Strona główna Branże i zastosowania Systemy zasilania DSO 24V do systemu PAVIRO firmy BOSCH

Systemy zasilania DSO 24V do systemu PAVIRO firmy BOSCH

mgr inż. Robert Świątko
kierownik Działu Konstrukcyjno-Elektronicznego


Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) podnosi bezpieczeństwo budynku, w którym został zainstalowany. Jest przeznaczony do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów rozgłoszeniowych w sytuacji zagrożenia pożarowego. Firma Pulsar wprowadziła na rynek certyfikowany system zasilania gwarantowanego DSOP24V przeznaczony do takich właśnie zastosowań.

System zasilania DSOP24V zaprojektowano zgodnie z wymaganiami norm i regulacji prawnych:
• PN-EN 54-4:2001 / A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej,
• PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
• pkt 12.2 wg Rozp.MSWiA z 20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002 ze zm. z 27.04.2010).

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest uzyskanie certyfikatu stałości właściwości użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia w Państwowym Instytucie Badawczym CNBOP-PIB.
System zasilania DSOP24V jest przeznaczony do bezprzerwowego zasilania urządzeń Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO wymagających stabilizowanego napięcia 24 VDC (-15%, +20%). Można go wyposażyć w zasilacz o mocy od 320 do 1000 W z niezależnie zabezpieczonymi wyjściami do 9 wzmacniaczy
audio (każdy wzmacniacz o mocy 1000 W) oraz 6 routerów i 1 kontrolera.

Firma Pulsar oferuje kompletny system zasilania. Oznacza to, że zamawiający otrzyma gotowy produkt, do którego wystarczy zamontować elementy systemu nagłośnienia typu kontroler, routery i wzmacniacze w odpowiednie miejsca wyznaczone już przez producenta. System zasilania DSOP24V zawiera wszystkie inne niezbędne elementy, tj. zasilacz główny, akumulatory, listwę zabezpieczeń, listwę dystrybucji napięcia, panel sygnalizacji optyczno-akustycznej, a także pełne okablowanie. W przypadku montowania mikrofonu strażaka wewnątrz szafy producent przewidział specjalną wysuwaną półkę.

Zasilacz został zaprojektowany tak, że podczas pracy sieciowej dostarcza zasilanie 24 VDC do kontrolera i routerów, podczas gdy wzmacniacze są zasilane bezpośrednio z sieci 230 VAC. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie wszystkich urządzeń na źródło zasilania rezerwowego 24 VDC w postaci akumulatorów. Cały system DSO wraz z bateriami akumulatorów został tak skonfigurowany, że zapewnia wymagane przez odpowiednie regulacje prawne czasy dozoru i alarmu przy zasilaniu rezerwowym.

Głównym elementem systemu zasilania DSO jest zasilacz o symbolu PS24DSOxxxx, który podczas normalnej pracy (praca pod napięciem sieci elektrycznej) dostarcza energię do zasilania kontrolera i routerów systemu DSO oraz pełni funkcję zaawansowanej ładowarki akumulatorowej. Ładowarka jest wyposażona w układ do pomiaru rezystancji akumulatorów. Kontrola akumulatorów odbywa się niezależnie dla każdego zainstalowanego ciągu.

Istotną cechą jest funkcja kalibracji akumulatorów, dostępna z poziomu wyświetlacza LED. Procedurę kalibracji można przeprowadzić w miejscu instalacji szafy systemu DSO. Funkcja w sposób automatyczny i szybki dokonuje pomiaru rezystancji odniesienia w obwodzie akumulatora bez angażowania osób z zewnątrz. Procedurę kalibracji należy przeprowadzać w przypadku wymiany akumulatorów na nowe.

Zasilacz ze względu na swoją modułowość może zostać skonfigurowany w jednej z kilkudziesięciu możliwych wersji różniących się mocą, liczbą wyjść do wzmacniaczy audio oraz liczbą ciągów akumulatorów.

System zasilania DSO jest umieszczony w szafie RACK 19”, w której przewidziano miejsce na dodatkowe urządzenia systemu DSO oraz odpowiednie baterie akumulatorów. Zasilacz systemu DSO współpracuje z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej dostarczanymi w zestawie.

System umożliwia podłączenie jednego lub dwóch ciągów (obwodów) akumulatorów, każdy po maksymalnie 230 Ah, co pozwala na uzyskanie łącznej pojemności do 460 Ah. Zasilanie z sieci elektroenergetycznej może zostać doprowadzone do szafy w formie przyłącza 1-fazowego lub 3-fazowego i jest to uzależnione od całkowitej mocy pobieranej przez urządzenia systemu DSO.
Zaletą systemu DSOP24V jest to, że zasilacz został wyposażony w moduł Ethernet z interfejsem 10Base-T/100Base-TX umożliwiającym podłączenie do sieci internetowej.

Taka konfiguracja zapewnia zdalny monitoring systemu DSO przez Internet z dowolnego miejsca. Moduł Ethernet ma wbudowany wydajny serwer WWW, który w oknie przeglądarki umożliwia zdalny podgląd aktualnego stanu zasilacza, odczyt historii do ponad 32 000 zdarzeń oraz odczyt historii pracy w wygodnej postaci graficznej z okresu nawet do 5 lat. Ponadto ma funkcję zdalnego alarmowania za pomocą wiadomości e-mail, dzięki której są wysyłane informacje o systemie w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń.

System zasilania DSO został wzbogacony o inne urządzenia. Producent oferuje zasilacz do wyniesionego mikrofonu strażaka DSOS24V oraz obudowę DSOS24VPU.
Zasilacz DSOS24V znajduje zastosowanie w przypadku instalowania mikrofonu strażaka poza pomieszczeniem z szafą systemu zasilania DSO, i to w znacznej jej odległości. Podobną funkcję pełni zasilacz EN54-2A17 z dodatkowym adapterem RJ45 o symbolu AWZ627. Umożliwi on prawidłowe zasilanie oddalonego mikrofonu strażaka postawionego gdzieś na biurku w pomieszczeniu dyspozytora. Dla płytek końca linii głośnikowych została zaprojektowana specjalna obudowa o symbolu AWO506, która umożliwia zamontowanie kilku odmian płytek.

Firma Pulsar zadbała również o osoby, które będą zaangażowane w dobieranie odpowiedniej konfiguracji systemu zasilania DSO na bazie DSOP24V. W celu prawidłowego i szybkiego skonfigurowania szafy systemu DSO zaprojektowano program CONFI DSO. Na podstawie wprowadzonych parametrów projektowych dobiera on kompletny system zasilania, uwzględniając wymagany czas podtrzymania rezerwowego. Typowane są m.in. wielkość szafy RACK 19”, moc zasilacza, pojemność akumulatorów czy dodatkowe wyposażenie (zewnętrzne zasilacze) dla mikrofonów strażaka. Dzięki programowi system zostanie optymalnie zaprojektowany przy minimalnych kosztach.

Pulsar Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
e-mail: biuro@pulsar.pl