Strona główna Rozległe i rozproszone Systemy Yard Management: nowa era bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych

Systemy Yard Management: nowa era bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych

Fot. Shutterstock

Współczesny przemysł dynamicznie ewoluuje, wdrażając nowoczesne technologie, aby zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo operacji. Jednym z kluczowych elementów tej ewolucji są systemy zarządzania przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną, zwane systemami Yard Management.
Krzysztof Bereza

Systemy Yard Management (YMS) nie tylko pomagają w optymalizacji procesów logistycznych, ale także stanowią znakomite narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych.

Rola Systemów Yard Management

YMS wspierają bezpieczeństwo zakładu produkcyjnego, pozwalając na lepszą kontrolę i monitorowanie obszarów zewnętrznych obiektu. Dzięki nim można skutecznie kontrolować dostęp do terenu przemysłowego poprzez koordynację procesu identyfikacji i autoryzacji kierowców oraz wjeżdżających pojazdów. Eliminuje to ryzyko nieautoryzowanego dostępu i potencjalnych zagrożeń, które wynikają z wtargnięcia nieuprawnionych osób na chroniony teren.

Kolejną kluczową funkcją systemów klasy YMS jest ciągłe monitorowanie ruchu pojazdów na terenie obiektu. W przypadku wystąpienia awarii lub niebezpiecznej sytuacji można szybko zareagować, zminimalizować ryzyko wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo ludzi, a przede wszystkim sprawnie zarządzać ewakuacją.

Wdrożenie systemu pomaga w efektywnym planowaniu i alokacji przestrzeni na danym terenie oraz wspiera zarządzanie parkingami buforowymi. Jest to istotne, ponieważ unika się zatłoczenia, które może prowadzić do kolizji lub innych niebezpiecznych sytuacji.

Automatyzacja procesów z wykorzystaniem YMS pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów ludzkich, które mogą prowadzić do np. błędnego skierowania do nieodpowiedniego doku lub obsługę w niewłaściwym czasie. Systemy mogą automatycznie kierować pojazdy do odpowiednich stref na terenie obiektu i informować o konieczności wykonania określonych czynności. YMS obsługuje automatycznie procesy kontrolne, np. ważenie lub sprawdzanie próbek. W systemie można zdefiniować tzw. bibliotekę szablonów wizyt, co upraszcza kontrolę procesów. Jeśli np. odbiór odpadów jest realizowany z określoną częstotliwością, a wizyta na terenie obiektu nie może być dłuższa niż 30 minut, to po przekroczeniu tego czasu pracownicy ochrony otrzymują komunikat o nieprawidłowości w zaplanowanej wizycie i pojazd jest kierowany do szczegółowej kontroli. Automatyzację procesów wspierają samoobsługowe kioski awizacyjne lub terminale wjazdowe, które stają się coraz bardziej popularnym narzędziem pomagającym w efektywnym zarządzaniu bezpieczeństwem w obiektach przemysłowych.

Wspomniane kioski awizacyjne to interaktywne urządzenia umieszczone w strategicznych miejscach na terenie obiektu. Pozwalają one pracownikom oraz dostawcom zgłosić swoją obecność i zarejestrować się, pomagając tym samym w przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa. Urządzenia umożliwiają potwierdzanie tożsamości przed wejściem na teren obiektu. Kioski pozwalają także na zgłaszanie awarii i incydentów oraz mogą dostarczać informacji na temat procedur bezpieczeństwa oraz zapewniać dostęp do materiałów szkoleniowych, co pomaga w podnoszeniu świadomości i umiejętności pracowników.

Zastosowanie kiosków stanowiących uzupełnienie systemów klasy Yard Management niesie liczne korzyści. Przede wszystkim przyspiesza proces rejestracji i awizacji, co pomaga redukować kolejki, oraz oszczędza czas zarówno pracowników, jak i dostawców. Automatyczne rejestrowanie obecności i zgłaszanie incydentów eliminują ryzyko błędów, co przyczynia się do lepszej jakości danych i raportów. Kioski umożliwiają bieżącą komunikację z pracownikami i dostawcami, co jest szczególnie przydatne w zarządzaniu kolejnością obsługi oraz stanowi wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
Systemy Yard Management można łatwo zintegrować z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak telewizja dozorowa, sygnalizacja pożaru czy system alarmowy. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na potencjalne zagrożenia.

Praktyczne zastosowania Systemów Yard Management

Systemy YMS pomagają w zapewnieniu, że pojazdy na terenie obiektu przemysłowego poruszają się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Można kontrolować ich prędkość, kierunek ruchu, a także monitorować zachowanie kierowców. System pozwala na identyfikację i oznaczenie na terenie obiektu stref niebezpiecznych, by w razie potrzeby automatycznie zablokować do nich dostęp. Funkcje systemu pozwalają na natychmiastową reakcję na awarie lub incydenty. Dzięki precyzyjnej kontroli nad ruchem można szybko ewakuować obszary zagrożone. W przypadku obiektów przemysłowych, w których przechowywane są materiały niebezpieczne, YMS może ułatwić zapewnienie szczególnej ochrony oraz kontrolować wyposażenie w środki ochrony osobistej poprzez wykorzystanie dostępnych funkcji analitycznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Fot. Shutterstock

Systemy Yard Management stanowią nieocenioną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych. Dzięki kontroli dostępu, monitorowaniu ruchu, planowaniu przestrzeni oraz integracji z systemami bezpieczeństwa YMS pomagają minimalizować ryzyko wypadków i niepożądanych zdarzeń. Rola Yard Management w przemyśle będzie rosła wraz z postępem technologicznym i dalszym dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Dla przedsiębiorstw, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo pracowników i mienia, inwestycja w systemy Yard Management może przynieść liczne korzyści. To krok w kierunku nie tylko bardziej efektywnego zarządzania, ale także znacznie bezpieczniejszej przyszłości przemysłu.

Polski Związek Pracodawców Ochrona
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
biuro@pzpochrona.pl
www.pzpochrona.pl