Strona główna Infrastruktura krytyczna SSWiN dla obiektów infrastruktury krytycznej

SSWiN dla obiektów infrastruktury krytycznej

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym definiuje infrastrukturę krytyczną (IK) jako budynki, tereny, urządzenia, systemy oraz instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa. Ze względu na ich strategiczny charakter stosowane tam zabezpieczenia techniczne, w tym systemy alarmowe, powinny zapewniać wysoki stopień ochrony. Przy projektowaniu instalacji SSWiN należy więc sięgać po produkty spełniające rygorystyczne wymagania stopnia 3 (z ang. Grade 3) normy EN 50131.

Stopień 3 określa odporność systemu alarmowego na działania potencjalnych intruzów. Do obejścia takich zabezpieczeń potrzebna jest głęboka wiedza na temat ich działania i budowy, a także posiadanie i umiejętność korzystania ze specjalistycznych narzędzi.

System alarmowy spełniający wymogi Grade 3 musi mieć właściwości i funkcje wskazane przepisami, m.in. szyfrowanie danych oraz mechaniczną odporność na czynniki środowiskowe, akty wandalizmu czy sabotaż polegający na próbach demontażu jego elementów. W skład takiej instalacji SSWiN powinny wchodzić jedynie urządzenia stopnia 3 lub wyższego, gdyż o poziomie jej zabezpieczenia stanowi „najsłabsze ogniwo”.

Zapewnienie ciągłości ochrony i natychmiastowej reakcji na niepożądane zdarzenia to podstawa w systemach bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

System alarmowy i jego serce
Sercem systemu chroniącego obiekty IK może być jedna z zaawansowanych central rodziny INTEGRA Plus oferowanych przez SATEL. Oprócz wykrywania i informowania o próbach włamania rozwiązania te umożliwiają realizację funkcji kontroli dostępu oraz automatyki budynkowej. Najwyższy model serii – INTEGRA 256 Plus – obsługuje do 256 wejść (z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii 3EOL) oraz wyjść.

Sterowanie systemem
Wśród modeli manipulatorów współpracujących z centralami INTEGRA Plus znajdują się zarówno nowoczesne, wyposażone w ekrany pojemnościowe manipulatory dotykowe (INT-TSI, INT-TSH i INT-TSG), jak również tradycyjne modele „klawiszowe” (INT-KLCD, INT-KLCDR, INT-KLFR). Pojedyncze strefy można obsługiwać z tzw. klawiatur strefowych INT-SCR.

Skuteczna detekcja
Zaawansowane dualne czujki OPAL Pro oraz AGATE, oprócz podwójnej ochrony sabotażowej, są wyposażone w aktywny antymasking IR (zgodny z EN 50131-2-4) – dzięki temu wszelkie próby ich unieszkodliwienia, polegające na zakryciu np. kartonem lub zamalowaniu lakierem bądź farbą, zostaną wykryte. Czujki te sprawdzą się w obiektach, w których panują niesprzyjające warunki środowiskowe, np. temperatura poniżej 0°C czy podwyższona wilgotność.

Pozostałe elementy
Ekspandery wejść i wyjść przewodowych: INT-E, INT-O oraz INT-PP służą do podłączania do centrali większej liczby urządzeń, niż wynika to z jej fizycznej konstrukcji. Moduły te można zasilić z posiadającego szereg zabezpieczeń oraz charakteryzującego się wysoką sprawnością zasilacza APS-612, również spełniającego wymogi Grade 3.
Centrala oraz współpracujące z nią moduły rozszerzeń i zasilacze powinny być umieszczone w obudowach zachowujących stopień zabezpieczenia całego systemu – tu za przykład mogą posłużyć: wykonana z tworzywa sztucznego obudowa OPU-3P czy metalowe modele serii OMI.

Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem grupy obiektów
W przypadku zarządzania systemami bezpieczeństwa sieci obiektów strategicznym rozwiązaniem może okazać się specjalny program integrujący, taki jak INTEGRUM. To narzędzie stworzone przez inżynierów SATEL umożliwia wygodne kierowanie ochroną grupy placówek połączonych w jeden centralnie kierowany system.

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl