Strona główna Rynek SECURITY Szanse i zagrożenia rynku dozoru wizyjnego

Szanse i zagrożenia rynku dozoru wizyjnego

Kamera patrząca na człowieka

Prasanth Aby Thomas


Rok 2020 przyniósł zmiany, których nikt nie mógł przewidzieć. COVID-19 diametralnie zmienił nasze życie. Po dwóch latach pandemii przed nami wciąż wiele wyzwań. Zarządzanie zaburzonym łańcuchem dostaw, nowe zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego, zmieniające się oblicze biznesu – wszystko to wymagało wprowadzenia innowacji. 

W roku 2020 pandemia doprowadziła do niemal całkowitego wstrzymania aktywności fizycznej. Klienci przerwali rozpoczęte projekty, odłożyli nowe inwestycje i zaczęli szukać sposobów na zminimalizowanie strat. Integratorzy nie mogli podjąć pracy w terenie, musieli więc znaleźć sposoby na funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

Działania producentów w 2020 r.

Niektórzy producenci swoją szansę dostrzegli w rozwiązaniach do pomiaru temperatury ciała. Wykorzystanie kamer dozorowych do kontroli zachowania dystansu społecznego i zarządzania liczbą osób mogących przebywać w pomieszczeniu stało się powszechne. Przemysł i biznes musiały się zmienić. Badano nowe modele biznesowe. Poszukiwano nowych zastosowań dla starych produktów. Czasami wydawało się, że jest dużo czasu, a mało pracy, innym razem, że jest za dużo pracy, a zbyt mało czasu. Być może chęć położenie kresu zamieszaniu była motywacją dla wielu firm, które podwoiły wysiłki, by – inwestując w badania i rozwój – sprostać zmieniającym się potrzebom klientów.

Według Matta Tengwalla, dyrektora generalnego ds. oszustw i rozwiązań bezpieczeństwa w firmie Verint, by nadal prosperować i się rozwijać, firmy na całym świecie modyfikują metody działania. – Skorzystaliśmy z okazji, aby wesprzeć naszych kontrahentów w obsłudze ich klientów i zapewnić im pomoc techniczną – powiedział M. Tengwall. – W miarę pojawiania się nowych wyzwań, dzięki wiodącej pozycji Verint na rynku bankowym wiedzieliśmy, jak zareagować na wyzwania związane z pandemią za pomocą konkretnych ukierunkowanych rozwiązań.

Telewizja dozorowa zyskała na znaczeniu

Priorytetem dla wielu klientów stały się systemy telewizji dozorowej umożliwiające obsługę zdalną – monitorowanie dystansu społecznego, przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i zarządzanie budynkami o różnym poziomie zajętości. Firmy zainwestowały więcej w ten segment i dostrzegły znaczące innowacje, jakie można wprowadzić w odpowiedzi na potrzebę obsługi większej liczby danych.

– Technologia szybko ewoluuje, a to może utrudnić klientom nadążanie za nią – zauważył Dilen Thakrar, dyrektor ds. produktu w firmie Oncam. – Kiedy organizacje wdrażają nowe rozwiązanie monitoringu wizyjnego, powinny dokładnie rozważyć, jak będą się zmieniały ich potrzeby technologiczne: wdrażane rozwiązanie musi być elastyczne i modułowe, by w przyszłości nie była konieczna całkowita zmiana inwestycji.

Niedobór siły roboczej

Pandemia spowodowała chaos na całym świecie i zmusiła ludzi do pozostania w domu. Niedobór siły roboczej stał się poważnym problemem dla wielu klientów, zwłaszcza z sektora ochrony fizycznej. Wiele firm musiało obniżać koszty operacyjne, redukując etaty i wysyłając część pracowników na urlopy. Związany z tym niedobór siły roboczej dotknął głównie organizacje wznawiające inwestycje, szczególnie w rejonach, w których ograniczenia dotyczące działalności pozostają rygorystyczne.

Na szczęście dostawcy zabezpieczeń elektronicznych wkroczyli z rozwiązaniami łagodzącymi tę niedogodność. – Chcieliśmy pomóc naszym integratorom w zaspokojeniu popytu tam, gdzie użytkownicy końcowi borykają się z brakiem siły roboczej. Rozszerzyliśmy ofertę szkoleniową i profesjonalne usługi, wydłużając godziny pracy i udostępniając zdalny dostęp do naszych ekspertów wspomagających zdalną instalację i konfigurację – podkreślił Alan Stoddard, prezes Cognity w Ameryce Północnej.

Rok 2021 w nowej rzeczywistości

Po zakłóceniach w 2020 r. firmy szukały powrotu na właściwy kurs, by budować lepszą przyszłość. Miniony rok uwypuklił zmiany dotyczące funkcjonowania firm i życia ludzi. Chociaż chęć powrotu do poprzednich modeli pracy może być kusząca, rok 2020 uświadomił menedżerom potrzebę nowego podejścia.

Postęp szybszy niż kiedykolwiek

Dozór wizyjny stał się głównym narzędziem w rozwiązywaniu problemów wywołanych przez COVID-19. W odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na te systemy nastąpił w ciągu kilku miesięcy znaczący postęp w rozwoju technologicznym, który przed pandemią zająłby lata. Niemal z dnia na dzień nieodzowna w codziennym życiu stała się spójność cyfrowa.

– Jako specjaliści ds. bezpieczeństwa wiemy, jak ważna jest rola systemów dozoru wizyjnego monitorujących obiekty i zapewniających bezpieczeństwa ludziom – wyjaśnił John Rezzonico, założyciel i dyrektor generalny Surveill. – W szczycie zapotrzebowania na dane wiele organizacji było zmuszonych zredukować personel, obniżyć ogólne koszty, usprawnić procesy i przestrzegać zmieniających się przepisów. Ruchy te bezpośrednio wpłynęły na wzrost popytu na technologie wizyjne.

– Nawet w najbardziej niepewnych czasach w Surveill wciąż wprowadzaliśmy innowacje, ponieważ wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie zapewniać organizacjom o znaczeniu krytycznym skalowalne rozwiązanie do zarządzania materiałem wizyjnym – podkreślił J. Rezzonico. – Zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem konsolidacji obciążeń zestaw rozwiązań wideo Surveill zapewnia przyjazną dla IT infrastrukturę o wydajności, skali i odporności do obsługi współczesnych wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz IoT.

Pojawiające się zagrożenia i rozwiązania je eliminujące

Matt Tengwall z firmy Verint w 2021 r. zaobserwował większy popyt na rozwiązania zabezpieczające przed oszustwami. Pomagały one klientom w radzeniu sobie z nowymi zagrożeniami, takimi jak ataki typu Hook and Chain na bankomaty. Przestępczość związana z bankomatami od pewnego czasu rośnie, a zwiększenie liczby incydentów są przypisywane przez organy ścigania „niskiemu ryzyku i wysokiej opłacalności” przestępstwa. To sprawia, że ​​dozór wizyjny jest niezbędnym wymogiem każdej strategii ochrony bankomatów.

– Rozwiązania do monitoringu wizyjnego firmy Verint chronią przed takimi atakami. Oferują bankom możliwość ochrony bankomatów dzięki połączeniu oprogramowania operacyjnego z funkcjami analitycznymi – stwierdził M. Tengwall. – Opracowanie technologii, która sprosta nowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i wesprze rozwój biznesowy, jest podstawą naszej misji.

Zapotrzebowanie na rozwiązania zabezpieczające wynika przede wszystkim z obaw użytkowników końcowych, którzy chcą zaradzić pojawiającym się zagrożeniom, a równocześnie spełniać zasady dotyczące ochrony zdrowia.

Podsumowanie

Dwa lata panowania COVID-19 przyniosły radykalne zmiany i postęp na rynku zabezpieczeń technicznych. Zmiany te nastąpiły w bezprecedensowym tempie. Przemodelowanie priorytetów przez klientów wpłynęło na popyt, ograniczenia epidemiczne natomiast uniemożliwiły realizację wielu projektów. Na szczęście postęp technologiczny wpłynie na rozwój branży w znacznie szybszym tempie, niż przewidywano. Już dzisiaj widać, że branża potrafi radzić sobie w czasach pandemii.