruch w centrum, zamiast go rozładowywać.
Samorządy stoją więc przed coraz większymi problemami. W ich rozwiązaniu pomocne będą zautomatyzowane systemy wspierające parkowanie, a także kamery zintegrowane z sygnalizacją świetlną, które pozwolą rozładować ruch w godzinach szczytu.

6. Reakcja na zmiany klimatu

Zmiany klimatu należą do priorytetowych wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze miasta. Wzrost średniej temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe, gwałtowne wezbrania rzek i kurczące się zasoby wód gruntowych w niespotykanym dotąd stopniu odbijają się na obszarach zurbanizowanych. Miasta wręcz uginają się pod ciężarem zanieczyszczania atmosfery, a dotychczasowe mechanizmy ich funkcjonowania są w dłuższej perspektywie nie do utrzymania.

Prawdziwe smart city wyznaczają sobie zdecydowanie bardziej ekologiczne cele, chcąc ograniczyć oddziaływanie miasta na środowisko, oraz wdrażają technologie służące do monitorowania zanieczyszczeń i wpływu ekstremalnych czynników pogodowych. Aby sprostać konsekwencjom zmian klimatu, miasta muszą postawić na inteligentne rozwiązania, takie jak analiza i poprawa jakości powietrza, optymalizacja zużycia energii, monitorowanie poziomu wody czy zarządzanie odpadami. Włodarzy miejskich powinny interesować nie tyle rozwiązania IoT, ile „ekologiczny Internet Rzeczy”, który wesprze ochronę środowiska i prowadzenie zrównoważonego dozoru.

7. Inteligentne miasto po-COVID-owe

Pandemia COVID-19 zmieniła priorytety planistów miast, zmusiła wszystkich do ponownego przemyślenia i zrewidowania wielu aspektów życia codziennego. Pojawiły się i są już stosowane inteligentne rozwiązania hamujące rozprzestrzenianie się wirusa. Popularne stały się systemy zdalnego monitorowania temperatury, mechanizmy śledzenia zbiorowisk ludzkich w czasie rzeczywistym czy zintegrowane z inteligentnymi kamerami głośniki, automatycznie emitujące komunikaty przypominające o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu.

Władze miast już powinny myśleć o wdrażaniu inteligentnych systemów, które pozwolą przygotować się także na ewentualną, kolejną pandemię, a może wręcz jej zapobiec. W najbliższych miesiącach i latach pierwszorzędne znaczenie zyskają przede wszystkim rozwiązania z zakresu mobilności świadczenia niezbędnych usług, np. telemedycznych, czy też zamówień produktów pierwszej potrzeby.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl