Strona główna Transport i logistyka Sprawniejsze procesy logistyczne dzięki inteligentnym systemom wizyjnym

Sprawniejsze procesy logistyczne dzięki inteligentnym systemom wizyjnym

Flota samochodów ciężarowych

Tomasz Mierzwiński


Jedną z kluczowych technologii zarządzania logistyką nowej generacji są inteligentne systemy wizyjne z wciąż udoskonalanymi kamerami dozorowymi, które firmy stosują w magazynach, centrach dystrybucji i placach. W odpowiedzi na rosnące wymagania menedżerów zarządzających procesami logistycznymi, Hikvision, jako wiodący dostawca, oferuje różnego rodzaju inteligentne rozwiązania.

Decydując się na rozwiązania z wykorzystaniem kamer Hikvision wyposażonych w algorytmy sztucznej inteligencji, firmy mogą usprawnić wiele procesów, w tym zarządzanie personelem. Kamery automatycznie wysyłają ostrzeżenia, jeśli pracownicy np. nie noszą wymaganego sprzętu ochronnego czy zbliżają się do niebezpiecznych stref.

Zoptymalizowane zarządzanie pojazdami i dokami

Dzięki inteligentnym systemom wizyjnym firmy mogą w sposób zoptymalizowany zarządzać przepływem pojazdów, ich wjazdem do dokowania i odbiorem ładunku. Korzystanie z panelu inteligentnego rozwiązania logistycznego Hikvision, wyświetlającego status każdego doku przeładunkowego, pozwala na skuteczne kierowanie pojazdów, gdy tylko zarejestrują się w punkcie kontrolnym. Obserwując różnego koloru wskaźniki (czerwone, żółte i zielone), pojazdy można przekierowywać efektywniej, co zmniejsza kolejkowanie. Kamery Hikvision rozpoznają numery tablic rejestracyjnych, monitorują prędkość pojazdów wjeżdżających, wykrywają nielegalne parkowanie, automatycznie wysyłają alerty do zespołów ochrony w przypadku naruszenia zasad.

Bezpieczne i wydajne zarządzanie towarami

Inteligentny system wizyjny pomaga organizacjom stworzyć zautomatyzowany, bezpieczny i w pełni kontrolowany proces zarządzania towarami. Wspiera płynny przepływ towarów w jednym lub wielu miejscach, zawiera rozwiązania zapewniające dokładne skanowanie, śledzenie i dostawę towarów. Platforma Hikvision obejmuje całą infrastrukturę potrzebną do skutecznego zarządzania towarami – od kamer dozorowych po inteligentne czytniki kodów. Korzystając z wbudowanych narzędzi programowych, operatorzy mogą przypisać identyfikator do każdej palety lub paczki, a następnie śledzić je aż do finalnej dostawy. Mogą też łatwo przeglądać zarejestrowany materiał wideo i wyszukiwać tylko fragmenty dotyczące konkretnych palet lub paczek. Dzienne raporty stanów magazynowych są generowane automatycznie.

Ulepszona ochrona obwodowa

Dzisiejsze operacje logistyczne potrzebują bardziej inteligentnej ochrony obwodowej, by móc zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dzięki kamerom termowizyjnym Hikvision te operacje są proste, nagrania wideo gwarantują widoczność nawet w warunkach zerowego oświetlenia.

Można również połączyć radar i kamerę, tworząc rozwiązanie pozwalające na skuteczne wykrycie nieuprawnionych osób lub nieautoryzowanych pojazdów wjeżdżających na teren. Wszelkie podejrzane ruchy uruchamiają automatyczne rejestrowanie stanowiące dowody wszelkich incydentów, odciążając tym samym operatora prowadzącego zdalny patrol.
Wydajność można jeszcze bardziej zwiększyć, wzbogacając zdalne patrole o sztuczną inteligencję, która umożliwia regularną kontrolę materiału wizyjnego bez konieczności jego ręcznego przeszukiwania. W tym przypadku tylko te obrazy, na których zostaną zidentyfikowane potencjalne zagrożenie, są wysyłane jako alerty do zespołów ochrony. Pozwala to radykalnie ograniczyć potrzeby kadrowe, a tym samym i koszty.

Rozwiązanie Hikvision pomaga również firmom zmniejszyć zagrożenia pożarowe w obiektach, szczególnie w magazynach czy centrach dystrybucji. Osiąga się to poprzez łączenie z czujkami dymu kamer termowizyjnych, które wykrywają nagłe zmiany temperatury mogące wskazywać na pożar. W ten sposób zespoły ochrony są informowane o potencjalnych pożarach, zanim powstaną jakiekolwiek szkody.

