Strona główna Bezpieczne miasto Wpływ zastosowania kamer sieciowych na poprawę komfortu życia w inteligentnym mieście

Wpływ zastosowania kamer sieciowych na poprawę komfortu życia w inteligentnym mieście

Andrea Sorri
Director Business Development, Government, City Surveillance
and Critical Infrastructure, Axis Communications


Kamery sieciowe są wykorzystywane na całym świecie do monitorowania ruchu ulicznego, prowadzenia dozoru wizyjnego oraz innych zastosowań związanych z bezpieczeństwem.

Oparte na technologii przyszłości, wypierają analogowe systemy CCTV, których możliwości znacznie przewyższają. W dobie Internetu Rzeczy przyczyniają się do usprawnienia funkcjonowania inteligentnych miast, poprawy jakości życia, przemieszczania się i pracy ich mieszkańców.

Zastosowania kamer sieciowych są rozległe – od systemów informacji miejskiej, w których stanowią kluczowy element centrum monitoringu nadzorującego różne funkcje miasta związane z bezpieczeństwem, energią, zdrowiem, ruchem ulicznym i transportem, po zrównoważone zarządzanie infrastrukturą miasta z uwzględnieniem rozwiązań środowiskowych obejmujących monitorowanie jakości powietrza, poziomu hałasu czy promieniowania ultrafioletowego. Ponadto urządzenia te można wykorzystać w sposób innowacyjny w handlu, rozrywce i turystyce, w szczególności we współpracy z technologiami mobilnymi i lokalizacyjnymi.
W artykule przedstawiono kilka możliwych zastosowań pod kątem inteligentnych miast.

Wirtualne miasto z mapami 3D w czasie rzeczywistym
Zarówno mieszkańcy miast, jak i odwiedzający je turyści chcą śledzić na bieżąco informacje o zdarzeniach, problemach komunikacyjnych czy zatłoczonych miejscach, które należy omijać. Potrzeby te spełniają trójwymiarowe modele wirtualnego miasta przekazywane na telefony komórkowe, dostarczające wygodnie, w czasie rzeczywistym potrzebnych informacji. Dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości rolę inteligentnych czujników mogą spełniać kamery sieciowe rozmieszczone w strategicznych punktach miasta. Mapę 3D składającą się z kilku warstw aktualnych informacji, w tym przekaz na żywo obrazu, utworzy zaawansowane oprogramowanie. Zastosowanie tego typu map jest rozległe – od zapewnienia bezpieczeństwa po przemysł, ochronę zdrowia, edukację, rozrywkę czy reklamę.

Lepsza komunikacja z mieszkańcami
Władze miejskie są zobowiązane informować mieszkańców, których stale przybywa, o sytuacji w mieście. W tym celu muszą posiadać sprawne narzędzia komunikacji, szczególnie w sytuacjach zagrożeń bądź konieczności powiadomienia w czasie rzeczywistym o utrudnieniach występujących w określonych rejonach miasta. Na ekranach zainstalowanych przy głównych placach czy stacjach kolejowych służby miejskie, na podstawie informacji z kamer sieciowych, mogą wyświetlać ważne komunikaty ostrzegające przed niebezpieczeństwem oraz zalecane zachowania.

Zadowoleni mieszkańcy
Dzisiaj ludzie zwykle noszą ze sobą smartfony. Aplikacja mobilna z lokalizacją GPS umożliwia poinformowanie odpowiednich służb miejskich o problemach typu przepełniony kosz na śmieci czy zepsuta sygnalizacja uliczna. Służby mogą weryfikować zgłaszane nieprawidłowości za pomocą własnej sieci kamer i decydować o najlepszym i najszybszym sposobie ich usunięcia, a poprzez komunikaty zwrotne w tej samej aplikacji przekazać mieszkańcom wiadomości o podjętych działaniach. W efekcie sami mieszkańcy będą przekazywać informacje o podejmowanych przez miasto działaniach, które mają służyć poprawie jakości ich życia.

Wykorzystanie informacji z mediów społecznościowych
Media społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, są istotnym źródłem informacji dla policji, mediów oraz innych użytkowników, których może dotyczyć konkretne zdarzenie. Kiedy służby miejskie dowiedzą się o zdarzeniu dzięki wyświetlającym się słowom kluczom, dzięki kamerom sieciowym mogą natychmiast pozyskać informację wizualną, zlokalizować problem, monitorować sytuację i ocenić jej wagę. Mogą połączyć treści publikowane w mediach społecznościowych z danymi pochodzącymi z kamer sieciowych, inteligentnych czujników oraz innych aplikacji i wprowadzić je do dużych zbiorów danych (big data) umożliwiających analizowanie zdarzeń i reakcji.

Śledzenie i odnajdywanie przedmiotów
Klucze, portfele, telefony, laptopy i rowery to najczęściej gubione lub kradzione przedmioty. System zdolny śledzić utracone rzeczy byłby przydatny zarówno dla właścicieli, jak i policji. Taki system mógłby się opierać na czujnikach i technologii GPS. Kamery sieciowe dostarczałyby potrzebny materiał wizyjny umożliwiający policji lub innym służbom miejskim przeprowadzenie drobiazgowego dochodzenia.

Zdalna eskorta pieszych
Nieoświetlone przejścia czy parki nocą nie należą do bezpiecznych miejsc. Chcąc chronić przechodniów i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, służby miejskie mogłyby zaproponować aplikację mobilną łączącą smartfon użytkownika bezpośrednio z systemem monitoringu miejskiego. Wbudowana funkcja wywołania alarmowego umożliwiłaby nawiązanie bezpośredniego kontaktu z operatorem policji, a połączenie danych lokalizacji i kamer sieciowych z inteligentnym oświetleniem umożliwi operatorowi w centrum nadzoru śledzenie trasy użytkownika i bezpieczne przeprowadzenia przez potencjalnie niebezpieczne obszary.

Monitorowanie za pomocą dronów
Latające drony to coraz częstszy widok. Kilka razy niemal doszło do kolizji dronu z samolotem. Mogą też być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem, np. szpiegostwa czy przenoszenia niebezpiecznych materiałów. Dlatego urządzenia te muszą być zdalnie monitorowane. Kamery sieciowe można wykorzystać przez całą dobę do śledzenia i monitorowania ruchu dronów z odległości do 100 m. Mogą także wspomagać ochronę przed dronami rozległych obiektów przemysłowych czy biurowców. Zapewniają sygnalizację alarmu w czasie rzeczywistym oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń, nawet jeżeli te znajdują się wysoko nad ziemią.

Blokowanie niebezpiecznych zachowań w pracy
Kamery sieciowe mogą służyć do monitorowania placów budowy, robót drogowych czy potencjalnie niebezpiecznych miejsc pracy w celu zapobiegania wypadkom, jak również zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Mogą też w czasie rzeczywistym monitorować warunki w miejscach niebezpiecznych i sygnalizować alarmem, gdy np. zachowanie robotnika stanowi zagrożenie dla niego samego bądź innych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
W inteligentnych systemach zarządzania ruchem ulicznym szczególny nacisk kładzie się na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych przechodzących przez jezdnię. Stosowanie jaskrawych świateł ostrzegawczych, wznoszenie fizycznych barier czy odtwarzanie komunikatów akustycznych, zwłaszcza w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, mogą stanowić proste, acz skuteczne sposoby informowania kierowców o zamiarze przejścia przez jezdnię pieszych czy rowerzystów. Stosowanie tego typu rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych czy rowerzystów, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa miejskich ulic.

Zarządzanie parkingami
Znalezienie miejsca do parkowania w zatłoczonych centrach miast graniczy niemal z cudem. System zawierający kamery sieciowe z aplikacjami analitycznymi oraz funkcjami zliczania pojazdów byłby zdolny dostarczyć w czasie rzeczywistym informacje o dostępnych miejscach parkingowych, które następnie zostałyby przesłane kierowcom poprzez aplikację mobilną, wyliczającą dodatkowo najszybszą trasę do wolnego miejsca na podstawie aktualnej lokalizacji pojazdu. Zarządzanie miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych też może opierać na tej samej zasadzie, co zapewni, że z tych miejsc będą korzystały tylko pojazdy z odpowiednimi uprawnieniami.

Przytoczone przykłady nie wyczerpują potencjalnych obszarów zastosowań kamer sieciowych współpracujących z innymi czujnikami, systemami informatycznymi oraz rozwiązaniami w zakresie analizy danych, będącymi częścią sieci inteligentnego miasta. Choć nadal będą odgrywać istotną rolę w wykrywaniu przestępstw, ochronie infrastruktury i skutecznym reagowaniu na nagłe zdarzenia, czas już wyjść poza schematy i rozpocząć poszukiwanie nowych obszarów zastosowań, w których kamery sieciowe wykażą swój potencjał – poprawa komfortu życia mieszkańców miast.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl