Strona główna Infrastruktura krytyczna System kontroli dostępu Nedap AEOS zabezpiecza produkcję piwa Bavaria

System kontroli dostępu Nedap AEOS zabezpiecza produkcję piwa Bavaria

Gdy przybędziesz do Swinkels Family Brewers, znanego na całym świecie producenta piwa bawarskiego i 25 innych marek, szlaban parkingowy podnosi się swobodnie. Następnie zgłaszasz się do sympatycznej recepcjonistki, która prosi cię o zarejestrowanie się przy wskazanym stanowisku, w przyjemnym holu. W ramach rejestracji poprosimy cię o zapoznanie się z kilkoma zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony. Kiedy to potwierdzisz, twoja karta gościa zostanie wydrukowana automatycznie, a osoba, z którą jesteś umówiony, zostanie poinformowana o twoim przybyciu.

Pobyt jest dobrze zorganizowany, mija w przyjaznej atmosferze. To jest to, czego pragnie firma Swinkels Family Brewers. Tu, podobnie jak w Nedap, ludzie są najważniejsi, a gościnność głeboko zakorzeniła się w naszej kulturze korporacyjnej.

Większe bezpieczeństwo z zachowaniem otwartości
Browary Swinkels Family Brewers rozwinęły się w szybkim tempie – zarówno w kraju, jak i za granicą – a ich siedzibę w Lieshout w Holandii rozbudowano. Konieczny był przegląd zabezpieczeń i zastosowanie bardziej rygorystycznych środków, ale z jednoczesnym zachowaniem panującej w firmie atmosfery ciepła i otwartości.

Zrozumiałe jest, że firma Swinkels musi wiedzieć, kto wchodzi i gdzie przebywa na terenie zakładu, ale nie chce, by goście widzieli przed sobą wysokie ogrodzenie. Zamiast tego szlaban ma się podnosić automatycznie. Gościnność jest częścią kultury korporacyjnej browaru Swinkels. Browar tworzy emocje i doświadczenie, a my chcemy je odzwierciedlać w naszych systemach kontroli dostępu i bezpieczeństwa.

Dawniej na wejściu było kilka kamer dozorowych i dość nieustrukturyzowany system rejestrowania obecności gości. Polityka bezpieczeństwa nie nadążała za rozwojem organizacji, a fakt stosowania przez Swinkels Family Brewers dwóch systemów kontroli dostępu powodował dalsze komplikacje. Przeprowadzano coraz większą liczbę audytów dla głównych klientów, które dotyczyły również kontroli dostępu i zabezpieczeń. Dla firmy cieszącej się wieloletnią historią, a jednocześnie poważnie myślącej o przyszłości poprawa bezpieczeństwa stała się koniecznością.

Jednolite podejście
W celu rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem firma Swinkels Family Brewers powołała grupę projektową. Objęła ona przedstawicieli jej zakładu, działu informatyki i inżynierii oraz biura konstrukcyjnego, a także instalatora i konsultanta zewnętrznego. Grupa rozpoczęła poszukiwania odpowiednich rozwiązań, ale szybko zdała sobie sprawę, że najpierw będzie potrzebna polityka bezpieczeństwa. Sporządzono więc listę zagrożeń, przed którymi miano zabezpieczyć firmę, i wykorzystano ją do utworzenia stref w całym zakładzie.

Z założenia nie chciano tworzyć czegoś na wzór Fortu Knox – celem było zachowanie wizerunku otwartości i gościnności, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.
Potrzebowaliśmy systemu skalowalnego, przyjaznego dla użytkownika, dającego się połączyć z innymi systemami zarządzania, opartego na adresie IP. Wszystkie te wymagania doprowadziły do wyboru systemu AEOS.

AEOS spełnia wydłużającą się listę wymagań
Po przyjęciu polityki bezpieczeństwa grupa projektowa przystąpiła do poszukiwań odpowiedniego rozwiązania. Specyfikacje zawierały długą listę wymagań, które nowy system będzie musiał spełnić. Wiele z nich włączano do projektu w miarę jego realizacji, ponieważ wgląd w to, co było potrzebne, rozwijał się stopniowo. Ostatecznie zespół doszedł do wniosku, że potrzebny jest system skalowalny, przyjazny dla użytkownika, który można połączyć z innymi systemami zarządzania, wykorzystujący protokół IP. Wszystkie te wymagania przesądziły o wyborze systemu AEOS firmy Nedap.

