Strona główna Raporty TOP 50 – Rok 2019 – 50 największych firm z branży security...

TOP 50 – Rok 2019 – 50 największych firm z branży security nadal osiąga wzrost sprzedaży w tempie dwucyfrowym

Jill Lsi, William Pao


Średni wzrost firm z naszego zestawienia „SECURITY 50” był w 2018 r. dwucyfrowy. Za rozwój większości dostawców z naszej listy odpowiadają głównie najpotężniejsze rynki w tej branży, czyli stany zjednoczone i chiny. Trzeba jednak zauważyć, że większość tajwańskich firm nadal znajdowała się w fazie spowolnienia.

Pięćdziesiątka największych dostawców urosła w ubiegłym roku średnio o ok. 16 proc., przy czym 37 z nich odnotowało wzrost przekraczający 20 proc. To dowód, że dla branży security rok 2018 był udany.

Miejsca od 1. do 10. dostawców, którzy w rankingu „Security 50” mogą pochwalić się największym wzrostem, to: Megvii Technology, CP Plus, Kedacom, Costar Technologies, Uniview Technologies, Identiv, IDIS, Dahua, ASSA ABLOY i Magal. Największy skok w tej kategorii odnotowała firma IDIS – z 25. Miejsca w ub. roku na pozycję nr 10 w tym roku.

Amerykański oddział ASSA ABLOY odnotował 9-procentowy wzrost. W swoim raporcie finansowym firma stwierdza: –Popyt był silny w Ameryce Północnej i Łacińskiej na większości tamtejszych rynków. W USA wzrost był wyjątkowo duży w obszarze zamków elektromechanicznych – zarówno w segmencie klientów komercyjnych, w sektorze publicznym, jak i na prywatnym rynku mieszkaniowym. Pomimo rosnących kosztów materiałowych rentowność była nadal wysoka. – Amerykański rynek systemów zabezpieczeń wyszedł z krótkotrwałego spowolnienia w 2017 r., którego doświadczyło wiele firm, powracając w 2018 r. na ścieżkę szybszego wzrostu – powiedział Dror Sharon, dyrektor generalny Magal Security Systems. – Także w regionach EMEA i APAC odnotowano w 2018 r. wzrost popytu i większą aktywność na tych rynkach, co przełożyło się na większe zainteresowanie potencjalnych użytkowników końcowych. – W obu Amerykach zwiększyły się możliwości sprzedaży we wszystkich działach biznesowych Costar Technologies. Niektóre z naszych działów, w tym Arecont Vision Costar, odnotowały także większą liczbę projektów na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku – twierdzi Jeff Whitney, wiceprezes ds. marketingu w Arecont Vision Costar/Costar Technologies. – Na wielu rynkach rośnie popyt na produkty, rozwiązania i technologie zabezpieczeń. W naszym przypadku oferta złożonej z wysokiej klasy produktów dla wielu różnych branż, wytworzonych w USA oraz w innych krajach, przekłada się na stały wzrost sprzedaży w wielu obszarach. Na rynkach wertykalnych wzrosty zanotowano we wszystkich głównych branżach. – W ostatnim roku odczuliśmy zwiększony popyt na naszą linię produktów kontroli dostępu Hirsch w sektorze publicznym na wielu poziomach administracji: federalnym, stanowym i lokalnym. Rośliśmy także w sektorze edukacji. Zaobserwowaliśmy wzrost sprzedaży naszych rozwiązań do analizy wideo 3VR i analityki danych w handlu detalicznym i bankowości. Zainteresowanie naszym webowym rozwiązaniem do zarządzania kontrolą dostępu Liberty wykazywały głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, handel detaliczny oraz rozpoczynające swoją działalność start-upy. Z kolei wykorzystującym definiowaną programowo architekturę (SDA- software defined architecture) rozwiązaniem Freedom interesowała się branża IT, przedsiębiorstwa, szkolnictwo na poziomie K-12 (podstawowym i średnim) oraz firmy zajmujące się innowacyjnymi i przyszłościowymi technologiami – mówi Mark Allen, dyrektor generalny, Premises, Identiv. Co ważne, coraz więcej dostawców zajmuje się tworzonymi dla różnych branż projektami dotyczącymi aplikacji niezwiązanych z zabezpieczeniami. Mają one ułatwiać użytkownikom końcowym wprowadzanie rozwiązań analityki biznesowej (BI – business intelligence) i osiąganie większej efektywności w zarządzaniu. – Jednym z najważniejszych sektorów, na których koncentruje się Axis, jest handel detaliczny. Popyt na rozwiązania z obszaru dozoru wizyjnego wynika w tej branży nie tylko z tradycyjnej potrzeby zapewniania bezpieczeństwa, ale także z zapotrzebowania na aplikacje, które podniosą poziom obsługi klienta i usprawnią cały biznes. Konkretne przykłady wykorzystania kamer z wbudowaną analityką obejmują optymalizację rozkładu i ekspozycji sklepu, ograniczanie kolejek do kas i oraz efektywniejszą obsługę w okresie szczytów zakupowych – mówi Ray Mauritsson, prezes i dyrektor generalny Axis Communications. – Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie rozwojem bezpiecznych (i inteligentnych) miast. W tym przepadku ważna jest poprawa bezpieczeństwa, gdy kamery są skomunikowane z organami ścigania, wspomagając policję i inne służby miasta w zapewnieniu ochrony. Z drugiej strony ważny jest także aspekt poprawy wydajności i zrównoważony rozwój – kamery mogą np. pomóc w regulacji i optymalizacji przepływu ruchu, łącząc obraz na żywo z innymi źródłami danych.

