Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Trendy technologiczne na rok 2021 i kolejne lata

Trendy technologiczne na rok 2021 i kolejne lata

Trendy technologiczne prognozowane na bardziej odległą przyszłość mogą się ziścić szybciej, niż się nam wydaje. Innowacje technologiczne zapowiadają duże zmiany w nowym roku. Pandemia COVID-19 uświadomiła, jak kluczowa jest gotowość na nieoczekiwane. W biznesie wymaga odpornej skalowalnej infrastruktury IT, zapewniającej bezpieczeństwo i elastyczność.

Trend 1 – 5G i Wi-Fi 6 zasypują cyfrową przepaść

W roku 2020 sieć była podstawą kontaktów społecznych, aktywności zawodowej i ekonomicznej codzienności – zakupów, organizacji spraw administracyjnych itp. Niestety dostęp do sieci ma zaledwie połowa światowej populacji (35% w krajach rozwijających się, 80% w rozwiniętych ekonomicznie). Różnice w dostępie do technologii miały szczególnie negatywny wpływ na mieszkańców obszarów wiejskich i osoby niezamożne.
Dziś dostęp do sieci stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania społeczeństwa i ekonomii, w której powinni móc uczestniczyć, uczyć się i rozwijać wszyscy obywatele. Duże nadzieje pokłada się w nowych generacjach bezprzewodowych technologii komunikacyjnych, w tym 5G i Wi-Fi 6. Poprawią one przepustowość i szybkość, przyczynią się do zmniejszenia przestojów sieci, zwiększą też dostęp do niej wszędzie tam, gdzie zbudowanie infrastruktury przewodowej jest zbyt kosztowne. Eksperci Cisco postrzegają postęp w bezprzewodowym dostępie do sieci jako sposób na zniwelowanie cyfrowej przepaści, ponieważ technologie te napędzają rozwój i innowacje, z których skorzystają miliony ludzi.

Według badań PwC uzyskanie dostępu do sieci przez tych, którzy go obecnie nie mają, sprawiłoby, że do gospodarki światowej trafiłoby dodatkowe 6,7 bilionów USD, a kolejne 500 mln ludzi wyszłoby z ubóstwa.

Trend 2 – Hybrydowa przyszłość pracy

Na początku pandemii, kiedy zaczęły obowiązywać ograniczenia dotyczące kontaktów społecznych, biznes musiał dostosować się do wymogów pracy zdalnej. Jak wynika z raportu Cisco: Workforce of the Future, pracownicy chcą utrzymania wielu pozytywnych zmian, jakie niesie nowy sposób wykonywania obowiązków. Przed lockdownem tylko 5% uczestników badania przez większość czasu pracowało zdalnie. Obecnie aż 83% respondentów z Polski chce decydować o miejscu wykonywania obowiązków i samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura zostaną otwarte.

A co z osobami, które nie pracują w środowisku biurowym, czyli z ponad 60% populacji zatrudnionych? W handlu detalicznym trend przeniesienia działalności z przestrzeni offline do online utrzymuje się już od pewnego czasu, COVID-19 jedynie te zmiany przyspieszył. Dla zatrudnionych w tym sektorze może to oznaczać zmianę profilu pracy. Praca online wymaga kompetencji administracyjnych potrzebnych do obsługi zamówień i klientów oraz zarządzania stanami magazynowymi i dostawami. Poza zdalne konsultacje może też wykroczyć służba zdrowia. Takie technologie, jak 5G, AI czy wirtualna, rozszerzona rzeczywistość ciągle się rozwijają, wizja operacji wykonywanych zdalnie może stać się realna. W zakładach produkcyjnych, w przemyśle paliwowym, gdzie konserwacje zapobiegawcze i predykcyjna stają się powszechnie stosowaną praktyką, część zadań może być wykonywana zdalnie.

Choć tempo zmian w takich sektorach, jak transport, przemysł czy rolnictwo nie będzie tak duże jak przy przejściu z pracy w biurze do pracy zdalnej, to długofalowy wpływ tych zmian na ekonomię może być znaczący.

Trend 3 – Aplikacje zwiększające elastyczność i odporność biznesu

Nieprzewidywalne zmiany w początkach pandemii wymusiły zdolność do szybkiego przystosowywania się firm. Chmura była kluczowym narzędziem, które to umożliwiło. Często była to jedyna droga do nabycia nowych zdolności. Dziesięć miesięcy po wybuchu pandemii aplikacje stanowiące rdzeń biznesu były już w powszechnym użyciu. Pracownicy stali się mobilni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a obciążenia, jakim poddawane są systemy IT, nie mają precedensu.

Przyszłość, i to niedaleka, wymusi na zespołach IT jeszcze większą elastyczność. Korzystając z rozwiązań zapewniających wgląd w infrastrukturę IT, przejdą od monitorowania wszystkiego do monitorowania jedynie danych kluczowych. W miarę postępujących przemian dostęp do wrażliwych danych i automatyzacja staną się podstawą przyszłego wzrostu, możliwości konkurowania i odporności na wyzwania.

Według badania Cisco 2021 CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 68%% prezesów firm i decydentów IT w Polsce chciałoby lepiej niż dotychczas wykorzystywać w biznesie informacje pochodzące z analizy działania aplikacji.

Trend 4 – Satysfakcja klienta to za mało

Popularność inteligentnych i mobilnych urządzeń zmieniła model naszego życia. Dziś za pomocą aplikacji mobilnych można zrobić zakupy, wysłać przelew, uczyć się, zadbać o zdrowie. Aplikacje mobilne stały się kluczowym narzędziem do monitorowania kontaktów międzyludzkich i skutecznej analizy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Umożliwiły organizacjom z sektorów prywatnego i publicznego nawiązywanie kontaktu z użytkownikami w sposób, jaki był nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu.
Na aplikacjach opiera się również większość procesów biznesowych. Najbardziej zaawansowane pozwalają nawiązać spersonalizowane relacje z klientem czy udzielać natychmiast odpowiedzi. Biznes musi nabyć zdolność szybkiego przekuwania ogromnej ilości informacji pochodzących z sieci w wiedzę stanowiącą podstawę dalszych skutecznych działań. Dobry kontakt przełoży się na pozytywne wrażenia i z czasem klient stanie się lojalny wobec marki.

Trend 5 – Cyberbezpieczeństwo bez haseł

Mobilność, praca w rozproszonym środowisku i szersze korzystanie z usług w chmurze umożliwiły firmom zarówno skalowalność, jak i ograniczenie kosztów. Konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości postawiła przed biznesem nowe wyzwania. Ukradzione lub utracone dane logowania to potężne narzędzie w rękach cyberprzestępców, którzy wykorzystują masowe przejście na model pracy zdalnej. Bezpieczną techniką uwierzytelniania jest biometryczna weryfikacja tożsamości. Użytkownik uzyskuje dostęp do urządzenia lub aplikacji na podstawie wizerunku twarzy, zapisu linii papilarnych czy obrazu tęczówki – lub drogą uwierzytelnienia dwuelementowego.

Dostawcy usług z zakresu bezpieczeństwa pracują nad rozwojem identyfikacji biometrycznej. Organizacje muszą być na te zmiany przygotowane, niezbędne jest dostosowanie rozwiązań do wymogów nowych sposobów uwierzytelniania, które nie opierają się na haśle.

Jak wynika z raportu 2020 Cisco Duo Trusted Access, 80% służbowych urządzeń umożliwia logowanie za pomocą cech biometrycznych, odsetek ten w ciągu 5 lat wzrósł o 12%.

Trend 6 – Nowe modele konsumpcji technologii

Organizacje przez długi czas inwestowały w uniwersalne rozwiązania technologiczne. W praktyce wiązało się to z koniecznością opłat za funkcje, z których nigdy zapewne nie skorzystają. Model software as a service umożliwia zakup tylko niezbędnych elementów usługi i rozbudowę zakresu świadczeń wraz z rozwojem firmy. Coraz więcej usług IT jest dostępnych za pośrednictwem aplikacji korzystających z infrastruktury firmowej lub chmury. Elastyczność i możliwość redukcji kosztów dzięki opłatom tylko za wykorzystane usługi sprawiają, że powrót do starych modeli rozliczeń jest już raczej niemożliwy.

Ponad 81% polskich CIO uczestniczących w badaniu Cisco potwierdziło, że możliwość przewidzenia skali wydatków na usługi IT i zarządzenie nimi, dzięki chmurze i elastycznym modelom konsumpcyjnym, jest ważna dla ich biznesu (dla 40% bardzo ważna).

Cisco Systems Poland
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
www.cisco.com