Elastyczność to klucz
Kolejne lata stosowania systemu AEOS potwierdziły, że doskonale wpasował się do browarów Swinkels Family Brewers pod względem zarówno kultury korporacyjnej, jak i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Doceniana jest szczególnie elastyczność oferowana przez system AEOS – ułatwia on konfigurację, dodawanie nowych funkcjonalności do nowych lokalizacji oraz integrację z innymi systemami i procesami. Przykładowo, już po jego zainstalowaniu firma zdecydowała się na dodanie interfejsu graficznego AEOS. Wszystkie raporty o incydentach trafiają teraz do centralnej lokalizacji, dzięki czemu ochrona zakładu może się z nimi zapoznać.

Firma Swinkels może też z łatwością dodać więcej funkcji, np. rejestrowanie danych pojazdu wg różnych kryteriów wyboru. W celu zapewnienia jeszcze bardziej rygorystycznej kontroli dostępu i rozpoczęcia prac nad przepisami dotyczącymi anti-passback, firma planuje usunięcie automatów na monety na szlabanach wyjazdowych i zastąpienie ich urządzeniami do poboru kart i czytnikami identyfikatorów. Można to łatwo uregulować za pomocą systemu AEOS.

Łatwa integracja
Zdaniem kierownika zakładu Swinkels, Stefana Fehlhabera, łatwość integracji systemu AEOS z innymi systemami stanowi istotną korzyść. – Jestem naprawdę zadowolony z integracji systemów AEOS i Geutebruck – mówi. – W przypadku pojawienia się nieautoryzowanej karty lub połączenia domofonowego kamera włączy się automatycznie. Będziemy również korzystać z możliwości integracyjnych systemu AEOS z naszym systemem rejestracji gości.

Wszystko na jednej, stale udoskonalanej platformie
System AEOS doskonale spełnia początkowe wymagania postawione przez Swinkels Family Brewers, by móc wykonywać jak najwięcej zadań na jednej otwartej platformie bezpieczeństwa. Tak został zaprojektowany.

S. Fehlhaber kontynuuje: Jesteśmy pod dużym wrażeniem skalowalności, stabilności i solidności systemu AEOS. Jest on bardzo praktyczny w codziennym użyciu i łatwy w obsłudze dla naszych pracowników ochrony. Ogromnym ułatwieniem jest również możliwość używania jednej plakietki w różnych miejscach.

AEOS stanowi doskonałą podstawę do wszelkiego rodzaju fizycznej kontroli dostępu, w dowolnym miejscu, a Nedap nadal wzbogaca go o cechy charakterystyczne dla danej branży.

Najpierw ludzie, potem technologia
Dla wielu organizacji wdrożenie nowego systemu kontroli dostępu może powodować pewien opór. Firma Swinkels Family Brewers przewidziała to i w ramach zarządzania zastosowała podejście stawiające ludzi na pierwszym miejscu. W okresie poprzedzającym wdrożenie AEOS zapewniła, jasno to komunikując, że jej pracownicy wiedzą, czego mogą się spodziewać i dlaczego ta zmiana ma miejsce. Na etapie planowania zaangażowała również kierowników działów, pytając ich, jakie obszary należałoby zabezpieczyć, a jakie powinny pozostać dostępne. Nie tylko podniosło to poziom bezpieczeństwa, ale także zapewniło wsparcie dla zmian w przyszłości.

Bezpieczeństwo na całe życie
Takie podejście jest zbieżne ze standardami pracy w Nedap i m.in. dlatego tak dobrze dopasowaliśmy się do potrzeb firmy Swinkels Family Brewers. Potwierdza to Fehlhaber: Naprawdę cieszy nas fakt, że firma Nedap trzyma się blisko użytkowników końcowych, dzięki czemu są oni świadomi nowych rozwiązań w zakresie potrzeb, chęci i preferencji.
Robimy tak, ponieważ dla nas bezpieczeństwo to nie tylko technologia – również ludzie i to, jak żyją. Dążymy do zaspokojenia podstawowych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa innych, by mogli jak najlepiej wykorzystać każdy dzień i skupić się na swoich podstawowych zadaniach. Nazywamy to „Bezpieczeństwem na całe życie”, ponieważ wolność oferowana przez AEOS to o wiele więcej, niż tylko kontrola dostępu – to możliwość poprawy wydajności, kreatywności i osiągnięć.

Swinkels Family Brewers w liczbach
• 1 rodzina
• 27 marek
• 130 państw
• ponad 1800 pracowników
• 300 lat doświadczenia
• 8 mln hektolitrów piwa rocznie
• ponad 713,1 mln euro rocznego obrotu oraz 2 zakłady chronione za pomocą jednego systemu kontroli dostępu – AEOS firmy Nedap

 

Nedap Security Management
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
https://www.nedapsecurity.com/pl/