Zarządzanie flotą

Dla firm logistycznych flota samochodów ciężarowych jest jednym z najważniejszych aktywów. Kluczowe jest bezpieczeństwo kierowców i zabezpieczenie wożonych towarów. Rozwiązanie Hikvision dla flot logistycznych zostało zaprojektowane w celu łatwiejszego i inteligentniejszego nadzoru, planowania i reagowania w sytuacjach awaryjnych. System umożliwia pracę w czasie rzeczywistym, monitoring wnętrza pojazdów i ich otoczenia wraz z precyzyjnym pozycjonowaniem pojazdów. Platforma dostarcza podgląd na żywo, umożliwia odtwarzanie nagrań wideo, obsługuje mapy GIS, sprawdza zużycie paliwa, może być wyposażona w urządzenia monitorujące stan zdrowia kierowcy oraz jakości towaru.

Inteligentne zarządzanie dokami

2 Mpix kamera IP DeepinView (iDS-2CD7A26G0/P-IZHS) z LPR
2 Mpix kamera IP DeepinView (iDS-2CD7A26G0/P-IZHS) z LPR

Efektywne zarządzanie dokami przeładunkowymi jest dla operatorów logistycznych kluczem do sprawnej realizacji dostaw, przyczynia się do maksymalizacji produktywności i poprawy wydajności. Brak informacji w czasie rzeczywistym o tym, które doki załadunkowe są wolne, a które zajęte, utrudnia zarządzanie ruchem ciężarówek. To z kolei zmniejsza wydajność, powoduje opóźnienia.

Firma Hikvision dostarcza platformę wraz z inteligentnymi kamerami umieszczanymi w miejscach zarówno rozładunku, jak i załadunku, aby sprostać wyzwaniom nieefektywnego i ręcznego zarządzania dokami. Rozwiązanie zapewnia informacje w czasie rzeczywistym o tym, czy ciężarówki są ładowane lub rozładowywane.

Inne kluczowe usprawnienia, jakich firmy mogą się spodziewać, gdy wdrażają rozwiązanie Hikvision

Lepszy nadzór. Rozwiązanie rozpoznaje numery tablicy rejestracyjnej samochodu ciężarowego, identyfikując tym samym pojazd zajmujący dok. Ta informacja jest przekazywana do interaktywnej mapy, dając menedżerom natychmiastowy wgląd w operacje załadunku i rozładunku, dostępne 24/7.

Widoki w czasie rzeczywistym. Informacje z kamer znajdujących się w dokach i w terenie również zapewniają podgląd w czasie rzeczywistym dostępnych miejsc parkingowych. Dzięki temu menedżerowie mogą kierować ciężarówki na wolne miejsca, gdzie mogą czekać, nie blokując kluczowych korytarzy i tras.
Działy logistyki i zarządzający łańcuchami dostaw odczuwają coraz większą presję ze strony klientów, których oczekiwania wciąż rosną. Dzięki rozwiązaniu Hikvision menedżerowie doków mogą podejmować lepsze decyzje, kierowcy otrzymywać jasne instrukcje. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy są zadowoleni i bardziej zmotywowani do pracy.

Szybsze operacje. Rozwiązanie Hikvision z pulpitem nawigacyjnym wyświetlającym całą aktywność doków pokazuje ich dostępność, wyświetla historię wydajności, co pozwala personelowi na optymalizację działań i przyspiesza czas obsługi pojazdów przyjeżdzających i odjeżdżających, jednocześnie wspierając ogólną sprawność operacyjną.

Maksymalne wykorzystanie stacji dokującej. Inteligentna stacja dokująca Hikvision pomaga maksymalizować wykorzystanie doku, zwiększa jego przepustowość, co w efekcie oszczędza czas i pieniądze, generuje wyższe przychody. Monitorując i rejestrując końcowy proces załadunku i rozładunku towarów, rozwiązanie tworzy ścieżkę audytu dla każdego produktu przechodzącego przez organizację logistyczną.

Szybki rozwój nowych technologii, takich jak Internet rzeczy, zaawansowane roboty mobilne, rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję czy blockchain, stworzył firmom szansę na wybór odpowiednich technologii zapewniających najlepszy zwrot z inwestycji. Identyfikując możliwości nowych technologii, firmy mogą sprostać swoim bezpośrednim wyzwaniom logistycznym, stając się jednocześnie liderem branży.

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
https://www.hikvision.com/europe/