Strona główna Infrastruktura krytyczna Technologia LAN-RING w centralach alarmowych GALAXY DIMENSION

Technologia LAN-RING w centralach alarmowych GALAXY DIMENSION

Światłowód

Tomasz Górski


Obiekty infrastruktury krytycznej w swoich wytycznych, opracowaniach technicznych, wymaganiach czy też normach „zakładowych” mają obowiązek stosowania urządzeń, elementów certyfikowanych i atestowanych pod kątem normy europejskiej EN50131 w stopniu 3. – GRADE 3. Gwarantuje to wysoką jakość dostarczanych urządzeń oraz, co cenniejsze, buduje świadomość konieczności stosowania rozwiązań zgodnych z wymaganiami inwestora. Na rynku jest duża różnorodność systemów I&HAS (SSWiN). Jednym z systemów certyfikowanych EN50131 GRADE 3 jest dystrybuowana od 25 lat przez firmę TAP Systemy Alarmowe rodzina central GALAXY, w tym GALAXY DIMENSION.

Centrale rodziny GALAXY DIMENSION mogą pracować w technologii światłowodowej. Magistrale systemowe można konwertować w standardzie point-to-point oraz RING z wykorzystaniem konwerterów marki MOXA lub switchy marki METEL.

Często spotykamy się z pytaniem: czy – przy założeniu, że inwestor wymaga urządzeń badanych, atestowanych i certyfikowanych dla poziomu GRADE 3 zgodnie z normą EN50131, a struktura obiektu wymaga konwersji RS485 CU (miedź) / FO (fiber optic) – stosowane i projektowane konwertery powinny mieć certyfikat GARDE 3 w rozumieniu EN50131? Dyskusja trwa…

Analizując sytuację, należy zauważyć, że konwerter FO bierze udział w realizacji najważniejszego toru transmisji w systemach bezpieczeństwa, a mianowicie magistrali systemowej, zapewniając stabilną komunikację pomiędzy jednostką centralną CA a podległymi rozproszonymi modułami RIO IN/OUT. Pojawiają się w tym momencie alternatywne rozwiązania:

1. Pierwsze, w którym inwestor rezygnuje z GRADE 3 dla urządzeń typu konwerter CU/FO TDW/RDW i problemu nie ma – projektujemy/dostarczamy konwertery FO sygnowane znakiem CE.

2. Drugie, w którym zamiast konwerterów FO point-to-point przechodzimy na technologię LAN-RING METEL, która ma certyfikat potwierdzony stosownymi badaniami zgodnie
z GRADE 4 EN50131.

LAN-RING rozwiązuje cztery podstawowe problemy związane z projektowaniem oraz budową dużych, rozproszonych i niezawodnych systemów bezpieczeństwa. Dwa pierwsze to optoizolacja toru transmisji i technologia WDM*, dwa kolejne to redundancja i certyfikat potwierdzony badaniami EN50131 Grade 4.

Uproszczony schemat budowy LanRing

Dzięki stosowaniu LAN-RING problem utraty komunikacji pomiędzy CA a modułami rozproszonymi został całkowicie wyeliminowany. W przypadku uszkodzenia włókna pomiędzy dowolnymi switchami protokół LAN-RING automatycznie wyznacza switch
„master”, którego podstawowym zadaniem jest odbudowa transmisji z drugiego kierunku. Tym samym komunikacja RS4585 pozostaje ciągła i niezakłócona.

Podsumowując, LAN-RING EN50131 Grade 4 umożliwia certyfikację toru transmisji RS485-FO w stopniu 4., zapewnia pełną optoizolację toru RS485, co ma szczególne znaczenie w transmisji danych pomiędzy chronionymi budynkami zlokalizowanymi w ramach tego samego obiektu czy kompleksu. Dzięki WDM do komunikacji wykorzystujemy jedno włókno, a sama struktura ringu podnosi niezawodność działania systemu I&HAS i eliminuje całkowicie wady transmisji szeregowej RS485.

* Technologia WDM (Wavelength Division Multiplexing) przeznaczona jest do zwielokrotniania przepustowości łącza poprzez przesyłanie, w jednym kanale fizycznym od kilku do kilkuset kanałów logicznych. Każdy z tych kanałów jest wydzielony poprzez różne długości fali.

TAP SYSTEMY ALARMOWE
ul. Tatrzańska 8
60-413 Poznań
www.tap.com.pl