W przyszłym roku wymienione technologie i zastosowania powinny nadal cieszyć się zainteresowaniem klientów, a zastosowanie w aplikacjach niezwiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wciąż będzie rosło. Jeśli chodzi o rozwój globalnego rynku zabezpieczeń technicznych, analitycy z Memoori przewidują w latach 2019-2024 średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 10,7 proc. Niewiadomą pozostaje wpływ wprowadzonych przez USA sankcji handlowych na kondycję chińskich firm. Wyniki sprzedaży w 2019 r., które pojawią się w pierwszej połowie 2020 r., powinny już dać odpowiedź.

O RAPORCIE

Od 17. lat redakcja a&s International w swoim raporcie „Security 50” przedstawia ranking 50 największych firm w branży zabezpieczeń – takich, które uzyskują najwyższe przychody ze sprzedaży produktów na całym świecie. Ranking obrazuje dynamikę branży na podstawie różnych czynników rynkowych. Jej liderzy zdobywają rynek i podbijają światową gospodarkę, zaspokajając najważniejsze potrzeby klientów, związane z oferowanymi rozwiązaniami.

Ale raport „Security 50” jest czymś więcej niż tylko promocją technologii i produktów. Jego rolą jest także budowanie silniejszych więzi w ramach światowej elity branży security, prezentowanie oryginalnych poglądów dot. zarządzania przedsiębiorstwami, a także kwestii związanych z badaniami i rozwojem, umacnianiem biznesu, budowaniem marki, wyborem partnerów i wiele innych. Redakcja dokonuje klasyfikacji światowych producentów wyłącznie na podstawie przychodów osiąganych ze sprzedaży produktów, zysku brutto, wielkości marży i zysku netto, ujawnionych w ich publicznych sprawozdaniach finansowych za rok budżetowy 2018. Zestawienie obejmuje zarówno producentów poszczególnych rozwiązań, jak i dostawców całościowych ofert.

W rankingu „Security 50” za rok 2019 mogły wziąć udział następujące firmy:

− Dostawcy elektronicznych urządzeń i systemów opartych na oprogramowaniu z zakresu: dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, którzy specjalizują się zarówno w kluczowych elementach, jak i wielu segmentach produktowych.

− Przedsiębiorstwa z branży ochrony lub zajmujące się wyłącznie produkcją, posiadające własne produkty, systemy, marki lub rozwiązania.

− Wyłączone zostały przychody z dystrybucji i integracji systemów, z działalności resellerskiej i dealerskiej, instalacji, usług ochrony, ochrony danych (informacji) i zabezpieczania ppoż. oraz inne powiązane.

− Podmioty, które przedstawiły sprawozdania finansowe za rok budżetowy 2018 i rok budżetowy 2017, zbadane i zatwierdzone przez biegłego księgowego lub firmę księgową.

− Publicznie notowane spółki giełdowe, a także niewielka liczba prywatnych, międzynarodowych firm, które wyraziły zgodę na udostępnienie swoich certyfikowanych raportów rocznych. Przed zakwalifikowaniem ich do rankingu są one szczegółowo weryfikowane przez zespół redakcyjny a&s pod kątem rozpoznawalności marki i udziałów w globalnym rynku.

Uwagi do danych finansowych a&s nie ponosi odpowiedzialności za informacje finansowe dostarczone przez poszczególne firmy. W celu rzetelnego porównywania walut spoza USA zostały one przeliczone na podstawie średnich rocznych kursów walut podanych przez Internal Revenue Service, działający według uchwalonej przez Kongres USA ustawy Internal Revenue Code. W rezultacie powstało jak najbardziej obiektywne zestawienie firm gotowych do dzielenia się swoimi wynikami sprzedaży.