Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Terminal operatorski jako element podtrzymania obsługi SIUP

Terminal operatorski jako element podtrzymania obsługi SIUP

Do obsługi operatorskiej systemów integrujących urządzenia przeciwpożarowe (SIUP) stosowane są standardowo stacje robocze PC, które pracują z oprogramowaniem klienckim SIUP instalowanym na stacji lub dostępnym poprzez przeglądarkę web. Nie należą one jednak do wyrobów budowlanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z 9 marca 2011 r., w związku z czym nie podlegają certyfikacji w ramach SIUP i nie są ujęte w świadectwie dopuszczenia CNBOP-PIB. Tym niemniej stacje robocze są integralną częścią systemu, bez których jego obsługa byłaby niemożliwa.

Brak jednoznacznych wymagań dla stacji roboczych wywołuje szereg pytań dotyczących zapewnienia odpowiedniej niezawodności sprzętu i zasilania. Jest to szczególnie istotne w przypadku stacji roboczej podstawowego stanowiska operatorskiego SIUP, które zwykle jest zlokalizowane w pomieszczeniu obsługi urządzeń przeciwpożarowych (POUP) obiektu budowlanego.

Wydaje się, że jako podstawowe urządzenie obsługi stacja ta powinna mieć taką samą niezawodność jak pozostałe elementy SIUP, w tym serwer. Jak jednak zweryfikować tę niezawodność, skoro urządzenie nie przeszło badań i kontroli w zakresie systemu oceny zgodności, a zasilanie z sieci 230 V/50 Hz jest podtrzymywane przez UPS, który nie jest zasilaczem pożarowym?

Można oczywiście wykorzystywać markowe stacje robocze znanych producentów przeznaczone (wraz z monitorami ekranowymi) do pracy 24/7 oraz wysokiej jakości zasilacze UPS podtrzymujące napięcie zasilania przez taki sam czas, jaki wymagany jest do działania SIUP w konkretnej instalacji (wg Krajowej Oceny Technicznej minimalny czas to 30 minut), albo stosować dwie redundantne stacje robocze, jednak z formalnego punktu widzenia nie rozwiązuje to problemu.

Terminale operatorskie objęte świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB

W tej sytuacji mogą być pomocne terminale operatorskie, które są certyfikowanymi elementami SIUP o architekturze rozproszonej, ujętymi w świadectwie dopuszczenia wyrobu. Zastosowanie takiego terminala w POUP jako niezależnego stanowiska obsługi urządzeń ppoż. o podwyższonej niezawodności gwarantuje, że w razie awarii stacji operatorskiej zostanie utrzymana możliwość nadzoru i sterowania tymi urządzeniami.

Terminal TO-1S – element systemu integrującego ARGUS RV-C

W skład komputerowego systemu integrującego ARGUS RV-C wchodzi terminal operatorski TO-1S w oddzielnej zabudowie. Jego podstawowym elementem jest przemysłowy komputer panelowy z dotykowym monitorem LCD o przekątnej 15”, 17” lub 19”. Na komputerze zainstalowane jest standardowo oprogramowanie klienckie serwera systemu.

W zabudowie terminala znajduje się ponadto zarządzalny przełącznik sieciowy, który ma 3 lub 5 portów RJ45 i 2 porty optyczne umożliwiające połączenie z serwerem poprzez ring światłowodowy. Urządzenia są zasilane napięciem 24 VDC z wewnętrznego pożarowego zasilacza buforowego z baterią akumulatorów, która zapewnia podtrzymanie zasilania przez czas do 2 h po zaniku napięcia sieci 230 V/50 Hz. Czas ten można zwiększyć nawet do 4 h, stosując zasilacz o zwiększonej mocy i baterii akumulatorów o większej pojemności.

Terminal zapewnia pełną wizualizację z możliwością sterowania zintegrowanymi urządzeniami ppoż. niezależnie od stacji roboczych obsługi operatorskiej. Wolne porty RJ45 przełącznika sieciowego pozwalają na podłączanie do nich integrowanych urządzeń.
Dodatkową zaletą terminala jest możliwość równoczesnego zainstalowania na nim oprogramowania serwera. W takiej konfiguracji terminal może pełnić funkcję redundantną w stosunku do podstawowego serwera ARGUS RV-C, względnie może pracować jako niezależny serwer.

Telbud SA
ul. Krauthofera 23,
60-203 Poznań
telbud@telbud.pl
https://telbud.pl