Strona główna Kontrola Dostępu Wizualizacja systemu RACS 5 v2.0 w nowym module Map

Wizualizacja systemu RACS 5 v2.0 w nowym module Map

Firma Roger wprowadza do oferty kolejną wersję systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej o oznaczeniu RACS 5 v2.0. Wersja ta zawiera wiele udoskonaleń i nowych funkcjonalności, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć możliwość obsługi rozproszonych terytorialnie systemów kontroli dostępu oraz rozbudowany moduł monitorowania pracy systemu w trybie graficznym (Mapy).

W nowym module Map wprowadzono możliwość powiększania, pomniejszania i przesuwania obrazu oraz płynnego definiowania wielkości elementów map, a także tworzenia własnych elementów graficznych. Ponadto dodano obsługę wybranych grafik wektorowych oraz możliwość tworzenia zestawu map w układzie hierarchicznym.
Nowy moduł Map umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym liczby osób znajdujących się w kontrolowanych strefach obecności, ma także możliwość definiowania na mapie obszarów reprezentujących strefy alarmowe, wraz z sygnalizacją ich aktualnego stanu.
Monitorowanie systemu w trybie graficznym obejmuje zarówno system kontroli dostępu, jak i zintegrowane z nim systemy VSS/CCTV (Dahua, Hikvision, BCS, IPOX, ONVIF) oraz SSWiN (INTEGRA, Galaxy).

Moduł Map jest jednym ze stale rozwijanych elementów systemu i w niedalekiej przyszłości planowane jest jego poszerzenie o możliwość wizualizacji kolejnych popularnych systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej.

Więcej na www.roger.pl