Strona główna Zapowiedzi VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE

[ZAPOWIEDŹ] VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE

Tegoroczna edycja VI Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2023 “Odporność budynków użyteczności publicznej i Infrastruktury Krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych” odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2023 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Kongres został objęty honorowym patronatem Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dyrektora NATO DEEP eAcademy, JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie.

To kolejna edycja skupiająca kilkuset uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, struktury NATO, sektor ochrony i zabezpieczeń, a także obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej. W tym roku doświadczeniami i wnioskami z realizacji zadań w czasie wojny podzielą się z nami również zaproszeni eksperci i praktycy z Ukrainy.

Oprócz obrad plenarnych w drugim dniu Kongresu tradycyjnie odbędą się praktyczne warsztaty z obszaru bezpieczeństwa i reagowania na zamachy, podczas których będzie można wziąć aktywny udział w interesujących modułach dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa fizycznego oraz zabezpieczeń technicznych. Uroczysty bankiet w dniu 21 listopada odbędzie się w hotelu Radisson Blu Sobieski.

Do udziału w Kongresie zapraszamy zarządzających bezpieczeństwem w obiektach, ekspertów, przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa i administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki oraz prywatnego sektora bezpieczeństwa, żołnierzy, funkcjonariuszy i wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Takie grono pozwoli na wypracowanie wspólnych wniosków i rekomendacji oraz zapewni wymianę doświadczeń przydatnych we wzmacnianiu odporności obiektów i instytucji na współczesne zagrożenia.

Obrady tematyczne tegorocznego Kongresu będą skupione wokół następujących zagadnień:

  • zagrożenia militarne dla bezpieczeństwa obiektów publicznych i infrastruktury krytycznej,
  • przygotowanie obiektów do reagowania na zagrożenia wojenne,
  • cyberbezpieczeństwo w dobie zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych,
  • ochrona antyterrorystyczna obiektów i przestrzeni,
  • zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i instytucji w obliczu współczesnych zagrożeń,
  • projektowanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych obiektów i obszarów,
  • odporność infrastruktury krytycznej oraz obiektów użyteczności publicznej na zagrożenia wojenne, hybrydowe i terrorystyczne,
  • bezpieczeństwo obiektów i obszarów kolejowych, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego, obiektów sektora finansowego oraz placówek medycznych i szpitali.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie w charakterze słuchaczy lub prelegentów. Ponadto istnieje możliwość publikacji artykułu w monografii naukowej.

Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej wydarzenia www.safplace.edu.pl.
Z uwagi na ograniczoną do 350 liczbę uczestników obrad o zapisach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie należy wysyłać na adres kongres@safeplace.edu.pl do 30 września 2023 r.

Bezp. inf. prasowa