Strona główna Sygnalizacja Pożarowa HotSpots mobilny system detekcji pożarów

HotSpots mobilny system detekcji pożarów

Wieża HotSpots to nowoczesna koncepcja mobilnego systemu detekcji pożarów na rozległych obszarach, dostosowana do najbardziej wymagających zastosowań. Wieżę można wyposażyć w odpowiednią kamerę radiometryczną dostosowaną do określonego terenu i warunków. Połączenie kamer termowizyjnych umożliwiających monitoring i pomiar temperatury wraz z systemem transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pozwala na szybką reakcję na pojawiające się zagrożenie.

Bardzo często wdrożenie systemu monitoringu pożarowego jest nieopłacalne lub niemożliwe ze względu na zbyt wysokie koszty instalacji lub brak wymaganej infrastruktury. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest możliwość zakupu wieży HotSpots lub jej wynajęcia na czas określony. Dzięki temu klient nie ponosi kosztów związanych z budową odpowiedniej infrastruktury.

Jest to rozwiązanie plug & play, czyli gotowe do zabezpieczenia wyznaczonego obszaru w ciągu kilku minut po dostarczeniu na miejsce. Ponieważ miejsce instalacji może nie posiadać infrastruktury energetycznej i sieciowej, wieża HotSpots może być zasilania z akumulatora lub innego alternatywnego źródła energii.

Ze względu na elastyczność wyposażenia i zastosowania (wysypiska śmieci, place magazynowe, kopalnie itp.) jest to produkt funkcjonalny pod kątem użyteczności i możliwości zastosowań.

Więcej na: www.linc.pl