Strona główna Bezpieczne miasto Współpraca publiczno-prywatna w zakresie dozoru wizyjnego orężem przeciw przestępczości

Współpraca publiczno-prywatna w zakresie dozoru wizyjnego orężem przeciw przestępczości

W jedności siła, zwłaszcza gdy chodzi o walkę z przestępczością. Dlatego inteligentne miasto musi zmierzać do pełnej integracji publicznych i prywatnych systemów zabezpieczeń. Zapewnia ona najwyższy poziom ochrony miasta i jego mieszkańców, eliminując obszary „wyjęte spod prawa”.

Kilka ostatnio zrealizowanych w skali globalnej projektów dowodzi ogromnego znaczenia partnerstwa i współpracy sektorów publicznego i prywatnego.

Partnerstwo publiczno-prywatne dobrą praktyką na całym świecie
Zacznijmy od miast w Stanach Zjednoczonych. Przykład wzorcowej współpracy publiczno-prywatnej w walce z przestępczością zaprezentowano w ramach projektu prowadzonego w Atlancie. Policja uruchomiła tam program pod nazwą „Tarcza operacyjna” – inicjatywę integracji zasobów obrazów z wizyjnych systemów dozorowych należących do organizacji prywatnych, np. firm lokalnych, oraz podmiotów publicznych, takich jak szkoły publiczne, w jednym centrum dowodzenia. Celem projektu jest zapewnienie organom ochrony porządku publicznego możliwie najpełniejszego oglądu sytuacji w czasie rzeczywistym w całym mieście. Funkcjonariusze mają teraz dostęp do całodobowego dozoru wizyjnego, czego wcześniej było trudne do zrealizowania ze względu na koszty zakupu i utrzymywania wszystkich kamer dostarczających obraz do centrum.

Prywatne przedsiębiorstwa udostępniające policji obraz ze swoich kamer korzystają przy tym z szybkiej, profesjonalnej interwencji w razie przestępstw mających miejsce na ich terenie lub w pobliżu. Projekt ten wykazał faktyczne partnerstwo sektorów publicznego i prywatnego mające na celu usprawnienie działań w zakresie zapobiegania przestępczości.

Podobna inicjatywa – Minneapolis SafeZone, czyli wspólny projekt udostępniania systemów dozoru wizyjnego i komunikacji prywatnych firm ochroniarskich i policji – przyczyniła się do obniżenia wskaźników przestępczości w centrum miasta. Również Hartford w stanie Connecticut odnotowało spadek przestępczości dzięki współpracy małych firm i społeczności lokalnej z lokalną policją. Innym przykładem udanego projektu współpracy publiczno-prywatnej jest Green Light Detroit1). Miejscowa policja współpracuje ze stacjami benzynowymi w całym Detroit i społecznością miasta, mając na celu poprawę bezpieczeństwa sąsiedzkiego i lokalnych firm. Poprawiły się przy tym relacje pomiędzy służbami publicznymi a prywatnymi przedsiębiorstwami działającymi na tym obszarze. Dalej na południe USA realizowany jest Conectandonos Mexico2) – projekt współpracy w zakresie wykorzystania systemów dozoru wizyjnego pomiędzy przemysłem prywatnym, instytucjami rządowymi i lokalną społecznością. Jego istotą jest możliwość bezpłatnego korzystania z kamer sieciowych przez gminy, połączenie sił w batalii o poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Jeśli chodzi o Europę, należy wskazać kilka projektów Smart City realizowanych w Holandii. Zaangażowały się w nie trzy lub cztery sektory w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego: instytucje rządowe, różne gałęzie przemysłu i społeczność. Stratumseind3), ulica z wieloma lokalami gastronomicznymi w Eindhoven, to obecnie żywe laboratorium z szeregiem innowacyjnych technologii. Rozpoczęty w roku 2014 projekt wciąż trwa. Ogólne dane dotyczące nocnego życia są wykorzystywane do wpływania na nastrój gości odwiedzających lokale i poprawę bezpieczeństwa publicznego. W Assen4) policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i kontrolerzy ruchu drogowego chronią zawodników i publiczność podczas corocznego festiwalu rowerzystów, na który do miasta przyjeżdża ponad 100 tys. osób. W centrum Almere5) usprawniono ruch uliczny dzięki współpracy między zarządzającymi parkingami a policją.

Reakcja – podjęcie działania – dokumentowanie
Jak wynika z przytoczonych przykładów, inteligentne miasta umożliwiają zbudowanie wizyjnego systemu dozorowego działającego w czasie rzeczywistym. Pozwala to służbom interwencyjnym na dokładniejsze i skuteczniejsze reagowanie, podejmowanie działań i dokumentowanie przestępstw na znacznie większym obszarze. Poprawia się zatem zarządzanie najważniejszymi problemami miasta związanymi z przestępczością. Dla mieszkańców oznacza to większe bezpieczeństwo, dla miasta zaś podniesienie reputacji i nowe inwestycje, a wszystko to przekłada się na rozwój gospodarczy.
Partnerstwo pomiędzy organizacjami publicznymi, firmami prywatnymi a społecznością przynosi liczne korzyści całej infrastrukturze miasta – od wsparcia służb interwencyjnych i poprawy związanego z tym bezpieczeństwa publicznego po zastosowania w innych dziedzinach, takich jak zarządzanie ruchem, zarządzanie środowiskowe, a nawet ostrzeżenia o wystąpieniu klęsk żywiołowych.

1) https://detroitmi.gov/departments/police-department/project-green-light-detroit
2) https://conectandonosmexico.com/
3) https://youtu.be/Z_N63ejtUU0
4) ttps://youtu.be/KcyLHbgOHd0
5) https://youtu.be/_jJZ8IXgHzA

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl