Strona główna HoReCa Terminal do zadań specjalnych

Terminal do zadań specjalnych

Banki są instytucjami wymagającymi zaawansowanych technicznie rozwiązań ochronnych, które gwarantują bezpieczeństwo pracowników i klientów oraz przechowywanych tam aktywów.

Cieszy fakt, że w ostatnich latach przy wyborze systemu zabezpieczeń banki większą uwagę zwracają na jakość systemu, nie kierują się już tylko jego ceną. Zazwyczaj są tworzone od podstaw, specjalnie pod wymogi określonej placówki. Regułą stają się rozwiązania idące w kierunku jak największej automatycznej analizy danych, odbywającej się na podstawie zarejestrowanych zdarzeń – powiedział Piotr Świder, Business Development Manager w Hikvision Polska.

Mimo że w systemach bankowych wiele operacji można dziś wykonać online, niektóre transakcje wymagają fizycznej wizyty w placówce, chociażby po to, aby na dokumentach złożyć odręczny podpis. Dlatego w czasach pandemii COVID-19 banki muszą zapewnić ochronę przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 zarówno swoim pracownikom, jak i klientom. Do tego celu można wykorzystać terminale Hikvision – urządzenia wykonujące kilka różnych funkcji. Pomagają w przestrzeganiu wymogów sanitarnych, wykrywając m.in. osoby z gorączką czy niezasłaniające nosa i ust maseczką.

Początkowo nasi klienci z instytucji finansowych do pomiaru temperatury stosowali głównie kamery termowizyjne i moduły blackbody. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba wytyczać specjalnych torów podejścia osoby, której temperaturę chce się zmierzyć. Każdy klient wchodzący do oddziału jest automatycznie monitorowany, może nawet tego faktu nie zauważyć. Obecnie widzimy większe zainteresowanie naszymi terminalami termograficznymi. W tym przypadku klienci są wcześniej informowani o pomiarze temperatury, co sprawia, że wchodząc do placówki, mają poczucie przebywania w bezpiecznym otoczeniu – zauważa Piotr Świder.

Terminal składa się z trzech podstawowych elementów:

  1. Kamera światła widzialnego, która po wykryciu twarzy w polu detekcji przesyła sygnał do kamery termowizyjnej w celu dokonania pomiaru temperatury. Dzięki takiemu rozwiązaniu systemu nie można oszukać np. przez umieszczenie w polu widzenia kubka z gorącą zawartością. Aby pomiar był dokonany, musi być najpierw wykryta twarz.
  2. Kamera termowizyjna mierząca temperaturę ciała z dokładnością od 0,3 do 0,5°.
  3. Elementy kontroli dostępu, w tym czytniki kart Mifare, możliwość wgrania do bazy zdjęć osób uprawnionych do wejścia w określoną strefę.

Terminal może współpracować z systemami zabezpieczeń innych producentów. Integrację terminalu można przeprowadzić na kilka sposobów: za pomocą oprogramowania HikCentral lub naszych rejestratorów, do których można podłączyć kamery różnych producentów. Terminal jest łatwy w instalacji i konfiguracji. Wszystko metodą plug&play – dodaje Piotr Świder.

Korzystając z wyjść alarmowych, terminal można połączyć z bramkami kontroli dostępu. Jeśli u osoby wykryje się gorączkę (próg temperatury można ustalić, najczęściej jest to 38°), przejście przez bramki zostanie zablokowane, osoba nie będzie wpuszczona dalej, a odpowiednie służby zostaną poinformowane o konieczności podjęcia określonych działań. Terminal można również zastosować do wykrywania osób wchodzących bez maseczki. W takim przypadku także można zablokować otwarcie bramek kontroli dostępu.

Weryfikacja osoby może odbyć się wg czterech kryteriów:
1. pomiar temperatury,
2. detekcji twarzy,
3. odczyt karty dostępu,
4. wykrycie maseczki.

W tej chwili zdecydowanie największym zainteresowaniem banków i instytucji finansowych cieszą się nasze terminale. Te instytucje myślą kompleksowo o zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia swoich pracowników i klientów. Nasze terminale, łączące w sobie wiele funkcji, sprawdzają się tu znakomicie – dodaje Piotr Świder.

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
https://www.hikvision.com/europe/